داستانک
Category Fiction
Published May 23, 2021
Episodes 475

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در اپیزودهای جدید، من برداشت خودم را از داستانک هایی که در همین پادکست منتشر کرده ام، می گویم. شما هم اگر دوست داشتید برداشت هایتان را کامنت کنید راوی: سعید امینیان

Available Episodes

مرد و دریا
2020-04-12

راوی: سعید امینیان تاریخ انتشار: 25 فروردین ماه 1399

Show...
ماهی شکارچی
2020-04-14

راوی: سعید امینیان تاریخ انتشار: 26 فروردین ماه 1399

Show...
غزال تیزپا
2020-04-14

راوی: سعید امینیان برداشتی آزاد از قصه صبوری از خانم عرفان نظرآهاری تاریخ انتشار: 27 فروردین ماه 1399

Show...
یک تجربه موفق
2020-04-14

راوی: سعید امینیان بر اساس نقل قول آقای دکتر سعید خلیلیان تاریخ انتشار: 28 فروردین ماه 1399

Show...
کوزه کهنه
2020-04-16

راوی: سعید امینیان منبع: داستان های عامیانه تاریخ انتشار: 28 فروردین ماه 1399

Show...
قصه سیب زمینی ها
2020-04-17

راوی: سعید امینیان منبع: داستان های عامیانه تاریخ انتشار: 29 فروردین ماه 1399

Show...
نجار عاقل
2020-04-18

راوی داستان: سعید امینیان منبع: کتاب داستان های پندآموز، گردآوری آقای عزیز میرزاقادری، نام داستان در این کتاب پل زندگی است. تاریخ انتشار: 30 فروردین 1399

Show...
بهترین بندگان
2020-04-19

راوی: سعید امینیان منبع: کتاب حکایات حکیمانه، گرداوری سید علیرضا شفیعی تاریخ انتشار: 31 فروردین ماه 1399

Show...
هم اتاقی
2020-04-20

راوی داستان: سعید امنیان منبع: داستان های پندآموز، گردآوری آقای عزیز میرزاقادری تاریخ انتشار: 1 اردیبهشت ماه 1399

Show...
آزمون
2020-04-21

راوی داستان: سعید امینیان منبع: بر اساس نقل قولی از الگوی آموزشی آقای معلمی به نام محمدجعفر خیاطی تاریخ انتشار: 2 اردیبهشت ماه 1399

Show...
پسرک شکرگذار
2020-04-22

راوی داستان: سعید امینیان منبع: کتاب حکایات حکیمانه، گردآوری آقای سید علیرضا شفیعی مطهر تاریخ انتشار: 3 اردیبهشت ماه 1399

Show...
دستمزد
2020-04-23

راوی داستان: سعید امینیان منبع: کتاب داستان های پندآموز، گردآوری آقای غزیز میرزاقادری تاریخ انتشار: 4 اردیبهشت 1399

Show...
سیاحت
2020-04-24

راوی: سعید امینیان منبع: کتاب داستان های پندآموز، گردآوری آقای عزیز میرزاقادری تاریخ انتشار: 5 اردیبهشت ماه 1399

Show...
فکر بکر
2020-04-25

راوی داستان: سعید امینیان منبع: کتاب داستان های پندآموز، گردآوری آقای عزیز میرزاقادری تاریخ انتشار: 6 اردیبهشت 1399

Show...
فرصت
2020-04-26

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 7 اردیبهشت ماه 1399

Show...
حاصل عمل
2020-04-27

راوی داستان: سعید امینیان منبع: کتاب ضرب المثل های شیرین فارسی، گردآوری آقای بهنام ریگی تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت ماه 1399

Show...
قلب بزرگ
2020-04-28

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 9 اردیبهشت ماه 1399

Show...
نتیجه راستگویی
2020-04-29

راوی: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 10 اردیبهشت ماه 1399

Show...
لبخند رضایت
2020-04-30

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت ماه 1399

Show...
پیروزی آشکار
2020-05-01

راوی داستان: سعید امینیان منبع: کتاب سلام بر ابراهیم، زندگی نامه شهید ابراهیم هادی، صفحه 128 تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت ماه 1399

Show...
ثروت واقعی
2020-05-02

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 13 اردیبهشت ماه 1399

Show...
زمان گشایش
2020-05-03

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت ماه 1399

Show...
صدقه پنهان
2020-05-04

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 15 اردیبهشت 1399

Show...
هزار سال زندگی
2020-05-05

راوی داستان: آقای رسول منتظری منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 16 اردیبهشت ماه 1399

Show...
نفس
2020-05-06

راوی داستان: آقای احسان خواصی منبع: شاهدان عینی تاریخ انتشار: 17 اردیبهشت ماه 1399

