درویش نامه
Category Arts
Published June 20, 2020
Episodes 102

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در باره طبیعت وطنی که دوستش دارم و می دانم که دوستش دارید! ندارید؟

Available Episodes

Podcast
2016-12-14

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2016-12-14

جای خالی تکریم طبیعت و محیط زیست در آثارموسیقی ایرانی علی رغم وجود آثاری بسیار گویا و ارزشمند در شعر و ادبیات فارسی و لزوم پرداختن به این امر مهم فرهنگی با آغاز جشنواره موسیقی سبز.

Show...
Podcast
2016-12-24

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2016-12-24

صحبت های محمد درویش در رابطه با ارجحیت دادن به منافع کره ی زمین و حفظ محیط زیست در برابر منافع ملی.

Show...
Podcast
2016-12-24

صحبت های محمد درویش در رابطه با گروه NGO به نام کفشدوزک و مهار بیابان زایی و بهبود محیط زیست.

Show...
Podcast
2016-12-24

صحبت های محمد درویش در رابطه با کمپین سه شنبه های بدون خودرو و لزوم اصلاحات فرهنگی برای کاهش ترافیک،آلودگی ها،بیماری ها و زیان های اقتصادی ناشی از آن.

Show...
Podcast
2017-01-11

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-11

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-11

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-11

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-11

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-11

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-11

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-11

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-11

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-18

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-18

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-02-08

صحبت های محمد درویش درباره ی راننده تاکسی که تاکسی خودش را مثل خانه اش می داند و و تمام تاکسی اش را سبز کرده با گیاهان زنده و این گامیست در جهت حفظ محیط زیست.

Show...
Podcast
2017-02-08

صحبت های محمد درویش درباره ی ریزگرد ها و تشکیل پویشی به نام نجات میان رودان یا بین النهرین برای حفظ محیط زیست.

Show...
Podcast
2017-02-08

صحبت های محمد درویش درباره ی ورزشکارانی که شکایت کردند به اینکه دمای کره ی زمین بیشتر افزایش پیدا نکنه و کمپین یک و نیم درجه را تشکیل دادند.

Show...
Podcast
2017-02-08

صحبت های محمد درویش درباره ی دودی که از کارخانه ی سیمان آب یک قزوین به طبیعت و محیط زیست وارد میشود و باعث آلودگی بسیاری میشود.

Show...
Podcast
2017-02-08

صحبت های محمد درویش درباره ی سه شنبه های بدون خودرو در شهر قزوین و اصفهان و تلاش آنها برای حفظ محیط زیست.

Show...
Podcast
2017-02-08

صحبت های محمد درویش درباره ی کمپین نذر طبیعت که بوسیله ی دوستداران محیط زیست و ورزشکاران راه اندازی شده است و هدف آن این است که بگویند کار نیک فقط کمک کردن به افراد ناتوان نیست و میشود به محیط زیست هم کمک کرد.

Show...
Podcast
2017-02-08

صحبت دهای محمد درویش درباره ی گزارش ناسا راجع به گرمای شدیدی که در خاورمیانه رخ داده است و وضعیت نگران کننده ایست برای طبیعت و محیط زیست.

Show...
Podcast
2017-02-08

صحبت های محمد درویش درباره ی استفاده از پارچه به جای کاغذ و کمک به محیط زیست.

Show...
Podcast
2017-02-08

صحبت های محمد درویش درباره ی پویش سه شنبه های بدون خودرو برای کسانی که خواب مانده اند در این پویش.

Show...
Podcast
2017-02-08

صحبت های محمد درویش درباره ی دونده ی سرشناسی که برای از یاد نرفتن کویر لوت میخواه مسافت آنرا بدون توقف بدود و همینطور حمایت از یوز که تعداد آن در طبیعت بسیار نادر شده.

Show...
Podcast
2017-02-08

صحبت های محمد درویش درباره ی رفت و آمد با دوچرخه ی رویسای استان خراسان و اصفهان برای حفظ محیط زیست.

Show...
Podcast
2017-02-08

صحبت های محمد درویش درباره ی گزارش گاردین در خصوص روند رو به افزایش شارژ الکتریکی به جای بنزین و از بین رفتن کابوس دمای یک و نیم درجه.

