رادیو توسعه
Published September 6, 2019
Episodes 35

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیوتوسعه صدای پویش فکری توسعه است. اینبار داستان توسعه شهرها و کشورها از نگاه شما... همسفر ما باشید با رادیو توسعه.

Available Episodes

سرزمین عاشقان، فرانسه-قسمت 1
2019-01-19

 با هم نشانه های توسعه را در کشور فرانسه جست و جو می کنیم. این بار از حقوق شهروندی، آزادی، حق اعتراض و توسعه می گوییم. تاریخچه حقوق شهروندی به دوران انقلاب فرانسه در قرن 18  برمی گردد، تغییر نظام سلطنتی به جمهوری لائیک در فرانسه سرآغازی قدرتمند برای  جهان جدیدی بود که به همراه خود ظرفیت های تجربه نشده بسیاری از جمله حق شهروندی و حق مقاومت در برابر ستم  را به امغان آورد. موضوع این پادکست: اعتراضات مدنی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمانان برنامه: دکتر علی برجیان، دکتر آزاده عبدالله زاده / با تشکراز: محمدرضا سماعی، مهدی فداکار، امیرحسین تصدیقی، دکتر الهه شعبانی  Development signs in France

Show...
سرزمین عاشقان، فرانسه-قسمت 2
2019-01-23

   با هم نشانه های توسعه را در کشور فرانسه جستجو می کنیم. به دنبال گهربارترین واژه تاریخ بش، آزادی، با هم در پیاده راه های پاریس گام بر می داریم و از حقوق شهروندی می گوییم تا توسعه.  پاریس، پایتخت فرهنگی و هنری دنیا، شهری که شب ها زنده است و محبوب ترین مقصد توریست ها در جهان است.  موضوع این پادکست: حقوق شهروندی و رعایت قوانین تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمانان برنامه: دکتر علی برجیان، دکتر آزاده عبدالله زاده/ با تشکراز: محمدرضا سماعی، مهدی فداکار، امیرحسین تصدیقی، دکتر الهه شعبانی Development signs in France

Show...
سرزمین عاشقان، فرانسه-قسمت 3
2019-01-25

   با هم نشانه های توسعه را در کشور فرانسه جستجو می کنیم. از حمل و نقل پاریس می گوییم تا موج رو به افزایش مهاجران و ... پاریس با توجه به جایگاهش از سیستم حمل و نقل پیشرفته و گسترده ای برخوردار است که هر روز در حال گسترش است. سیستم حمل و نقل شهری کارآمد یکی از ویژگی های توسعه یافتگی شهرهاست که در ارتباط مستقیمی با رفاه شهروندان و نیز مسائل زیست محیطی است... موضوع این پادکست: حقوق شهروندی تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمانان برنامه: دکتر علی برجیان، دکتر آزاده عبدالله زاده /با تشکراز: محمدرضا سماعی، مهدی فداکار، امیرحسین تصدیقی، دکتر الهه شعبانی    Development signs in France

Show...
الفبای توسعه، کانادا-قسمت 1
2019-02-01

با هم نشانه های توسعه را در کشور کانادا جست و جو می کنیم. توسعه و آموزش  دو واژه ای که همیشه هم مسیر بوده اند و اینک آموزش را با کشوری تجربه می کنیم که با تقویت توانایی های فردی در نظام آموزشی  یکی از پیشگامان توسعه آموزش قرار گرفته است.  روایت نظام آموزشی کانادا را با  مهمان برنامه خانم فاطمه درشیری از کانادا همراه می شویم.  موضوع این پادکست: نظام آموزشی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: مهدخت چرخشت / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه : فاطمه دره شیری / با تشکراز: دکتر علی برجیان   Development signs in Canada

Show...
جغرافیای سرد; دلهای گرم، کانادا-قسمت2
2019-02-08

 با هم نشانه های توسعه را در کشور کانادا جست و جو می کنیم. اینبار داستان همدلی و همکاری را می شنویم از کشوری که ثابت کرده است یکی از پیشگامان توسعه اجتماعی است. جایی که صبر و همکاری ویژگی خاص دلهایی گرم در جغرافیایی سرد است.  موضوع این پادکست: روابط میان فردی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: مهدخت چرخشت / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکتر علی برجیان    Development signs in Canada

Show...
از سرزمین های شمالی، فنلاند-قسمت 1
2019-02-15

با هم نشانه های توسعه را در کشور فنلاند جستجو می کنیم. بر تن برفی این سرزمین رازهایی است که این کشور را هرساله در صدر جدول کیفیت بالای زندگی در جهان قرار می دهد. از حاکمیت قانون و ارتباطات اجتماعی می گوییم و نیز از ارجحیت نفع عمومی بر نفع فردی. رنج سفر به این سرزمین دور برایمان بی گمان سوغات توسعه به همراه دارد. موضوع این پادکست: حاکمیت قانون و ارتباطات اجتماعی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: آرمان احمدی/ با تشکراز: دکتر علی برجیان، دکتر الهه شعبانی    Development signs in Finland

Show...
از سرزمین های شمالی، فنلاند-قسمت2
2019-02-25

با هم نشانه های توسعه را در کشور فنلاند جستجو می کنیم. حکومت داری مناسب، فساد پایین و اعتماد عمومی بالا به نهادهای دولتی از ویژگی های بارز فنلاند است و اینها همان پیشایندهای توسعه هستند. این بار از نظام آموزشی فنلاند می گوییم. این کشور با بهره گیری از رویه های معقول و محیط های آموزشی مناسب هدف برابری آموزشی را جایگزین شناسایی برترین ها کرده است... موضوع این پادکست: نظام آموزشی   تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: آرمان احمدی/ با تشکراز: دکتر علی برجیان، دکتر الهه شعبانی   Development signs in Finland

Show...
رنگستان هزار آیین، هند-قسمت1
2019-03-01

 با هم نشانه های توسعه را در کشور هند جستجو میکنیم. توسعه را بدون گذر از تاریخ نمی توان آفرید آن هم  سفری از جنس تاریخ در کشوری هزار رنگ و هزار آیین که در تلاشی تاریخی برای توسعه قدم های بلندی را در زمینه توسعه برداشته است. تاریخ استقلال هند تاثیر بسیار زیادی را در ورود سرنوشت این کشور در مسیر توسعه داشته است.... موضوع این پادکست: تاریخ استقلال هند    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: مهدخت چرخشت / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکتر الهه شعبانی/ با تشکراز: محمدرضا سماعی    Development signs in India

