رادیو شمسه
Category Education
Published July 24, 2021
Episodes 28

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

آکادمی شمسه که یک مرکز تخصصی آموزش ، پژوهش و مطالعات هنر و علوم انسانی است، بنا دارد اولین جلسه همه درسگفتارهای برگزارشده خود را برای عموم علاقمندان به اشتراک بگذارد برای تهیه درسگفتارها به سایت موسسه مراجعه بفرمائید www.academyshamseh.com

Available Episodes

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران/ ترم یکم / دکتر علی اصغر میرزایی مهر
2021-02-27

قدیمی ترین آثار تصویری یافت شده در جغرافیای فرهنگی ایران، نقاشی و حکاکی های دیواری برخی غارها و پناهگاه های صخره ای است که به عصر میانه سنگی(Mesolithic)  تعلق دارند و شاخص ترین نمونه های آن در منطقۀ لرستان قرار دارد. این آثار بازتابی از زندگی گروه های انسانی شکارگر است که با اسلوبی ساده و ابتدایی و اغلب تک رنگ ترسیم شده اند. با انتقال به عصر نوسنگی (Neolithic) ، امیال و آرزوها و خلاقیت های تصویری بر روی ظروف سفالین منتقل شد. بسیارند سفال های منقوش و هنرمندانه که از تپه های باستانی به دست­آمده اند. اما با تثبیت حاکمیت آریاییان و پدید آمدن قدرت های متمرکز و تشکیل امپراتوری های ایران باستان دگرگونی مجددی در دنیای نقاشی پدید آمد. از این پس، نقاشی ها با ابزارها و اندازه ها و اهدافی متفاوت بر دیوار بناهای اشرافی و کاخ ها و بعضاً معابد جای گرفتند. سایت : www.academyehonar.com اینستاگرام: academyehonarshamseh خرید این درسگفتار : https://www.academyehonar.com/product/persianpainting1/

Show...
اسطوره های ایرانی و آفرینش هنری / دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور
2021-02-27

در این درسگفتار به بررسی و تحلیل اسطوره های ایرانی، و رابطۀ اسطوره و هنر پرداخته شده است. این دوره در 8 جلسه برگزار شده است که در بخش نخست هر جلسه به معرفی و تحلیل اسطوره­های ایرانی از جمله: اسطوره زرتشت، پشوتن، اسفندیار، ایزد بهرام، مانی، و اسطورۀ آفرینش در جهان شناخت مانوی پرداخته شده؛ و در بخش دوم که جنبه کارگاهی دارد رابطه اسطوره و هنر در شعر، داستان، فیلم و نقاشی مورد توجه قرار گرفته است که از آن میان می­ توان به بررسی چیستی شعر اسطوره­ای، رئالیزم جادویی و تأثیر آن بر هنر، مکتب سوررئالیزم، اسطورۀ شعر نیمایی، اسطوره در نگارگری، تجلّی اسطوره .در داستان و رمان، تحلیل فیلم "ایثار" اثر تارکوفسکی، اسطوره و قصه های پریان، تحلیل فیلم "استاکر" اثر تارکوفسکی، مکتب سمبولیسم، و تحلیل رمان "نام گل سرخ" اثر اُمبرتو اکو اشاره کرد سایت : www.academyshamseh.com  اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار :https://www.academyehonar.com/product/indianmyth/

Show...
پدیدار شناسی و اگزیستانسیالیسم / دکتر مهدی انصاری
2021-03-02

هوسرل یکی از بنیانگذاران پدیدارشناسی است. او تحت این عنوان روشی بسیار اساسی را در پژوهش فلسفی به میراث گذاشت و این روش از سوی فلاسفۀ مختلف به کار گرفته شد. هایدگر فلسفۀ وجودی خود را بر پایۀ پدیدارشناسی هوسرل تدوین کرد. سارتر معنای «آزادی» و «مسئولیت» را بر اساس روش هوسرلی تأویل کرد. مرلوپونتی هم بحث ادراک را در قالب پدیدارشناسی دنبال کرد. این اواخر، پل ریکور و گادامر هرمنوتیک را در چارچوب روش هوسرل توجیه کردند. در این درسگفتار به مناسبت پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم پرداخته می‌شود تا بتواند بستری برای مطالعات در حوزه‌های دیگر ایجاد کند. اگزیستانسیالیسم بر این مدعای پدیدارشناسانه استوار است که آگاهی همیشه آگاهی از چیزی است. به عبارت دیگر، ماهیت اصلی آگاهی معطوف و ملتفت بودن به چیز دیگر است. پدیدارشناسی یعنی واقعیت در زندگی روزمره در حال خلق شدن است. لذا، در پی کشف لایه‌های ناشناخته زندگی است و بدین اعتبار مسائل زندگی در بطن رویکرد پدیدارشناسی و به تبع آن اگزیستانسیالیسم قرار می‌گیرد. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://www.academyehonar.com/product/existentialism-phenomenology/

Show...
تفسیر نقاشی کاراواجو / دکتر امیر نصری
2021-03-03

در این دوره به بررسی و تحليل آثار كاراواجو پرداخته شده است. کاراواجو چهره شاخص سبک باروک است كه در نوع نقاشی و تکنیک‌های استفاده از رنگ و فرم، تحولاتی ایجاد کرد. نقاشی‌های او با ترکیبِ بینشِ واقع بینانه حالاتِ جسمی و روحی انسانی و استفاده دراماتیک از نور، تأثیرِ فراوانی بر نقاشی سبک باروک گذاشت. در اين مجموعه با يك رويكرد تحليلي و بر اساس نمونه هاي موردي، تلاش شده است تا يك تحليل كلي از آثار وي ارائه شود. از جمله آثار مورد بررسي در اين دوره عبارتند از «توماس شكاك»، «شام در منزل عمواس»، «فراخواني متّاي حواري»، «نوازنده ها»، «تدفين مسيح»، و «دستگيري مسيح». همچنين آثار طبيعت بي جان و ساير آثار وي مورد توجه قرار گرفته است. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://www.academyehonar.com/product/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%88/

Show...
مفاهیم پیشین فاهمه در فلسفه کانت / دکتر امیر مازیار
2021-03-07

کانت در کتاب «نقد عقل محض» پس از بحث از صورت‌های پیشین حس ما (استتیک استعلایی) به سراغ کشف مفاهیم پیشین فاهمه می‌رود. از نظر او، دستگاه شناخت ما مفاهیمی دارد که حاصل آمده از ادراکات ما از جهان نیستند، بلکه برآمده از ساختمان دستگاه شناختی ما هستند و ما آنها را بر داده‌های ادراکی به کار می‌بندیم و از این طریق شناخت جهان برای ما ممکن می‌شود. این مفاهیم، مقولات دوازده‌گانه پیشین فاهمه هستند که کانت در بخشی موسوم به «سررشته کشف همه مفاهیم پیشین فاهمه» به شیوه‌ای جذاب و بدیع فهرست آنها را به دست می‌دهد. در این دوره می‌کوشیم تا متن این بخش مهم از کتاب «نقد عقل محض» را بخوانیم و شرح دهیم. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار :https://www.academyehonar.com/product/kant3/

Show...
مقدمه‌ای بر سمینار یازدهم ژاک لکان / دکتر کامران لامعی
2021-03-09

پراتيك روانكاوي توسط زيگموند فرويد در قالب سه‌گانه نهاد، من، و سوپرايگو به صورت نظريه‌اي درآمد كه نگره‌اي جديد بر مفهوم تن-روان يوناني به وجود آورد. آنچه منشأ تفسيرهاي متفاوت نزد متأخرين پس از فرويد است، نظريه او در مورد رانه‌ها (Trieb) است كه چالش نظري مهمي را در دريافت تئوري او به وجود آورده است. از ميان روانكاوان پسا فرويدي، ژاك لكان نسبت به نظريه رانه‌ها تعهد بسيار دارد و حتي بدان صبغه راديكال مي‌بخشد. لكان در طول فعاليت حرفه‌اي خود مدل توپوگرافيك روان را با الهام گرفتن از نظريه مكان‌شناسي در رياضيات و بالاخص گره برومه‌اي در قالب سه‌گانه خيالي، نمادين و واقع بيان مي‌كند. در اين دوره برآنيم تا در گام نخست با معرفي دستگاه روان از نظر فرويد و لكان، طرحي دقيق از مفهوم رانه‌ها ارائه نماييم. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار :https://www.academyehonar.com/product/raneha/