Show...
Podcast
2017-02-08

صحبت های محمد درویش درباره ی اعتراض اهالی کالیفورنیا به آب های ناشی از فرایند نفتی که با تصفیه ای مختصر به زمین های کشاورزی وارد میشود...

Show...
Podcast
2017-02-14

صحبت های محمد درویش در باره ی کاهش مازاد نیروگاه های کشور و حذف مواد ریز معلق در هوا.

Show...
Podcast
2017-02-14

صحبت های محمد درویش درباره ی کشورهایی که تلاش میکنند مردمشان از وسیله ی نقلیه کمتر استفاده نکنند.

Show...
Podcast
2017-02-14

صحبت های محمد درویش درباره ی تالاب الله آباد که خشک شده و کانون فرسایش خاک است.

Show...
Podcast
2017-02-14

صحبت های محمد درویش درباره ی امام جمعه قزوین که خواستار کارگاه های آموزشی محیط زیست شده و میخواهد دانشگاه ها ی محیط زیست داشته باشند.

Show...
Podcast
2017-02-14

صحبت های محمد ردویش درباره ی ابتکار جالب مرکز بهداشت شاهرود درباره ی تحویل پاکت سیگار و قلیان و گرفتن میوه،بلیط اسختر ،گل و...

Show...
Podcast
2017-02-14

صحبت های محمد درویش درباره ی افتتاح انجیوی پزشکان و ورزشکاران و ... برای بالا بردن کیفیت پرداختن به محیط زیست.

Show...
Podcast
2017-02-14

صحبت های محمد درویش درباره ی راهکارهایی برای حفظ و احترام به محیط زیست که یک شهروند محیط زیستی میتواند در راستای کاهش رد پای مخرب بر محیط اطراف خود،اصلاح سبک زندگی و کاهش اتلاف انرژی انجام دهد.

Show...
Podcast
2017-02-15

صحبت های محمد درویش درباره ی ارزش و اهمیت فعالیت های مدنی و داوطلبانه برای محیط ریست در کنار سایر فعالیت های اجتماعی و نیکوکارانه که در حفظ حیات،صلح و امنیت تمام موجودات زنده تاثیر گذار است.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست .

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست . وقتی مصرف بیشتر از محصول است.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست .

Show...
2017-04-09

صحبت های محمد درویش و معرفی بنیان گذار سازمان حفاظت محیط زیست.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و تعریفی از شاخص سرزمین شاد.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست این بار با تهیه منبع جدیدی از آب.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با گرمایش جهانی زمین و پیامد های آن.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست .

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فواید شیر مادر.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست .

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست . ترویج فرهنگ دوچرخه سواری.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با قدم های مثبت وزارت راه برای حفاظت از محیط زیست.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و خبر از آلوده شدن بزرگترین تالاب کشور.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست .

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و اینکه بزرگترین آبگیر شیرین ایران خشک شده است.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و سنت اصیل ابیانه.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با گونه ای از پرندگان به نام زاغ بور.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست. و کارهای جالبی که در گوشه و کنار انجام می شود.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و معرفی خانم شرافت زارعی.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و ارزش تالاب ها .

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست .

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و دوچرخه سواری به عنوان وسیله نقلیه.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و احترام به قوانین طبیعت.

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و بیان راهکار هایی در این زمینه

Show...
Podcast
2017-04-09

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و اهمیت جغد ها در اکوسیستم .

Show...
Podcast
2017-05-06

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو...

Show...
Podcast
2017-05-06

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست در این پادکست به طور خاص راجع به هورالعظیم(تالابی بزرگ در منطقه جنوب غربی ایران) بشنوید...

Show...
Podcast
2017-05-06

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست ادامه مطالب مربوط به تالاب هورالعظیم بشنوید...

Show...
Podcast
2017-05-06

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست در این پادکست به طور خاص راجع به دریاچه ارومیه صحبت می شود . بشنوید...

Show...
Podcast
2017-05-06

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست روز 27 خرداد روز جهانی مبارزه با بیابان زایی است. بشنوید اهمیت بیابان زایی را از زبان محمد درویش...

