دیالکتیک
Category Arts
Published June 20, 2020
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

هر هفته در قالب یک اپیزود حداکثر ۱۵ دقیقه‌ای با من، رسول خردمندی همراه باشید تا به معرفی و بررسی کوتاه فیلم، سریال، کتاب و بازی‌های ویدیویی بپردازیم.

Available Episodes

پادکست دیالکتیک - قسمت اول
2019-12-05

هر هفته پنجشنبه‌ شب‌ها با من همراه باشید تا درباره فیلم، سریال، کتاب و حتی بازی‌های ویدیویی حرف بزنیم و اون‌ها رو با هم نقد کنیم.

Show...
پادکست دیالکتیک - قسمت دوم
2019-12-12

هر هفته پنجشنبه‌ شب‌ها با من همراه باشید تا درباره فیلم، سریال، کتاب و حتی بازی‌های ویدیویی حرف بزنیم و اون‌ها رو با هم نقد کنیم.

Show...
پادکست دیالکتیک - قسمت سوم
2019-12-19

هر هفته پنجشنبه‌ شب‌ها با من همراه باشید تا درباره فیلم، سریال، کتاب و حتی بازی‌های ویدیویی حرف بزنیم و اون‌ها رو با هم نقد کنیم. این هفته با یک مصاحبه همراه هستید: مصاحبه با یک آرتیست مستقل به اسم رادنی امیرابراهیمی.

Show...
دیالکتیک - اپیزود ۴
2019-12-26

هر هفته در قالب یک اپیزود حداکثر ۱۰ دقیقه‌ای به معرفی و بررسی فیلم، سریال و کتاب پرداخته می‌شود.

Show...
دیالکتیک - اپیزود ۵
2020-01-02

هر هفته در قالب یک اپیزود حداکثر ۱۵ دقیقه‌ای به معرفی و بررسی فیلم، سریال و کتاب پرداخته می‌شود.

Show...
پادکست دیالکتیک اپیزود ۶
2020-01-10

هر پنج‌شنبهْ با من، رسول خردمندی همراه باشین تا با هم درباره فیلم، سریال و کتاب صحبت کنیم و اونا رو با هم بررسی کنیم.

Show...
پادکست دیالکتیک - اپیزود ۷
2020-01-16

هر هفته در قالب یک اپیزود حداکثر ۱۵ دقیقه‌ای با من، رسول خردمندی همراه باشید تا به معرفی و بررسی کوتاه فیلم، سریال، کتاب و بازی‌های ویدیویی بپردازیم. در اپیزود هفتم، با جناب آقای مهدی فنایی، بازی‌ساز مستقل و موفق ایران مصاحبه‌ای را می‌شنوید.

Show...
پادکست دیالکتیک اپیزود ۸
2020-01-23

هر پنج‌شنبهْ با من، رسول خردمندی همراه باشین تا با هم درباره فیلم، سریال و کتاب صحبت کنیم و اونا رو با هم بررسی کنیم. این قسمت درباره فیلم زهر مار، سریال House of Cards و یک معرفی کتاب مهمان شما هستیم.

Show...
پادکست دیالکتیک اپیزود ۹
2020-01-30

هر پنج‌شنبهْ با من، رسول خردمندی همراه باشین تا با هم درباره فیلم، سریال و کتاب صحبت کنیم و اونا رو با هم بررسی کنیم. این قسمت درباره فیلم دکتر اسلیپ، سریال جدید The Outsider و معرفی یک کتاب مهمان شما هستیم.

Show...
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۰
2020-02-06

هر پنج‌شنبهْ با من، رسول خردمندی همراه باشین تا با هم درباره فیلم، سریال و کتاب صحبت کنیم و اونا رو با هم بررسی کنیم. این قسمت درباره فیلم 6 زیرزمینی، سریال جدید و بحث‌برانگیز مسیح و معرفی یک کتاب مهمان شما هستیم.

Show...
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۱
2020-02-13

هر پنج‌شنبهْ با من، رسول خردمندی همراه باشین تا با هم درباره فیلم، سریال و کتاب صحبت کنیم و اونا رو با هم بررسی کنیم. این قسمت درباره فیلم پاراسایت، فورد در برابر فراری، میدوی حرف می‌زنیم و یک کتاب هم معرفی میکنیم.

Show...
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۲
2020-02-20

هر پنج‌شنبه با من، رسول خردمندی همراه باشین تا با هم درباره فیلم، سریال و کتاب صحبت کنیم و اونا رو با هم بررسی کنیم. تو قسمت دوازدهم مصاحبه‌ای داریم با آقای حمیدرضا نیکوفر، آهنگ‌ساز و هنرمند دوست‌داشتنی‌ای که اسمش برای خیلی از گیمرها آشناست.

Show...
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۳
2020-03-02

در قسمت پایانی فصل اول با من، رسول خردمندی و آریان محمدزاده همراه باشید. به بهانه‌ی اپیزود پایانی فصل اول گپ و گفتی داریم با هم و به برخی از سوالات پرتکرار شما پاسخ میدیم. برای ما کامنت بدید و بهمون انرژی بدید برای فصل بعدی دیالکتیک. بسترهای ارتباطی twitter.com/rkheradmandi instagram.com/rkheradmandi

Show...
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۳
2020-03-02

در قسمت پایانی فصل اول با من، رسول خردمندی و آریان محمدزاده همراه باشید. به بهانه‌ی اپیزود پایانی فصل اول گپ و گفتی داریم با هم و به برخی از سوالات پرتکرار شما پاسخ میدیم. برای ما کامنت بدید و بهمون انرژی بدید برای فصل بعدی دیالکتیک. بسترهای ارتباطی twitter.com/rkheradmandi instagram.com/rkheradmandi

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

پادکست دیالکتیک - قسمت اول
2019-12-05

هر هفته پنجشنبه‌ شب‌ها با من همراه باشید تا درباره فیلم، سریال، کتاب و حتی بازی‌های ویدیویی حرف بزنیم و اون‌ها رو با هم نقد کنیم.