Show...
فلسفه هنر در سنت ایدئالیسم (1): کانت / دکتر مسعود حسینی
2021-03-14

سنت ایدئالیسم آلمانی -که چهره‌های اصلی آن عبارتند از کانت، فیشته، شلینگ و هگل- در بحثِ فلسفۀ هنر یا «زیبایی ‌شناسی»، نظریات بدیع و برجسته‌ای را در خود گنجانده است. هدف این درسگفتار، بررسی روندِ تحولِ ایده ‌های زیبایی ‌شناسانه و نقش زیبایی‌ شناسی در نظام‌ فلسفی کانت می باشد.کانت در نقد قوۀ حکم، شرحی نظام‌ مند و در عین حال مناقشه‌ برانگیز از «احکام زیبایی ‌شناسانه» به دست داده که از سویی واکنشی بود به نظریات زیبایی ‌شناسان پیش از خود، و از سوی دیگر عرصه‌ای شد برای جولان فکریِ دو فیلسوف ایده آلیست بعد از وی، شلینگ و هگل. در این درسگفتار، کوشش بر این است که نخست شرحی اجمالی از آراء پیشینیانِ (عمدتاً آلمانیِ) کانت در بحث زیبایی ‌شناسی ارائه، و سپس دیباچۀ نقد سوم به ‌عنوان دریچۀ ورود به آراء کانت در زیبایی ‌شناسی مطرح شود. در گام بعدی، «تحلیل امر زیبا» و «تحلیل امر والا» مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار :https://www.academyehonar.com/product/idealismkant/

Show...
تحلیل گفتمان ؛ مطالعه موردی سینمای ایران / دکتر مصطفی مهرآئین
2021-03-15

در طی این دوره، با متُدها و روشهای تحلیل گفتمان و شیوه های کار و تفسیر متون آشنا می شوید. اهمیت تحلیل گفتمان، به اهمیت متون در زندگی ما انسانهای باز می گردد. این اهمیت می تواند به دو شکل مطرح شود؛ نخست، شکل کارکردی مورد نظر دورکیم که یک معرفت شناسی مثبت نگراست که به متن به طور خنثی و کارکردی نگاه می کند. دیگری، توجه به متون نه از باب صرف اطلاعات، بلکه از آن جهت که با ما کار می کنند و به شکل کنش های سیاسی- اجتماعی هستند که تأثیرگذار می باشند و باید نوع تأثیر مثبت یا منفی آن مورد بررسی قرار گیرد، توجه دارد. در این دوره، به نظریات سوسور، باختین، کریستوا، فوکو و ... پرداخته می شود و نحوه تحلیل و تفسیر فیلم با مطالعه موردی سینمای ایران بررسی می گردد. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار :https://www.academyehonar.com/product/irancinema/

Show...
زیبایی شناسی امر والا / دکتر گلنار نریمانی
2021-03-16

امر والا در کنار امر زیبا یکی از دو مقولۀ بنیادین استتیک یا زیبایی‌شناسی است. تاریخ امر والا از یونان باستان و رسالۀ لونگینوس آغاز می‌شود، سپس در قرن هجدهم در زیبایی‌شناسی بریتانیایی و آلمانی و در اندیشۀ فیلسوفان و اندیشمندانی مانند شفتسبری، ادیسون، برک، مندلسون و کانت شکوفا می‌شود، در اندیشۀ رمانتیک‌های آلمان تداوم می‌یابد و بعد از آن هم به قرن بیستم می‌رسد تا در اشکالی نو احیا و بازتفسیر شود. در دورۀ معاصر، اندیشمندانی مانند ژیژک، لیوتار، لکان، ریشیر و کرنی این مفهوم را برای تأمل دربارۀ پدیده‌های معاصر در سیاست، فرهنگ، اندیشه و هنر به کار بسته‌اند. در دورۀ حاضر، نظری خواهیم افکند به سیر تحول این مفهوم از یونان باستان تا زیبایی‌شناسی بریتانیایی قرن هجدهم. نخست به رسالۀ لونگینوس، اولین رساله‌ای که منحصراً به امر والا پرداخته و از یونان باستان به دست ما رسیده است، خواهیم پرداخت و سپس نظری خواهیم افکند به صورت‌بندی‌های امر والا و نسبت آن با اخلاق، تجربۀ معنوی و دینی، سخنوری، طبیعت و هنر در اندیشۀ اندیشمندان بریتانیایی قرن هجدهم، از جمله ادیسون، کیمز، شفتسبری و ادموند برک. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار :https://www.academyehonar.com/product/amr-vala/

Show...
روایت پدیدارشناسانۀ حکمت اشراق/ دکتر میلاد نوری
2021-04-06

دورۀ «روایت پدیدارشناسانۀ حکمت اشراق» گفتگویی است میان سهروردی، و فلاسفه ای که تفکر پدیدارشناختی ایشان پرتوی بر حکمتِ اشراق افکنده و ما را در راستای فهم بیش ازپیش آن یاری می رساند. مفهومِ مرکزی حکمت اشراق «نور» است. «نور» که همان «آگاهی» است، در درون خود دارای مراتب است و خصیصۀ ذاتی آن «التفات» و «انکشاف» است که در حقیقتِ «اشراق» و «رؤیت» جلوه گر است. نفسِ آدمی چیزی جز آگاهی نیست که برای خود ظاهر است و غیر را به نور خود برای خود ظاهر می سازد. تمام مراتب نور بمثابه نور واحدی جلوه گر می شود که می توان به استمداد اشراق نفس در ساحت آن گام نهاد؛ در این میان، زبان همانا ابزاری است برای روایت این رخداد که درک بی واسطۀ حقیقت است. بازخوانی مجدد اندیشۀ فلسفی سهروردی و روایت پدیدارشناسانه آن، در گفتگو با اندیشمندانی چون دکارت، هیوم، کانت، هگل، هوسرل، هیدگر و دیگران، مددکارِ ما در تقرب بیش ازپیش به منزلت فکری سهروردی بوده است. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار :https://www.academyehonar.com/product/phenomenologicalishraq/

Show...
فرم اجتماعی هنر؛ جستاری در جامعه شناسی / هنردکتر آرش حیدری
2021-04-13

فهم زيبايي شناسي و هنر، همچون يك محصول اجتماعي-تاريخي، بنيان رويكردها و نظريه هاي مختلف در جامعه شناسي هنر است. از ديگر سو، خودِ فرم اجتماعي نيز، آنچنان كه زيمل به ما مي آموزد، خصلتي زيبايي شناختي دارد. به عبارت ديگر، نه فقط فرم اجتماعي هنر، كه هنرِ فرمِ اجتماعي نيز مسئله اي است بس مهم در جامعه شناسي هنر.  در اين درسگفتار تلاش شده است تا از يك سو منطق اجتماعي فرم هنري مورد بررسي قرار گيرد؛ و از ديگر سو، بر خودِ هنر همچون نيرويي اجتماعي تأكيد گردد. به اين ترتيب، در پي آنيم تا نخست نشان دهيم كه هنر چه نسبتي با شكل بندي هاي اجتماعي-تاريخي دارد؛ و دوم اين كه چگونه هنر همچون محصولي اجتماعي-تاريخي بدل به قلمرويي نسبتاً خودمختار مي شود كه بر حيات اجتماعي- تاريخي تأثيرگذار است. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار :https://www.academyehonar.com/product/artsocialform/

Show...
تاریخ فلسفه غرب | ترم اول | ظهور لوگوس یونانی: فلسفۀ پیش‌سقراطی و سقراط / دکتر محمد مهدی اردبیلی
2021-04-20

