رادیو آگرین تک
Category Science
Published April 17, 2021
Episodes 98

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

شرکت سها آگرین تک از سال 1393 با هدف فعالیت در زمینه افزودنی ها و مکمل ها، تجهیزات و مشاوره در زمینه های دامپروری و دامپزشکی با نیروهای متخصص و صاحب تجربه آغاز به فعالیت نموده است.

Available Episodes

WhatsApp Audio 2019-10-23 at 13.25.03.mpeg
2019-10-23

اولین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید.

Show...
Podcast-2Agreentech...
2019-11-04

دومین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان تحت عنوان رادیو آگرین تک منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید.

Show...
Podcast-3 Agreentech...
2019-11-19

سومین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان تحت عنوان رادیو آگرین تک منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید

Show...
Podcast4Agreentech
2019-11-19

چهارمین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان تحت عنوان رادیو آگرین تک منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید

Show...
podcast 26
2019-11-19

بیست و ششمین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان تحت عنوان رادیو آگرین تک منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید

Show...
پادکست شماره 27- اهمیت تغذیه پروتئین در گاوهای در انتظار زایش
2019-11-23

بیست و هفتمین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان تحت عنوان رادیو آگرین تک منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید

Show...
podcast28
2019-11-30

نمره بدنی گاوهای شیری منعکس کننده ذخایر چربی بدن است و عواملی مانند کارایی خوراک، نوع جیره، و تراکم گله بر آن تاثیر می گذارند. نمره بدنی گاوهای شیری شاخصی از مدیریت مزرعه است و ارزیابی ان به مدیریت مزرعه کمک می کند. امروزه استفاده از تکنولوژی های جدید و استفاده از دوربین جهت اندازه گیری نمره بدنی گاوها رایج شده است.

Show...
Podcast29 Agreentech___
2019-12-08

بیست و نهمین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان تحت عنوان رادیو آگرین تک منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید

Show...
پادکست شماره 30- اهمیت رفتار خوابیدن در آسایش و تولید گاوهای شیری - رادیو آگرین تک
2019-12-14

رفتار گاوهای شیری به ارتباط بین گاوها و محیط فیزیکی انها بستگی دارد. گاوها بطور طبیعی 12 تا 14 ساعت در روز استراحت می کنند و 3 تا 5 ساعت خوراک می خورند. تغییر در زمان استراحت کردن گاو می تواند باعث تغییر در واکنش های بیولوژیک گاو مانند تولید شیر و مصرف خوراک بشود.

Show...
پادکست شماره 31- عوامل موثر بر زمان خوابیدن گاوها- رادیو آگرین تک
2019-12-21

مواردی مانند تعداد دفعات شیردوشی، روزهای شیردهی، عمق بستر، تراکم، طراحی فری استال ها در زمان خوابیدن گاوها مهم هستند. استالهایی که تخته سینه دارند باعث کاهش اسایش گاوهای شیری می شوند. همچنین عرض استال ها، رطوبت بستر فری استال و نوع بستر نیز بر زمان خوابیدن گاوها موثر هستند.

Show...
پادکست شماره 32- ارتباط بین خصوصیات مادری بر عملکرد گوساله ها - رادیو آگرین تک
2019-12-28

شکم زایش و وضعیت سلامتی مادر در شیردهی قبلی با تلفات، بیماری، و عملکرد دخترهای انها از تولد تا انتهای شیردهی تاثیرگذار است و این احتمالا به علت تغییر در برنامه ریزی و گسترش جنین در رحم مادر است. گوساله های به دنیا امده از تلیسه ها نسبت به گوساله های به دنیا امده از گاوهای چند شکم، وزن تولد کمتر، نرخ حذف کمتر، طول دوره ابستنی کمتر، شایستگی ژنتیکی بیشتر و تولید شیر کمتر داشتند.

Show...
پادکست شماره ۳۴- استفاده از کولین در دوره انتقالی- رادیو آگرین تک
2020-01-11

در دوره انتقال و به علت تعادل منفی انرژی، حدود 50% گاوها مبتلا به کبد چرب میشوند. استفاده از کولین محافظت شده در دوره انتقال می تواند باعث افزایش عملکرد گاوهای شیری بشود. همچنین با افزایش سطح متیونین در بعد از زایش واکنش گاوها با کولین کاهش می یابد.

Show...
پادکست شماره 35- عوامل موثر بر اسیدوز تحت حاد در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک
2020-01-18

با توجه به سیستم تغذیه ای در ایران، اسیدوز تحت حاد مشکلی عمومی در گله¬ها می¬باشد. عوامل متعددی در واکنش گاوها به جیره¬های با کنسانتره بالا تاثیرگذار هستند و با تغییرات مدیریتی و تغذیه ای می¬توان از تغییرات زیاد در pH شکمبه و ابتلا گاوها به اسیدوز تحت حاد جلوگیری کرد. از ان جمله می¬توان به میزان فیبر موثر فیزیکی، میزان نشاسته، ماده خشک مصرفی، رفتار جداسازی دام، مدت زمان سازگاری به یک جیره و نهایتا شکم زایش گاوها اشاره کرد.

Show...
پادکست شماره 36- چالشههای تنظیم تعادل اسید و باز در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک
2020-01-25

حفظ تعادل اسید و باز شکمبه باعث حفظ سلامت شکمبه و نهایتا دام میشود. مصرف زیاد مواد الی قابل تخمیر در شکمبه باعث افزایش تولید اسیدهای چرب و افزایش احتمال اسیدوز میشود. با انتخاب نوع غله و همچنین فراوری مناسب انها می توان تولید اسیدهای چرب در شکمبه را مدیریت کرد. فیبر موثر فیزیکی با تحریک نشخوار و تولید بافر و افزایش تحرک شکمبه نقش مهمی در حفظ سلامت شکمبه دارد.

Show...
پادکست شماره 37- گاوهای حساس به اسیدوز تحت حاد- رادیو آگرین تک
2020-02-01

دو گروه از گاوها مستعد ابتلا به اسیدوز هستند، گاوهای اوایل و اواسط زایش. ترغیب گاوهای اوایل زایش به مصرف خوراک و استفاده از سطح مناسب کنسانتره برای اماده سازی شکمبه روشهای مناسب جلوگیری از اسیدوز گاوهای اوایل زایش است. عوامل مدیریتی مانند تعداد دفعات تغذیه، تراکم، تنظیم مناسب جیره، جداسازی خوراک و فراوری مواد خوراکی از عوامل موثر در شیوع اسیدوز در اواسط شیردهی است.

Show...
پادکست شماره 38- اندازه گیری فیبر فیزیکی موثر - رادیو آگرین تک
2020-02-08

الک پنسیلوانیا روشی مطمئن در اندازه گیری اندازه ذرات خوراک است. با استفاده از این الک می توان خیلی سریع و عملی به ارزیابی توزیع اندازه ذرات خوراک و پس اخور در سطح مزرعه پرداخت، بدون اینکه نیاز باشد تا خوراک را خشک کنیم. همچنین استفاده از این الک یک روش کاربردی برای بررسی جداسازی خوراک توسط گاوها و همچنین مقایسه جیره های استفاده شده در گله با جیره استاندارد است.

Show...
پادکست شماره 39- اندازه گیری فیبر فیزیکی موثر- رادیو آگرین تک
2020-02-15

سطح نشاسته جیره و میزان خوراک مصرفی تاثیر زیادی در نیاز دامها به فیبر موثر دارند. جداسازی خوراک توسط گاوها یکی از عوامل موثر در بروز اسیدوز است. با استفاده از الکهای پنسیلوانیا می توانیم میزان جداسازی خوراک را اندازه گیری کنیم. افزایش سطح فیبر موثر بزرگتر از 18/1 و 8 میلیمتر به ترتیب به بیشتر از 32 و 18 درصد باعث کاهش مصرف خوراک میشود.

Show...
پادکست شملره 40- راهکارهای عملی برای کاهش اسیدوز تحت حاد- رادیو آگرین تک
2020-02-23

عدم سازگاری شکمبه به تغییر جیره باعث افزایش احتمال اسیدوز میشود. سازگاری دیواره شکمبه 4 تا 6 هفته و سازگاری میکروارگانیسم های شکمبه 3 هفته زمان نیاز دارد. برای سازگاری گاوهای تازه زا به جیره های پرکنسانتره حداقل 3 تا 5 هفته زمان نیاز است. گاوهای شکم اول به اسیدوز نسبت به گاوهای چند شکم حساسیت بیشتری دارند. تغییرات مدیریتی مناسب برای حفظ سلامت شکمبه در گاوهای شکم اول را لحاظ کنید.

Show...
پادکست شماره 41-راهکارهای مدیریتی برای کاهش اسیدوز تحت حاد - رادیو آگرین تک
2020-02-29

روشهای موثر در کاهش احتمال اسیدوز عبارتند از: 1- تعداد دفعات بالای تغذیه ای (حداقل 4 مرتبه) 2- تهیه فضای کافی اخور (حداقل 60 سانتیمتر) 3- مخلوط کردن مناسب خوراک (5 دقیقه بعد از افزودن اخرین جزء خوراک) 4- اضافه کردن اب به خوراک (ماده خشک جیره حداکثر50%) 5- بررسی میزان نشخوار دامها (استفاده از سیستم های ارزیابی نشخوار) 6- استفاده از افزودنی های خاص (مخمر زنده و بیکربناتها)

Show...
پادکست شماره 42-تاثیر تنش حرارتی در دوره خشکی بر عملکرد بعدی گاوها- رادیو آگرین تک
2020-03-29

مهمترین جایگاهی که باید در انها از سیستم خنک کننده استفاده شود جایگاه گاوهای خشک است و هزینه ای که در محل نگهداری گاوهای خشک انجام میشود خیلی سریع به دامدار برمیگردد. استفاده از سیستم های پیشرفته خنک کننده در گاوهای خشک باعث افزایش تولید شیر حتی تا حدود 30 هفته بعد از زایش میشود.

Show...
پادکست شماره 43- تاثیر تنش حرارتی در دوره خشکی گاوها بر عملکرد گوساله ها - رادیو آگرین تک
2020-03-29

تنش حرارتی در دوره خشکی بر عملکرد و سلامت گوساله ها تاثیر دارد. کاهش وزن تولد و کاهش عملکرد ایمنی از مشخص ترین تاثیرات تنش دوره خشکی بر گوساله ها است. جدا از کاهش خوراک مصرفی در گاوهای مادر، تنش حرارتی به صورت مستقیم نیز تاثیر منفی بر عملکرد گوساله ها دارد. خنک کردن گاوها در این دوره با حفظ دمای بدن گاوها باعث بهبود عملکرد گوساله ها میشود. احتمالا تنش حرارتی در دوره خشکی با تغییر بیان ژنهای گوساله ها بر عملکرد کلی انها در ادامه زندگی تاثیر دارد.

Show...
پادکست شماره 44- چه زمانی تصمیم به حذف گاوها بگیریم- رادیو آگرین تک
2020-03-29

در شرایطی که قیمت خوراک بالا می رود یا اینکه قیمت شیر پایین می اید سطح تولید شیر گله ها باید افزایش یابد تا بتوانند نقطه سر به سر درامد به هزینه را تامین کنند. در مورد گاوهایی که نمی توانند هزینه خوراک خود را تامین کنند، با توجه به شرایطی مانند شکم زایش و یا ابستن بودن انها باید تصمیم گیری شود. عاملی به نام پتانسیل سود گاوها در اینده می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری برای حذف گاوها داشته باشد.

Show...
پادکست شماره 45- عوامل موثر بر حذف در گله های ایران- رادیو آگرین تک
2020-03-29

مهمترین عامل کوتاه بودن طول عمر و کاهش بقاء در گاوهای هلشتاین کشور، حذف در اثر ناهنجاریهای تولید مثلی و مشکلات باروری است. از طرف دیگر، بالا بودن میزان حذف اجباری گاوها نشان می¬دهد که دامدار قدرت انتخاب و حذف اختیاری دام¬ها را از دست داده و گاوها به علل مختلفی که خارج از اراده دامدار می¬باشد گله را ترک کرده اند. خطر حذف گاوهای هلشتاین ایران به طور معنی داری با افزایش سن اولین زایش، شکم زایش و کاهش سطح تولید شیر افزایش یافت.