Show...
Podcast
2017-08-22

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست . در این فایل محمد درویش گزارشی ترتیب داده است از پیشرفت یکی از محبوب ترین و فراگیرترین و مهمترین پویش های محیط زیستی کشور در طول چند دهه اخیر.

Show...
Podcast
2017-08-22

لامارک یکی از دانشمندان و اکولوژیست های مطرح جهان در قرن 18 سخنی رو مطرح کرد با این مضمون که کره زمین آنقدر بزرگه وآنقدر تنوع زیستی گسترده ای داره که ما هرگز نباید نگران چیزی به اسم قحطی و گرسنگی باشیم. کره زمین نیاز های همه ساکنین زمین رو می تونه تامین بکند. کتابی منتشر شده به اسم اشتباهات فاحش علمی و در صدر این کتاب سخن این دانشمند قرن 18 منتشر شده. لامارک...

Show...
2017-08-22

امروز می خوام در مورد شخصیتی با شما صحبت بکنم که نقش بسیار مهم و پر رنگی در ماجرای محیط زیست چه در ایران و چه در جهان داشته شخصیتی که اولین کنوانسیون معتبر بین المللی محیط زیستی جهان در رامسر رو رقم زده.کسی که در سال 1972 جهانیان را هشدار داد که اگر سبک زندگی تون رو تغییر ندید ما به زودی به روزی خواهیم رسید که نیازهای بشر رو کره زمین نتونه براورده کنه....

Show...
Podcast
2017-08-22

می خوام امروز یه گزارشی از آخرین وضعیت پویش مردمی سه شنبه های بدون خودر و براتون بگم.که توسط یک جوان عاشق طبیعت ایران به نام محمد بختیاری از اراک شروع شد. که در آخر مرداد به 89 امین هفته خودش رسید. ما شاهد این هستیم که 188 شهر در ایران از این پویش حمایت کرده اند....

Show...
Podcast
2017-09-28

در این قسمت از درویش نامه به ارتباط بین اقتصاد و محیط زیست پرداخته می شود. آیا مکانیسم قیمت و اقتصاد به حفظ محیط زیست کمک می کند؟ چه راهکاری می توان پیشنهاد داد تا محیط زیست بستر توسعه اقتصادی شود؟

Show...
قسمت اول
2017-10-18

به نام خدا سلام عرض می کنم در این فایل صوتی شما 28 امین گفتگوی پردیسان رو می شنوید که در آن میزبان چهره ای فرهیخته و فلسفه پژوه آشنا و محبوب کشور، جناب آقای دکتر احسان شریعتی هستیم تا از منظر فلسفه به موضوع محیط زیست نگاه تازه ای رو تبیین کنیم و همه ازش بهره مند بشویم...

Show...
قسمت دوم
2017-10-18

به نام خدا سلام عرض می کنم در این فایل صوتی شما 28 امین گفتگوی پردیسان رو می شنوید که در آن میزبان چهره ای فرهیخته و فلسفه پژوه آشنا و محبوب کشور، جناب آقای دکتر احسان شریعتی هستیم تا از منظر فلسفه به موضوع محیط زیست نگاه تازه ای رو تبیین کنیم و همه ازش بهره مند بشویم...

Show...
چرا ارومیه به اینجا رسید؟
2017-10-30

در طول چهارسال گذشته، بیش از سه برابرِ بودجه ای که به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص یافت، به عیسی کلانتری در ستاد احیاء دریاچه ارومیه پرداخت شد تا شاهد چنین منظره تاسف باری باشیم! ایشان در گفتگو با رادیو ایران به صراحت گفتند: در سازمان حفاظت محیط زیست جایی برای افرادی که به توسعه پایدار اعتقادی ندارند، نیست. نابراین، به نظر می رسد نخستین واجدان شرایط ترک پردیسان، شخص عیسی کلانتری و معاون محیط انسانی وی، #مسعود_تجریشی هستند که با کوبیدن بر طبل انتقال آب بین حوضه ای از زاب به ارومیه و از ارس به ارومیه، تدارک لازم برای تداوم این هدررفتِ تاسف بار سرمایه ملی را ممکن ساخته و می سازند.