این دوره، به عنوان نخستین ترم از دورۀ انتقادی تاریخ فلسفۀ غرب، به ظهور فلسفه در یونان باستان می‌پردازد و ریشه‌های آن را حتی تا آثار اسطوره‌ای و ادبی (هومر و هزیود)، و نیز رویدادهای سیاسی و دینی ردیابی می‌کند. هدف از این ترم، ارائۀ طرحی حتی‌الامکان منسجم از حدود چهار قرن ماجرای تکوین عقل یونانی تا پیش از فلسفۀ افلاطون است. در نتیجه، موضوع بحث آن، از بررسی مقدماتی نظرات متفکرانی همچون طالس، آناکسیماندر و آناکسیمانس، فیثاغورس، هراکلیتس، پارمنیدس، امپدوکلس، آناکساگوراس، دموکریتوس و غیره آغاز شده و تا نبرد سقراط با سوفطاییان ادامه می‌یابد. همچنین از آنجا که این ترم بخشی از دورۀ انتقادی تاریخ فلسفۀ غرب است، به نحوی صورت‌بندی شده‌است که بتواند از حیث نظری، همچون مبنایی برای کل دورۀ تاریخ فلسفۀ غرب عمل کند. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/drardebili1-2/

Show...
خیال در فلسفه این سینا / دکتر امیر مازیار
2021-04-29

اهمیت بحث خیال، حضور آن در قلمرو هنر اسلامی و زیبایی شناسی جدید است و همین امر بررسی مفهوم خیال در اندیشه ابن سینا را مهم می سازد. در این دوره به بررسی این مفهوم در فلسفه ابن سینا پرداخته شده است، زیرا مفهوم خیال، دارای اضلاع و ابعاد متعددی است که نقش مهمی در آراء و اندیشه های فلسفی وی دارد. موضوعات مورد بحث در این درسگفتار عبارتند از: بررسی اهمیت بحث خیال در قلمرو هنرشناسی، بررسی پیشینه بحث خیال پیش از ابن سینا، و مروری بر ابعاد و جایگاه خیال در علم النفس، معرفت شناسی، منطق، فن شعر، هنر شناسی، و دین شناسی ابن سینا. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار :https://academyshamseh.com/product/khial/

Show...
تاریخ فلسفه غرب | ترم دوم | شکوه عقل یونانی: افلاطون و ارسطو/ دکتر محمد مهدی اردبیلی
2021-05-05

این دوره، به عنوان دومین ترم از دورۀ انتقادی تاریخ فلسفۀ غرب، به واکاوی دو قله‌ی فکر فلسفی در یونان، یعنی افلاطون و ارسطو می پردازد. نیمه‌ی اول دوره به ارائه‌ی طرحی تحلیلی-انتقادی از فلسفه‌ی افلاطون با تمرکز بر نظریه‌ی ایده‌ها یا مُثُل اختصاص دارد تا بتوان بر اساس آن نگاهی گذرا به فلسفه‌ی سیاسی او افکند. نیمه‌ی دوم این دوره نیز به ارائه‌ی طرحی حتی‌الامکان منسجم از متافیزیک ارسطو اختصاص دارد تا به کمک آن، در جلسه‌ی آخر بتوان به قرائتی از فلسفه‌ی اخلاق ارسطویی راه برد. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/drardebili2/

Show...
تراروایت / دکتر بهمن نامور مطلق
2021-05-17

هیچ روایتی بدون بهره بردن و وام گیری از روایت های پیشین خلق نمی شود. این دو گونه از روایت که می توان به ترتیب پیش روایت و بیش روایت نامید روابط گوناگون تراروایی دارند. به بیان دقیقتر، همه عناصر پیش روایت (ها) می تواند دستخوش دگرگونی و دستکاری در بیش روایت قرار گیرد. از عناصر وجهی (فاصله، کانونیت) تا زمانی (چينش، بسامد، دیرش)، از عناصر صدایی (راوی، شخصیت، شخص، …) تا پیراروایی (انگیزه، ارزش، جنسیت، ملیت،…) همگی مستعد دگرگونی تراروایی هستند تا روایت های تازه ای شکل بگیرند. کارگاه تراروایت ضمن توضیح هر یک از عناصر روایی به طور کانونی موضوع همین دگرگونی های ممکن از پیش روایت به بیش روایت را مورد مطالعه قرار می دهد. حوزه مطالعاتی روایت شناسی بیش متنی با تاکید بر نظریه ژرار ژنت خواهد بود. هدف این کارگاه کمک به تحلیل و آفرینش روایت نزد روایت پژوهان و روایت آفرینان است. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/tararavayat1/

Show...
معرفت شناسی و تحلیل آثار هنری بر مبنای سنت ایرانی_اسلامی / دکتر اسماعیل بنی اردلان
2021-06-08

معرفت شناسی و تحلیل آثار هنری بر مبنای سنت ایرانی_اسلامی دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه مدرس: دکتر اسماعیل بنی اردلان در این درسگفتار که در چهار جلسه برگزار شده است، به بررسی حوزۀ شناخت و معرفت در سنت ایران، بررسی تفاوت های موجود در نگاه ایرانی و یونانی در تحلیل آثار هنری اعم از ادبیات و هنر، و نحوۀ خلق آثار هنری در حوزۀ ادبیات پرداخته شده است. در بحث معرفت و شناخت آثار هنری، توجه به این امر که تعریف واژه ها در دوران مختلف و در حوزه های گوناگون متفاوت می باشد، بسیار حائز اهمیت است. به عبارتی، تعریف واژگان هنر و زیبایی از گذشته تا به امروز تغییر کرده و همین امر ضرورت توجه به دوران و حوزۀ مورد بررسی را دو چندان می نماید. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/dr-bani-ardalan-1/

Show...
زندگی، هنر و حیات اجتماعی / دکتر آرش حیدری
2021-06-17

اندیشه‌های اجتماعی هنر را به اشکال مختلفی مفهوم‌پردازی می‌کنند. از فهم هنر همچون امری عرضی و روبنایی گرفته تا فهم هنر همچون عصارۀ جهانِ معنایی آدمی. نسبت هنر و حیات زمانی قابل بحث است که هنر همچون نیرویی مادی در کنار سایر نیروها فهم شود. به عبارت دیگر فهم هنر همچون نیرو به آن اصالتی‌هستی‌شناسانه می‌بخشد. فهم هنر همچون بازنمایی یا روبنا موجب می‌شود که این نیروی تاریخی نه همچون امری برای خود که همچون یک وضعیت جانبی و عرضی دیده شود. درسگفتار حاضر با تأکید بر اندیشۀ جرج زیمل و با تأکید بر حیات‌گرایی (ویتالیسم) حاکم بر فهم او تلاش دارد با منطقی تبارشناسانه به فهم هنر همچون یک نیرو مواجه شود. تلاش می‌کنیم نسبت امر جزئی و کلی، زندگیِ درونی و مسئلۀ فرم را تشریح کنیم تا بتوانیم فهمی از جریان شدنِ (becoming) هنر ارائه کنیم. اندیشه‌های کلاسیک بر هنر همچون یک هستی نگریسته‌اند و نه لزوماً یک هستیِ در حال شدن. چنین فهمی از هنر در ایران معاصر نیز غالب است. از این حیث فهم تغییرات و تاریخمندی هنر چندان که باید و شاید موضوع تأمل قرار نگرفته است. تاریخ هنر همچون تاریخی زندگی‌نامه‌ای یا سوژه محور و یا رویدادی قرائت می‌شود. اگر هنر یک نیرویِ در حال شدن باشد و نسبتی وثیق با حیات و جریان‌های شدنِ آن داشته باشد، آنگاه فهم هنر همچون نیرویی تاریخمند و در حال شدن محوری اساسی برای اندیشیدن خواهد بود. اگر هنر را شکلی از بروز و ظهور حیات بفهمیم چگونه باید آن را مفهوم‌پردازی کنیم؟ انرژی زندگی و حیاتی چگونه در برخورد با منطق حیات تاریخی و اجتماعی به قالب هنر بروز و ظهور دارد؟ هنر همچون فوارۀ زندگی چگونه در شکل‌بندی‌های اجتماعی-تاریخی وارد شده و بدل به نیرویی انتقادی می‌گردد؟ سایت : www.academyshamseh.com  اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : http://academyshamseh.com/product/art-life/