Show...
حریر توسعه، روز جهانی زن
2019-03-08

  با هم نشانه های توسعه را جستجو می کنیم. این بار به بهانه هشتم مارس، در روز جهانی زن.  زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال تاثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند. هر جامعه انسانی متشکل از زنان و مردانی .است که تحت تاثی روابط متقابل اجتماعی در عین وابستگی متقابل نقش و کارکرد ویژه ای ایفا می کنند. رادیو توسعه  از زنان می گوید، از زنانی که به اندیشه زنده اند و اندیشه شان خواهان توسعه است    تهیه کننده: پویش فکری توسعه  نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمانان برنامه: دکتر محسن رنانی، دکتر آزاده عبدالله زاده / با تشکراز: پریناز شفیع زاده‌‌‍‍‍‍، دکتر مرتضی درخشان، دکتر علی برجیان، محمد رضا سمائی  Women and Development signs 

Show...
بر کرانه اروپا، پرتغال-قسمت ۱
2019-03-15

 با هم نشانه های توسعه را در کشور پرتغال جستجو می کنیم. درغربی ترین کشور اروپا بر حاشیه اقیانوس اطلس از سرمایه های نمادین می گوییم. ملتی که توانایی تولید، تکثیر و حفاظت از سرمایه های نمادین اش را نداشته باشد، توانایی توسعه ندارد. پرتغالی ها اما در مسیر توسعه به خوبی از ارزش این سرمایه آگاه اند ...  موضوع این پادکست: سرمایه های نمادین    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمانان برنامه: دکتر محسن رنانی، صمد رحمانی / با تشکراز: دیانا داروور    Development signs in Portugal 

Show...
بر کرانه اروپا، پرتغال-قسمت ۲
2019-03-22

 با هم نشانه های توسعه را در کشور پرتغال جستجو می کنیم، با آواز کولی ها همراه می شویم تا از موسیقی بگوییم، ار رقص، از شاهکارهای ناملموس بشر و ارتباط شان با توسعه. سخن از مردمانی شاد و خونگرم است، از تجربه جادویی رنگین کمان چترها و عشاق بدون چتر...  موضوع این پادکست: موسیقی و توسعه    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: صمد رحمانی/ با تشکراز: دیانا داروور    Development signs in Portugal 

Show...
بر کرانه اروپا، پرتغال-قسمت۳
2019-03-29

 با هم نشانه های توسعه را در کشور پرتغال جستجو می کنیم. از ورزش می گوییم، از شادی و از مهمان نوازی مردمی با نشاط . در یکی از ضعیف ترین کشورهای اروپایی به لحاظ اقتصادی، فوتبال آینده ای هیجان انگیز برای نوجوانان است. ورزش از معدود عرصه هایی است که سلامت جسم و سلامت روان جامعه را همزمان به ارمغان می آورد و توسعه جامعه در گرو بالا رفتن این دو شاخص است...  موضوع این پادکست: ورزش و توسعه    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: صمد رحمانی / با تشکراز: دیانا داروور   Development signs in Portugal

Show...
رنگستان هزار آیین، هند-قسمت۲
2019-04-05

با هم نشانه های توسعه را در کشور هند جست و جو می کنیم. آنجا که همه چیز در کمال رنگارنگی ساده است، ساده زیستی و صبر اجتماعی  ویژگی بارز مردمان هند است که نقش بسیار زیادی در پیمودن مسیر پر پیچ و خم توسعه دارد. و اکنون نگاهی ساده بر زندگی ساده، جامعه ای ساده و توسعه ای ساده می اندازیم....   موضوع این پادکست: ساده زیستی و صبر اجتماعی تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: مهدخت چرخشت / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکتر الهه شعبانی   Development signs in India

Show...
آسمان پر باران، انگلیس-قسمت۱
2019-04-13

 با هم نشانه های توسعه را در کشور انگلیس جستجو می کنیم. از دایی جون ناپلئون می گوییم و توهم توطئه، تا سفر میرزا فتاح خان و ناصرالدین شاه به آسمان گرفته و زمین های خیس از باران. از فراز برج لندن به .محیط های آموزشی این کشور می نگریم و رد توسعه را از اصلاحات هنری هشتم دنبال می کنیم تا حق رای زنان  موضوع این پادکست: محیط آموزشی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکترکوروش مجدزاده خاندانی/ با تشکراز: دکتر علی برجیان    Development signs in England 

Show...
آسمان پر باران، انگلیس-قسمت۲
2019-04-19

 با هم نشانه های توسعه را در کشور انگلیس جستجو می کنیم. از شبکه زیر زمینی مترو لندن می گذریم و سری به خانواده های انگلیسی می زنیم. از آداب و رسوم و عرف می گوییم تا مذهب و باورها. با ما باشید و بشنوید به کار بستن دانش چه نقشی در پیمودن مسیر توسعه در کشوری دارد که آسمانش پرباران است   موضوع این پادکست: به کار بستن دانش    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکتر مهدی ابریشم کار/ با تشکراز: مهدی فداکا، امیرحسین تصدیقی، دکتر علی برجیان   Development signs in England

Show...
خاطرات خیس، بحران سیل و کودکان
2019-04-26

 با هم نشانه های توسعه را در کنترل بحران­ جستجو می کنیم. یکی از آسیب پذیرترین گروه ها در مواقع بحران،  کودکان هستند. آماده سازی و رسیدگی به نیازهای خاص کودکان بعد از وقوع بحران بسیار مهم است. از کودکانی می گوییم که خاطراتشان و فکرهایشان، مسیر توسعه را می سازد.      تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: الهام فخرایی     Crisis, Children and Development Signs 

Show...
با رنگ شرق به طعم غرب، کره-قسمت۱
2019-05-03

با هم نشانه های توسعه را در کشور کره جست و جو می کنیم. در این قسمت می خواهیم  سلامت روح و تن سخن  بگوییم که در نبود آن ها قطعا زندگی متعادل ناممکن خواهد بود. اینبارمی خواهیم گذری کنیم بر راز جوانی روح و تن مردمان کشور کره، آنان که از جسمشان همچون معبدی مقدس محافظت می کنند. موضوع این پادکست: معبد تن تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گوینده: مهدخت چرخشت / تدوین:مهدخت چرخشت / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: اعظم ربیعی/ با تشکراز: مهری شاه زیدی    Development signs in  South Korea  