Show...
پادکست شماره 46- راه کارهای مبارزه با فشارهای اقتصادی در گاوداری ها- رادیو آگرین تک
2020-03-29

پرورش گاو شیری یکی از فعالیت¬های اقتصادی است که همواره تحت تاثیر نوسانات و ناپایداری¬های اقتصادی قرار گرفته و متحمل تنش¬های زیادی بوده است. در شرایط اقتصادی نامناسب افزایش کارایی گله مهمترین راهکار برای حفظ سود اقتصادی و نهایتا حفظ گله است. برای افزایش کارایی گله مواردی از قبیل کاهش هزینه تولید، حذف مناسب، بهبود مدیریت گله و مدیریت تغذیه، و بهبود ترکیبات شیر باید رعایت شود.

Show...
پادکست ویژه تحویل سال 1399- رادیو آگرین تک.MP3
2020-03-29

پادکست ویژه تحویل سال 1399 توسط دپارتمان علمی گروه محسنیان

Show...
پادکست شماره 47- روشئ های بهبود مدیریت تغذیه ایی و پرورششی گله ها به منظور حفظ سود دامداریها- رادیو آگرین ت.mpeg
2020-04-04

هزینه خوراک تقریبا 65 درصد هزینه های یک گاوداری را تشکیل می دهد و بنابراین بهبود استفاده از مواد خوراکی و کاهش هزینه ها در این بخش می تواند باعث افزایش سود دامداری بشود. استفاده از جیره های مختلف متناسب با تولید بهاربندهای مختلف، جابه جایی مناسب گاوها، تعیین قیمت مواد خوارکی بر اساس انالیز مواد مغذی انها و مقایسه ان با قیمت واقعی انها در بازار، استفاده از پس مانده های کارخانجات، اهمیت به تغذیه گاوهای تازه زا و تلیسه ها، و همچنین استفاده مناسب از افزودنی های خوراک از جمله روشهای بهبود کارایی تغذیه در گله های گاوهای شیری است.

Show...
پادکست شماره 48- کاهش یا حفظ تولید شیر در زمان بحران اقتصادی - رادیو آگرین تک.mpeg
2020-04-04

حتما قبل از کاهش سطح تولید شیر به IOFC خود دقت کنید و در هر مرحله از حذف مواد خوراکی و کاهش تولید شیر مجددا IOFC را حساب کنید. همچنین آبستن کردن گاوها در این شرایط و کاهش روزهای شیردهی به افزایش درامد شما کمک بسیار شایانی می کند. راهکار دیگر افزایش ترکیبات شیر است.

Show...
پادکست شماره 49- روش های افزایش مواد جامد شیر- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-04-12

یکی از روش¬های بهبود درامد گاوداری¬ها افزایش مواد جامد شیر است که می¬تواند زمانی¬که سطح تولید شیر گله¬ها کاهش می¬یابد باعث حفظ سود دامدار بشود. برای بهبود ترکیبات شیر باید سلامت شکمبه را تامین کنید. با افزایش سلامت شکمبه تولید چربی و پروتئین به حداکثر خود می رسد. برای این منظور حتما در تغذیه علوفه و چربی دقت کافی داشته باشید و همچنین سعی کنید با استفاده از نکات مدیریتی تغذیه، از جداسازی گاوها جلوگیری کنید.

Show...
پادکست شماره 50- دامداری هوشمند با کمک اینترنت اشیا- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-04-18

دامپروری دقیق (Precision Livestock Farming) یک مفهوم مدیریتی است که بر مشاهده، اندازه گیری و میزان پاسخ به تغییرات تعریف می شود. با استفاده از اینترنت اشیا و سایر تکنولوژی های جدید، دامدار می تواند گله خود را با هزینه کمتر، بسیار بهتر مدیریت کرده و عوامل مهمی مانند مکان یابی، تشخیص فحلی، لنگش، نمره بدنی و تغییر رفتار دام به علت مشکلات مدیریتی و تغذیه ای را به راحتی تشخیص بدهد. در اصل با استفاده از این سیستم ها شما می توانید به راحتی با گاو صحبت کنید و متوجه شوید که گاو از شما چه می خواهد.

Show...
پادکست شماره 51- تاثیر تنش حرارتی بر رفتار گاوها- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-04-25

بزرگترین تنش محیطی که در صنعت پرورش گاو شیری در ایران اتفاق می افتد، بدون شک تنش حرارتی است. بررسی رفتار خوابیدن گاوها می¬تواند نقش مهمی در مدیریت گله¬ها و براورد کارایی سیستم خنک کننده در تنش حرارتی داشته باشد. اگر سیستم خنک کننده باعث کاهش تنش حرارتی بشود، رفتار خوابیدن و خوردن گاوها به وضعیت طبیعی خود بر می¬گردد در غیر این صورت، شاهد تغییر رفتار دام¬ها خواهید بود. امروزه می¬توان رفتار دام¬ها را با استفاده از سیستم¬هایی که آنها را بطور مداوم مورد ارزیابی قرار می¬دهد، بررسی و اندازه گیری کرد.

Show...
پادکست شماره 52- استفاده از مخمر زنده در گوساله های شیر دار- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-05-05

در اکثر گاوداریها، بیشترین درصد بیماری و تلفات در گوساله های قبل از شیرگیری است. در امریکای شمالی، نرخ ابتلا به بیماری و تلفات در گوساله های شیرخوار به ترتیب 9/34 و 4/6 درصد بود. مخمر زنده می تواند به عنوان یک افزودنی برای بهبود عملکرد گوساله های شیرخوار و تثبیت محیط شکمبه استفاده شود. همچنین بهبود عملکرد سیستم ایمنی و کاهش اسهال از نتایج استفاده از مخمر زنده است.

Show...
پادکست شماره 53- تشخیص فحلی با استفاده از تکنولوژی های جدید- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-05-09

گاوهای شیری دام¬های باارزشی هستند که برای رسیدن به نتایج بهتر احتیاج به مدیریت دقیق دارند. یکی از مشکلات اصلی گله¬های گاو شیری تشخیص فحلی و کاهش نرخ تولیدمثل باشد. به همین منظور استفاده از وسایل کمکی برای تشخیص فحلی می¬تواند بسیار موثر باشد. در بین وسایل استفاده شده سیستم¬های ارزیابی رفتار دام¬ها می¬تواند تاثیر زیادی در بهبود تشخیص فحلی و نهایتا سود اقتصادی گله¬ها داشته باشد.

Show...
پادکست شماره 54- اهمیت مقابله با مگس ها- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-05-17

با شروع فصل گرما جمعیت مگس در گاوداری ها افزایش می یابد که، به یکی از مشکلات بزرگ گاوداری ها تبدیل میشود. مبارزه با مگسها هم برای سلامت گاوها و هم برای افزایش کارایی کارگران لازم است. انواع مختلفی از مگسها در محیط گاوداری وجود دارند که مهمترین انها مگس شاخی است. مهمترین راه برای مقابله با مگسها پیشگیری و رعایت نکات بهداشتی در سطح گله است. روشهای مختلف مبارزه با مگس نیز وجود دارد که استفاده از سموم، وسایل الکتریکی و تله ها از ان جمله است. تله مگس ها روشهای جدید و موفقی هستند که برای از بین بردن مگسها استفاده میشوند.

Show...
پادکست شماره 55- اهمیت انتقال ایمنی غیر فعال در گوساله - رادیو آگرین تک.mpeg
2020-05-30

مدیریت اغوز یکی از مهمترین اقدامات برای پرورش موفق گوساله های شیری است. گوساله ها به علت نوع جفتی که دارند در هنگام تولد بدون ایمنوگلوبین هستند، و به منظور تامین ایمنوگلوبین و سایر مواد مغذی برای محافظت بر علیه بیماری ها به مصرف اغوز متکی هستند. بدون جذب کافی ایمنوگلوبولین، گوساله ها مبتلا به نقص در انتقال ایمنی غیرفعال می شوند. بطور کلی شاید تغذیه اغوز مهمترین اقدامی باشد که یک دامدار در کل زندگی یک گاو می تواند انجام بدهد، پس از هر تلاشی برای بهبود ان استفاده کنید.

Show...
پادکست شماره 58- تاثیر استفاده از سطوح مختلف شیر خشک بر عملکرد گوساله ها - رادیو آگرین تک.mpeg
2020-06-09

امروزه، اهمیت تغذیه کمی و کیفی گوساله ها، برای دستیابی به وزن مناسب شیرگیری در زمان مطلوب و همچنین کاهش هزینه ها مد نظر می باشد. دوره شیرخوارگی مناسب ترین زمان برای افزایش رشد گوساله ها می باشد، که تاثیری بلندمدت بر عملکرد دام می تواند داشته باشد. به همین دلیل افزایش سطح مصرف شیر یا شیر خشک می تواند باعث بهبود عملکرد گوساله ها، کاهش هزینه های پروش، کاهش سن زایش، بهبود سلامت دام، و نهایتا افزایش تولید شیر دام بشود.

Show...
پادکست شماره 59-استفاده از نشخوار برای ارزیابی بیماری های متابولیک و گوارشی- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-06-13

تشخیص زودتر و درمان به موقع گاوهای بیمار به کاهش اثرات منفی آنها بر تولید شیر، تولیدمثل و اسایش کلی گاو کمک می کند. عموما گاوها قبل از اینکه از خوراک بیافتند یا دچار تب و یا سایر علامتهای بیماری شوند، شروع به کاهش تولید کرده اند. تشخیص زودتر بیماریها می تواند به کاهش هزینه های درمان، افزایش شانس موفقیت درمان و برگشت موفق گاوهای بیمار به شیردهی و تولیدمثل کمک کند. نشخوار یکی از اولین شاخصها در اسایش گاوهای شیری است. برای چندین دهه، دامداران، دامپزشکان و مشاوران تغذیه نشخوار را به عنوان شاخصی از سلامتی گاو در نظر گرفتند. گاوهای سالم عموما بین 8 تا 9 ساعت در روز نشخوار می کنند. کاهش زمان نشخوار، نشانگر یک مشکل در حال تولید است.

Show...
پادکست شماره 60- ارتباط تغییر رفتار گاوها با متریت- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-06-20

دوره انتقال پر چالش¬ترین دوره زندگی گاوهای شیری می¬باشد که باید از عهده تغییرات عمده متابولیک، فیزیولوژیک و هورمونی بر بیاید. یکی از مهمترین بیماری های دوره انتقال متریت می باشد. تغییر رفتار دامها قبل از زایش می تواند در تشخیص بیماری متریت به گاودارها کمک کند. گاوهایی که بعد از زایش به متریت مبتلا می شوند عموما مدت زمان کمتری خوراک می خورند و توسط گاوهای دیگر بیشتر از سر اخور رانده میشوند. همچنین مدت زمان ایستادن در این گاوها نیز افزایش می یابد. نکته قابل توجه این است که تشخیص بیماری توسط سیستم های ارزیابی رفتار خیلی زودتر از سایر سیستم ها انجام میشود.

Show...
61.mpeg
2020-07-04

بدون شك پشتوانه هر واحد دامپروري، گوساله و تليسه¬هايي است كه در آينده براي جايگزيني گاوهاي حذف ‌شده و يا در راستاي افزايش ظرفيت وارد چرخه توليد خواهند شد. بهترین زمان رشد تلیسه ها زمان شیرخوارگی است. در این زمان کارایی رشد در بهترین حالت خود قرار دارد و گوساله ها به ازاء هر دو کیلو ماده خشک مصرفی یک کیلو افزایش وزن دارند. افزایش رشد در دوره شیرخوارگی باعث افزایش بیان ژنها و میزان بافت پارانشیم پستان میشود که باعث افزایش توانایی پستان در تولید شیر می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بهترین سن برای افزایش رشد در پرورش تلیسه و گوساله سن قبل از شیرگیری می¬باشد که علاوه بر کاهش سن تلقیح و زایش باعث افزایش تولید شیر در اولین شیردهی نیز می¬شود.