Show...
دوزخی و بهشتی
2020-05-07

راوی داستان: آقای میثم بهاروند منبع: الهی نامه عطار نیشابوری تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت ماه 1399

Show...
زنجیره عشق
2020-05-08

راوی داستان: آقای مهران بهاروند منبع: کتاب حکایت های پندآموز تاریخ انتشار: 19 اردیبهشت 1399

Show...
خریدار جهنم
2020-05-09

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 20 اردیبهشت 1399

Show...
داستان گردنبند
2020-05-10

راوی داستان: آقای فرزاد محمدیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 21 اردیبهشت ماه 1399

Show...
تصمیم بزرگ
2020-05-11

راوی داستان: آقای سعید خلیلیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 22 اردیبهشت ماه 1399

Show...
اردوی مدرسه
2020-05-12

راوی داستان: آقای رسول منتظری منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 23 اردیبهشت ماه 1399

Show...
تخته سنگ
2020-05-13

راوی داستان: آقای احسان خواصی منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 24 اردیبهشت ماه 1399

Show...
گلدان کوچک
2020-05-14

راوی داستان: آقای ایمان خدادادی منبع: برداشتی از نوشته آقای نادر ابراهیمی تاریخ انتشار: 25اردیبهشت ماه 1399

Show...
زیبایی یک روح
2020-05-15

راوی داستان: سعید امینیان منبع: نهج البلاغه و منابع اسلامی تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت ماه 1399

Show...
لحظه ای سکوت
2020-05-16

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 27 اردیبهشت ماه 1399

Show...
خدایی خدا
2020-05-17

راوی داستان: آقای رسول منتظری منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت ماه 1399

Show...
داستان موفقیت
2020-05-18

راوی داستان: سعید امینیان منبع: ویکی پدیا تاریخ انتشار: 29 اردیبهشت ماه 1399

Show...
رودخانه زندگی
2020-05-19

راوی داستان: آقای رسول منتظری منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 30 اردیبهشت ماه 1399

Show...
مرد عنکبوتی
2020-05-20

راوی داستان: آقای احسان خواصی منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 31 اردیبهشت ماه 1399

Show...
مامور پروردگار
2020-05-21

راوی داستان: آقای میثم بهاروند منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 1 خردادماه 1399

Show...
آب حیات (قسمت اول)
2020-05-22

راوی داستان: آقای مهران بهاروند منبع: کتاب داستان های حکمت آموز تاریخ انتشار: 2 خرداد 1399

Show...
آب حیات (قسمت دوم)
2020-05-23

راوی داستان: آقای مهران بهاروند منبع: کتاب داستان های حکمت آموز تاریخ انتشار: 3 اردیبهشت ماه 1399

Show...
روش درست
2020-05-24

راوی داستان: سعید امینیان منبع: منابع اسلامی تاریخ انتشار: 4 خردادماه 1399

Show...
رهایی
2020-05-25

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 5 خردادماه 1399

Show...
حفظ آبرو
2020-05-26

راوی داستان: آقای رسول منتظری منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 6 خردادماه 1399

Show...
بدون توقف
2020-05-27

راوی داستان: آقای احسان خواصی منبع: کتاب فرمول، قوانین جهانی موفقیت، به نوشته بارابسی تاریخ انتشار: 7 خردادماه 1399

Show...
راه حل
2020-05-28

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 8 خردادماه 1399

Show...
زیرکی
2020-05-29

راوی داستان: سعید امینیان منبع: منابع اسلامی تاریخ انتشار: 9 خرداد ماه 1399

Show...
با خدا حرف بزن
2020-05-29

راوی داستان: آقای مهران بهاروند منبع: کتاب داستان های حکمت آموز تاریخ انتشار: 10 خردادماه 1399

Show...
حکمت داستان
2020-05-31

راوی داستان: آقای سعید خلیلیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 11 خردادماه 1399

Show...
ریشه های قوی
2020-06-01

راوی داستان: آقای رسول منتظری منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 12 خردادماه 1399

Show...
نگاه مثبت
2020-06-02

راوی: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 13 خردادماه 1399

Show...
به رنگ مهربانی
2020-06-03

راوی داستانک: آقای احسان خواصی منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 14 خردادماه 1399

Show...
صدای مادر
2020-06-04

راوی داستان: آقای میثم بهاروند منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 15 خردادماه 1399

Show...
توبه
2020-06-05

راوی داستان: سعید امینیان منبع: کتاب خاطرات شهید چمران تاریخ انتشار: 16 خردادماه 1399

Show...
معنای زندگی
2020-06-06

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 17 خردادماه 1399

Show...
اهل عمل
2020-06-07

راوی داستان: آقای ایمان خدادادی منبع: بر اساس یک داستان واقعی تاریخ انتشار: 18 خردادماه 1399