Show...
با رنگ شرق به طعم غرب، کره-قسمت۲
2019-05-10

   با هم نشانه های توسعه را در کشور کره جست و جو می کنیم. از تلاش سخن خواهیم گفت، از پشت کار و اراده. اینبار سفری بر ریتم زندگی مردمانی داریم که سوار بر مرکب تلاش، راه توسعه را می پیمایند.... موضوع این پادکست: سخت کوشی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گوینده: مجتبی مرتضوی / تدوین:مهدخت چرخشت / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: اعظم ربیعی/ با تشکراز: مهری شاه زیدی    Development signs in  South Korea  

Show...
با رنگ شرق به طعم غرب، کره-قسمت ۳
2019-05-17

   با هم نشانه های توسعه را در کشور کره جست و جو می کنیم. ما توسعه را صدا می زنیم و چه آمیختگی دارد جهان توسعه با تکنولوژي، اینبار می خواهیم از تکنولوژي حرف بزنیم آن هم در کشور کره جنوبی، جایی که به وضوح محل ظهور بخش عظیمی از تکنولوژي مدرن جهان است. موضوع این پادکست: تکنولوژی و توسعه پایدار    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: مهدخت چرخشت  / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: اعظم ربیعی/ با تشکر از: مهری شاه زیدی   Development signs in  South Korea  

Show...
موزه زنده دنیا، بلژیک
2019-05-24

   با هم نشانه های توسعه را در کشور بلژیک جستجو می کنیم. با پرنده آبی شادمانی بال می گشاییم و از کشوری کوچک می گوییم که نقشی مهم در اروپا و تاریخ جهان دارد. از شبکه جهانی خوش آمد گویان می گوییم و توسعه مندی و حقوق شهروندی افراد کم توان. همسفر با تن تن و میلو به جستجوی پیام های بشر دوستانه بر می آییم.  موضوع این پادکست: توسعه و حقوق شهروندی افراد کم توان    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: سمیه خواجه یار / با تشکراز: دکتر وجیهه جلاییان، دکتر مرتضی درخشان، دیانا داروور   Development signs in Belgium 

Show...
رنگستان هزار آیین،هند-قسمت ۳
2019-05-31

   با هم نشانه های توسعه را در کشور هند جست و جو می کنیم. هند همیشه کشوری سراسر رنگ و آیین بوده است، در این اپیزود گذری بر آیین های رنگارنگ این سرزمین خواهیم داشت و همچنین خواهیم دید مردمان این سرزمین چگونه با همدلی و یکپارچگی کشور خود را در مسیر توسعه قرار داده اند. موضوع این پادکست: همبستگی اجتماعی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: مهدخت چرخشت  / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکتر الهه شعبانی  Development signs in India  

Show...
زیر پرچم تنوع فرهنگی، مالزی-قسمت ۱
2019-06-07

 با هم نشانه های توسعه را در کشور مالزی جستجو می کنیم. از افسانه ماهسوری می گوییم، از مهاتمیر محمد که مالزی را از میان فقیرترین کشورهای آسیایی به یکی از کشورهای تازه صنعتی شده تبدیل کرد. از سیاست خارجی تحسین برانگیز او و مزیت های تعامل با دنیا، از تحمل تفاوت ها میگوییم تا به  توسعه یافتگی برسیم.  موضوع این پادکست: تحمل تفاوت ها و توسعه    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمانان برنامه: معصومه مهینی، علی عسگری / با تشکراز: :دکتر وجیهه جلاپیان، شهرزاد برجیان، دکتر علی برجیان

Show...
زیر پرچم تنوع فرهنگی، مالزی-قسمت۲
2019-06-14

 با هم نشانه های توسعه را در کشور مالزی جستجو می کنیم. از راه اصیل هشت گانه بودا میگوییم و از آرامش، خدمات بهداشتی و حقوق شهروندی. از آنچه شرط لازم توسعه یافتگی است، از پرورش انسان هایی داری انعطاف ذهنی و تحرک اندیشه، کسانی که قدرت  توسعه را در تمامی ابعاد جامعه گسترش دهند.  موضوع این پادکست: آرامش و توسعه    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمانان برنامه: عادل ابن نصیر، علی ساجدی / با تشکراز: دکتر علی برجیان  Development signs in Malaysia  

Show...
زیر پرچم تنوع فرهنگی، مالزی-قسمت۳
2019-06-21

 با هم نشانه های توسعه را در کشور مالزی جستجو می کنیم. از سه میمون خردمند در آموزه های کنفسیوس می گوییم، بدی نبین، بدی نگ، بدی نشنو. برای اینکه از توسعه مالزی بگوییم باید از فرهنگ، زبان و آداب و رسوم هم سخن گفت. از تسامح فرهنگی می گوییم که برای پیشبرد توسعه لازم است.  موضوع این پادکست: توسعه و تسامح فرهنگی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکتر علی اصغرزاده / با تشکراز: امیر حسین پوره، دکتر علی برجیان   Development signs in Malaysia 

Show...
بر فراز تاریخ تحول، آلمان-قسمت۱
2019-06-28

   با هم نشانه های توسعه را در کشور آلمان جست و جو می کنیم. شاید تاریخ هیچ کشوری به اندازه آلمان با جنگ و ویرانی همراه نبوده باشد. ردپای تلخ جنگ های جهانی اول و دوم و نابودی هایی ناباورانه و در کنار آن آبادی هایی ناباورانه شمایل تاریخ کشور آلمان را ساخته اند و دراین پادکست می خواهیم ببینیم آلمان چگونه جنگ و توسعه را در کنار هم معنی داده است.... موضوع این پادکست: جنگ و توسعه    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: مهدخت چرخشت  / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکتر مرتضی درخشان/ با تشکر از: محمدرضا سماعی، مهدی اسدی    Development signs in Germany 

Show...
بر فراز تاریخ تحول، آلمان-قسمت۲
2019-07-05

   با هم  نشانه های توسعه را در کشور آلمان جست و جو می کنیم. قصه عجیبی است قصه کشوری که پس از ویرانی های جنگ توانست یکی از قطبهای اقتصاد جهان شود، در این پادکست می خواهیم به این داستان جالب بپردازیم.... موضوع این پادکست: توسعه اقتصادی     تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: مهدخت چرخشت  / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکتر مرتضی درخشان/ با تشکر از: محمدرضا سماعی، مهدی اسدی    Development signs in Germany 