Show...
پادکست شماره 62- به گوساله ها در تنش حرارتی کمک کنید- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-07-04

تنش حرارتی نگرانی اصلی در گله های شیری در تابستان است، اما اکثریت دامداران ابتدا بر گاوهای شیری خود تمرکز می¬کنند. در حالیکه که خنک نگه داشتن گله شیری مهم است، ما نباید فراموش کنیم که به گوساله ها نیز کمک کنیم تا خنک شوند. بعضی از راهکارهای مدیریتی برای سالم نگه داشتن گوساله ها در هوای گرم و مرطوب: استفاده از بستر ماسه ای برای خنک نگه داشتن گوساله ها، افزایش جریان و جابه جایی هوا برای تامین هوای تازه، تغذیه استارتر تازه روزانه برای تامین مصرف خوراک مناسب در هوای گرم، انجام کارهای پر استرس مانند حرکت و جابه جایی در اول صبح، تهیه میزان کافی از آب خنک و تمیز برای جلوگیری از کاهش مصرف خوراک، تصحیح در جایگاه، مانند نصب سایه بان حتی در بیرون هچ های گوساله، و سایر تغییراتی که به کاهش تاثیر حرارت زیاد در گوساله ها کمک می کند.

Show...
پادکست شماره 63-آیا گوساله ها در هوای گرم به شیر بیشتر نیاز دارند- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-07-11

بطور کلی در تنش حرارتی احتیاجات انرژی گوساله ها افزایش می یابد، اما متاسفانه به علت کاهش مصرف استارتر، دریافت انرژی توسط گوساله ها کاهش می یابد. در این حالت و برای جلوگیری از کاهش رشد بدن، باید از روشهایی برای افزایش دریافت انرژی در گوساله ها استفاده شود. یکی از این روشها افزایش سطح مصرف شیر یا شیر خشک است. حتما سعی کنید با افزایش سطح مصرف تعداد دفعات شیردهی را افزایش دهید تا گوساله ها دچار مشکل در مصرف شیر نشوند. روش دیگر، افزایش غلظت یا به عبارتی افزایش ماده خشک شیر است. برای این منظور می توانید شیر خشک به شیر مصرفی اضافه کنید یا اینکه پودر شیر خشک را با میزان اب کمتری مخلوط کنید.

Show...
پادکست شماره 64- آیا افزایش مصرف شیر یا شیر خشک در گوساله¬های شیرخوار باعث کاهش رشد بعد از شیرگیری می¬شود؟- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-07-18

بطور کلی موثرترین راه برای مقابله با اثرات نامطلوب مصرف شیر زیاد بر کاهش استارتر مصرفی و کاهش رشد بعد از شیرگیری روش قطع شیر تدریجی است. برای این کار حتما سعی شود که گوساله¬ها به صورت تدریجی و بین 10 تا 14 روز از شیر گرفته شوند. کاهش تدریجی شیر مصرفی گوساله¬ها باعث افزایش مصرف استارتر و رشد و توسعه شکمبه می¬شود. کلا گوساله¬های که به صورت تدریجی از شیر گرفته می¬شوند بعد از شیرگیری سریعا مصرف استارتر خود را افزایش می¬دهند و این افزایش مصرف استارتر باعث حفظ رشد انها یا حتی افزایش رشد بیشتر آنها می¬شود.

Show...
پادکست شماره 65- تب شیر و ارتباط آن با تغییر رفتار در گاوها- رادیو آگرین تک
2020-07-25

یکی از بیماری¬های مهم دوره انتقال و شاید مهمترین انها بیماری تب شیر یا کمبود کلسیم است. با تمام تلاش¬هایی که در بحث تغذیه ای و برای جلوگیری از تب شیر انجام شده است هنوز هم بسیاری از گاوها دچار کمبود کلسیم تحت حاد میشوند بدون اینکه علامت های واضحی جهت تشخیص داشته باشند. برای تشخیص این دامها حتما باید ازمایش هایی در خون یا شیر انجام شود و سطح کلسیم بررسی شود. اما روش ساده تر می تواند ارزیابی رفتار دامها باشد. اندازه گیری رفتار دامها و میزان خوردن، نشخوار، خوابیدن جهت تشخیص ورم پستان قابل استفاده است. گاوهایی که دچار کمبود کلسیم هستند اغلب دچار تغییر رفتار میشوند و می توان انها را زودتر تشخیص داد، حتی قبل از زایش.

Show...
پادکست شماره 66- ارتباط بین تغییر رفتار و کتوز در دوره انتقال- رادیو آگرین تک
2020-08-02

دوره انتقال، عموما 21 روز قبل تا 21 روز بعد از زایش، پر چالش¬ترین دوره زندگی گاوهای شیری می-باشد که باید از عهده تغییرات عمده متابولیک، فیزیولوژیک و هورمونی و همچنین تنوعی از تنش¬های مدیریتی و محیطی بر بیاید. تشخیص بیماری های اوایل زایش هرچه سریعتر انجام شود درمان ان راحت تر است و خسارت کمتری به دامدار وارد می کند. استفاده از نشانگرهای موجود در خون و شیر علاوه بر هزینه در زمان وقوع بیماری به صورت حاد اغلب خود را نشان می دهد، ولی استفاده از تغییر رفتار گاوها خیلی سریعتر مشکل را نشان می دهد و می توان در مورد این گاوها حتی قبل از زایش اقدام به درمان کرد.

Show...
پادکست شماره 67- تاثیر تغذیه مخمر زنده بر عملکرد و رفتار تغذیه ای گاوهای شیری تحت تنش حرارتی- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-08-10

مخمر زنده از طریق بهبود هضم خوراک و تغییر رفتار گاوهای شیری باعث افزایش دریافت انرژی از خوراک و حفظ سلامت شکمبه می شود. در تنش حرارتی افزایش دریافت انرژی توسط گاوهای شیری به منظور حفظ عملکرد دام کاملا ضروری است و مخمر زنده بدون تغییر در سطح مواد مغذی جیره می تواند باعث افزایش دریافت انرژی توسط دام شود. بطور کلی ثابت شده است که مخمر زنده اثرات سودمندی بر کارایی، سلامت دام و نیز تولید شیر گاوهای شیری در تنش حرارتی دارد.

Show...
پادکست شماره 68- بهبود سلامتی و عملکرد گوساله ها با استفاده از پروبیوتیک- رادیو آگرین تک
2020-08-15

گوساله های شیرخوار به بیماری های دستگاه گوارش خصوصا اسهال حساس هستند و کمک به انها در مبارزه با این بیماری و افزایش سلامت دستگاه گوارش می تواند تاثیر مفیدی بر رشد انها و نهایتا سود اقتصادی دامدار داشته باشد. پروبیوتیک ها را می توان به صورت مخلوط در شیر یا استارتر مصرف کرد. عموما استفاده از پروبیوتیک ها باعث افزایش مصرف اختیاری استارتر و رشد می شود، تخمیر در شکمبه و هضم در روده را بهبود می بخشد و نهایتا باعث بهبود رشد و توسعه دستگاه گوارش می گردد. حتی با تغییر پروفایل میکروبی شکمبه و کمک به استقرار باکتری های مفید در روده و همچنین افزایش تولید انزیم هایی مانند امیلاز و پروتئاز باعث بهبود هضم و جذب مواد خوراکی می شود.

Show...
پادکست شماره 69- کمبود کلسیم تحت حاد یا تب شیر در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک
2020-08-22

با شروع شیردهی و ادامه تولید شیر، سازگاری های گسترده ای در گاوهای شیری برای حمایت تولید شیر و تامین نیاز به مواد مغذی اتفاق می افتد. علاوه بر افزایش نیاز به انرژی و اسیدهای امینه برای تولید اغوز و بعد از ان تولید شیر، احتیاج به کلسیم نسبت به دوره قبل از شیردهی دو تا سه برابر افزایش می یابد. کمی قبل از زایش، یک گاو شیری 8 تا 10 گرم در روز کلسیم در جنین ذخیره می کند، اما زمانیکه زایمان می کند، فقط 20 تا 30 گرم در روز در اغوز و شیر ترشح میشود. بنابراین، برای حمایت از افزایش نیاز به کلسیم سازگاری های متابولیکی باید انجام شود. اگر این سازگاریها زود و به میزان کافی انجام نشود، غلظت کلسیم خون به زیر سطح ضروری کاهش می یابد و کمبود کلسیم حاد یا تحت حاد اتفاق می افتد.

Show...
پادکست شماره 70- جلوگیری از کمبود کلسیم پیرامون زایش در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک
2020-08-31

جلوگیری از کمبود کلسیم پیرامون زایش کار مهمی برای بهینه کردن سلامت گاوهای بعد از زایش، کارایی تولیدمثل، و تولید شیر است. نمونه های کلینیکی کمبود کلسیم به راحتی تشخیص داده و درک می شوند که تغییرات تغذیه ای و مدیریتی نیاز است تا از وقوع بیماری در دفعات بعدی جلوگیری کند. کمبود کلسیم تحت حاد عموما در بیش از 50 درصد گله رخ می دهد، علائم قابل تشخیص ندارد، و فقط باید با ازمایش خون در یک تا دو ساعت بعد از زایش تشخیص داده شود اگر سطح کلسیم خون کمتر از 5/8 میلی گرم در دسی لیتر باشد. مانند سایر بیماری های متابولیک، پیشگیری خیلی مهم است، و استفاده از نمکهای انیونیک و سایر روشهای مدیریتی ممکن است به جلوگیری از این بیماری ها کمک کند.

Show...
پادکست شماره 71-تضمین کیفیت شیر خشک با ذخیره مناسب- رادیو آگرین تک
2020-09-05

شیر منبع مواد مغذی در گوساله های تازه متولد است. زمانیکه شیر مادر در دسترس نیست یا اینکه قیمت آن بالا می باشد از جایگزین شیر استفاده می شود. استفاده از جایگزین شیر مناسب علاوه بر راحتی باعث کاهش هزینه های پرورش گوساله و افزایش سود دامدار می شود. برای تضمین رشد مناسب و سلامت گوساله های جوان مهم است که یک شیر خشک با کیفیت تهیه شود و ذخیره مناسب این محصول عاملی کلیدی برای موفقیت در تغذیه آن می باشد. تهیه شیر خشکی که کیفیت خوبی داشته باشد، عاری از الودگی باشد و به خوبی ذخیره شده باشد می تواند به موفقیت شما در پرورش گوساله کمک کند. عموما به انبارداری شیر خشک اهمیت زیادی داده نمی شود که می تواند بر عملکرد گوساله تاثیر منفی داشته باشد. سعی شود که شیر خشک در انباری با دمای 5 تا 20 درجه و رطوبت زیر 60 درصد نگهداری شود. حتما بر روی پالت نگهداری شود و از زمین و دیواره های انبار فاصله داشته باشد تا از نفوذ رطوبت و عوامل بیماری زا جلوگیری شود. در هنگام مصرف حتما به رنگ و بوی شیر خشک توجه شود که خیلی مهم می تواند باشد.

Show...
پادکست شماره 72- نکات مثبت و منفی تغذیه شیر پاستور شده در گوساله ها- رادیو آگرین تک
2020-09-12

شیر کامل پاستور شده یکی از روش های مختلفی است که برای تامین خوراک مایع گوساله ها استفاده می شود. این شیر کامل می تواند از منابع مختلفی در گاوداری تامین شود، شامل شیر قابل فروش ذخیره شده در تانک شیر، شیر انتقالی، شیر ورم پستانی و یا سایر شیرهای غیرقابل فروش. درحالیکه تغذیه شیر قابل فروش به گوساله ها اغلب باعث کاهش سود دامدار می شود، پاستور کردن و تغذیه شیر غیرقابل فروش مخصوصا شیر حذفی می تواند روشی موثر و کم هزینه برای استفاده از سایر محصولات غیرقابل فروش باشد، به شرطی که به خوبی مدیریت شود. شاید مصرف شیر غیر قابل فروش و پاستور کردن ان از لحاظ اقتصادی برای دامدار به صرف باشد، ولی مطمئنا برای عملکرد گوساله مناسب نیست. می توان گفت که همه شیرهای غیرقابل فروش پاستور شده نتیجه یکسان ندارند و در هر تولید ترکیب متفاوت دارند که می تواند بر عملکرد گوساله تاثیر طولانی مدت داشته باشد.

