رادیو ایرانمهر
Category Fiction
Published October 28, 2020
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بعضی از داستان ها زندگی ما رو نجات می دن، غافلگيرمون می كنن، یا مثه آینه ای جادویی دنیای درون مون رو به خودمون نشون می دن. در رادیو ایرانمهر داستان های آينه وار می‌شنويد داستان، داستان صوتی، پادکست، قصه، قصه گویی، شعر، شعرخوانی، درسگفتار، زندگی، تاریخ، ادبیات، روانشناسی، داستان نویسی، داستان خوانی، کتاب، کتاب صوتی، کتاب ، ایران، حافظ، گویا، گفتار، جستار، حافظ خوانی خصوصی، تاریخ ایران، کوروش،

Available Episodes

اولین سکه
2019-08-17

نویسنده : ویلیام مارچ ترجمه:  محسن سلیمانی بازخوانی: علیرضا ایرانمهر داستانی درباره ی نخستین لحظه ی فرو ریختن یک انسان

Show...
حافظ از درون و برون
2019-08-31

آینه ای شگفت در شعر حافظ که آدم رو از دو زاویه به خودش نشون می ده نظم پریشان و یک راه نجات حافظانه

Show...
مرز دزدی و اقتباس و خودفروشی
2020-06-23

آیا حافظ یک اقتباس کننده ی خلاق است یا یک دزد بزرگ؟! اگر هوشنگ گلشیری و ویلیام فاکنر را در ترازو قرار دهیم چه به دست می‌آید؟ ابراهیم حاتمی‌کیا یا  اصغر فرهادی چه طور؟!  ▫️ چه طور می‌توانیم دلیل ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های ایرانی و حتا خراب شدن رفاقت ها و شراکت های‌مان را در شعر حافظ بیابیم؟! چگونه ما با تبر خودشیفتگی ریشه خود را از فرهنگ و تاریخ قطع می‌کنیم؟! درسگفتاری درباره ی اقتباس ادبی، سینما و جامعه معاصر ایرانی.  تحلیلی از درد کمبود اعتبار و خودفروشی! #علیرضا_ایرانمهر ▪️ این‌جا رادیو ایرانمهر است 

Show...
تاج
2020-06-29

ماجرای ظرفشویی که شاه شد نویسنده: بن لوری ترجمه: اسدالله امرایی خواندن و واکاوی متن: علیرضا ایرانمهر داستانی که اعماق تصورات انسانی را به سادگی بیرون می‌ریزد. ▪️ این جا  رادیو ایرانمهر است

Show...
زندگی کوروش . بخش اول
2020-10-21

کوروش چگونه  امپراتوری هخامنشی را ساخت  ‌ (بخش نخست) از تولد تا چهل سالگی  خلاصه ای از تاریخ مستند ایران باستان در چند گفتار کوتاه

Show...
زندگی کوروش . بخش دوم
2020-10-21

کوروش چگونه  دشوارترین قدم را برای ساختن  کشوری تازه برداشت؟ (بخش دوم) پنجاه سالگی کوروش خلاصه ای از تاریخ مستند ایران باستان در چند گفتار کوتاه

Show...
زندگی کوروش. بخش سوم
2020-10-21

کورش چگونه  سازمان یافته‌ترین ارتش و امپراتوری  زمانه‌ی خود را ساخت؟ (بخش سوم) آغاز بلند پروازی خلاصه ای از تاریخ مستند ایران باستان در چند گفتار کوتاه

Show...
زندگی کوروش. بخش چهارم
2020-10-21

زندگی و زمانه‌ی کوروش پادشاهی که آن سوی پیشگویی (بخش چهارم) نبرد سارد و هاتف دلفی خلاصه ای از تاریخ مستند ایران باستان در چند گفتار کوتاه

Show...
زندگی کوروش. بخش پنجم
2020-10-25

زندگی و زمانه‌ی کوروش نبرد نظامی و دیپلماتیک در رویارویی با یونان (بخش پنجم) کوروش پایه‌های  بزرگ ترین امپراتوری جهان را مستحکم ساخت

Show...
زندگی کوروش . بخش ششم
2020-10-25

زندگی و زمانه ی کورش فتح بزرگ ترین شهر جهان روزی که ایران  به تاریخ جهانی گام گذاشت (بخش ششم) رسیدن به اوج