Show...
برفراز تاریخ تحول، آلمان- قست۳
2019-07-12

   با هم نشانه های توسعه را در کشور آلمان جست و جو می کنیم. زبان و ادبیات و آموزش بستر ساز فرهنگ و تمدن هر سرزمینی و همچنین قوی کننده پایه های توسعه است، حال می خواهیم آلمان را از دریچه زبان، ادبیات و آموزش ببینیم درآمیختگی بس شیرین برای قدم نهادن در مسیر توسعه.... موضوع این پادکست: نظام آموزشی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: مهدخت چرخشت  / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: خانم فرزانه / با تشکر از: محمدرضا سماعی، دیانا داروور    Development signs in Germany 

Show...
عروس مدیترانه، لبنان
2019-07-19

 با هم نشانه های توسعه را در کشور لبنان  جستجو می کنیم. لبنان برای هزاران سال محل عبور تمدن‌های مختلف بوده‌است. پس جای تعجب نیست که این کشور کوچک دارای فرهنگی فوق‌العاده غنی و زنده باشد.  از دموکراسی و توسعه می گوییم تا به این پرسش پاسخ دهیم آیا توسعه بدون  آزادی و دموکراسی امکان پذیر است؟  موضوع این پادکست: دموکراسی و توسعه    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گوینده: مهدخت چرخشت / تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکتر مرتضی درخشان / با تشکراز: امیرحسین پوره   Development signs in Lebanon

Show...
بر فراز تاریخ تحول، آلمان-قسمت۴
2019-07-26

   با هم نشانه های توسعه را در کشور آلمان را جست و جو می کنیم. این بار می خواهیم از مهاجرین سخن بگوییم، از آنانی که به دیاری غریب هجرت کرده اند تا زندگی نو بسازند و ببینیم کشور آلمان بستر توسعه را چگونه به وسیله خدمات اجتماعی برای مهاجران فراهم می کند.... موضوع این پادکست: خدمات اجتماعی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گوینده: مهدخت چرخشت / تدوین: مهدخت چرخشت  / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: خانم فرزانه / با تشکر از: دیانا داروور  Development signs in Germany

Show...
نوای دلنشین آموزش، اتریش
2019-08-02

 با هم نشانه های توسعه را در کشور اتریش جستجو می کنیم، با سوسک طلایی پرواز کن به سراغ کتاب های کودکان می رویم و به بهانه مدرسه رفتن فرانتس به آموزش و پرورش می پردازیم . دانش، رکن اصلی توسعه و نظام آموزشی گذرگاه رسیدن به دانش بشمار می آید.  در این سفر به همراه هم از گذرگاه  آموزش و توسعه در اتریش می گذریم.  موضوع این پادکست: آموزش و توسعه   تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گوینده: مهدخت چرخشت / تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: مرسده عامری  Development signs in  Austria

Show...
اروپا با رنگ آسیا، مجارستان-قسمت1
2019-08-09

   با هم نشانه های توسعه را در کشور مجارستان جست و جو می کنیم. مجارستان کشوری در میانه اروپا با ریشه ای آسیایی است. کشوری که هم پای جهان در تلاش است تا سهمی از دنیای توسعه داشته باشد. با هم می شنویم رد پای توسعه خواهی و جنبه هایی از توسعه نیافتگی و توسعه یافتگی این کشور را موضوع این پادکست: مجارستان و توسعه     تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گوینده: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی / تدوین: مهدخت چرخشت / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: خسرو خسروی / با تشکر از: دکتر مانی کلانی  

Show...
اروپا با رنگ آسیا، مجارستان-قسمت2
2019-08-16

با هم نشانه های توسعه را در کشورمجارستان جست و جو می کنیم.  دنیای هن، دنیای توسعه و چه قصه های نانوشته ای دارند این دو جهان در کهکشان پریشان ذهن ما. میشود قصه های خوبی روایت کرد از هنر و توسعه در بستر کشوری که با آمیختگی تاریخی با هنر در گذرگاه توسعه ایستاده است. با هم می شنویم داستان توسعه و هنر را در مرزهای مجارستان. موضوع این پادکست: هنر و توسعه     تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گوینده: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی / تدوین: مهدخت چرخشت / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: خسرو خسروی / با تشکر از: دکتر مانی کلانی، میلاد طالقانی  

Show...
افق جدید، صربستان-قسمت۱
2019-08-22

با هم نشانه های توسعه را در کشور صربستان جست و جو می کنیم. کشوری که حاصل از تجزیه پادشاهی یوگسلاوی است و افقی تازه در اروپا به شمار می رود. از داربی ابدی بین پارتیزان و ستاره سرخ می گوییم که بلگراد را به هلگراد تبدیل می کند و از پلی بر رودخانه درینا که سال ها است نظاره گر تاریخ این مردم بوده است. در این برنامه به فرهنگ و سبک زندگی مردم صربستان و نقش آن در توسعه اشاره می شود. موضوع این پادکست: فرهنگ، سبک زندگی و توسعه  تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دیانا داروور Development in Serbia

Show...
افق جدید، صربستان-قسمت2
2019-08-29

با هم نشانه های توسعه را در کشور صربستان جستجو می کنیم. از آیین ها می گوییم، احترام به طبیعت و از حقوق حیوانات.  چرا که نگاه انسان ها به طبیعت و حیوانات و نیز چگونگی برخورد با آنها راهی برای سنجش پیشرفت و توسعه یک ملت است. موضوع این پادکست: حقوق حیوانات و توسعه  تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دیانا داروور

Show...
پایان فصل ۱
2019-09-06

در فصل نخست رادیو توسعه در سی و چهار سفر همراه شما بودیم. بر فراز امواج صدا افق‌های گسترده‌تری را تجربه کردیم تا نشانه‌های توسعه را بجوییم، بشناسیم و طلب کنیم. به زودی فصل جدید این رادیو را با ساختار جدیدی  دنبال خواهیم کرد. همسفر ما باشید با رادیو توسعه... تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی، سیمین مشکواتی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