Show...
پادکست شماره 73- ارتباط بین ورم پستان و تنش حرارتی - رادیو آگرین تک
2020-09-19

ورم پستان شایع ترین بیماری گله های گاو شیری است و این بیماری در تنش حرارتی تشدید می شود. از عوامل افزایش دهنده ورم پستان در تنش حرارتی می توان به ضعف سیستم ایمنی، افزایش هورمون کورتیزول، افزایش فشار عوامل بیماری زا در محیط و همچنین نفوذ لیپو پلی ساکاریدها از شکمبه به خون و نهایتا پستان است. می توان با کاهش فشار تنش حرارتی با استفاده از وسایل خنک کننده، تقویت سیستم ایمنی با استفاده از مواد مغذی موثر، حفظ سلامت شکمبه، کاهش الودگی محیط، بستر خشک و مبارزه با مگس ها به حفظ سلامت پستان و کاهش تعداد سلول های سوماتیک شیر کمک کرد.

Show...
پادکست شماره 74- توصیه های جدید در مورد سطح ایمنی غیرفعال در سطح گوساله و گله - رادیو آگرین تک
2020-09-27

استانداردهای فعلی دسته بندی گوساله ها برای موفقیت یا شکست در انتقال ایمنی غیرفعال برای مدت 35 سال است که در حال استفاده است. امروزه دسته بندی جدیدی برای سطح ایمنوگلوبین خون گوساله ها انجام شده است. 4 دسته بندی از ایمنوگلوبین سرم به صورت عالی، خوب، متوسط و ضعیف با سطح سرم به ترتیب بیشتر از 25، بین 18 و 9/24، 10 و 9/17، و کمتر از 10 گرم در لیتر تعیین شد. در سطح گله نیز یک استاندارد قابل دسترس به میزان بیشتر از 40، 30، 20 و کمتر از 10 درصد از گوساله ها به ترتیب در دسته بندی های انتقال ایمنی غیرفعال عالی، خوب، متوسط و ضعیف تهیه گردید.

Show...
پادکست شماره 75- یکنواختی در تغذیه گوساله ها - رادیو آگرین تک
2020-10-03

گوساله ها به یکنواختی در تغذیه احتیاج دارند. شیر ترکیبی عالی است که در آن انرژی، پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی به صورت یک خوراک واحد ترکیب شده اند و برای تقویت رشد و سلامت گوساله طراحی شده اند. ترکیب شیرهای غیرقابل فروش می تواند روزانه تغییر کند، و حتی در بین هر وعده شیردوشی ممکن است کاملا متفاوت باشد. موضوع مهم این است که شیرهای قابل فروش نیز می توانند متغیر باشند بسته به اینکه برای تغذیه به گوساله ها چگونه با هم مخلوط شده باشد. سعی شود که برای تامین شیر همیشه از یک بهاربند استفاده شود. همچنین در زمان تغذیه شیر، میزان مواد جامد در هر بار تغذیه با استفاده از بریکس رفرکتومتر اندازه گرفته شود. سپس با استفاده از این اطلاعات و برای کمک به تهیه ترکیب یکنواخت از مواد مغذی، افزودنی ها، شیر خشک، یا مکمل های شیر می توانند به شیر اضافه شوند.

Show...
پادکست شماره 76- اهمیت مخلوط کردن دقیق شیرخشک - رادیو آگرین تک
2020-10-10

امروزه تغذیه گوساله ها با شیر خشک یک روش رایج در کل دنیا می باشد. حدود 60 درصد گوساله های امریکا با استفاده از شیر خشک رشد می کنند. بنابراین استفاده صحیح از شیر خشک اهمیت زیادی دارد. در خیلی از موارد عملکرد ضعیف گوساله های مصرف کننده شیر خشک یا مشکلاتی که بعد از مصرف شیر خشک ایجاد می شود به علت عدم اماده سازی مناسب است. استفاده از ترازو به جای پیمانه در وزن کردن پودر شیر خشک، رسیدن به ماده خشک دقیق مخلوط جایگزین شیر، روش مخلوط کردن مناسب، اندازه گیری دمای اب و محلول مصرفی و نهایتا اموزش افرادی که مسئول تهیه شیر خشک هستند نکات مهمی است که در هنگام تهیه کردن محلول شیر خشک حتما باید رعایت شود.

Show...
پادکست شماره 77- رفتار مصرف خوراک در گاوهای شیری - رادیو آگرین تک
2020-10-17

عمدتا تحقیقات در مدیریت تغذیه گاوهای شیری بر خصوصیات تغذیه ای جیره تمرکز داشته است، که منجر به پیشرفت خیلی زیاد در سلامت و تولید گاوها شده است. اما مشاهدات جدید نشان داده است که جایگاه و مدیریت می توانند نقش بزرگی به اندازه تغذیه در عملکرد گاوهای شیری داشته باشد و تقریبا 56 درصد تفاوت در تولید شیر گله ها عمدتا به عوامل مدیریتی مربوط می شود. شواهد زیادی وجود دارد که روشی که گاوها می خورند، زمانی‌که می خورند، و چیزی که می خورند، تاثیر عمده ای بر هضم شکمبه ای، سلامت، و کارایی دارد. کاهش تعداد وعده ها و افزایش اندازه وعده های خوراک می تواند منجر به اسیدوز تحت حاد در گاوها شود. می توانیم از این اطلاعات برای بهبود روش های مدیریت تغذیه ای استفاده کنیم.

Show...
پادکست شماره 78- بهبود مصرف خوراک با مدیریت تغذیه - رادیو آگرین تک
2020-10-24

مدیریت تغذیه بر رفتار گاوهای شیری، بهداشت، رفاه، بهره‌وری و کارایی تأثیر دارد. با استفاده از دانش رفتار تغذیه، به ویژه اینکه چگونه، چه موقع و چه گاوهایی از خوراکی که به آنها داده می شود می‌خورند، می‌توانیم استراتژی‌های مدیریت تغذیه را ارزیابی کنیم. سلامتی، کارایی، تولید، و طول عمر مناسب با استفاده از تکنیک‌های مدیریتی حفظ می شود که گاوهای شیری را به مصرف دفعات متعدد و کوچک در طول روز تحریک می‌کند، از جداسازی زیاد خوراک جلوگیری می‌کند، و گاوها را به ایستادن بعد از شیردوشی تشویق می‌کند. توزیع مکرر خوراک نزدیک به زمان شیردوشی، هل دادن مکرر خوراک و اطمینان از فضای کافی اخور و آبخوری روش‌های مدیریتی است که می‌تواند به افزایش عملکرد گاوها کمک کند.

Show...
پادکست شماره 79- افزایش مصرف خوراک در گاوهای تازه‌ زا- رادیو آگرین تک
2020-10-31

همگی از اهمیت گاوهای تازه زا در گله‌های شیری خبر داریم. این گروه از گاوها از طرفی شاید بتوان گفت که حساس ترین گاوهای گله به بیماری ها هستند و از طرف دیگر با بیشترین تغییرات فیزیولوژیکی و مدیریتی مواجه می‌شوند. این تغییرات شامل : تغییر در گروه بندی، نوع جیره، تغییر در سطح مصرف خوراک، شروع شیردهی، و .... می‌باشد. گاوها در اوایل زایش به دلیل مصرف خوراک پایین و تولید شیر بالا در تعادل منفی انرژی هستند. هرچه این تعادل منفی شدت کمتری داشته باشد و مدت زمان کمتری نیز طول بکشد گاو سالمتر خواهد بود و زودتر به سیکل آبستنی بر می‌گردد. تعادل انرژی و پروتئین جیره، تغذیه علوفه با کیفیت بالا، محدود کردن تغذیه چربی و نهایتا مدیریت تغذیه‌ای مناسب از تکنیک‌هایی است که به افزایش ماده خشک مصرفی در دو تا سه هفته اول بعد از زایش کمک می‌کند. این موارد می‌تواند به موفقیت گاوهای شما در کل دوره شیردهی کمک کند.

Show...
پادکست شماره 80- مدت زمان نگهداری در جایگاه گاوهای تازه ‌زا - رادیو آگرین تک
2020-11-07

یکی از مسائلی که در مورد این گاوهای تازه زا همیشه سوال بوده است این است که آنها را چه مدت در بهاربند گاوهای تازه زا نگه داریم و چه زمانی آنها را به بهاربند گاوهای اوایل زایش منتقل کنیم. جیره این دو بهاربند با هم متفاوت می‌باشد و جیره گاوهای اوایل زایش می‌تواند باعث بهبود تامین انرژی و پروتئین در گاوها شود که احتمالا باعث کاهش مدت زمان تعادل منفی انرژی و همچنین افزایش تولید می‌شود. اگر گاوها برای مدت طولانی در جایگاه تازه زا بمانند چون تولید آنها افزایش می‌یابد ولی نمی‌توانند انرژی و پروتئین کافی از خوراک خود دریافت کنند، احتمال دارد که حتی دچار تعادل منفی انرژی بیشتری شوند و از سوی دیگر تولید شیر آنها در کل دوره کاهش یابد. بنابراین مدت زمان نگهداری گاوها در گروه تازه زا شاید بر عملکرد کلی آنها و نهایتا عملکرد کل گله تاثیر داشته باشد. در مجموع، روش گروه بندی گاوهای تازه زا تاثیر طولانی مدت بر تولید شیر دارد و در صورت سالم بودن حفظ گاوهای شیری برای 10 روز در بهاربند تازه زا قابل توصیه است.

Show...
پادکست شماره 81- رفتار خوردن گاوها در دوره انتقال و ارتباط آن با بیماری‌ها - رادیو آگرین تک
2020-11-14

تحقیقات در دوره انتقال بر تغذیه، فیزیولوژی و متابولیسم، و حداقل کردن تعادل منفی انرژی برای کاهش شیوع بیماری‌ها تمرکز داشته است. بیشتر تحقیقات به منظور بهبود عملکرد شیردهی و جلوگیری از بیماری‌ها بر افزایش ماده خشک مصرفی، تغییر غلظت انرژی جیره، یا تغییر میزان علوفه جیره تمرکز کرده است. اخیرا محققین در تلاش هستند تا از تغییرات رفتاری گاوها در این دوره به منظور تشخیص بیماری‌ها استفاده کنند. از تغییر رفتار خوردن گاوها از جمله تغییر مدت زمان خوردن، نشخوار، و یا تغییر تعداد وعده‌های خوردن و نشخوار می‌توان احتمال وقوع بیماری‌های متابولیکی در گاوها را پیش بینی کرد و به جلوگیری و یا درمان آنها اقدام کرد. همچنین می‌توان با بررسی رفتار مصرف خوراک دام‌ها در یک بهاربند به مشکلات مدیریتی، ساختمانی و یا حتی مشکل در ترکیب کردن جیره پی برد و آنها را برطرف کرد.

Show...
پادکست شماره 82- ارتباط رفتار ایستادن و خوابیدن با بیماری های دوره انتقال گاوها - رادیو آگرین تک
2020-11-21

یکی دیگر از رفتارهایی که می‌تواند به عنوان شاخصی جهت رفاه گاوها و همچنین پیش بینی وقوع بیماری‌ها مورد استفاده قرار بگیرد رفتار استراحت و خوابیدن گاوها است. در دوره پیرامون زایش رفتار استراحت گاوها دچار تغییر می‌شود. در نزدیکی زایش گاوها مضطرب می‌شوند و استراحت خود را کم می‌کنند، که احتمالا به دلیل عدم اسایش مرتبط با فرایند زایش است. تغییر رفتار خوابیدن و ایستادن گاوها شاخصی بسیار کاربردی در تشخیص بیماری ها و مشکلات مدیریتی در گله های شیری است. استفاده از سیستم هایی که بتواند این رفتارها را اندازه گیری کند و تغییر آنها از میزان متوسط گله را گزارش دهد می تواند کمک شایانی به بهبود مدیریت و پیشگیری از بیماری ها در گله بکند

Show...
پادکست شماره 83- تشخیص اسیدوز در گاوهای شیری - رادیو آگرین تک
2020-11-28

در ایران به علت استفاده زیاد از غلات در جیره های گاوهای شیری و نیز کیفیت پایین علوفه ها اغلب گله ها احتمالا دچار اسیدوز تحت حاد هستند. این موضوع می تواند در کاهش چربی شیر و همچنین کاهش عملکرد سیستم ایمنی تاثیر داشته باشد. در بسیاری از گله ها برای بررسی میزان شیوع اسیدوز تحت حاد کاری صورت نمی گیرد و فقط در تعدادی گله معدود است که از رومینوسنتتیس استفاده می شود. نتایج تحقیقات اخیر بیان شده در این پادکست نشان می دهد که می توان از سطح نیتروژن اوره ای شیر به عنوان شاخصی غیرمستقیم و غیرتهاجمی برای تشخیص اسیدوز تحت حاد در گله ها استفاده کرد.