Show...
مراسم تجلیل و قدرانی از محمد درویش در نمایشگاه مطبوعات
2017-10-31

فایل صوتی مراسم تجلیل از محمد درویش کنشگر محیط زیست مدیر سابق بخش سیاست محیط زیست در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی رو براتون آماده کردیم که امیدوارم مورد قبولتون واقع بشه. در این مراسم افرادی مثل عباس محمدی، آقای مدنی و خانم البرزی صحبت می کنند. کسانی که به نوعی در زمینه ی محیط زیست فعالیت دارند حتما آقای درویش رو می شناسند و می دونن که برای حفظ محیط زیست چه فعالیت هایی انجام دادن. در پایان نز صحبت های خود آقای درویش رو خواهید شنید با انژی همیشگی.

Show...
مدرسه طبیعت دماوند
2017-10-31

آنچه امروز در همایش کودک و طبیعت در دماوند بیان کردم: بزرگترین گناهِ امروز ما، مشروعیت بخشیدن به غم و گناه شمردنِ شادی است. مدرسه طبیعت علیه این خطا اعلام جرم میکند!

Show...
2017-11-18

محمد درویش در دانشگاه مازندران واقع در شهر بابلسر حاضر شد و از مدارس طبیعت سخن گفت، از اینکه مدارس طبیعت به طور کلی در پاسخ به چه نیازی ایجاد شده و چه گامهایی را تاکنون برداشته، به زعم او کسانی که زیستگاه خود را نشناسند نمی توانند در بزنگاه ها حافظی شایسته از آن زیستگاه باشند همچنین در ادامه در رابطه با زلزله ی اخیر می گوید: ردپای بی اخلاقی بزرگ در سرپل ذهاب و مسکن مهر، سد گُتوند و پل شهید کلانتری را در فقدانِ آفرینش عشق به سرزمین در نظام آموزش کشور باید جستجو کرد!

Show...
2017-11-18

از سالِ شیرین تا زلزله تلخ؛ از وهابزاده تا مدرسه عشق و از مازندرانی که به قطبِ نخست مدارس طبیعت ایران بدل میشود. محمد درویش در شهرستان بهشهر از مدارس طبیعت سخن می گوید از محیط زیست و طبیعت مازندران و ویژگی های استثنایی ایران که دیرینه ترین و کهن ترین رویشگاه گیاهان متنوع جهان است.

Show...
نقد مادر کشی
2017-11-23

نشست نقد و بررسی مادرکشی در دانشگاه تهران: دکتر بحرینی: چرا به فردی مقام ریاست سازمان محیط زیست را میدهیم که آن همه اشتباهات فاحش در کارنامه مدیریتی خود در گذشته داشته است؟!

Show...
2017-12-02

- نظرسنجی گالوپ ارائه می کند که ایرانیان در شمار عصبانی ترین مردم جهان قرار دارند. و بعد از آن عراقی ها و سودانی ها. - موسسه ی نرسر اعلام کرده که از تهران از نظر حجم سرمایه گذاری در زیر ساخت ها جزء 10 شهر جهان قرار دارد ولی از نظر کیفیت زندگی 188مین شهر دنیا است. اینها بخش هایی از سخنرانی صبح چهارشنبه 8 آذر 96 در تالار کاخ دانشگاه تربیت مدرس نور واقع در مازندران است. محمد درویش ،حسین کریمی و عبدالحسین وهاب زاده از دلایل و شیوه بازگشت به پای بست، سخن گفتند. و این سوال مهم و کلیدی که «آیا می توان دوباره به طبیعت پیوند خورد؟» در این پادکست به سخنرانی محمد درویش گوش میدهیم.