Show...
زندگی کوروش. بخش هفتم
2020-10-28

زندگی و زمانه‌ی کوروش کوروش چگونه کشته شد؟! جنگی چند هزار ساله  میان ساکنان فلات ایران و اقوام صحراگرد شمالی و  ساختن دو دیوار سترگ در شمال ایران میراث کوروش برای جهان امروز  (بخش هفتم) چرا قدرت‌های معاصر برای شناخت ماهیت هخامنشیان تلاش می کنند؟ خلاصه ای از تاریخ مستند ایران باستان در چند گفتار کوتاه

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اولین سکه
2019-08-17

نویسنده : ویلیام مارچ ترجمه:  محسن سلیمانی بازخوانی: علیرضا ایرانمهر داستانی درباره ی نخستین لحظه ی فرو ریختن یک انسان

Show...
حافظ از درون و برون
2019-08-31

آینه ای شگفت در شعر حافظ که آدم رو از دو زاویه به خودش نشون می ده نظم پریشان و یک راه نجات حافظانه

Show...
مرز دزدی و اقتباس و خودفروشی
2020-06-23

آیا حافظ یک اقتباس کننده ی خلاق است یا یک دزد بزرگ؟! اگر هوشنگ گلشیری و ویلیام فاکنر را در ترازو قرار دهیم چه به دست می‌آید؟ ابراهیم حاتمی‌کیا یا  اصغر فرهادی چه طور؟!  ▫️ چه طور می‌توانیم دلیل ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های ایرانی و حتا خراب شدن رفاقت ها و شراکت های‌مان را در شعر حافظ بیابیم؟! چگونه ما با تبر خودشیفتگی ریشه خود را از فرهنگ و تاریخ قطع می‌کنیم؟! درسگفتاری درباره ی اقتباس ادبی، سینما و جامعه معاصر ایرانی.  تحلیلی از درد کمبود اعتبار و خودفروشی! #علیرضا_ایرانمهر ▪️ این‌جا رادیو ایرانمهر است 

Show...
تاج
2020-06-29

ماجرای ظرفشویی که شاه شد نویسنده: بن لوری ترجمه: اسدالله امرایی خواندن و واکاوی متن: علیرضا ایرانمهر داستانی که اعماق تصورات انسانی را به سادگی بیرون می‌ریزد. ▪️ این جا  رادیو ایرانمهر است

Show...
زندگی کوروش . بخش اول
2020-10-21

کوروش چگونه  امپراتوری هخامنشی را ساخت  ‌ (بخش نخست) از تولد تا چهل سالگی  خلاصه ای از تاریخ مستند ایران باستان در چند گفتار کوتاه

Show...
زندگی کوروش . بخش دوم
2020-10-21

کوروش چگونه  دشوارترین قدم را برای ساختن  کشوری تازه برداشت؟ (بخش دوم) پنجاه سالگی کوروش خلاصه ای از تاریخ مستند ایران باستان در چند گفتار کوتاه

Show...
زندگی کوروش. بخش سوم
2020-10-21

کورش چگونه  سازمان یافته‌ترین ارتش و امپراتوری  زمانه‌ی خود را ساخت؟ (بخش سوم) آغاز بلند پروازی خلاصه ای از تاریخ مستند ایران باستان در چند گفتار کوتاه

Show...
زندگی کوروش. بخش چهارم
2020-10-21

زندگی و زمانه‌ی کوروش پادشاهی که آن سوی پیشگویی (بخش چهارم) نبرد سارد و هاتف دلفی خلاصه ای از تاریخ مستند ایران باستان در چند گفتار کوتاه

Show...
زندگی کوروش. بخش پنجم
2020-10-25

زندگی و زمانه‌ی کوروش نبرد نظامی و دیپلماتیک در رویارویی با یونان (بخش پنجم) کوروش پایه‌های  بزرگ ترین امپراتوری جهان را مستحکم ساخت

Show...
زندگی کوروش . بخش ششم
2020-10-25

زندگی و زمانه ی کورش فتح بزرگ ترین شهر جهان روزی که ایران  به تاریخ جهانی گام گذاشت (بخش ششم) رسیدن به اوج

Show...
زندگی کوروش. بخش هفتم
2020-10-28

زندگی و زمانه‌ی کوروش کوروش چگونه کشته شد؟! جنگی چند هزار ساله  میان ساکنان فلات ایران و اقوام صحراگرد شمالی و  ساختن دو دیوار سترگ در شمال ایران میراث کوروش برای جهان امروز  (بخش هفتم) چرا قدرت‌های معاصر برای شناخت ماهیت هخامنشیان تلاش می کنند؟ خلاصه ای از تاریخ مستند ایران باستان در چند گفتار کوتاه

Show...

Latest Episode