Show...
گادامر، هرمنوتیک و زیبایی شناسی / دکتر امیر مازیار
2021-06-28

پژوهشگران، گادامر را پایه گذار هرمنوتیک نوین دانسته اند. وی شاگرد هایدگر بود که با انتشار کتاب حقیقت و روش، تحول بی سابقه ای را در قلمرو هرمنوتیک ایجاد کرد. مبنای بحث های هرمنوتیکی گادامر متأثر از اندیشه های هیدگر است اما او تأکید هایدگر بر هستی شناسی را رها کرد و به حوزۀ شناخت، آگاهی و پیش فرض های شناخت و تجربه توجه کرد. می توان هدف نگارش حقیقت و روش را در مقدمه آن به وضوح ملاحظه کرد. او در آغاز کتاب صریحاً می گوید که مرادش از هرمنوتیک، جستجوی ویژگی و شرایط اساسی فهم آدمی بوده و به هیچ وجه در پی مطرح کردن ابزار روش شناختی برای علوم اجتماعی نیست. سودای هر پرسشی رسیدن به حقیقت است و در هرمنوتیک غایت پرسشگری رسیدن به حقیقت معناهاست. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/gadamer-hermenotic/

Show...
فلسفه کانت (1): متن خوانی نقد عقل محض / دکتر امیر مازیار
2021-07-06

کتاب «نقد عقل محض» کانت از مهمترین متون فلسفی در تاریخ فلسفه غرب است. اغراق نیست اگر بگوییم این کتاب، تاریخ فلسفه را به دو بخش تقسیم کرده است: دوره فلسفه های غیر انتقادی و دوره فلسفه های انتقادی. کانت در این کتاب، فلسفه انتقادی و شیوه و مدعای آن را در قلمرو عقل نظری معرفی می کند و به گفتۀ خود انقلابی کوپرنیکی در عرصه فلسفه و شناخت ایجاد می کند. در این مجموعه درس ها تلاش می شود این کتاب دشوار فلسفی فصل به فصل خوانده و شرح داده شود. این دوره به مقدمه های دو ویرایش نخست این کتاب (مقدمه A و مقدمه B) و بخش درآمد کتاب اختصاص دارد. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/kantphilosophy1/

Show...
زندگی اجتماعی به مثابه امر هنری / دکتر آرش حیدری
2021-07-08

دورۀ حاضر روی نسبت زیبایی شناسی با زندگی اجتماعی تمرکز دارد. زندگی اجتماعی همچون یک صحنۀ اجرا، مجموعه ای از مناسبات است که فرم خاصی به خود گرفته است. این فرم خاص با فراموش کردن تاریخ شکل بندیش از خصلت های زیبایی شناسانه تهی شده و به خصلت های آیینی و مناسکی میل می کند. از این حیث زندگی اجتماعی زمانی که در تاریخ مندیش مورد مطالعه قرار می گیرد، هم عرض نوعی زایش هنری باید دیده شود. حیات اجتماعی پیشاپیش نوعی زایش زیبایی شناختی است که می تواند به سمت تصلب فرم هایی که پیشتر خلق کرده است، میل کند. به عبارت دیگر، منطق زندگی به بیشتر شدن و خلق و زایش میل می کند اما آنچه خلق می شود خود تبدیل به فرمی می شود که در بسیاری از اوقات فرایندِ زایش زندگی را مسدود می کند. جرج زیمل این دو فرایند را بیش زندگی more life و بیشتر از زندگی more than life می نامد. دورۀ حاضر تلاش خواهیم کرد نسبت این دو فرایند را روشن کنیم. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/social-life-art/

Show...
تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (2) | از ورود اسلام تا حمله مغول / دکتر علی اصغر میرزایی مهر
2021-07-10

نقاشی ایران در عهد ساسانی به دو گروه عمده تقسیم می شد: الف) دیوانگاری کاخ‌ها و معابد که حامیان آن صاحبان قدرت بودند؛ ب) کتاب‌آرایی که در خدمت اعتقادات و فعالیت‌های اقلیت مانوی قرار داشت. با تثبیت حاکمیت اسلامی در ایران، دیوارنگاری به تدریج افول کرد و جای خود را به نقوش تزیینی و کتیبه‌نگاری داد، اما کتاب‌آرایی که خود را با تفکر جدید سازگار کرده بود توانست تکامل و توسعه یابد. نقاشی‌های روی سفال‌های لعابدار در دوره سلجوقی نیز نوعی سر ریز نقاشی‌های داخل کتاب‌ها بود که با مضامین و اسلوب‌های مشترک اجرا می‌شد. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/iran-painting-4/

Show...
اندیشه فلسفی در عالم اسلام / دکتر میلاد نوری
2021-07-14

پژوهـش تاریخـی در آراء فلاسـفه و آگاهـی از سـیر تحـول نظریـات فلسـفی، از مهـم تریـن گام هـای آمـوزش و پژوهـش فلسـفی اسـت. در ایـن میـان، نـگاه جریانـی بـه اندیشـه ورزی تنهـا شـیوه درسـت بیـان تاریـخ فلسـفه اسـت؛ زیـرا فلسـفه در نسـبت مـی اندیشـند و مبـادی و مقاصـد ایشـان در نسـبت هـای ایشـان مشـخص مـی شـود کـه تنهـا بـا فهـم جایـگاه تاریخـی اندیشـه ممکـن مـی گـردد. از ایـن منظـر، زمینـه تاریخـی و زیسـت جهانـی فکـری، فرهنگـی و اجتماعی فیلسـوفان مسـلمان و پدیدآورنـدگان فکـر فلسـفی در عـالم اسـلام، در چگونگـی تبییـن و تفسـیر اندیشـه ایشـان تأثیـر مسـتقیم خواهـد داشـت. دراین شیوه ما از منظـری بیرونـی بـه تاریـخ فلسـفه نمـی نگریـم، بلکـه بـا بازآفرینـی و قـرار گرفتن در افقـی مشـترک بـا بازیگـران و صحنـه گردانـان، اندیشـه فلسـفی در عـالم اسلام را دریافتـه و خـود نیـز در اندیشـه ورزی ایشـان مشــارکت مــی یاییــم. بنابرایــن، در ایــن جســت و جــو، اولاً جایــگاه هــر اندیشـه ای را در ارتبـاط بـا جریـان هـای فکـری و فلسـفی پیشـین و معـاصرش بررســی و تفســیر مــی کنیــم؛ دومــاً، حلقــه هــای مفقــوده ای کــه جریــان تحــولات فلســفه اســلامی را ســامان بخشــیده اســت مــورد توجــه قــرار مــی دهیــم. در دوره پیشــنهادی حــاضر، بــه ترســیم تصویــر کلــی از فراینــد تاریخی می پردازیم که فکر فلسفی در عالم اسلام را شکل داده است. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/islamic-philosophy/

Show...
تاریخ فلسفه غرب | ترم سوم | خاستگاه های عقل مدرن / دکتر محمد مهدی اردبیلی
2021-07-18

دوره انتقادی تاريخ فلسفه غرب (3): خاستگاه های عقل مدرن این درسگفتار، به عنوان سومین ترم از دورۀ انتقادی تاریخ فلسفۀ غرب، با عنوان “خاستگاه ‌های عقل مدرن”، به ترسیم طرح مختصری از چگونگی شکل‌گیری عقل مدرن و ردیابی خاستگاه‌های یونانی، رومی و مسیحی آن پرداخته است. این دوره، پس از اشاره به فلسفه‌ های هلنیستی (رواقیان، اپیکوریان و کلبیان) و رومی (به ویژه نوافلاطونیان)، طرحی اجمالی از فلسفۀ مسیحی در قرون وسطی و شرایط فکری و فرهنگی دوران رنسانس ترسیم می‌کند تا در نهایت، با تمرکز بر اندیشه ‌های فرانسیس بیکن در نیمه اول قرن هفدهم، به نخستین بارقه‌های فلسفه مدرن نظری بیافکند. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/kantphilosophy1/