Show...
پادکست شماره 84- تاثیر سقط جنین بر تولید شیر، سلامتی و عملکرد تولیدمثلی گاوهای هلشتاین - رادیو آگرین تک
2020-12-05

سقط جنین با سلامت و تولید شیر و عملکرد تولیدمثلی گاوها مرتبط است، که نشانگر این است که کاهش سود گله ها به علت سقط جنین فقط به علت اثرات مستقیم از دست دادن آبستنی نیست. با توجه به نرخ بالای سقط و اینکه سقط فقط یک از دست دادن ساده آبستنی نیست و کلی عوارض دیگر دارد حتما باید گاودارهای عزیز به بررسی دلایل سقط پرداخته و راهکاری برای کاهش ان پیدا کنند. همچنین در این پادکست مشخص شد که سقط دو نوع است و هر کدام سطح ضرر و تلفات متفاوت دارد که حتما باید در نظر گرفته شود.

Show...
پادکست شماره 85- تلقیح زود هنگام تلیسه ها می‌تواند عملکرد گله را کاهش دهد - رادیو آگرین تک
2020-12-12

نیاز است که در مورد استراتژی زمان مناسب تلقیح تلیسه های شیری در صنعت گاو شیری مجددا فکر شود. به تازگی روش جدیدی در پرورش تلیسه ها رایج شده است به این معنی که تلیسه ها را هرچه سریعتر وارد سیکل شیردهی کنید، تا جلوی مصرف پول گرفته شود و تلیسه ها شروع به تولید درآمد کنند. تلقیح زودهنگام تلیسه ها بدون در نظر گرفتن میزان رشد روزانه و وزن زمان زایش می تواند باعث عقب افتادن کل گله شود. در این حالت شما دام هایی دارید که هنوز رشد کافی نکرده اند و بلوغ فیزیکی نرسیده اند و تولید شیر را به منظور رسیدن به رشد نهایی کاهش می دهند. برای جلوگیری از این موضوع باید وزن تلیسه ها و وزن بلوغ گله خود را داشته باشید و بر اساس آنها نرخ رشد مناسب تلیسه را از شیرخوارگی تا زایش پیدا کنید و برای رسیدن به ان برنامه داشته باشید.

Show...
پادکست شماره 86- تغذیه تلیسه ها از شیرگیری تا تلقیح - رادیو آگرین تک
2020-12-19

حفظ یکنواختی تغذیه و رشد در این مرحله چالش بزرگی است. یک جیره یکنواخت برای بهبود رشد کافی گوساله ها و این که آنها تقریبا همگی در زمان تلقیح به یک اندازه باشند را تضمین می کند. جیره های با علوفه زیاد برای این مقطع از زندگی دام رایج است، و آنها می توانند اقتصادی باشند، اما تلیسه ها اغلب بیشتر از آنچه که پیش بینی شده است می خورند. پر کننده ها (مانند علوفه با کیفیت پایین) می توانند اضافه شوند، اما با افزودن پرکننده زیاد، جداسازی اتفاق می افتد که منجر به تنوع بیشتر در خوراک مصرفی و عدم یکنواختی رشد بین دام ها می شود.

Show...
پادکست شماره 87- ارتباط بین تغییر نمره بدنی در دوره خشکی و بیماری ها و تولید شیر بعد از زایش - رادیو آگرین تک
2020-12-26

در هر گاوداری بسته به مدیریت تولید و شرایط تغذیه گاوهایی وجود دارند که خیلی چاق یا لاغر هستند. هرچه مدیریت تغذیه و گروه بندی گاوها بهتر باشد تعداد این نوع گاوها کاهش می‌یابد. افزایش تعداد گاوها با وضعیت بدنی نامناسب باعث افزایش مشکلات تولیدمثلی و بیماری های متابولیک می‌شود. تغییر نمره بدنی در دوره خشکی اهمیت زیادی دارد. کلا گاوهایی که با نمره بدنی بالا وارد دوره خشکی می‌شوند این احتمال وجود دارد که کاهش وزن داشته باشند که در نهایت باعث افزایش بیماری های بعد از زایش می‌شود. این نتایج باید این هشدار را در گاودارها در مورد اهمیت مدیریت مناسب نمره بدنی گاوها در دوره خشکی ایجاد کند. نکته خیلی مهم اهمیت کاهش نمره بدنی در انتهای دوره خشکی است که باید حتما در مورد آن فکر شود و روش‌های مناسب برای جلوگیری از کاهش وزن انتخاب شود.

Show...
podcast88 agreentech
2021-01-02

استفاده از نمره بدنی ابزار مدیریتی کارامد است که از طریق ان می توانید سلامت گله را افزایش دهید. گروه بندی مناسب و جیره متعادل ابزارهایی هستند که می توانند برای حفظ نمره بدنی مناسب استفاده شوند. افزایش فاصله زایش باعث چاق شدن گاوها می شود و ابستن کردن به موقع گاوها می تواند از چاق شدن بیشتر انها جلوگیری کند. افزایش نمره بدنی در دوره خشکی و کاهش نمره بدنی در اوایل زایش باعث افزایش ابتلا به بیماری های متابولیک و کاهش عملکرد تولیدمثلی می شود. پس با بررسی نمره بدنی گاوها در طول سیکل شیردهی و درک روند تغییر نمره بدنی در گله می توانید با کمک مشاوران تغذیه و دامپزشک سیستم مدیریتی مناسب برای بهبود شرایط نمره بدنی ایجاد کنید. از تغذیه زیاد مواد نشاسته ای در اواخر شیردهی خودداری کنید زیرا باعث چاق شدن گاوها می شود.

Show...
podcast89 agreentech
2021-01-09

زمستان از راه رسیده است و وقت آن است كه به تغییراتی كه در مزرعه اتفاق می افتد و آنچه كه باید انجام دهیم برای آماده شدن برای هوای سرد پیش رو فكر كنیم. گوساله ها چون نسبت به گاوهای شیری سطح بدن بیشتری نسبت به وزن خود دارند بیشتر تحت تنش های سرمایی قرار می گیرند و از طرفی به علت ذخایر بدنی پایینی که دارند نیز توانایی تامین افزایش نیاز به انرژی در زمستان را ندارند و دچار کاهش رشد می شوند. در زمستان به گوساله ها اهمیت زیادی بدهید مخصوصا گوساله های با سن پایین، و با افزایش سطح تغذیه از انها حمایت کنید. در سرما نیازهای نگهداری افزایش می یابد که باعث کاهش انرژی در دسترس برای رشد و عملکرد ایمنی در گوساله می شود که منجر به کاهش رشد و افزایش بیماری در گوساله می شود. افزایش مصرف شیر، افزودن مکمل ها به شیر، یا تغییر فرمول شیر خشک و همچنین افزایش مصرف استارتر از موادری است که باعث افزایش تامین انرژی برای گوساله می شود و از رشد مناسب گوساله در زمستان حمایت می کند.

Show...
podcast90 agreentech
2021-01-16

ایا شما فکر می کنید که برای پرورش گوساله ها در سرما اماده هستید؟ همانطور که بیان کردیم حد پایینی دما گوساله های جوان 10 درجه است، که به معنی این است که در دمای کمتر از این به منظور حفظ دمای بدن نیازهای انرژی نگهداری افزایش می یابد. زمانیکه دمای هوا در زمستان کاهش می یابد، گوساله از انرژی بیشتری برای نگهداری استفاده می کنند، که منجر به کاهش انرژی موجود برای رشد و عملکرد ایمنی می شود. اماده سازی و طراحی برای هوای سرد ضروری است تا گوساله ها سلامتی خود را حفظ کنند و طبق توانایی ژنتیکی خود رشد کنند.

Show...
podcast91 agreentech
2021-01-23

مصرف آب در زمستان برای گوساله ها مانند دام های دیگر لازم است و باید حتما مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه بسیاری از دامداری ها به این نکته توجه کافی ندارند و در بسیاری از موارد مشاهده می شود که سطل های مصرف آب خالی هستند و یا اینکه آب داخل آنها سرد و یا حتی منجمد است. حتما برنامه منظمی برای تغذیه آب گرم به گوساله ها داشته باشید و آنها را عادت بدهید که در ساعت های خاصی از روز آب گرم در اختیار آنها قرار دارد. تغذیه آب سرد باعث کاهش دمای بدن دام و افزایش احتیاجات نگهداری در دام می شود. افزایش مصرف آب می تواند منجر به افزایش مصرف استارتر، توسعه شکمبه و نهایتا افزایش رشد گوساله شود.

Show...
podcast92 agreentech
2021-01-30

یکی از مهمترین اهداف تغذیه ای گوساله ها انتقال از حالت غیرنشخوارکننده به یک نشخوار کننده بالغ است که این امر نیازمند گسترش و توسعه شکمبه است. انتقال موفق یکی از مواردی است که باعث حداقل شدن کاهش وزن در زمان شیرگیری و نهایتا افزایش تولید دام در اینده می شود. به همین دلیل در سال های اخیر به تغذیه علوفه در گوساله های شیری اهمیت زیادی داده شده است، بطوریکه تغذیه علوفه باعث افزایش رشد شکمبه و کارایی خوراک گردید. از سوی دیگر ارائه علوفه به صورت ازاد یا ترکیب با استارتر نیز خود جای سوال است. نتایج مطالعه اخیر نشان داد که علوفه خرد شده در استارتر اجازه می دهد تا تخمیر شکمبه ای شبیه نشخوارکنندگان بالغ انجام شود، که پیشنهاد کننده این است که محیط شکمبه مساعدتری را برای شیرگیری فراهم می کند و اجازه انتقال موفق از یک غیرنشخوارکننده به نشخوارکننده را می دهد. همچنین، تهیه علف خرد شده با استارتر پلت نسبت به حالت دسترسی ازاد به علوفه روش بهتری است.

Show...
podcast93 agreentech
2021-02-06

یکی از بخش هایی که در پرورش دام به ان زیاد پرداخته نشده است، گوساله های قطع شیر است. چه در دامداری ها و چه در کارهای تحقیقاتی به این دامها توجه زیادی نشده است. یکی از نکاتی که می تواند در گوساله های قطع شیر مورد توجه قرار بگیرد سطح علوفه مصرفی است که چه میزان علوفه باعث بهبود علمکرد دام پس از قطع شیر می شود. براساس نتایج مطالعات می توان نتیجه گرفت که تغذیه سطوح علوفه بالای 10 درصد مصرف و رشد را کاهش می دهد و تخمیر شکمبه ای را در گوساله های از شیر گرفته شده از هفته 8 تا 16 تغییر می دهد. بنابراین در تغذیه گوساله های قطع شیر اگر می خواهید از سطح علوفه بالا استفاده کنید حتما اندازه قطعات ان را کاهش دهید و از علوفه با کیفیت استفاده کنید در غیر این صورت سطح مصرف علوفه را حداکثر تا 15 درصد حفظ کنید.