Show...
آداب بندگی
2020-06-08

راوی داستان: آقای رسول منتظری منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 19 خردادماه 1399

Show...
همدلی
2020-06-09

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 20 خردادماه 1399

Show...
چرخ زندگی
2020-06-09

راوی داستان: آقای احسان خواصی منبع: زندگی علیرضا بیرانوند تاریخ انتشار: 21 خردادماه 1399

Show...
حکمت خلق
2020-06-11

راوی داستان: سعید امینیان منبع: مثنوی معنوی تاریخ انتشار: 22 خردادماه 1399

Show...
مهربانی
2020-06-12

راوی داستان: سعید امینیان منبع: بحارالانوار تاریخ انتشار: 23 خردادماه 1399

Show...
پرواز
2020-06-13

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 24 خردادماه 1399

Show...
نقطه تعادل
2020-06-14

راوی داستان: آقای سعید خلیلیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 25 خردادماه 1399

Show...
طهارت
2020-06-15

راوی داستان: سعید امینیان منبع: مثنوی معنوی تاریخ انتشار: 26 خردادماه 1399

Show...
خدمت مادر
2020-06-16

راوی داستان: آقای رسول منتظری منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 27 خردادماه 1399

Show...
نور یقین
2020-06-17

راوی داستان: سعید امینیان منبع: داستان راستان تاریخ انتشار 28 خردادماه 1399

Show...
همت عالی
2020-06-18

راوی داستان: آقای احسان خواصی منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 29 خردادماه 1399

Show...
علم مفید
2020-06-19

راوی داستان: آقای میثم بهاروند منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 30 خردادماه 1399

Show...
مغز کلم
2020-06-20

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 31 خردادماه 1399

Show...
چوب حراج
2020-06-21

راوی داستان: سعید امینیان منبع: مثنوی معنوی تاریخ انتشار: 1 تیرماه 1399

Show...
حقیقت پادشاهی
2020-06-22

راوی داستان: آقای سعید خلیلیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 2 تیرماه 1399

Show...
دوست روز تنهایی
2020-06-23

راوی داستان: آقای رسول منتظری منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 3 تیرماه 1399

Show...
سنگریزه
2020-06-24

راوی داستان: آقای احسان خواصی منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 4 تیرماه 1399

Show...
توفیق مهربانی
2020-06-25

راوی داستان: رسول منتظری منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 5 تیرماه 1399

Show...
مربی
2020-06-27

راوی داستان: سعید امینیان منبع: زندگینامه آقای دکتر ملک حسینی تاریخ انتشار: 7 تیرماه 1399

Show...
داستان خوشبختی
2020-06-27

راوی داستان: آقای مهران بهاروند منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 6 تیرماه 1399

Show...
خیال خوب
2020-06-28

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 8 تیرماه 1399

Show...
ره توشه
2020-06-29

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 9 تیرماه 1399

Show...
خدای کریم
2020-06-30

راوی داستان: آقای رسول منتظری منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 10 تیرماه 1399

Show...
یه تیکه نخ
2020-07-01

راوی داستان: آقای احسان خواصی منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 11 تیرماه 1399

Show...
سواره یا پیاده
2020-07-02

راوی داستان: سعید امینیان منبع: مثنوی معنوی تاریخ انتشار: 12 تیرماه 1399

Show...
امام خوبی ها
2020-07-03

راوی داستان: سعید امینیان منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه تاریخ انتشار: 13 تیرماه 1399

Show...
از سرعت خود بکاهید
2020-07-04

راوی داستان: آقای مهران بهاروند منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 14 تیرماه 1399

Show...
باغ و بازرگان
2020-07-05

راوی داستان: آقای میثم بهاروند منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 15 تیرماه 1399

Show...
بزرگواری
2020-07-06

راوی داستان: سعید امینیان منبع: یک داستان واقعی تاریخ انتشار: 16 تیرماه 1399

Show...
خدای رحیم
2020-07-07

راوی داستان: آقای رسول منتظری منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 17 تیرماه 1399

Show...
گوش شنوا
2020-07-08

راوی داستان: آقای احسان خواصی منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 18 تیرماه 1399

Show...
روح لطیف
2020-07-09

راوی داستان: سعید امینیان منبع: داستان شهید حمید جعفرزاده به نقل از وبلاگ داستان کوتاه تاریخ انتشار: 19 تیرماه 1399

Show...
توکل
2020-07-10

راوی داستان: سعید امینیان منبع: بر اساس یک داستان واقعی تاریخ انتشار: 20 تیرماه 1399

