رادیو سوم | Radio Sevom
Category History
Published January 24, 2020
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

روایاتی از بناها و مکان‌های شهری همراه با افرادی که آن بنا را به هر شکلی تجربه‌ کرده‌اند.

Available Episodes

رادیو سوم، شماره اول | فروشگاه فردوسی
2020-01-24

شماره اول: در این شماره از فروشگاه فردوسی می‌شنوید.راویان: علی خدایی، عباس کاظمی، محمدرضا اصلانی، محمود آموزگار، سام گیوراد، بهزاد اشتری و ...با تشکر از: مجید یوسفی و امین شریفیو هزار داستان مسعود بهنودلوگو: درسا حاج‌هاشمیپوستر: حامد شجاعیTelegram     T...

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

رادیو سوم، شماره اول | فروشگاه فردوسی
2020-01-24

شماره اول: در این شماره از فروشگاه فردوسی می‌شنوید.راویان: علی خدایی، عباس کاظمی، محمدرضا اصلانی، محمود آموزگار، سام گیوراد، بهزاد اشتری و ...با تشکر از: مجید یوسفی و امین شریفیو هزار داستان مسعود بهنودلوگو: درسا حاج‌هاشمیپوستر: حامد شجاعیTelegram     T...

Show...

Latest Episode