Show...
podcast94 agreentech
2021-02-13

گاوهای اوایل زایش با سطح مختلف کلسیم واکنش های متفاوتی دارند. یعنی در عمل می توان گاوهایی را یافت که دارای کلسیم خون آنقدر کم هستند که نباید بایستند و برخی دیگر که ممکن است تحت بالینی تلقی شوند اما علائم ضعف را نشان می دهند. بدیهی است، که متغیرهای زیادی وجود داشته باشد اما کمبود کلسیم بلافاصله پس از زایش با بیماری های آینده ارتباط ندارد که این کاملا برخلاف تصور ما است. بر اساس یافته های قبلی ما فکر می کنیم که کلسیم کم بد است، اما در واقع داده ها نشان می دهند که گاوهایی که دارای کلسیم خون پایین بلافاصله پس از زایش هستند (در دام های تحت بالینی و نه در گاوهای زمین گیر بالینی)، بیشترین تولید شیر را دارند. بنابراین کلسیم پایین برابر با تولید زیاد است.

Show...
podcast95 agreentech
2021-02-20

جیره مناسب گاوهای دوره انتقال می تواند به حفظ سطح کلسیم خون بعد از زایش کمک کند، که بر تولید شیر اینده و سلامت گاو بعد از زایش تاثیر می گذارد. زایش یکی از پرتنش ترین زمان ها برای گاو است، و وظیفه دامدارها حذف این استرس تا جایی که ممکن است می باشد. امکانات تمیز شامل اخور و ابشخور، بستر مناسب و راحت و سیستم خنک کننده برای حداقل کردن تنش حرارتی همگی به سلامت دام کمک می کنند که باعث می شوند تا امادگی بیشتری برای مواجهه با چالش زایش داشته باشد. گاوها باید کاهش ناگهانی کلسیم خون به علت تولید شیر و اغوز را بعد از زایش سریعا جبران کنند. استفاده از کلسیم خوراکی در گاوها در زمان زایش، و مجددا 12 ساعت بعد، می تواند کلسیم زیادی برای دام تامین کند، زمانیکه سطح کلسیم در پایین ترین میزان خود است. بیشتر از 35 درصد همه گاوهای شیری حداقل یک بیماری کلینیکی در 90 روز اول شیردهی دارند، بنابراین بررسی گاوهای تازه زا مهم است. تهیه یک برنامه برای بررسی دقیق گاوهای تازه زا خیلی مهم است.

Show...
podcast96 agreentech
2021-02-27

عملکرد مناسب شکمبه عامل کلیدی در سلامت و عملکرد گاوهای شیری است و با تغییرات تدریجی و ناگهانی، نشخوار می تواند شاخصی از مشکلات سلامتی باشد. دردسترس بودن تکنولوژی های بررسی نشخوار و تحقیقاتی که بر استفاده از انها در مزرعه انجام شده است، در سال های گذشته افزایش زیادی یافته است. در حال حاضر، تغییر الگوی نشخوار نمی تواند برای تشخیص یک بیماری خاص استفاده شود اما می تواند به عنوان نشانگر کلی از تغییر وضعیت سلامت یا اسایش دام استفاده شود که نیازمند تحقیقات بیشتر است. مهم نیست که این یا هر فن اوری دیگر چقدر خوب باشد، مهم این است که به خاطر داشته باشید که این فقط یک ابزار برای کمک به گرفتن تصمیم درست در مزرعه است و نباید در نظر گرفته شود که می تواند کاملا جایگزین دانش و مهارت دامدارها، مشاوران و دامپزشک ها شود.

Show...
podcast97 agreentech
2021-03-06

یکی از مواردی که بررسی نشخوار می تواند به دامدارها کمک کند بررسی سلامت گاوهای دوره انتقال و تشخیص زمان زایش است. تقریبا تمام مطالعات نشان دادند که زمان نشخوار قبل از زایش برای گاوهایی که بعد از زایش بیمار شدند در مقایسه با گاوهایی که مشکل سلامتی نداشتند کمتر است. به عنوان مثال، یک مطالعه نشان داد در گاوهایی که بعد از زایش دچار جابه جایی شیردان شدند، زمان فعالیت نشخوار از 12 روز قبل از زایش کاهش یافت در مقایسه با گاوهایی که مشکل سلامتی نداشتند. از نکات مدیریتی که بررسی میزان نشخوار دام می تواند به دامدارها کمک کند تشخیص درست تنش حرارتی در گله های شیری است. زمان نشخوار روزانه برای هر واحد افزایشTHI بالاتر از 60 برای گاوهای پرتولید هلشتاین در جایگاه تای استال در جنوب پنسیلوانیا به میزان 6 دقیقه در روز کاهش می یابد. همه می دانیم که تشخیص فحلی یکی از مهم ترین موارد در بهبود کارایی تولیدمثلی در گله های شیری است. کاهش نشخوار می تواند برای تشخیص زمان مناسب تلقیح استفاده شود. با استفاده از این روش ارزیابی رفتار دامها می توان به تشخیص فحلی بالایی را در گله ها رسید و هم اینکه در مصرف هورمون های گران قیمت برای همزمانی فحلی صرفه جویی کرد.

Show...
podcast98 agreentech
2021-03-13

امروزه در گله های تجاری بزرگ با دام زیاد یکی از مشکلاتی که وجود دارد تراکم ساعات شیردوشی است، بطوریکه در بسیاری از موارد هماهنگ کردن دوشیدن گاوها سخت می شود. از سوی دیگر هرچه شیردوشی سریعتر انجام شود و گاوها سریعتر به بهاربند برگردند زمان بیشتری را می توانند صرف استراحت و خوراک خوردن کنند. بطور کلی پاک کردن پستانک ها با حوله پارچه ای به مدت تقریبا 7 ثانیه در حین آماده سازی پستان، تحریک لمسی کافی را برای استخراج حداکثر ظرفیت فیزیولوژیکی شیر گاو در مقایسه با 16 ثانیه تحریک شامل تحریک پیش از شیردوشی فراهم نمی کند. این موضوع می تواند اثرات منفی نیروهای مکانیکی بر بافت پستانک را هنگام دوشیدن دستگاه تشدید کند، از رفاه دام بکاهد و احتمالا بر سلامت پستان تأثیر بگذارد. علیرغم عدم تأثیر مثبت بر تولید شیر، یک روش شیردوشی که شامل تحریک پیش از شیردوشی باشد توصیه می شود.

Show...
Podcast norooz1400 agreentech
2021-03-24

گروه آگرین تک عید باستانی نوروز را خدمت تمامی ایرانیان و فارسی زبانان تبریک عرض می‌کند. با آرزوی سلامتی برای تمام مردم دنیا

Show...
AUD-20210322-WA0003
2021-03-25

گاوهای شیری پرتولید نیازهای تغذیه ای زیادی دارند که برای تامین این نیازها عموما سطوح بالای کنسانتره تغذیه می شود. نشاسته منبع انرژی اصلی گاوهای شیری پرتولید است که تقریبا 22 تا 24 درصد جیره گاوهای پرتولید را تشکیل می دهد. استفاده زیاد از نشاسته تاثیر منفی بر سلامت و عملکرد شکمبه دارد. به همین دلیل امروزه استفاده از منابع فیبری که نرخ تجزیه پایینی داشته باشند و بتوانند سبب تحریک نشخوار شوند کاربرد زیادی در تغذیه گاوهای شیری پرتولید پیدا کرده است. گاوهای شیری از مصرف کاه فراوری شده سود می برند. استفاده از کاه فراوری شده در مقایسه با کاه بدون فراوری مصرف ماده خشک را بهبود می بخشد که می تواند منجر به تولید شیر بالاتر شود. احتمالا این مصرف بالاتر ماده خشک به علت مصرف بیشتر نیتروژن بتواند غلظت پروتئین شیر را نیز بهبود بخشید. البته حتما در زمان فراوری کاه با هیدروکسید سدیم موارد ایمنی را در نظر بگیرید.

Show...
PODCAST 101 Agreentech
2021-03-29

همانطور که از اسم پادکست مشخص است می خواهیم در مورد تغذیه شیر غیرقابل فروش به گوساله ها صحبت کنیم. عمدتا شیرهای غیرقابل فروش در گله ها شامل شیرهای حاصل از گاوهای انتی بیوتیک خورده و شیرهای ورمی و بیمارستانی است. تعدادی از گاوداری ها از این شیرها برای تغذیه گوساله ها استفاده می کنند. قبلا در مورد بهداشت و حضور انتی بیوتیک ها در این شیرها صحبت کرده ایم. در این پادکست به عدم یکنواختی انها می پردازیم. بطور کلی در صورت استفاده از شیرغیرقابل فروش در تغذیه گوساله ها حتما در مورد ترکیب متغیر این شیرها فکر کنید و از روش های مطمئن مانند افزودن شیر خشک یا مکمل های تقویت کننده شیر برای افزایش کیفیت انها استفاده کنید.

Show...
PODCAST 102 Agreentech
2021-04-03

بطور کلی یک عامل کلیدی در سلامتی و رشد دام های جوان مدیریت مناسب در مراحل اولیه زندگی است. این مطالعه نشان داد که عملکرد ایمنی در گوساله های یک هفته ای که از تولد با مخمر ساکارومایسیس سرویسیه تغذیه شده اند افزایش می یابد. بخصوص، مشخص گردید که گوساله ها قادر هستند که ایمنوگلوبولین A با منشا داخلی را در دستگاه گوارش تولید کنند، که در ایلئوم و کولون در مقایسه با قسمت انتهایی دوازدهه غلظت بیشتری دارد، و تعداد سلول های پلاسما تولید کننده ایمنوگلوبولین A در ایلئوم نیز بیشتر است. نکته مهم این بود که افزودن مخمر به اغوز جذب ایمنوگلوبولین را کاهش نمی دهد. علاوه بر این، افزودن مخمر باعث تقویت سیستم ایمنی بر علیه عوامل بیماری زا می شود و هموستاز روده ای را در دستگاه گوارش با تحریک تولید و ازادسازی ایمنوگلوبولینA داخلی و افزایش تعداد باکتری های مفید ایجاد می کند.

Show...
PODCAST 103 Agreentech
2021-04-10

با توجه به صحبت هایی که اخیرا در مورد مصرف شیر و عدم تاثیر ان بر سلامتی انسان مطرح شده است، شرکت سها اگرین بر خود لازم دید تا در دو پادکست به تاثیر مصرف شیر گاو بر سلامتی انسان بپردازد. تمام مطالب این دو پادکست از مطالب مقاله سال 2019 ژورنال تغذیه آمریکا با عنوان مصرف شیر گاو و سلامت انسان استخراج شده است. در تهیه مطالب این مقاله 34 نفر از بزرگترین اساتید تغذیه و سلامت انسان با هم همکاری داشته اند، که نشان دهنده اهمیت مطالب این مقاله می باشد.

Show...
PODCAST 104 Agreentech
2021-04-17

در ادامه تاثیر مصرف شیر گاو در سلامتی انسان، در این پادکست به شایعات مطرح شده در مورد مصرف شیر گاو و تاثیر ان بر شیوع بیماری های مختلف در انسان می پردازیم. در مطالعه ای که در 99 کودک انجام شد، انهایی که کمترین میزان مصرف شیر را قبل از سن مدرسه داشتند در زمان نوجوانی افزایش چربی زیرجلدی داشتند. مصرف لبنیات منجر به افزایش غلظت کلسیم خون و ستون فقران کودکان می شود و کاهش مصرف لبنیات در کودکی باعث افزایش پوکی و شکستگی استخوان در زنان مسن می شود. مصرف شیر باعث کاهش 13 و 23 درصدی چاقی در کودکان و بزرگسالان می شود. با مصرف پنیر و ماست خطر سکته مغزی 9 درصد کاهش می یابد و احتمال بروز سکته قلبی تفاوتی نداشت. خطر سرطان پستان با مصرف لبنیات کم چرب در خانم های قبل از یائسگی کاهش می یابد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که مصرف شیر و لبنیات به میزان مناسب می تواند اثرات سودمندی برای انسان ها در تمام سنین داشته باشد به استثنای کسانی که به بیماری عدم تحمل لاکتوز یا حساسیت به پروتئین شیر مبتلا هستند، پس با خیال راحت لبنیات مصرف کنید.