Show...
پادکست دیالکتیک - قسمت دوم
2019-12-12

هر هفته پنجشنبه‌ شب‌ها با من همراه باشید تا درباره فیلم، سریال، کتاب و حتی بازی‌های ویدیویی حرف بزنیم و اون‌ها رو با هم نقد کنیم.

Show...
پادکست دیالکتیک - قسمت سوم
2019-12-19

هر هفته پنجشنبه‌ شب‌ها با من همراه باشید تا درباره فیلم، سریال، کتاب و حتی بازی‌های ویدیویی حرف بزنیم و اون‌ها رو با هم نقد کنیم. این هفته با یک مصاحبه همراه هستید: مصاحبه با یک آرتیست مستقل به اسم رادنی امیرابراهیمی.

Show...
دیالکتیک - اپیزود ۴
2019-12-26

هر هفته در قالب یک اپیزود حداکثر ۱۰ دقیقه‌ای به معرفی و بررسی فیلم، سریال و کتاب پرداخته می‌شود.

Show...
دیالکتیک - اپیزود ۵
2020-01-02

هر هفته در قالب یک اپیزود حداکثر ۱۵ دقیقه‌ای به معرفی و بررسی فیلم، سریال و کتاب پرداخته می‌شود.

Show...
پادکست دیالکتیک اپیزود ۶
2020-01-10

هر پنج‌شنبهْ با من، رسول خردمندی همراه باشین تا با هم درباره فیلم، سریال و کتاب صحبت کنیم و اونا رو با هم بررسی کنیم.

Show...
پادکست دیالکتیک - اپیزود ۷
2020-01-16

هر هفته در قالب یک اپیزود حداکثر ۱۵ دقیقه‌ای با من، رسول خردمندی همراه باشید تا به معرفی و بررسی کوتاه فیلم، سریال، کتاب و بازی‌های ویدیویی بپردازیم. در اپیزود هفتم، با جناب آقای مهدی فنایی، بازی‌ساز مستقل و موفق ایران مصاحبه‌ای را می‌شنوید.

Show...
پادکست دیالکتیک اپیزود ۸
2020-01-23

هر پنج‌شنبهْ با من، رسول خردمندی همراه باشین تا با هم درباره فیلم، سریال و کتاب صحبت کنیم و اونا رو با هم بررسی کنیم. این قسمت درباره فیلم زهر مار، سریال House of Cards و یک معرفی کتاب مهمان شما هستیم.

Show...
پادکست دیالکتیک اپیزود ۹
2020-01-30

هر پنج‌شنبهْ با من، رسول خردمندی همراه باشین تا با هم درباره فیلم، سریال و کتاب صحبت کنیم و اونا رو با هم بررسی کنیم. این قسمت درباره فیلم دکتر اسلیپ، سریال جدید The Outsider و معرفی یک کتاب مهمان شما هستیم.

Show...
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۰
2020-02-06

هر پنج‌شنبهْ با من، رسول خردمندی همراه باشین تا با هم درباره فیلم، سریال و کتاب صحبت کنیم و اونا رو با هم بررسی کنیم. این قسمت درباره فیلم 6 زیرزمینی، سریال جدید و بحث‌برانگیز مسیح و معرفی یک کتاب مهمان شما هستیم.

Show...
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۱
2020-02-13

هر پنج‌شنبهْ با من، رسول خردمندی همراه باشین تا با هم درباره فیلم، سریال و کتاب صحبت کنیم و اونا رو با هم بررسی کنیم. این قسمت درباره فیلم پاراسایت، فورد در برابر فراری، میدوی حرف می‌زنیم و یک کتاب هم معرفی میکنیم.

Show...
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۲
2020-02-20

هر پنج‌شنبه با من، رسول خردمندی همراه باشین تا با هم درباره فیلم، سریال و کتاب صحبت کنیم و اونا رو با هم بررسی کنیم. تو قسمت دوازدهم مصاحبه‌ای داریم با آقای حمیدرضا نیکوفر، آهنگ‌ساز و هنرمند دوست‌داشتنی‌ای که اسمش برای خیلی از گیمرها آشناست.

Show...
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۳
2020-03-02

در قسمت پایانی فصل اول با من، رسول خردمندی و آریان محمدزاده همراه باشید. به بهانه‌ی اپیزود پایانی فصل اول گپ و گفتی داریم با هم و به برخی از سوالات پرتکرار شما پاسخ میدیم. برای ما کامنت بدید و بهمون انرژی بدید برای فصل بعدی دیالکتیک. بسترهای ارتباطی twitter.com/rkheradmandi instagram.com/rkheradmandi

Show...
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۳
2020-03-02

در قسمت پایانی فصل اول با من، رسول خردمندی و آریان محمدزاده همراه باشید. به بهانه‌ی اپیزود پایانی فصل اول گپ و گفتی داریم با هم و به برخی از سوالات پرتکرار شما پاسخ میدیم. برای ما کامنت بدید و بهمون انرژی بدید برای فصل بعدی دیالکتیک. بسترهای ارتباطی twitter.com/rkheradmandi instagram.com/rkheradmandi

Show...

Latest Episode