Show...
جشن دوسالگی پویش سه شنبه های بدون خودرو در اراک
2017-12-10

سلام و عرض ادب به شما عزیزان در نشست دو سالگی اراک در پویش سه شنبه های پاک در خدمتتون هستیم .در دنیایی که هرروز انواع آلودگی های زیست محیطی مثل آلودگی هوا ، آلودگی صوتی، آلودگی آب و .. زندگی انسان ها را تهدید میکند باید به دنبال راهکارهای عملی جهت بالا بردن کیفیت زندگی باشیم و چه راهکاری بهتر که از خودمان و زندگی روزمره مان شروع کنیم .پویش سه شنبه های پاک یا سه شنبه های بدون خودرو به همین منظور ایجاد شده است و خوشبختانه در حال حاضر در 198 شهر در حال اجراست. شما را دعوت می کنیم تا به این پادکست که به این مسئله مهم می پردازد گوش بدید

Show...
تهران؛ کارگاه ساختمانی
2017-12-10

سلام به شما همراهان و دوستداران محیط زیست با ما همراه باشید تا به سخنرانی جامعی در رابطه با ارتباط بین محیط زیست و معماری با نام" تهران –کارگاه ساختمانی" بپردازیم و پیامدهای تخریب بی حد و مرز طبیعت و محیط زیست ، صرفا جهت کسب منافع مالی بیشتر را بررسی کنیم . در این نشست سخنرانان نظرات خود را که چه در موضع موافق و چه مخالف بیان خواهند داشت و در انتها نیز به پرسش و پاسخ مخاطبان خواهند پرداخت

Show...
2017-12-10

سلام به شما عزیزان شما را دعوت میکنیم به شنیدن سخنرانی "تهران-کارگاه ساختمان" که برگرفته از نامی است که شهردار سابق تهران با افتخار به آن اطلاق نموده بود. و این نشست برگزار شده است که ابعاد و تبعات این این گزاره را بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعا " تهران –کارگاهی ساختمانی به وسعت یک شهر" قابل افتخار است یا خیر. همه واقفیم که هیولایی به نام تهران از محیط زیست گرفته تا اقتصاد را به ورطه نابودی کشانده است . اما آیا راهکاری برای جلوگیری و یا بهبود این وضعیت وجود دارد؟ با ما همراه باشید تا شاید با شنیدن این فایل بتوانیم با تغییر خود و طرز فکر جمعیان از نابودی زیست بوم و شهرمان جلوگیری کنیم و همه با هم بتوانیم زندگی بهتری را تجربه کنیم

Show...
2017-12-11

اگر به دادِ کوهستانهای وطن نرسیم؛ انتظار نداشته باشید که فریادرسی داشته باشیم! سخنرانی محمد درویش - 19 آذر، در مراسم روز جهانی کوهستان؛ تالار حافظ، خانه اندیشمندان علوم انسانی. درویش در ابتدای سخنرانی به بازماندگان 9 کوهنوردی که به تازگی به هنگام سقوط بهمن از دست رفتند تسلیت گفت و دررابطه با کوهستان سخن گفت. به عقیده ی او کوهستان ها که از آب و خاک و جنگل در کشور ما بیشتر حائز اهمیت هست ولی هیچ برنامه ای برای حفظ آن وجود ندارد.

Show...
2017-12-11

پویشی که تحولی بزرگ در تغییر سبک زندگی ایرانیان را نشانه رفته است! گفت‌وگوی کافه نیمروز در رادیو فرهنگ درباره دو سالگی پویش مردمی سه‌شنبه‌های بدون خودرو که در 198 شهرِ ایران انجام می شود.

Show...
2017-12-13

یکی از مشکلاتی که در جامعه ی ما امروز خیلی حاد شده و سبب شده تا بین مدیران و مردم فاصله ایجاد بشود و اعتماد کمتر بشود، این است که مردم با مدیرانی در ارتباط هستند که شبیه به حرفهایشان زندگی می کنند. به همین دلیل محمد درویش و گروهش فراخوانی دادند تا مردم بتوانند مدیرانی را به آنها معرفی کنند که شبیه به حرفهایشان زندگی می کنند و مردم را واقعاً شریک تصمیم گیری های خودشان می کنند.