Show...
PODCAST 105 Agreentech
2021-04-24

گاوهای تازه زا تنش و چالش های زیادی را در روزهای اول تا هفته های اول بعد از زایش تجربه می کنند. این تنش ها و چالش ها بر سیستم ایمنی گاوها تاثیر می گذارد و آنها را به مشکلات سلامتی و متابولیکی بیشتر حساس می کند. چندین افزودنی خوراکی وجود دارند که توانایی حداکثر کردن کارایی تولید و کاهش شیوع بیماری های متابولیکی در گاوهای تازه زا را دارند. مخمر می تواند ماده خشک مصرفی و عملکرد شکمبه را بهبود ببخشد. متیونین محافظت شده می تواند تولید شیر و مصرف خوراک را بهبود ببخشد و با کاهش تنش التهابی و اکسیداتیو، عملکرد سیستم ایمنی را افزایش دهد. موننسین می تواند متابولیسم انرژی را بهبود ببخشد و پیش سازهای گلوکز را که مورد نیاز دام است را ازاد می کند. کولین محافظت شده بهترین افزودنی برای گله هایی که دوره انتظار زایش جداگانه دارند و نیز جایگاه جدا برای گاوهای تازه زا دارند می باشد. کروم از عملکرد گاوهای تازه زا حمایت می کند تا گلوکز را با کارایی بالا با افزایش فعالیت انسولین تقسیم بندی کند. ویتامین های گروه B در تعادل انرژی نقش دارند و می توانند سلامت و تولید را بهبود ببخشند. توکسین بایندرها می توانند از تاثیر منفی توکسین ها بر عملکرد شکمبه و ایمنی جلوگیری کنند.

Show...
PODCAST 106 Agreentech
2021-05-01

بطور کلی تنش حرارتی مادر در اواخر دوره خشکی بقا و تولید شیر را برای حداقل سه دوره شیردهی کاهش می دهد. در نتیجه، متوسط گاوهای شیری امریکا 5 ماه طول عمر تولیدی کوتاه تر داشتند، و بطور متوسط 120 کیلوگرم شیر در سال از دست می دهند اگر با تنش حرارتی مواجه شوند زمانیکه در حال گسترش در رحم هستند. ضرر سالیانه برای صنعت گاو شیری در اثر تنش حرارتی در رحم، شامل کاهش تولید شیر در شیرواری های متعدد، کاهش طول عمر تولیدی، و هزینه بیشتر پرورش تلیسه، حدود 595 میلیون دلار است اگر گاوهای خشک خنک نشوند. علاوه بر این، تنش حرارتی دوره خشکی بر بقا و تولید فرزندان نسل دوم اثرات منتقل شونده دارد. خنک کردن گاوهای خشک نه تنها برای جلوگیری از کاهش تولید شیر مادر در شیردهی های بعدی، بلکه همچنین برای تضمین بقا و تولید بهینه دخترهای نسل اول و نسل دوم انها ضروری است. متاسفانه داده هایی از این نوع در ایران وجود ندارد ولی با توجه به تنش گرمایی زیاد در ایران می توان براورد که ضرر اقتصادی تنش حرارتی در دوره خشکی در ایران اگر از امریکا بیشتر نباشد کمتر نیست. پس حتما به خنک سازی گاوهای خشک اهمیت بدهید و از این گاوها در تابستان غافل نشوید.

Show...
podcast107-Agreentech-استفاده از رفتار برای شناسایی خودکار گاوهای دچار لنگش
2021-05-08

بطور کلی لنگش بیماری است که می تواند باعث کاهش تولید شیر و تولیدمثل، افزایش نرخ حذف و کاهش سود دامدار شود. تشخیص هرچه سریعتر گاوهای لنگ با نمره لنگش پایین می تواند به کاهش ضرر دامدار و حذف دامها کمک کند. تغییرات رفتاری گاوها شامل کاهش سرعت و زمان حرکت، کاهش زمان خوردن و نشخوار و افزایش زمان خوابیدن می تواند به عنوان ابزارهایی جهت تشخیص به موقع لنگش استفاده شود. سیستم های اتوماتیکی که امروزه در دسترس است می تواند با دقت بالا دامدار را در تشخیص گاوهای لنگ کمک کند.

Show...
PODCAST 108 Agreentech
2021-05-15

تمرکز بر اسایش گاو و معنای آن برای طراحی امکانات در 30 سال گذشته بسیار پیشرفت کرده است که می توان به تغییر اندازه فری استال تا تمرکز بر تهویه و انواع جدید بستر اشاره کرد. امروزه دامپروران اهمیت زیادی برای اسایش دام همراه هستند و می دانند که این موضوع باعث افزایش سودآوری انها می شود. اسایش دام جزء ضروری پرورش در گاوداری های مدرن است. برای حفظ اسایش دام و افزایش سود حتما باید نکاتی را رعایت کرد که از ان جمله می توان به اندازه مناسب استال، عمق کافی بستر، تراکم مناسب، تهویه کافی و محافظت از تنش حرارتی و سیستم خوراک ریزی و اخور مناسب است. سعی کنید با رعایت این موارد اسایش گاو را افزایش دهید.

Show...
PODCAST 109 Agreentech-اثر پروبیوتیک ها بر رشد گوساله های شیرخوار
2021-05-22

پروبیوتیک ها ممکن است افزایش وزن روزانه گوساله های شیرخوار را 47 گرم تحت شرایط پرورش ایران بهبود دهند. این تأثیر پروبیوتیک ها بر افزایش وزن روزانه مستقل از جنس گوساله، نوع پروبیوتیک، دوره آزمایش و روش توزیع پروبیوتیک است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تأثیر مثبت پروبیوتیک ها در مصرف ماده خشک پس از شیرگیری گوساله های شیری وجود دارد که احتمالا به دلیل بهبود رشد و توسعه دستگاه گوارش می باشد.

Show...
PODCAST 110 Agreentech - بررسی سیستماتیک استفاده از پروبیوتیک ها برای بهبود سلامت و بهره وری گوساله ها
2021-05-29

سلامت گوساله های شیرخوار یکی از موضوعات مورد علاقه دامدارها در صنعت گاو شیری است. هامون و همکاران در سال 2020 بیان کردند که چالش های سلامتی قبل از شیرگیری در گوساله های شیرخوار بسیار بالا است و انها به مشکلات سلامتی و بیماری ها در ای دوره بسیار حساس هستند. اسهال و بیماری های تنفسی دو عامل اصلی تلفات و بیماری های اولیه گوساله ها هستند. همچنین این بیماری ها منجر به ضررهای سنگین اقتصادی در گاوداری ها می شود. نتایج این پادکست نشان داد که استفاده از پروبیوتیک می تواند باعث رشد گوساله ها گردد. این افزایش رشد احتمالا به علت بهبود سلامت گوساله های می باشد که می تواند اهمیت زیادی در حفظ عملکرد گوساله ها در اینده داشته باشد. ولی به علت شرایط مختلف پرورش و همچنین سویه های مختلفی که در تولید پروبیوتیک ها استفاده می شود دیدن نتایج متفاوت در استفاده از پروبیوتیک های عجیب نمی باشد. حتما در زمان استفاده از پروبیوتیک ها در مورد نوع سویه های استفاده شده و غلظت انها بررسی لازم را انجام دهید.

Show...
PODCAST 111 Agreentech
2021-06-05

تنش حرارتی یکی از مهم ترین مشکلاتی است که صنعت گاو شیری در کل دنیا با ان مواجه است. تنش حرارتی در کل دنیا حدود 150 بیلیون دلار سالانه خسارت وارد می کند. در ایران نیز به علت شرایط اب و هوایی در اکثر مناطق کشور دچار تنش حرارتی شدید هستیم و چون نژاد غالب گاو در ایران هلشتاین است که به تنش حرارتی حساسیت زیادی دارد می توان بیان کرد که صنعت گاو شیری ایران نیز خسارت زیادی از تنش حرارتی می بیند. می توان از رفتار دام برای تشخیص تاثیر تنش حرارتی بر گاوهای شیری استفاده کرد. نشخوار یکی از شاخص های رفتاری است که تحت تاثیر تنش حرارتی کاهش می یابد. کاهش نشخوار در دامها همراه است با کاهش تولید شیر و بیانگر اهمیت تغییر رفتار دام است. نکته مهم این است که در بسیاری از موارد از جمله تنش حرارتی، رفتار دامها زودتر از سایر موارد تحت تاثیر قرار می گیرد و می توان از ان به عنوان یک نشانگر اولیه برای تشخیص شرایط حاد مانند تنش حرارتی استفاده کرد قبل از اینکه تغییرات فیزیولوژی در دام اتفاق بیافتد.

Show...
Podcast 112 Agreentech-ارزیابی فعالیت دام برای بررسی سلامت گاوهای دوره انتقال
2021-06-12

دوره انتقال، از 21 روز قبل تا 21 روز بعد از زایش، دوره ای است که در ان نگرانی های زیادی در مورد سلامت، تولید و سوددهی گاوهای شیری وجود دارد. مشکلات متابولیکی و مرتبط با سلامتی در دوره انتقال، شامل متریت، جابه جایی شیردان، کتوز، تب شیر، سخت زایی، و جفت ماندگی دلایل رایج در این دوره برای حذف دام ها هستند. داده ها نشان می دهد که تقریبا 20 درصد گاوهای شیری در 50 روز اول شیردهی گله را ترک می کنند. همچنین 50 تا 60 درصد گاوها در دوره انتقال با یک بیماری متابولیکی تحت حاد درگیر می شوند که اگرچه باعث حذف دام نمی شود اما بر عملکرد تولیدی دام تاثیر منفی زیادی دارد و همچنین باعث کاهش عملکرد تولیدمثلی می شود. رفتار نشخوار در گاوهای مبتلا به بیماری در دوره انتقال در مقایسه با گاوهای سالم قبل و بعد از زایش کمتر بود. فعالیت و نشخوار در دوره قبل از زایش می تواند بطور بالقوه به عنوان یک ابزار برای کمک به دامدارها استفاده شود در تشخیص گاوهایی که ممکن است بیمار شوند یا گله را در 30 روز اول شیردهی ترک کنند.

Show...
Podcast 113 Agreentech-بهبود سلامت و عملکرد گاوها با کاهش التهاب پس از زایش
2021-06-19

اهمیت دوره انتقال بر هیچ کس پوشیده نیست. التهاب عمومی فرایندی است که به علت تنش های دوره انتقال در گاوهای شیری ایجاد می شود و باعث افزایش بیماری ها و کاهش عملکرد می شود. بطور کلی هنگام مدیریت گاوهای شیری در دوره انتقال، هدف اصلی باید ایجاد محیط راحت (امکانات، جیره غذایی ، جابجایی دام) برای کاهش تنش و التهاب پیرامون زایش باشد. اگرچه این امر در اکثر گاوداری های مدرن قابل دستیابی است، اما غالباً مدیریت ممکن است با شکست روبرو شود و یا به دلیل شرایط مالی، مدیریت در کوتاه مدت بهبود نیابد (مثلا ایجاد امکانات جدید). در این سناریوها، استراتژی های پیشگیرانه و قابل اجرا برای تعدیل التهاب می توانند به تولیدکنندگان کمک کنند تا سلامت و عملکرد گاو را بهبود بخشند، در حالی که مدیریت تنظیم شده است.

Show...
Podcast 114 Agreentech
2021-06-26

مهمترین راه برای کاهش التهاب روش های مدیریتی مناسب در دوره انتقال است. مطالب این پادکست از وبینار دکتر "مارک ون در لیست" در مورد مدیریت گاوها در دوره انتقال اقتباس شده است. گاوهای انتظار زایش برای استراحت به فضای زیادی احتیاج دارند. نظارت بر تراکم جایگاه انتظار زایش ضروری است. تراکم بیش از حد باعث ایجاد فشار اضافی بر گاو می شود. روش های دیگر برای جلوگیری از تنش، به حداقل رساندن جابه جایی جایگاه و خنک نگه داشتن گاوها با هواکش و آبپاش در هوای گرم است. در صورت نیاز به مداخله در زمان زایش، محل زایش باید امکانات مناسب داشته یاشد و تمیز باشد. هدف داشتن زایش آرام و بدون آسیب است. مسئول زایشگاه باید به خوبی آموزش دیده باشد، توانایی تشخیص علائم زایش را داشته باشد و بداند چه زمانی باید مداخله کند. گاوهای تازه را در جایگاهی جداگانه قرار دهید. نرخ تراکم مهم است، زیرا نباید گاوها برای دسترسی به اخور رقابت کنند. ر بعضی از گله های کوچک جایگاه گاوهای تازه زا با گاوهای بیمار یکسان است. سیستم ایمنی گاو تازه زا از قبل ممکن است به خطر افتاده باشد، و آنها را نسبت به بیماری های موجود در بیمارستان حساس تر کند. یک جایگاه جداگانه امکان نظارت دقیق تر را فراهم می کند.