سرزمین عاشقان، فرانسه-قسمت 1
2019-01-19

 با هم نشانه های توسعه را در کشور فرانسه جست و جو می کنیم. این بار از حقوق شهروندی، آزادی، حق اعتراض و توسعه می گوییم. تاریخچه حقوق شهروندی به دوران انقلاب فرانسه در قرن 18  برمی گردد، تغییر نظام سلطنتی به جمهوری لائیک در فرانسه سرآغازی قدرتمند برای  جهان جدیدی بود که به همراه خود ظرفیت های تجربه نشده بسیاری از جمله حق شهروندی و حق مقاومت در برابر ستم  را به امغان آورد. موضوع این پادکست: اعتراضات مدنی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمانان برنامه: دکتر علی برجیان، دکتر آزاده عبدالله زاده / با تشکراز: محمدرضا سماعی، مهدی فداکار، امیرحسین تصدیقی، دکتر الهه شعبانی  Development signs in France

Show...
سرزمین عاشقان، فرانسه-قسمت 2
2019-01-23

   با هم نشانه های توسعه را در کشور فرانسه جستجو می کنیم. به دنبال گهربارترین واژه تاریخ بش، آزادی، با هم در پیاده راه های پاریس گام بر می داریم و از حقوق شهروندی می گوییم تا توسعه.  پاریس، پایتخت فرهنگی و هنری دنیا، شهری که شب ها زنده است و محبوب ترین مقصد توریست ها در جهان است.  موضوع این پادکست: حقوق شهروندی و رعایت قوانین تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمانان برنامه: دکتر علی برجیان، دکتر آزاده عبدالله زاده/ با تشکراز: محمدرضا سماعی، مهدی فداکار، امیرحسین تصدیقی، دکتر الهه شعبانی Development signs in France

Show...
سرزمین عاشقان، فرانسه-قسمت 3
2019-01-25

   با هم نشانه های توسعه را در کشور فرانسه جستجو می کنیم. از حمل و نقل پاریس می گوییم تا موج رو به افزایش مهاجران و ... پاریس با توجه به جایگاهش از سیستم حمل و نقل پیشرفته و گسترده ای برخوردار است که هر روز در حال گسترش است. سیستم حمل و نقل شهری کارآمد یکی از ویژگی های توسعه یافتگی شهرهاست که در ارتباط مستقیمی با رفاه شهروندان و نیز مسائل زیست محیطی است... موضوع این پادکست: حقوق شهروندی تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمانان برنامه: دکتر علی برجیان، دکتر آزاده عبدالله زاده /با تشکراز: محمدرضا سماعی، مهدی فداکار، امیرحسین تصدیقی، دکتر الهه شعبانی    Development signs in France

Show...
الفبای توسعه، کانادا-قسمت 1
2019-02-01

با هم نشانه های توسعه را در کشور کانادا جست و جو می کنیم. توسعه و آموزش  دو واژه ای که همیشه هم مسیر بوده اند و اینک آموزش را با کشوری تجربه می کنیم که با تقویت توانایی های فردی در نظام آموزشی  یکی از پیشگامان توسعه آموزش قرار گرفته است.  روایت نظام آموزشی کانادا را با  مهمان برنامه خانم فاطمه درشیری از کانادا همراه می شویم.  موضوع این پادکست: نظام آموزشی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: مهدخت چرخشت / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه : فاطمه دره شیری / با تشکراز: دکتر علی برجیان   Development signs in Canada

Show...
جغرافیای سرد; دلهای گرم، کانادا-قسمت2
2019-02-08

 با هم نشانه های توسعه را در کشور کانادا جست و جو می کنیم. اینبار داستان همدلی و همکاری را می شنویم از کشوری که ثابت کرده است یکی از پیشگامان توسعه اجتماعی است. جایی که صبر و همکاری ویژگی خاص دلهایی گرم در جغرافیایی سرد است.  موضوع این پادکست: روابط میان فردی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: مهدخت چرخشت / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکتر علی برجیان    Development signs in Canada

Show...
از سرزمین های شمالی، فنلاند-قسمت 1
2019-02-15

با هم نشانه های توسعه را در کشور فنلاند جستجو می کنیم. بر تن برفی این سرزمین رازهایی است که این کشور را هرساله در صدر جدول کیفیت بالای زندگی در جهان قرار می دهد. از حاکمیت قانون و ارتباطات اجتماعی می گوییم و نیز از ارجحیت نفع عمومی بر نفع فردی. رنج سفر به این سرزمین دور برایمان بی گمان سوغات توسعه به همراه دارد. موضوع این پادکست: حاکمیت قانون و ارتباطات اجتماعی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: آرمان احمدی/ با تشکراز: دکتر علی برجیان، دکتر الهه شعبانی    Development signs in Finland

Show...
از سرزمین های شمالی، فنلاند-قسمت2
2019-02-25

با هم نشانه های توسعه را در کشور فنلاند جستجو می کنیم. حکومت داری مناسب، فساد پایین و اعتماد عمومی بالا به نهادهای دولتی از ویژگی های بارز فنلاند است و اینها همان پیشایندهای توسعه هستند. این بار از نظام آموزشی فنلاند می گوییم. این کشور با بهره گیری از رویه های معقول و محیط های آموزشی مناسب هدف برابری آموزشی را جایگزین شناسایی برترین ها کرده است... موضوع این پادکست: نظام آموزشی   تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: آرمان احمدی/ با تشکراز: دکتر علی برجیان، دکتر الهه شعبانی   Development signs in Finland

Show...
رنگستان هزار آیین، هند-قسمت1
2019-03-01

 با هم نشانه های توسعه را در کشور هند جستجو میکنیم. توسعه را بدون گذر از تاریخ نمی توان آفرید آن هم  سفری از جنس تاریخ در کشوری هزار رنگ و هزار آیین که در تلاشی تاریخی برای توسعه قدم های بلندی را در زمینه توسعه برداشته است. تاریخ استقلال هند تاثیر بسیار زیادی را در ورود سرنوشت این کشور در مسیر توسعه داشته است.... موضوع این پادکست: تاریخ استقلال هند    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: مهدخت چرخشت / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکتر الهه شعبانی/ با تشکراز: محمدرضا سماعی    Development signs in India

