دغدغه ایران
Published April 18, 2021
Episodes 28

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

دغدغه ایران، پادکست معرفی کتاب، تحلیل اجتماعی و روایت صوتی نوشتارهای محمد فاضلی است. محمد فاضلی، مدرس دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام است. این پادکست درباره مسائل، راهکارهای توسعه ایران است. پادکست دغدغه ایران دوشنبه هر هفته منتشر می‌شود و راه ارتباط با آن نشانی ایمیل: [email protected] است.

Available Episodes

اپیزود صفر - معرفی پادکست دغدغه ایران
2021-01-09

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود یک - خلقیات ایرانیان
2021-01-11

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود دوم - ما ایرانیان
2021-01-17

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود سوم – دولت نفتی – دون کیشوت در لی‌لی‌پوت
2021-01-25

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود چهارم - راه فلاکت - ونزوئلایی شدن
2021-02-01

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود پنجم - نروژ و اندونزی بدون نفرین نفت
2021-02-07

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود ششم - توسعه سیاسی و مثل دانمارک شدن
2021-02-15

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود هفتم - دولت‌سازی در آلمان و یونان
2021-02-21

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود هشتم - دولت سازی در ایتالیا، بریتانیا و آمریکا
2021-02-28

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود نهم - دولت سازی در آمریکای لاتین و آفریقا
2021-03-08

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود دهم - دولت قوی در ژاپن و چین
2021-03-15

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود یازدهم - ساختن دولت قوی
2021-04-04

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیروزد دوازدهم - منطق دام اجتماعی
2021-04-12

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود سیزدهم - اعتماد و سرمایه اجتماعی
2021-04-19

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود چهاردهم - نهادهای فراگیر و اعتماد اجتماعی
2021-04-25

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود پانزدهم - از مسکو به استکهلم - گذر از بی اعتمادی و دام اجتماعی
2021-05-09

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
مدل توسعه آسیای شرقی- داستان کره جنوبی
2021-05-31

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
کیفیت مداخله دولت و توسعه - مورد صنعت برق
2021-06-06

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود هیجدهم-ساختن روح یک ملت
2021-06-11

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود نوزدهم - نابرابری - چرایی خرید شاسی‌بلند و ناتوانی جنسی
2021-06-21

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود بیستم - ساختن جامعه برابرتر
2021-06-27

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود بیست و یکم - برخاستن اقتصاد از روی خاک
2021-07-05

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود بیست و یکم - برخاستن اقتصاد از روی خاک
2021-07-05

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود بیست و دوم-تسهیل کسب‌وکار در عمل
2021-07-12

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود بیست‌وسوم - ساده‌سازی و تنظیم‌گری
2021-07-20

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود بیست و چهارم-اصلاحات در نظام رفاهی، سلامت و آموزش
2021-07-26

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود بیست و پنجم-مسأله آب و همبستگی اجتماعی
2021-08-03

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود بیست و ششم - جایگاه کلی ایران در شاخص‌های توسعه
2021-08-09

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اپیزود صفر - معرفی پادکست دغدغه ایران
2021-01-09

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود یک - خلقیات ایرانیان
2021-01-11

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود دوم - ما ایرانیان
2021-01-17

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود سوم – دولت نفتی – دون کیشوت در لی‌لی‌پوت
2021-01-25

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود چهارم - راه فلاکت - ونزوئلایی شدن
2021-02-01

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود پنجم - نروژ و اندونزی بدون نفرین نفت
2021-02-07

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود ششم - توسعه سیاسی و مثل دانمارک شدن
2021-02-15

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود هفتم - دولت‌سازی در آلمان و یونان
2021-02-21

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود هشتم - دولت سازی در ایتالیا، بریتانیا و آمریکا
2021-02-28

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود نهم - دولت سازی در آمریکای لاتین و آفریقا
2021-03-08

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود دهم - دولت قوی در ژاپن و چین
2021-03-15

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود یازدهم - ساختن دولت قوی
2021-04-04

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیروزد دوازدهم - منطق دام اجتماعی
2021-04-12

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود سیزدهم - اعتماد و سرمایه اجتماعی
2021-04-19

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود چهاردهم - نهادهای فراگیر و اعتماد اجتماعی
2021-04-25

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود پانزدهم - از مسکو به استکهلم - گذر از بی اعتمادی و دام اجتماعی
2021-05-09

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
مدل توسعه آسیای شرقی- داستان کره جنوبی
2021-05-31

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
کیفیت مداخله دولت و توسعه - مورد صنعت برق
2021-06-06

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود هیجدهم-ساختن روح یک ملت
2021-06-11

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود نوزدهم - نابرابری - چرایی خرید شاسی‌بلند و ناتوانی جنسی
2021-06-21

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود بیستم - ساختن جامعه برابرتر
2021-06-27

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود بیست و یکم - برخاستن اقتصاد از روی خاک
2021-07-05

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود بیست و یکم - برخاستن اقتصاد از روی خاک
2021-07-05

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود بیست و دوم-تسهیل کسب‌وکار در عمل
2021-07-12

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود بیست‌وسوم - ساده‌سازی و تنظیم‌گری
2021-07-20

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود بیست و چهارم-اصلاحات در نظام رفاهی، سلامت و آموزش
2021-07-26

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود بیست و پنجم-مسأله آب و همبستگی اجتماعی
2021-08-03

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...
اپیزود بیست و ششم - جایگاه کلی ایران در شاخص‌های توسعه
2021-08-09

خلاصه و روایت کردن کتاب

Show...

Latest Episode