Show...
فلسفه هنر در سنت ایدئالیسم (2)| فیشته و شلینگ / دکتر مسعود حسینی
2021-07-19

سنت ایدئالیسم آلمانی (که چهره‌های اصلی آن عبارتند از کانت، فیشته، شلینگ و هگل) در بحثِ فلسفه هنر یا «زیبایی‌شناسی»، نظریات و ایده‌های بدیع و برجسته‌ای را در خود گنجانده است. کانت در نقد قوه حکم، شرحی بسیار نظام‌مند و در عین حال مناقشه‌انگیز از «احکام زیبایی‌شناسانه» به دست داد که از سویی واکنشی بود به نظریات زیبایی‌شناسان پیش از خود، و از سوی دیگر عرصه‌ای شد برای جولان فکریِ دو فیلسوف ایدئالیست بعد از وی، یعنی شلینگ و هگل. شلینگ در نظام ایدئالیسم استعلایی (1800)، با تکیه بر برخی آراء کانت در زیبایی‌شناسی، «هنر» را به ارغنون کل فلسفه ارتقا داد. او برخلاف کانت «اثر هنری» را فوق «زیبای طبیعی» دانست و مدعی شد که آنچه فلسفه نمی‌تواند «بگوید»، هنر «نشان می‌دهد». شلینگ در فلسفه هنر (1802-1803) آراء خویش را در زیبایی‌شناسی بسط داد و تعدیل کرد. هدف این درسگفتار بررسی روندِ تحولِ ایده‌های زیبایی‌شناسانه و نقش زیبایی‌شناسی در نظام‌های فلسفی فیشته و شلینگ است. سایت : www.academyshamseh.com  اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh  خرید این درسگفتار : http://academyshamseh.com/product/idealism-2/

Show...
تفسیر هنر معاصر / دکتر امیر نصری
2021-07-22

این دوره مشتمل بر چهار جلسه است که در آن به بررسی نقش هنر معاصر در تقابل با هنر مدرن پرداخته می شود. در این دوره تأکید بر میراث مارسل دوشان است و میراث وی در هنرمندانی نظیر یوزف بویس، سیندی شرمن و مارینا آبراموویچ بررسی می شود. مباحث اصلی این دوره نقش مؤلف، ماده ی اثر هنری، بدن، مفهوم کیچ و سوبژکتیویسم است که در آثار هنرمندان فوق الذکر مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/contemporary-art/

Show...
تاریخ تحلیلی نقاشی ایران| ترم سوم | از ربع رشیدی تا مکتب هرات / دکتر علی‌اصغر میرزایی مهر
2021-07-24

تبدیل کردن مغولان بی فرهنگ و خونریز به حکامی هنر پرور و آدمی خوی فقط در توان فرزانه‌ای کاردان همچون خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی بود. این ایرانی وطن پرست با پذیرش وزارت مغولان پای در حوزه قدرت نهاد و از آن در راستای احیای فرهنگ و هنر بهره برد. ربع رشیدی مهمترین مرکز فرهنگی و هنری بود که توسط این وزیر هوشمند در پایتخت آن روز ‌یعنی تبریز دایر گردید. خواجه رشیدالدین علاوه بر مجتمع ساختن هنرمندان ایرانی و نقاشان ای را از چین و بیزانس به ایران آورد . همکاری و تعامل میان هنرمندان بود که نگارگری ایران را به مسیری تازه رهنمون گردید. بذری که خواجه رشید کاشت در ادوار و مکاتب بعدی و به دست حکام با فرهنگ پس از او تداوم یافت و بارور شد.تا آن که در عهد تیموری و در هرات سده نهم به یکی از عالی ترین مراتب خود نائل آمد. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/iran-painting/

Show...
اپیزود ویژه شماره 1 | متفکران سده بیستم | ژولیا کریستوا
2021-08-02

.در اولین قسمت از اپیزودهای ویژه "متفکران سده بیستم" به آثار و احوال خانم "ژولیا کریستوا" خواهیم پرداخت .ژولیا کریستِوا (زاده ۲۴ ژوئن ۱۹۴۱) فیلسوف، منتقد ادبی، روانکاو، فمینیست و رمان نویس بلغاری-فرانسوی است که از اواسط دهه ۱۹۶۰ در فرانسه زندگی می‌کند. اجرا، ضبط، ویرایش صدا: سیاوش میرزایی مهر  گردآوری و تدوین متن : مرضیه نامور مطلق  موسیقی فیلم ابدیت و یک روز (تئو آنجلوپولوس)  آهنگساز:  خانم النی کارایندرو   www.academyshamseh.com

Show...
تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (4)| مکتب هرات تا پایان مکتب اصفهان/ دکتر علی اصغر میرزایی مهر
2021-08-11

تلفیق سنت های محلی ترکمانان با دستاوردهای شاگردان بهزاد در پایتخت جدیدش، یعنی تبریز، آنگاه که با حمایت های بی دریغ اولین پادشاهان صفوی همراه شد، مکتبی پدید آورد که نگاره هایش چشم  جهانیان را خیره می کرد. در این سال ها نقاشی ایران به غایتِ درخشش خود رسیده بود، اما با انتقال پایتخت در نیمۀ سدۀ دهم هجری و تحولات روحی شاه تهماسب به تدریج بسترهای جدیدی برای تداوم هنر نگارگری پدید آمد که محصول آن را در سدۀ یازده هجری در اصفهان می توان مشاهده کرد. رویکردهای جدید فرهنگی دولت صفویه، که از نتایج آن نزدیکی به اروپا بود، هنر نگارگری را نیز متأثر ساخت و موجب پدید آمدن شاخه های جدیدی در نقاشی ایران شد. جوانه های روییده بر تنۀ کهنسال نقاشی در اواخر صفویه، در عهد قاجار به بار نشست. www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : http://academyshamseh.com/product/iran-painting-2/

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران/ ترم یکم / دکتر علی اصغر میرزایی مهر
2021-02-27

قدیمی ترین آثار تصویری یافت شده در جغرافیای فرهنگی ایران، نقاشی و حکاکی های دیواری برخی غارها و پناهگاه های صخره ای است که به عصر میانه سنگی(Mesolithic)  تعلق دارند و شاخص ترین نمونه های آن در منطقۀ لرستان قرار دارد. این آثار بازتابی از زندگی گروه های انسانی شکارگر است که با اسلوبی ساده و ابتدایی و اغلب تک رنگ ترسیم شده اند. با انتقال به عصر نوسنگی (Neolithic) ، امیال و آرزوها و خلاقیت های تصویری بر روی ظروف سفالین منتقل شد. بسیارند سفال های منقوش و هنرمندانه که از تپه های باستانی به دست­آمده اند. اما با تثبیت حاکمیت آریاییان و پدید آمدن قدرت های متمرکز و تشکیل امپراتوری های ایران باستان دگرگونی مجددی در دنیای نقاشی پدید آمد. از این پس، نقاشی ها با ابزارها و اندازه ها و اهدافی متفاوت بر دیوار بناهای اشرافی و کاخ ها و بعضاً معابد جای گرفتند. سایت : www.academyehonar.com اینستاگرام: academyehonarshamseh خرید این درسگفتار : https://www.academyehonar.com/product/persianpainting1/

Show...
اسطوره های ایرانی و آفرینش هنری / دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور
2021-02-27

در این درسگفتار به بررسی و تحلیل اسطوره های ایرانی، و رابطۀ اسطوره و هنر پرداخته شده است. این دوره در 8 جلسه برگزار شده است که در بخش نخست هر جلسه به معرفی و تحلیل اسطوره­های ایرانی از جمله: اسطوره زرتشت، پشوتن، اسفندیار، ایزد بهرام، مانی، و اسطورۀ آفرینش در جهان شناخت مانوی پرداخته شده؛ و در بخش دوم که جنبه کارگاهی دارد رابطه اسطوره و هنر در شعر، داستان، فیلم و نقاشی مورد توجه قرار گرفته است که از آن میان می­ توان به بررسی چیستی شعر اسطوره­ای، رئالیزم جادویی و تأثیر آن بر هنر، مکتب سوررئالیزم، اسطورۀ شعر نیمایی، اسطوره در نگارگری، تجلّی اسطوره .در داستان و رمان، تحلیل فیلم "ایثار" اثر تارکوفسکی، اسطوره و قصه های پریان، تحلیل فیلم "استاکر" اثر تارکوفسکی، مکتب سمبولیسم، و تحلیل رمان "نام گل سرخ" اثر اُمبرتو اکو اشاره کرد سایت : www.academyshamseh.com  اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار :https://www.academyehonar.com/product/indianmyth/