Show...
حریر توسعه، روز جهانی زن
2019-03-08

  با هم نشانه های توسعه را جستجو می کنیم. این بار به بهانه هشتم مارس، در روز جهانی زن.  زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال تاثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند. هر جامعه انسانی متشکل از زنان و مردانی .است که تحت تاثی روابط متقابل اجتماعی در عین وابستگی متقابل نقش و کارکرد ویژه ای ایفا می کنند. رادیو توسعه  از زنان می گوید، از زنانی که به اندیشه زنده اند و اندیشه شان خواهان توسعه است    تهیه کننده: پویش فکری توسعه  نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمانان برنامه: دکتر محسن رنانی، دکتر آزاده عبدالله زاده / با تشکراز: پریناز شفیع زاده‌‌‍‍‍‍، دکتر مرتضی درخشان، دکتر علی برجیان، محمد رضا سمائی  Women and Development signs 

Show...
بر کرانه اروپا، پرتغال-قسمت ۱
2019-03-15

 با هم نشانه های توسعه را در کشور پرتغال جستجو می کنیم. درغربی ترین کشور اروپا بر حاشیه اقیانوس اطلس از سرمایه های نمادین می گوییم. ملتی که توانایی تولید، تکثیر و حفاظت از سرمایه های نمادین اش را نداشته باشد، توانایی توسعه ندارد. پرتغالی ها اما در مسیر توسعه به خوبی از ارزش این سرمایه آگاه اند ...  موضوع این پادکست: سرمایه های نمادین    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمانان برنامه: دکتر محسن رنانی، صمد رحمانی / با تشکراز: دیانا داروور    Development signs in Portugal 

Show...
بر کرانه اروپا، پرتغال-قسمت ۲
2019-03-22

 با هم نشانه های توسعه را در کشور پرتغال جستجو می کنیم، با آواز کولی ها همراه می شویم تا از موسیقی بگوییم، ار رقص، از شاهکارهای ناملموس بشر و ارتباط شان با توسعه. سخن از مردمانی شاد و خونگرم است، از تجربه جادویی رنگین کمان چترها و عشاق بدون چتر...  موضوع این پادکست: موسیقی و توسعه    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: صمد رحمانی/ با تشکراز: دیانا داروور    Development signs in Portugal 

Show...
بر کرانه اروپا، پرتغال-قسمت۳
2019-03-29

 با هم نشانه های توسعه را در کشور پرتغال جستجو می کنیم. از ورزش می گوییم، از شادی و از مهمان نوازی مردمی با نشاط . در یکی از ضعیف ترین کشورهای اروپایی به لحاظ اقتصادی، فوتبال آینده ای هیجان انگیز برای نوجوانان است. ورزش از معدود عرصه هایی است که سلامت جسم و سلامت روان جامعه را همزمان به ارمغان می آورد و توسعه جامعه در گرو بالا رفتن این دو شاخص است...  موضوع این پادکست: ورزش و توسعه    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: صمد رحمانی / با تشکراز: دیانا داروور   Development signs in Portugal

Show...
رنگستان هزار آیین، هند-قسمت۲
2019-04-05

با هم نشانه های توسعه را در کشور هند جست و جو می کنیم. آنجا که همه چیز در کمال رنگارنگی ساده است، ساده زیستی و صبر اجتماعی  ویژگی بارز مردمان هند است که نقش بسیار زیادی در پیمودن مسیر پر پیچ و خم توسعه دارد. و اکنون نگاهی ساده بر زندگی ساده، جامعه ای ساده و توسعه ای ساده می اندازیم....   موضوع این پادکست: ساده زیستی و صبر اجتماعی تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: مهدخت چرخشت / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکتر الهه شعبانی   Development signs in India

Show...
آسمان پر باران، انگلیس-قسمت۱
2019-04-13

 با هم نشانه های توسعه را در کشور انگلیس جستجو می کنیم. از دایی جون ناپلئون می گوییم و توهم توطئه، تا سفر میرزا فتاح خان و ناصرالدین شاه به آسمان گرفته و زمین های خیس از باران. از فراز برج لندن به .محیط های آموزشی این کشور می نگریم و رد توسعه را از اصلاحات هنری هشتم دنبال می کنیم تا حق رای زنان  موضوع این پادکست: محیط آموزشی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکترکوروش مجدزاده خاندانی/ با تشکراز: دکتر علی برجیان    Development signs in England 

Show...
آسمان پر باران، انگلیس-قسمت۲
2019-04-19

 با هم نشانه های توسعه را در کشور انگلیس جستجو می کنیم. از شبکه زیر زمینی مترو لندن می گذریم و سری به خانواده های انگلیسی می زنیم. از آداب و رسوم و عرف می گوییم تا مذهب و باورها. با ما باشید و بشنوید به کار بستن دانش چه نقشی در پیمودن مسیر توسعه در کشوری دارد که آسمانش پرباران است   موضوع این پادکست: به کار بستن دانش    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکتر مهدی ابریشم کار/ با تشکراز: مهدی فداکا، امیرحسین تصدیقی، دکتر علی برجیان   Development signs in England

Show...
خاطرات خیس، بحران سیل و کودکان
2019-04-26

 با هم نشانه های توسعه را در کنترل بحران­ جستجو می کنیم. یکی از آسیب پذیرترین گروه ها در مواقع بحران،  کودکان هستند. آماده سازی و رسیدگی به نیازهای خاص کودکان بعد از وقوع بحران بسیار مهم است. از کودکانی می گوییم که خاطراتشان و فکرهایشان، مسیر توسعه را می سازد.      تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: الهام فخرایی     Crisis, Children and Development Signs 

Show...
با رنگ شرق به طعم غرب، کره-قسمت۱
2019-05-03

با هم نشانه های توسعه را در کشور کره جست و جو می کنیم. در این قسمت می خواهیم  سلامت روح و تن سخن  بگوییم که در نبود آن ها قطعا زندگی متعادل ناممکن خواهد بود. اینبارمی خواهیم گذری کنیم بر راز جوانی روح و تن مردمان کشور کره، آنان که از جسمشان همچون معبدی مقدس محافظت می کنند. موضوع این پادکست: معبد تن تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گوینده: مهدخت چرخشت / تدوین:مهدخت چرخشت / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: اعظم ربیعی/ با تشکراز: مهری شاه زیدی    Development signs in  South Korea  