Show...
2017-12-13

پویش مردمی سه شنبه‌های بدون خودرو جهت توسعه حمل‌ونقل پاک و ترویج زیست محوری دو سال پیش از شهر اراک استارت خورد و امروز در دومین سال فعالیتش در 198 شهر برگزار می‌شود. این در حالی است که عالی ترین مقام های دولتی در خراسان شمالی و لرستان هم تمامی سعی خود را در این حرکت انجام می دهند، تشویقی هایی برای کارمندان دوچرخه سوار در نظر گرفته شده است.

Show...
2017-12-13

محمد درویش در این پادکست از مراسم روز جهانی کوهستان صحبت می کند و به اهمیت هر چه بیشتر اکوسیستم های کوهستانی تاکید می کند.

Show...
2017-12-13

اخیرا اتفاق تلخی در آموزش و پرورش کشور رخ داد، ایست قلبی نوجوان 14 ساله ی تبریزی که قبل از برگزاری آزمون تیزهوشان متاسفانه دچار استرس های شدید شد و با افزایش ضربان قلب جان خودش را از دست داد. محمد درویش این اتفاق را یک هشدار جدی می داند برای نظام آموزش و پرورش کشور ما که کودکان و نوجوانان را به یک ماشین پراسترس تست زنی تبدیل کرده است.

Show...
2017-12-13

محمد درویش در حالی که این روزها عملکرد 100 روزه ی شهرداری تهران را پشت سر می گذاریم، از دوره ی 12 ساله ی عملکرد شهرداری قالیباف به عنوان تلخ ترین و دهشتناک ترین عملکرد شهرداری تهران یاد می کند.

Show...
2017-12-13

اخیرا دوباره دوستداران محیط زیست وقتی اخبار دریاچه ارومیه را مرور می کنند دچار نگرانی می شوند، دریاچه ای که با ورود روحانی در مقام ریاست جمهوری قول احیای دریاچه ی ارومیه را داده بود ولی همچنان این دریاچه وضعی اسفناک دارد. محمد درویش در این رابطه راهکارهایی را ارائه می دهد.

Show...
2017-12-13

هفته ی گذشته ما شاهد یک نامه از دکتر علی یخکشی به دکتر سلاجقه رئیس انجمن های منابع طبیعی و محیط زیستی کشور بودیم. دکتر یخکشی در اعتراض به انتخاب رئیس جدید سازمان جنگلها و مناطق آبخیزداری کشور این نامه را نوشته و ابراز نگرانی شدید کرده از وضعیتی که ممکن با حضور خلیل آقایی به عنوان رئیس جدید این سمت، عرصه های منابع طبیعی با آن روبرو بشوند.

Show...
چرا نیستیم آنچه که باید باشیم؟!
2019-12-24

صحبتهای محمد درویش کنشگر محیط‌زیست، روزنامه‌نگار، عضو هیئت‌علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع و کارشناس ارشد محیط‌زیست درباره تغییرات اقلیم در محیط زیست در برنامه دوران پخش شده از شبکه مستند

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

Podcast
2016-12-14

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2016-12-14

جای خالی تکریم طبیعت و محیط زیست در آثارموسیقی ایرانی علی رغم وجود آثاری بسیار گویا و ارزشمند در شعر و ادبیات فارسی و لزوم پرداختن به این امر مهم فرهنگی با آغاز جشنواره موسیقی سبز.

Show...
Podcast
2016-12-24

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2016-12-24

صحبت های محمد درویش در رابطه با ارجحیت دادن به منافع کره ی زمین و حفظ محیط زیست در برابر منافع ملی.

Show...
Podcast
2016-12-24

صحبت های محمد درویش در رابطه با گروه NGO به نام کفشدوزک و مهار بیابان زایی و بهبود محیط زیست.

Show...
Podcast
2016-12-24

صحبت های محمد درویش در رابطه با کمپین سه شنبه های بدون خودرو و لزوم اصلاحات فرهنگی برای کاهش ترافیک،آلودگی ها،بیماری ها و زیان های اقتصادی ناشی از آن.

Show...
Podcast
2017-01-11

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-11

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-11

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-11

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-11

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-11

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-11

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-11

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-11

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-18

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-01-18

صحبت های محمد درویش در رابطه با فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و آغاز یک آموزش متفاوت در مدارس طبیعت.

Show...
Podcast
2017-02-08