Show...
پدیدار شناسی و اگزیستانسیالیسم / دکتر مهدی انصاری
2021-03-02

هوسرل یکی از بنیانگذاران پدیدارشناسی است. او تحت این عنوان روشی بسیار اساسی را در پژوهش فلسفی به میراث گذاشت و این روش از سوی فلاسفۀ مختلف به کار گرفته شد. هایدگر فلسفۀ وجودی خود را بر پایۀ پدیدارشناسی هوسرل تدوین کرد. سارتر معنای «آزادی» و «مسئولیت» را بر اساس روش هوسرلی تأویل کرد. مرلوپونتی هم بحث ادراک را در قالب پدیدارشناسی دنبال کرد. این اواخر، پل ریکور و گادامر هرمنوتیک را در چارچوب روش هوسرل توجیه کردند. در این درسگفتار به مناسبت پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم پرداخته می‌شود تا بتواند بستری برای مطالعات در حوزه‌های دیگر ایجاد کند. اگزیستانسیالیسم بر این مدعای پدیدارشناسانه استوار است که آگاهی همیشه آگاهی از چیزی است. به عبارت دیگر، ماهیت اصلی آگاهی معطوف و ملتفت بودن به چیز دیگر است. پدیدارشناسی یعنی واقعیت در زندگی روزمره در حال خلق شدن است. لذا، در پی کشف لایه‌های ناشناخته زندگی است و بدین اعتبار مسائل زندگی در بطن رویکرد پدیدارشناسی و به تبع آن اگزیستانسیالیسم قرار می‌گیرد. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://www.academyehonar.com/product/existentialism-phenomenology/

Show...
تفسیر نقاشی کاراواجو / دکتر امیر نصری
2021-03-03

در این دوره به بررسی و تحليل آثار كاراواجو پرداخته شده است. کاراواجو چهره شاخص سبک باروک است كه در نوع نقاشی و تکنیک‌های استفاده از رنگ و فرم، تحولاتی ایجاد کرد. نقاشی‌های او با ترکیبِ بینشِ واقع بینانه حالاتِ جسمی و روحی انسانی و استفاده دراماتیک از نور، تأثیرِ فراوانی بر نقاشی سبک باروک گذاشت. در اين مجموعه با يك رويكرد تحليلي و بر اساس نمونه هاي موردي، تلاش شده است تا يك تحليل كلي از آثار وي ارائه شود. از جمله آثار مورد بررسي در اين دوره عبارتند از «توماس شكاك»، «شام در منزل عمواس»، «فراخواني متّاي حواري»، «نوازنده ها»، «تدفين مسيح»، و «دستگيري مسيح». همچنين آثار طبيعت بي جان و ساير آثار وي مورد توجه قرار گرفته است. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://www.academyehonar.com/product/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%88/

Show...
مفاهیم پیشین فاهمه در فلسفه کانت / دکتر امیر مازیار
2021-03-07

کانت در کتاب «نقد عقل محض» پس از بحث از صورت‌های پیشین حس ما (استتیک استعلایی) به سراغ کشف مفاهیم پیشین فاهمه می‌رود. از نظر او، دستگاه شناخت ما مفاهیمی دارد که حاصل آمده از ادراکات ما از جهان نیستند، بلکه برآمده از ساختمان دستگاه شناختی ما هستند و ما آنها را بر داده‌های ادراکی به کار می‌بندیم و از این طریق شناخت جهان برای ما ممکن می‌شود. این مفاهیم، مقولات دوازده‌گانه پیشین فاهمه هستند که کانت در بخشی موسوم به «سررشته کشف همه مفاهیم پیشین فاهمه» به شیوه‌ای جذاب و بدیع فهرست آنها را به دست می‌دهد. در این دوره می‌کوشیم تا متن این بخش مهم از کتاب «نقد عقل محض» را بخوانیم و شرح دهیم. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار :https://www.academyehonar.com/product/kant3/

Show...
مقدمه‌ای بر سمینار یازدهم ژاک لکان / دکتر کامران لامعی
2021-03-09

پراتيك روانكاوي توسط زيگموند فرويد در قالب سه‌گانه نهاد، من، و سوپرايگو به صورت نظريه‌اي درآمد كه نگره‌اي جديد بر مفهوم تن-روان يوناني به وجود آورد. آنچه منشأ تفسيرهاي متفاوت نزد متأخرين پس از فرويد است، نظريه او در مورد رانه‌ها (Trieb) است كه چالش نظري مهمي را در دريافت تئوري او به وجود آورده است. از ميان روانكاوان پسا فرويدي، ژاك لكان نسبت به نظريه رانه‌ها تعهد بسيار دارد و حتي بدان صبغه راديكال مي‌بخشد. لكان در طول فعاليت حرفه‌اي خود مدل توپوگرافيك روان را با الهام گرفتن از نظريه مكان‌شناسي در رياضيات و بالاخص گره برومه‌اي در قالب سه‌گانه خيالي، نمادين و واقع بيان مي‌كند. در اين دوره برآنيم تا در گام نخست با معرفي دستگاه روان از نظر فرويد و لكان، طرحي دقيق از مفهوم رانه‌ها ارائه نماييم. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار :https://www.academyehonar.com/product/raneha/

Show...
فلسفه هنر در سنت ایدئالیسم (1): کانت / دکتر مسعود حسینی
2021-03-14

سنت ایدئالیسم آلمانی -که چهره‌های اصلی آن عبارتند از کانت، فیشته، شلینگ و هگل- در بحثِ فلسفۀ هنر یا «زیبایی ‌شناسی»، نظریات بدیع و برجسته‌ای را در خود گنجانده است. هدف این درسگفتار، بررسی روندِ تحولِ ایده ‌های زیبایی ‌شناسانه و نقش زیبایی‌ شناسی در نظام‌ فلسفی کانت می باشد.کانت در نقد قوۀ حکم، شرحی نظام‌ مند و در عین حال مناقشه‌ برانگیز از «احکام زیبایی ‌شناسانه» به دست داده که از سویی واکنشی بود به نظریات زیبایی ‌شناسان پیش از خود، و از سوی دیگر عرصه‌ای شد برای جولان فکریِ دو فیلسوف ایده آلیست بعد از وی، شلینگ و هگل. در این درسگفتار، کوشش بر این است که نخست شرحی اجمالی از آراء پیشینیانِ (عمدتاً آلمانیِ) کانت در بحث زیبایی ‌شناسی ارائه، و سپس دیباچۀ نقد سوم به ‌عنوان دریچۀ ورود به آراء کانت در زیبایی ‌شناسی مطرح شود. در گام بعدی، «تحلیل امر زیبا» و «تحلیل امر والا» مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار :https://www.academyehonar.com/product/idealismkant/

Show...
تحلیل گفتمان ؛ مطالعه موردی سینمای ایران / دکتر مصطفی مهرآئین
2021-03-15

در طی این دوره، با متُدها و روشهای تحلیل گفتمان و شیوه های کار و تفسیر متون آشنا می شوید. اهمیت تحلیل گفتمان، به اهمیت متون در زندگی ما انسانهای باز می گردد. این اهمیت می تواند به دو شکل مطرح شود؛ نخست، شکل کارکردی مورد نظر دورکیم که یک معرفت شناسی مثبت نگراست که به متن به طور خنثی و کارکردی نگاه می کند. دیگری، توجه به متون نه از باب صرف اطلاعات، بلکه از آن جهت که با ما کار می کنند و به شکل کنش های سیاسی- اجتماعی هستند که تأثیرگذار می باشند و باید نوع تأثیر مثبت یا منفی آن مورد بررسی قرار گیرد، توجه دارد. در این دوره، به نظریات سوسور، باختین، کریستوا، فوکو و ... پرداخته می شود و نحوه تحلیل و تفسیر فیلم با مطالعه موردی سینمای ایران بررسی می گردد. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار :https://www.academyehonar.com/product/irancinema/