Show...
با رنگ شرق به طعم غرب، کره-قسمت۲
2019-05-10

   با هم نشانه های توسعه را در کشور کره جست و جو می کنیم. از تلاش سخن خواهیم گفت، از پشت کار و اراده. اینبار سفری بر ریتم زندگی مردمانی داریم که سوار بر مرکب تلاش، راه توسعه را می پیمایند.... موضوع این پادکست: سخت کوشی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گوینده: مجتبی مرتضوی / تدوین:مهدخت چرخشت / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: اعظم ربیعی/ با تشکراز: مهری شاه زیدی    Development signs in  South Korea  

Show...
با رنگ شرق به طعم غرب، کره-قسمت ۳
2019-05-17

   با هم نشانه های توسعه را در کشور کره جست و جو می کنیم. ما توسعه را صدا می زنیم و چه آمیختگی دارد جهان توسعه با تکنولوژي، اینبار می خواهیم از تکنولوژي حرف بزنیم آن هم در کشور کره جنوبی، جایی که به وضوح محل ظهور بخش عظیمی از تکنولوژي مدرن جهان است. موضوع این پادکست: تکنولوژی و توسعه پایدار    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: مهدخت چرخشت  / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: اعظم ربیعی/ با تشکر از: مهری شاه زیدی   Development signs in  South Korea  

Show...
موزه زنده دنیا، بلژیک
2019-05-24

   با هم نشانه های توسعه را در کشور بلژیک جستجو می کنیم. با پرنده آبی شادمانی بال می گشاییم و از کشوری کوچک می گوییم که نقشی مهم در اروپا و تاریخ جهان دارد. از شبکه جهانی خوش آمد گویان می گوییم و توسعه مندی و حقوق شهروندی افراد کم توان. همسفر با تن تن و میلو به جستجوی پیام های بشر دوستانه بر می آییم.  موضوع این پادکست: توسعه و حقوق شهروندی افراد کم توان    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: سمیه خواجه یار / با تشکراز: دکتر وجیهه جلاییان، دکتر مرتضی درخشان، دیانا داروور   Development signs in Belgium 

Show...
رنگستان هزار آیین،هند-قسمت ۳
2019-05-31

   با هم نشانه های توسعه را در کشور هند جست و جو می کنیم. هند همیشه کشوری سراسر رنگ و آیین بوده است، در این اپیزود گذری بر آیین های رنگارنگ این سرزمین خواهیم داشت و همچنین خواهیم دید مردمان این سرزمین چگونه با همدلی و یکپارچگی کشور خود را در مسیر توسعه قرار داده اند. موضوع این پادکست: همبستگی اجتماعی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: مهدخت چرخشت  / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکتر الهه شعبانی  Development signs in India  

Show...
زیر پرچم تنوع فرهنگی، مالزی-قسمت ۱
2019-06-07

 با هم نشانه های توسعه را در کشور مالزی جستجو می کنیم. از افسانه ماهسوری می گوییم، از مهاتمیر محمد که مالزی را از میان فقیرترین کشورهای آسیایی به یکی از کشورهای تازه صنعتی شده تبدیل کرد. از سیاست خارجی تحسین برانگیز او و مزیت های تعامل با دنیا، از تحمل تفاوت ها میگوییم تا به  توسعه یافتگی برسیم.  موضوع این پادکست: تحمل تفاوت ها و توسعه    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمانان برنامه: معصومه مهینی، علی عسگری / با تشکراز: :دکتر وجیهه جلاپیان، شهرزاد برجیان، دکتر علی برجیان

Show...
زیر پرچم تنوع فرهنگی، مالزی-قسمت۲
2019-06-14

 با هم نشانه های توسعه را در کشور مالزی جستجو می کنیم. از راه اصیل هشت گانه بودا میگوییم و از آرامش، خدمات بهداشتی و حقوق شهروندی. از آنچه شرط لازم توسعه یافتگی است، از پرورش انسان هایی داری انعطاف ذهنی و تحرک اندیشه، کسانی که قدرت  توسعه را در تمامی ابعاد جامعه گسترش دهند.  موضوع این پادکست: آرامش و توسعه    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمانان برنامه: عادل ابن نصیر، علی ساجدی / با تشکراز: دکتر علی برجیان  Development signs in Malaysia  

Show...
زیر پرچم تنوع فرهنگی، مالزی-قسمت۳
2019-06-21

 با هم نشانه های توسعه را در کشور مالزی جستجو می کنیم. از سه میمون خردمند در آموزه های کنفسیوس می گوییم، بدی نبین، بدی نگ، بدی نشنو. برای اینکه از توسعه مالزی بگوییم باید از فرهنگ، زبان و آداب و رسوم هم سخن گفت. از تسامح فرهنگی می گوییم که برای پیشبرد توسعه لازم است.  موضوع این پادکست: توسعه و تسامح فرهنگی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکتر علی اصغرزاده / با تشکراز: امیر حسین پوره، دکتر علی برجیان   Development signs in Malaysia 

Show...
بر فراز تاریخ تحول، آلمان-قسمت۱
2019-06-28

   با هم نشانه های توسعه را در کشور آلمان جست و جو می کنیم. شاید تاریخ هیچ کشوری به اندازه آلمان با جنگ و ویرانی همراه نبوده باشد. ردپای تلخ جنگ های جهانی اول و دوم و نابودی هایی ناباورانه و در کنار آن آبادی هایی ناباورانه شمایل تاریخ کشور آلمان را ساخته اند و دراین پادکست می خواهیم ببینیم آلمان چگونه جنگ و توسعه را در کنار هم معنی داده است.... موضوع این پادکست: جنگ و توسعه    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: مهدخت چرخشت  / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکتر مرتضی درخشان/ با تشکر از: محمدرضا سماعی، مهدی اسدی    Development signs in Germany 

Show...
بر فراز تاریخ تحول، آلمان-قسمت۲
2019-07-05

   با هم  نشانه های توسعه را در کشور آلمان جست و جو می کنیم. قصه عجیبی است قصه کشوری که پس از ویرانی های جنگ توانست یکی از قطبهای اقتصاد جهان شود، در این پادکست می خواهیم به این داستان جالب بپردازیم.... موضوع این پادکست: توسعه اقتصادی     تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: مهدخت چرخشت  / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکتر مرتضی درخشان/ با تشکر از: محمدرضا سماعی، مهدی اسدی    Development signs in Germany 