Show...
حکمت دیدار
2020-07-11

راوی داستان: سعید امینیان منبع: بر اساس یک داستان واقعی تاریخ انتشار: 21 تیرماه 1399

Show...
تدبیر
2020-07-12

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 22 تیرماه 1399

Show...
خودبینی
2020-07-13

راوی داستان: آقای رسول منتظری منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 23 تیرماه 1399

Show...
زهد واقعی
2020-07-14

راوی داستان: آقای ایمان خدادادی منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 24 تیرماه 1399

Show...
دار مکافات
2020-07-15

راوی داستان: آقای احسان خواصی منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 25 تیرماه 1399

Show...
اصلاح ذات
2020-07-16

راوی داستان: سعید امینیان منبع: گلستان سعدی تاریخ انتشار: 26 تیرماه 1399

Show...
نیکوکاری
2020-07-17

راوی داستان: سعید امینیان منبع: کتاب مصابیح القلوب تاریخ انتشار: 27 تیرماه 1399

Show...
اثر دعا
2020-07-18

راوی داستان: آقای رسول منتظری منبع: اینترنت تاریخ انتشار 28 تیرماه 1399

Show...
تطهیر
2020-07-19

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 29 تیرماه 1399

Show...
خدا ما رو دیده
2020-07-20

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 30 تیرماه 1399

Show...
چرا من؟
2020-07-21

راوی داستان: سعید امینیان منبع: ویکی پدیا تاریخ انتشار: 31 تیرماه 1399

Show...
دستکاری
2020-07-22

راوی داستان: آقای احسان خواصی منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 1 مردادماه 1399

Show...
ارزش انسان
2020-07-23

راوی داستان: آقای رسول منتظری منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 2 مردادماه 1399

Show...
چالش بزرگ
2020-07-24

راوی داستان: آقای میثم بهاروند منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 3 مردادماه 1399

Show...
کشاورز دانا
2020-07-25

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 4 مردادماه 1399

Show...
اخلاق نیک
2020-07-26

راوی داستان: سعید امینیان منبع: منابع اسلامی تاریخ انتشار: 5 مردادماه 1399

Show...
مداد دانشمند
2020-07-27

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 6 مردادماه 1399

Show...
خریدار بهشت
2020-07-28

راوی داستان: آقای رسول منتظری منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 7 مردادماه 1399

Show...
تندخویی
2020-07-29

راوی داستان: آقای احسان خواصی منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 8 مردادماه 1399

Show...
آستانه زهد
2020-07-30

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 9 مردادماه 1399

Show...
دوستی
2020-07-31

راوی داستان: سعید امینیان منبع: معراج السعاده تاریخ انتشار: 10 مردادماه 1399

Show...
عشق واقعی
2020-08-01

راوی داستان: آقای مهران بهاروند منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 11 مردادماه 1399

Show...
مسافر
2020-08-02

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 12 مردادماه 1399

Show...
تأمل
2020-08-03

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 13 مردادماه 1399

Show...
نعمت نداشتن
2020-08-04

راوی داستان: آقای رسول منتظری منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 14 مردادماه 1399

Show...
نعمت ندانستن
2020-08-05

راوی داستان: آقای احسان خواصی منبع: کتاب طرز فکر آقای کارل دوئک تاریخ انتشار: 15 مردادماه 1399

Show...
لبخند
2020-08-06

راوی داستان: آقای رسول منتظری منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 16 مردادماه 1399

Show...
تسلیم
2020-08-07

راوی داستان: سعید امینیان منبع: منابع اسلامی تاریخ انتشار: 17 مردادماه 1399

Show...
فروتنی
2020-08-08

راوی داستان: آقای رسول منتظری منبع: منابع اسلامی تاریخ انتشار: 18 مردادماه 1399

Show...
عشق خواهر
2020-08-09

راوی داستان: آقای میثم بهاروند منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 19 مردادماه 1399

Show...
یاری خداوند
2020-08-10

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 20 مردادماه 1399

Show...
انفاق سری
2020-08-11

راوی داستان: آقای رسول منتظری منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 21 مردادماه 1399

Show...
چالش
2020-08-12

راوی داستان: آقای احسان خواصی منبع: کتاب طرز فکر آقای کارل دوئک تاریخ انتشار:22 مردادماه 1399

Show...
شکرگزاری
2020-08-13

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 23 مردادماه 1399

Show...
دوستی دنیا
2020-08-14

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 24 مردادماه 1399

Show...
رمز موفقیت
2020-08-15

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 25 مردادماه 1399

Show...
دستگیری
2020-08-16

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 26 مردادماه 1399

Show...
تواضع
2020-08-17

راوی داستان: سعید امینیان منبع: اینترنت تاریخ انتشار: 27 مردادماه 1399

Show...