Show...
زیبایی شناسی امر والا / دکتر گلنار نریمانی
2021-03-16

امر والا در کنار امر زیبا یکی از دو مقولۀ بنیادین استتیک یا زیبایی‌شناسی است. تاریخ امر والا از یونان باستان و رسالۀ لونگینوس آغاز می‌شود، سپس در قرن هجدهم در زیبایی‌شناسی بریتانیایی و آلمانی و در اندیشۀ فیلسوفان و اندیشمندانی مانند شفتسبری، ادیسون، برک، مندلسون و کانت شکوفا می‌شود، در اندیشۀ رمانتیک‌های آلمان تداوم می‌یابد و بعد از آن هم به قرن بیستم می‌رسد تا در اشکالی نو احیا و بازتفسیر شود. در دورۀ معاصر، اندیشمندانی مانند ژیژک، لیوتار، لکان، ریشیر و کرنی این مفهوم را برای تأمل دربارۀ پدیده‌های معاصر در سیاست، فرهنگ، اندیشه و هنر به کار بسته‌اند. در دورۀ حاضر، نظری خواهیم افکند به سیر تحول این مفهوم از یونان باستان تا زیبایی‌شناسی بریتانیایی قرن هجدهم. نخست به رسالۀ لونگینوس، اولین رساله‌ای که منحصراً به امر والا پرداخته و از یونان باستان به دست ما رسیده است، خواهیم پرداخت و سپس نظری خواهیم افکند به صورت‌بندی‌های امر والا و نسبت آن با اخلاق، تجربۀ معنوی و دینی، سخنوری، طبیعت و هنر در اندیشۀ اندیشمندان بریتانیایی قرن هجدهم، از جمله ادیسون، کیمز، شفتسبری و ادموند برک. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار :https://www.academyehonar.com/product/amr-vala/

Show...
روایت پدیدارشناسانۀ حکمت اشراق/ دکتر میلاد نوری
2021-04-06

دورۀ «روایت پدیدارشناسانۀ حکمت اشراق» گفتگویی است میان سهروردی، و فلاسفه ای که تفکر پدیدارشناختی ایشان پرتوی بر حکمتِ اشراق افکنده و ما را در راستای فهم بیش ازپیش آن یاری می رساند. مفهومِ مرکزی حکمت اشراق «نور» است. «نور» که همان «آگاهی» است، در درون خود دارای مراتب است و خصیصۀ ذاتی آن «التفات» و «انکشاف» است که در حقیقتِ «اشراق» و «رؤیت» جلوه گر است. نفسِ آدمی چیزی جز آگاهی نیست که برای خود ظاهر است و غیر را به نور خود برای خود ظاهر می سازد. تمام مراتب نور بمثابه نور واحدی جلوه گر می شود که می توان به استمداد اشراق نفس در ساحت آن گام نهاد؛ در این میان، زبان همانا ابزاری است برای روایت این رخداد که درک بی واسطۀ حقیقت است. بازخوانی مجدد اندیشۀ فلسفی سهروردی و روایت پدیدارشناسانه آن، در گفتگو با اندیشمندانی چون دکارت، هیوم، کانت، هگل، هوسرل، هیدگر و دیگران، مددکارِ ما در تقرب بیش ازپیش به منزلت فکری سهروردی بوده است. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار :https://www.academyehonar.com/product/phenomenologicalishraq/

Show...
فرم اجتماعی هنر؛ جستاری در جامعه شناسی / هنردکتر آرش حیدری
2021-04-13

فهم زيبايي شناسي و هنر، همچون يك محصول اجتماعي-تاريخي، بنيان رويكردها و نظريه هاي مختلف در جامعه شناسي هنر است. از ديگر سو، خودِ فرم اجتماعي نيز، آنچنان كه زيمل به ما مي آموزد، خصلتي زيبايي شناختي دارد. به عبارت ديگر، نه فقط فرم اجتماعي هنر، كه هنرِ فرمِ اجتماعي نيز مسئله اي است بس مهم در جامعه شناسي هنر.  در اين درسگفتار تلاش شده است تا از يك سو منطق اجتماعي فرم هنري مورد بررسي قرار گيرد؛ و از ديگر سو، بر خودِ هنر همچون نيرويي اجتماعي تأكيد گردد. به اين ترتيب، در پي آنيم تا نخست نشان دهيم كه هنر چه نسبتي با شكل بندي هاي اجتماعي-تاريخي دارد؛ و دوم اين كه چگونه هنر همچون محصولي اجتماعي-تاريخي بدل به قلمرويي نسبتاً خودمختار مي شود كه بر حيات اجتماعي- تاريخي تأثيرگذار است. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار :https://www.academyehonar.com/product/artsocialform/

Show...
تاریخ فلسفه غرب | ترم اول | ظهور لوگوس یونانی: فلسفۀ پیش‌سقراطی و سقراط / دکتر محمد مهدی اردبیلی
2021-04-20

این دوره، به عنوان نخستین ترم از دورۀ انتقادی تاریخ فلسفۀ غرب، به ظهور فلسفه در یونان باستان می‌پردازد و ریشه‌های آن را حتی تا آثار اسطوره‌ای و ادبی (هومر و هزیود)، و نیز رویدادهای سیاسی و دینی ردیابی می‌کند. هدف از این ترم، ارائۀ طرحی حتی‌الامکان منسجم از حدود چهار قرن ماجرای تکوین عقل یونانی تا پیش از فلسفۀ افلاطون است. در نتیجه، موضوع بحث آن، از بررسی مقدماتی نظرات متفکرانی همچون طالس، آناکسیماندر و آناکسیمانس، فیثاغورس، هراکلیتس، پارمنیدس، امپدوکلس، آناکساگوراس، دموکریتوس و غیره آغاز شده و تا نبرد سقراط با سوفطاییان ادامه می‌یابد. همچنین از آنجا که این ترم بخشی از دورۀ انتقادی تاریخ فلسفۀ غرب است، به نحوی صورت‌بندی شده‌است که بتواند از حیث نظری، همچون مبنایی برای کل دورۀ تاریخ فلسفۀ غرب عمل کند. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/drardebili1-2/

Show...
خیال در فلسفه این سینا / دکتر امیر مازیار
2021-04-29

اهمیت بحث خیال، حضور آن در قلمرو هنر اسلامی و زیبایی شناسی جدید است و همین امر بررسی مفهوم خیال در اندیشه ابن سینا را مهم می سازد. در این دوره به بررسی این مفهوم در فلسفه ابن سینا پرداخته شده است، زیرا مفهوم خیال، دارای اضلاع و ابعاد متعددی است که نقش مهمی در آراء و اندیشه های فلسفی وی دارد. موضوعات مورد بحث در این درسگفتار عبارتند از: بررسی اهمیت بحث خیال در قلمرو هنرشناسی، بررسی پیشینه بحث خیال پیش از ابن سینا، و مروری بر ابعاد و جایگاه خیال در علم النفس، معرفت شناسی، منطق، فن شعر، هنر شناسی، و دین شناسی ابن سینا. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار :https://academyshamseh.com/product/khial/

Show...
تاریخ فلسفه غرب | ترم دوم | شکوه عقل یونانی: افلاطون و ارسطو/ دکتر محمد مهدی اردبیلی
2021-05-05

این دوره، به عنوان دومین ترم از دورۀ انتقادی تاریخ فلسفۀ غرب، به واکاوی دو قله‌ی فکر فلسفی در یونان، یعنی افلاطون و ارسطو می پردازد. نیمه‌ی اول دوره به ارائه‌ی طرحی تحلیلی-انتقادی از فلسفه‌ی افلاطون با تمرکز بر نظریه‌ی ایده‌ها یا مُثُل اختصاص دارد تا بتوان بر اساس آن نگاهی گذرا به فلسفه‌ی سیاسی او افکند. نیمه‌ی دوم این دوره نیز به ارائه‌ی طرحی حتی‌الامکان منسجم از متافیزیک ارسطو اختصاص دارد تا به کمک آن، در جلسه‌ی آخر بتوان به قرائتی از فلسفه‌ی اخلاق ارسطویی راه برد. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/drardebili2/