Show...
Podcast 115 Agreentech - به حداکثر رساندن تولید چربی شیر
2021-07-03

بهینه سازی چربی شیر هم برای عملکرد حیوان و هم برای سودآوری مزرعه مفید است. در اقتصاد فعلی گله های شیری، چربی شیر تقریبا تنها ترکیبی از شیر است که قیمت دارد. به نظر می رسد در حال حاضر سودآورترین استراتژی به حداکثر رساندن سود دامداری، افزایش تولید چربی شیر بدون کاهش حجم تولید شیر است چربی شیر بر اساس مرحله شیردهی، نژاد، و ژنتیک همراه با تغییرات در زمان خوراک دادن و الگوی تغذیه خیلی متفاوت است، که می تواند منجر به جداسازی و تغذیه نامرتب شود. همچنین مدیریت گاوها مانند تراکم بالا که بر زمان استراحت تاثیر می گذارد می تواند منجر به کاهش چربی شیر شود. حداکثر کردن تولید چربی شیر با حفظ تولید شیر می تواند باعث افزایش سود دامدار شود. چربی شیر تحت تاثیر تغییرات فصلی و مدیریتی قرار می گیرد. از لحاظ تغذیه ای مهمترین عامل حفظ سلامت شکمبه است. تغذیه چربی اشباع جایگزین منابع چربی غیراشباع و حفظ سلامت شکمبه از طریق تغذیه میزان کافی از فیبر موثر و کربوهیدرات قابل تجزیه می تواند باعث حداکثر کردن چربی شیر شود.

Show...
Podcast 115 Agreentech - به حداکثر رساندن تولید چربی شیر
2021-07-03

بهینه سازی چربی شیر هم برای عملکرد حیوان و هم برای سودآوری مزرعه مفید است. در اقتصاد فعلی گله های شیری، چربی شیر تقریبا تنها ترکیبی از شیر است که قیمت دارد. به نظر می رسد در حال حاضر سودآورترین استراتژی به حداکثر رساندن سود دامداری، افزایش تولید چربی شیر بدون کاهش حجم تولید شیر است چربی شیر بر اساس مرحله شیردهی، نژاد، و ژنتیک همراه با تغییرات در زمان خوراک دادن و الگوی تغذیه خیلی متفاوت است، که می تواند منجر به جداسازی و تغذیه نامرتب شود. همچنین مدیریت گاوها مانند تراکم بالا که بر زمان استراحت تاثیر می گذارد می تواند منجر به کاهش چربی شیر شود. حداکثر کردن تولید چربی شیر با حفظ تولید شیر می تواند باعث افزایش سود دامدار شود. چربی شیر تحت تاثیر تغییرات فصلی و مدیریتی قرار می گیرد. از لحاظ تغذیه ای مهمترین عامل حفظ سلامت شکمبه است. تغذیه چربی اشباع جایگزین منابع چربی غیراشباع و حفظ سلامت شکمبه از طریق تغذیه میزان کافی از فیبر موثر و کربوهیدرات قابل تجزیه می تواند باعث حداکثر کردن چربی شیر شود.

Show...
Podcast 116 Agreentech- بهبود کیفیت شیر با مدیریت گاو خشک
2021-07-10

گاوهای شیری در دوره خشکی بیشتر در معرض عفونت های جدید داخل پستان هستند. گاوها دو یا سه هفته پس از خشک شدن و دو تا سه هفته قبل از زایش در معرض خطر هستند. عفونت های جدید داخل پستان که در این بازه زمانی ایجاد شده است منجر به عفونت های قابل انتقال به شیردهی بعدی می شود که منجر به افزایش احتمال ابتلا به ورم پستان بالینی، کیفیت پایین شیر، کاهش تولید و حذف زودهنگام گاو از گله می شود. پیشگیری می تواند تأثیر مهمی بر سود گاودار داشته باشد. برآورد شده است که موارد ورم پستان در طی 30 روز اول شیردهی بیش از 400 دلار برای هر گاو هزینه دارد. ورم پستان بیماری است که در گاوهای شیری در حال گسترش است و هزینه بسیار زیادی را به دامدار تحمیل می کند. علاوه بر هزینه درمان و کاهش تولید شیر، ورم پستان باعث کاهش کیفیت شیر نیز می شود. ثابت شده است که دوره خشکی یکی از مهمترین دوره ها برای مبارزه با ورم پستان است. حفظ تراکم بهاربند خشکی، بهداشت جایگاه و بستر، استفاده از درمان گاوهای در حال خشک شدن از طریق انتی بیوتیک داخل پستانی و استفاده از بتونه یا درزگیرهای داخل پستانی همگی می تواند به حفظ سلامت پستان در دوره خشکی کمک کند. همچنین افزایش توانایی سیستم ایمنی دام نیز از عواملی است که به حفظ سلامت پستان کمک می کند.

Show...
Podcast 117 Agreentech- پیش بینی بیماری ها در گاوهای دوره انتقال
2021-07-17

رفتار قبل از زایش گاوها می تواند احتمال متریت، کتوز و ورم پستان بعد از زایش را پیش بینی کند. حتی بررسی رفتار گاوها در دوره بعد از زایش نیز می تواند به تشخیص سریعتر گاوهای مبتلا به کتوز کمک کند. نکته حائز اهمیت این نتایج در این است که با توجه به تغییر رفتار گاوها می توان بیماری ها را قبل از اینکه به مرحله حاد برسند و یا قبل از تاثیر بر تولید شیر گاوها تشخیص داد و از این طریق جلوی خسارت انها به تولید دام را گرفت. از سوی دیگر با استفاده از این سیستم ها می توان گاوهای حساس به بیماری را تشخیص داده و زودتر برای جلوگیری از بیماری و یا حتی درمان انها اقدام کرد. رفتارهایی مانند زمان خوردن، رفتارهای تهاجمی گاوها و همچنین فعالیت حرکتی دام می تواند به عنوان شاخص تشخیص بیماری استفاده شود.

Show...
Podcast 118 Agreentech- آیا زمان خوابیدن گاوها با بیماری های رحمی ارتباط دارد؟
2021-07-24

رفتار خوابیدن یکی از رفتارهای مهم دام است که ارزیابی ان می تواند به تشخیص بیماری زودتر از تشخیص فیزیولوژی کمک کند. گاوهایی که بعداً جفت مانده تشخیص داده شدند، در دوره قبل از زایش و در هفته اول پس از زایش وقت بیشتری را دراز کشیدند. استفاده از ابزارهایی که بتواند رفتار خوابیدن و خوردن و نشخوار گاوها را بطور همزمان بررسی کند می تواند دقت تشخیص بیماری ها را افزایش دهد. نکته قابل توجه در این است که حتما باید داده های رفتاری هر گله را بر اساس متوسط رفتار گاوهای ان گله بررسی کرد. این موضوع مهم است که نمی توان داده های رفتاری گله های مختلف را با هم مقایسه کرد چون مدیریت هر گله شامل تغذیه، سیستم خنک کننده و حتی سطح تولید و میزان مصرف خوراک حتما بر بودجه زمانی دامها تاثیر می گذارد.

Show...
Podcast 119 Agreentech-اهمیت بلوغ تلیسه ها
2021-07-31

تلیسه ها را زود ابستن نکنید. حتما برای ابستن کردن تلیسه ها به دنبال وزن مناسب باشید که براساس وزن بلوغ تعیین می شود. اگر تلیسه ها زودتر ابستن شوند و در وزن کمتر از 85 درصد وزن بلوغ زایش کنند کمبود وزن خود را در زمان شیردهی جبران می کنند که باعث کاهش تولید شیر می شود. طبق نتایج گرفته شده رکورد گله شما را تولید شیر تلیسه ها در هفته 10 شیردهی تعیین می کند که با کاهش تولید تلیسه ها می توان بیان کرد که به نوعی رکورد کلی گله شما کاهش می یابد.

Show...
Podcast 120 Agreentech- چه تعداد تلیسه نیاز دارید؟
2021-08-07

تعیین این که چه تعداد تلیسه نیاز دارید پاسخ اسانی ندارد. طبق نظر مایک اورتون (استاد دانشگاه پنسیلوانیا) بهترین پاسخ، و البته با عدم قطعیت زیاد این است: "بستگی دارد". این پادکست از سخنرانی اخیر ایشان در کنفرانس دانشگاه ویسکانسین تهیه شده است. بسیاری از گله های شیری امروزه تلیسه ها را با انتخاب خیلی دقیق تر از قبل تلقیح می کنند، با استفاده از اسپرم سکس شده برای تلیسه ها و بهترین گاوهای بالغ گله، و سپس یا از سایر اسپرم های رایج و یا اینکه اسپرم گاوهای گوشتی استفاده می کنند فقط برای ابستن کردن گاوهایی که نیاز است تا در گله باقی بمانند.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

WhatsApp Audio 2019-10-23 at 13.25.03.mpeg
2019-10-23

اولین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید.

Show...
Podcast-2Agreentech...
2019-11-04

دومین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان تحت عنوان رادیو آگرین تک منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید.

Show...
Podcast-3 Agreentech...
2019-11-19

سومین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان تحت عنوان رادیو آگرین تک منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید

Show...
Podcast4Agreentech
2019-11-19

چهارمین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان تحت عنوان رادیو آگرین تک منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید

Show...
podcast 26
2019-11-19

بیست و ششمین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان تحت عنوان رادیو آگرین تک منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید

Show...
پادکست شماره 27- اهمیت تغذیه پروتئین در گاوهای در انتظار زایش
2019-11-23

بیست و هفتمین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان تحت عنوان رادیو آگرین تک منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید

Show...
podcast28
2019-11-30

نمره بدنی گاوهای شیری منعکس کننده ذخایر چربی بدن است و عواملی مانند کارایی خوراک، نوع جیره، و تراکم گله بر آن تاثیر می گذارند. نمره بدنی گاوهای شیری شاخصی از مدیریت مزرعه است و ارزیابی ان به مدیریت مزرعه کمک می کند. امروزه استفاده از تکنولوژی های جدید و استفاده از دوربین جهت اندازه گیری نمره بدنی گاوها رایج شده است.

Show...
Podcast29 Agreentech___
2019-12-08

بیست و نهمین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان تحت عنوان رادیو آگرین تک منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید

Show...
پادکست شماره 30- اهمیت رفتار خوابیدن در آسایش و تولید گاوهای شیری - رادیو آگرین تک
2019-12-14

رفتار گاوهای شیری به ارتباط بین گاوها و محیط فیزیکی انها بستگی دارد. گاوها بطور طبیعی 12 تا 14 ساعت در روز استراحت می کنند و 3 تا 5 ساعت خوراک می خورند. تغییر در زمان استراحت کردن گاو می تواند باعث تغییر در واکنش های بیولوژیک گاو مانند تولید شیر و مصرف خوراک بشود.

Show...
پادکست شماره 31- عوامل موثر بر زمان خوابیدن گاوها- رادیو آگرین تک
2019-12-21

مواردی مانند تعداد دفعات شیردوشی، روزهای شیردهی، عمق بستر، تراکم، طراحی فری استال ها در زمان خوابیدن گاوها مهم هستند. استالهایی که تخته سینه دارند باعث کاهش اسایش گاوهای شیری می شوند. همچنین عرض استال ها، رطوبت بستر فری استال و نوع بستر نیز بر زمان خوابیدن گاوها موثر هستند.

Show...