Show...
برفراز تاریخ تحول، آلمان- قست۳
2019-07-12

   با هم نشانه های توسعه را در کشور آلمان جست و جو می کنیم. زبان و ادبیات و آموزش بستر ساز فرهنگ و تمدن هر سرزمینی و همچنین قوی کننده پایه های توسعه است، حال می خواهیم آلمان را از دریچه زبان، ادبیات و آموزش ببینیم درآمیختگی بس شیرین برای قدم نهادن در مسیر توسعه.... موضوع این پادکست: نظام آموزشی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: مهدخت چرخشت  / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: خانم فرزانه / با تشکر از: محمدرضا سماعی، دیانا داروور    Development signs in Germany 

Show...
عروس مدیترانه، لبنان
2019-07-19

 با هم نشانه های توسعه را در کشور لبنان  جستجو می کنیم. لبنان برای هزاران سال محل عبور تمدن‌های مختلف بوده‌است. پس جای تعجب نیست که این کشور کوچک دارای فرهنگی فوق‌العاده غنی و زنده باشد.  از دموکراسی و توسعه می گوییم تا به این پرسش پاسخ دهیم آیا توسعه بدون  آزادی و دموکراسی امکان پذیر است؟  موضوع این پادکست: دموکراسی و توسعه    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گوینده: مهدخت چرخشت / تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دکتر مرتضی درخشان / با تشکراز: امیرحسین پوره   Development signs in Lebanon

Show...
بر فراز تاریخ تحول، آلمان-قسمت۴
2019-07-26

   با هم نشانه های توسعه را در کشور آلمان را جست و جو می کنیم. این بار می خواهیم از مهاجرین سخن بگوییم، از آنانی که به دیاری غریب هجرت کرده اند تا زندگی نو بسازند و ببینیم کشور آلمان بستر توسعه را چگونه به وسیله خدمات اجتماعی برای مهاجران فراهم می کند.... موضوع این پادکست: خدمات اجتماعی    تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گوینده: مهدخت چرخشت / تدوین: مهدخت چرخشت  / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: خانم فرزانه / با تشکر از: دیانا داروور  Development signs in Germany

Show...
نوای دلنشین آموزش، اتریش
2019-08-02

 با هم نشانه های توسعه را در کشور اتریش جستجو می کنیم، با سوسک طلایی پرواز کن به سراغ کتاب های کودکان می رویم و به بهانه مدرسه رفتن فرانتس به آموزش و پرورش می پردازیم . دانش، رکن اصلی توسعه و نظام آموزشی گذرگاه رسیدن به دانش بشمار می آید.  در این سفر به همراه هم از گذرگاه  آموزش و توسعه در اتریش می گذریم.  موضوع این پادکست: آموزش و توسعه   تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گوینده: مهدخت چرخشت / تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: مرسده عامری  Development signs in  Austria

Show...
اروپا با رنگ آسیا، مجارستان-قسمت1
2019-08-09

   با هم نشانه های توسعه را در کشور مجارستان جست و جو می کنیم. مجارستان کشوری در میانه اروپا با ریشه ای آسیایی است. کشوری که هم پای جهان در تلاش است تا سهمی از دنیای توسعه داشته باشد. با هم می شنویم رد پای توسعه خواهی و جنبه هایی از توسعه نیافتگی و توسعه یافتگی این کشور را موضوع این پادکست: مجارستان و توسعه     تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گوینده: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی / تدوین: مهدخت چرخشت / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: خسرو خسروی / با تشکر از: دکتر مانی کلانی  

Show...
اروپا با رنگ آسیا، مجارستان-قسمت2
2019-08-16

با هم نشانه های توسعه را در کشورمجارستان جست و جو می کنیم.  دنیای هن، دنیای توسعه و چه قصه های نانوشته ای دارند این دو جهان در کهکشان پریشان ذهن ما. میشود قصه های خوبی روایت کرد از هنر و توسعه در بستر کشوری که با آمیختگی تاریخی با هنر در گذرگاه توسعه ایستاده است. با هم می شنویم داستان توسعه و هنر را در مرزهای مجارستان. موضوع این پادکست: هنر و توسعه     تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: مهدخت چرخشت / گوینده: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی / تدوین: مهدخت چرخشت / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: خسرو خسروی / با تشکر از: دکتر مانی کلانی، میلاد طالقانی  

Show...
افق جدید، صربستان-قسمت۱
2019-08-22

با هم نشانه های توسعه را در کشور صربستان جست و جو می کنیم. کشوری که حاصل از تجزیه پادشاهی یوگسلاوی است و افقی تازه در اروپا به شمار می رود. از داربی ابدی بین پارتیزان و ستاره سرخ می گوییم که بلگراد را به هلگراد تبدیل می کند و از پلی بر رودخانه درینا که سال ها است نظاره گر تاریخ این مردم بوده است. در این برنامه به فرهنگ و سبک زندگی مردم صربستان و نقش آن در توسعه اشاره می شود. موضوع این پادکست: فرهنگ، سبک زندگی و توسعه  تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دیانا داروور Development in Serbia

Show...
افق جدید، صربستان-قسمت2
2019-08-29

با هم نشانه های توسعه را در کشور صربستان جستجو می کنیم. از آیین ها می گوییم، احترام به طبیعت و از حقوق حیوانات.  چرا که نگاه انسان ها به طبیعت و حیوانات و نیز چگونگی برخورد با آنها راهی برای سنجش پیشرفت و توسعه یک ملت است. موضوع این پادکست: حقوق حیوانات و توسعه  تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی/ مهمان برنامه: دیانا داروور

Show...
پایان فصل ۱
2019-09-06

در فصل نخست رادیو توسعه در سی و چهار سفر همراه شما بودیم. بر فراز امواج صدا افق‌های گسترده‌تری را تجربه کردیم تا نشانه‌های توسعه را بجوییم، بشناسیم و طلب کنیم. به زودی فصل جدید این رادیو را با ساختار جدیدی  دنبال خواهیم کرد. همسفر ما باشید با رادیو توسعه... تهیه کننده: پویش فکری توسعه نویسنده: سیمین مشکواتی / گویندگان: مهدخت چرخشت، مجتبی مرتضوی، سیمین مشکواتی/ تدوین: سیمین مشکواتی / پوستر: مائده فدایی

Show...

Latest Episode