Show...
تراروایت / دکتر بهمن نامور مطلق
2021-05-17

هیچ روایتی بدون بهره بردن و وام گیری از روایت های پیشین خلق نمی شود. این دو گونه از روایت که می توان به ترتیب پیش روایت و بیش روایت نامید روابط گوناگون تراروایی دارند. به بیان دقیقتر، همه عناصر پیش روایت (ها) می تواند دستخوش دگرگونی و دستکاری در بیش روایت قرار گیرد. از عناصر وجهی (فاصله، کانونیت) تا زمانی (چينش، بسامد، دیرش)، از عناصر صدایی (راوی، شخصیت، شخص، …) تا پیراروایی (انگیزه، ارزش، جنسیت، ملیت،…) همگی مستعد دگرگونی تراروایی هستند تا روایت های تازه ای شکل بگیرند. کارگاه تراروایت ضمن توضیح هر یک از عناصر روایی به طور کانونی موضوع همین دگرگونی های ممکن از پیش روایت به بیش روایت را مورد مطالعه قرار می دهد. حوزه مطالعاتی روایت شناسی بیش متنی با تاکید بر نظریه ژرار ژنت خواهد بود. هدف این کارگاه کمک به تحلیل و آفرینش روایت نزد روایت پژوهان و روایت آفرینان است. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/tararavayat1/

Show...
معرفت شناسی و تحلیل آثار هنری بر مبنای سنت ایرانی_اسلامی / دکتر اسماعیل بنی اردلان
2021-06-08

معرفت شناسی و تحلیل آثار هنری بر مبنای سنت ایرانی_اسلامی دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه مدرس: دکتر اسماعیل بنی اردلان در این درسگفتار که در چهار جلسه برگزار شده است، به بررسی حوزۀ شناخت و معرفت در سنت ایران، بررسی تفاوت های موجود در نگاه ایرانی و یونانی در تحلیل آثار هنری اعم از ادبیات و هنر، و نحوۀ خلق آثار هنری در حوزۀ ادبیات پرداخته شده است. در بحث معرفت و شناخت آثار هنری، توجه به این امر که تعریف واژه ها در دوران مختلف و در حوزه های گوناگون متفاوت می باشد، بسیار حائز اهمیت است. به عبارتی، تعریف واژگان هنر و زیبایی از گذشته تا به امروز تغییر کرده و همین امر ضرورت توجه به دوران و حوزۀ مورد بررسی را دو چندان می نماید. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/dr-bani-ardalan-1/

Show...
زندگی، هنر و حیات اجتماعی / دکتر آرش حیدری
2021-06-17

اندیشه‌های اجتماعی هنر را به اشکال مختلفی مفهوم‌پردازی می‌کنند. از فهم هنر همچون امری عرضی و روبنایی گرفته تا فهم هنر همچون عصارۀ جهانِ معنایی آدمی. نسبت هنر و حیات زمانی قابل بحث است که هنر همچون نیرویی مادی در کنار سایر نیروها فهم شود. به عبارت دیگر فهم هنر همچون نیرو به آن اصالتی‌هستی‌شناسانه می‌بخشد. فهم هنر همچون بازنمایی یا روبنا موجب می‌شود که این نیروی تاریخی نه همچون امری برای خود که همچون یک وضعیت جانبی و عرضی دیده شود. درسگفتار حاضر با تأکید بر اندیشۀ جرج زیمل و با تأکید بر حیات‌گرایی (ویتالیسم) حاکم بر فهم او تلاش دارد با منطقی تبارشناسانه به فهم هنر همچون یک نیرو مواجه شود. تلاش می‌کنیم نسبت امر جزئی و کلی، زندگیِ درونی و مسئلۀ فرم را تشریح کنیم تا بتوانیم فهمی از جریان شدنِ (becoming) هنر ارائه کنیم. اندیشه‌های کلاسیک بر هنر همچون یک هستی نگریسته‌اند و نه لزوماً یک هستیِ در حال شدن. چنین فهمی از هنر در ایران معاصر نیز غالب است. از این حیث فهم تغییرات و تاریخمندی هنر چندان که باید و شاید موضوع تأمل قرار نگرفته است. تاریخ هنر همچون تاریخی زندگی‌نامه‌ای یا سوژه محور و یا رویدادی قرائت می‌شود. اگر هنر یک نیرویِ در حال شدن باشد و نسبتی وثیق با حیات و جریان‌های شدنِ آن داشته باشد، آنگاه فهم هنر همچون نیرویی تاریخمند و در حال شدن محوری اساسی برای اندیشیدن خواهد بود. اگر هنر را شکلی از بروز و ظهور حیات بفهمیم چگونه باید آن را مفهوم‌پردازی کنیم؟ انرژی زندگی و حیاتی چگونه در برخورد با منطق حیات تاریخی و اجتماعی به قالب هنر بروز و ظهور دارد؟ هنر همچون فوارۀ زندگی چگونه در شکل‌بندی‌های اجتماعی-تاریخی وارد شده و بدل به نیرویی انتقادی می‌گردد؟ سایت : www.academyshamseh.com  اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : http://academyshamseh.com/product/art-life/

Show...
گادامر، هرمنوتیک و زیبایی شناسی / دکتر امیر مازیار
2021-06-28

پژوهشگران، گادامر را پایه گذار هرمنوتیک نوین دانسته اند. وی شاگرد هایدگر بود که با انتشار کتاب حقیقت و روش، تحول بی سابقه ای را در قلمرو هرمنوتیک ایجاد کرد. مبنای بحث های هرمنوتیکی گادامر متأثر از اندیشه های هیدگر است اما او تأکید هایدگر بر هستی شناسی را رها کرد و به حوزۀ شناخت، آگاهی و پیش فرض های شناخت و تجربه توجه کرد. می توان هدف نگارش حقیقت و روش را در مقدمه آن به وضوح ملاحظه کرد. او در آغاز کتاب صریحاً می گوید که مرادش از هرمنوتیک، جستجوی ویژگی و شرایط اساسی فهم آدمی بوده و به هیچ وجه در پی مطرح کردن ابزار روش شناختی برای علوم اجتماعی نیست. سودای هر پرسشی رسیدن به حقیقت است و در هرمنوتیک غایت پرسشگری رسیدن به حقیقت معناهاست. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/gadamer-hermenotic/

Show...
فلسفه کانت (1): متن خوانی نقد عقل محض / دکتر امیر مازیار
2021-07-06

کتاب «نقد عقل محض» کانت از مهمترین متون فلسفی در تاریخ فلسفه غرب است. اغراق نیست اگر بگوییم این کتاب، تاریخ فلسفه را به دو بخش تقسیم کرده است: دوره فلسفه های غیر انتقادی و دوره فلسفه های انتقادی. کانت در این کتاب، فلسفه انتقادی و شیوه و مدعای آن را در قلمرو عقل نظری معرفی می کند و به گفتۀ خود انقلابی کوپرنیکی در عرصه فلسفه و شناخت ایجاد می کند. در این مجموعه درس ها تلاش می شود این کتاب دشوار فلسفی فصل به فصل خوانده و شرح داده شود. این دوره به مقدمه های دو ویرایش نخست این کتاب (مقدمه A و مقدمه B) و بخش درآمد کتاب اختصاص دارد. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/kantphilosophy1/

Show...
زندگی اجتماعی به مثابه امر هنری / دکتر آرش حیدری
2021-07-08

دورۀ حاضر روی نسبت زیبایی شناسی با زندگی اجتماعی تمرکز دارد. زندگی اجتماعی همچون یک صحنۀ اجرا، مجموعه ای از مناسبات است که فرم خاصی به خود گرفته است. این فرم خاص با فراموش کردن تاریخ شکل بندیش از خصلت های زیبایی شناسانه تهی شده و به خصلت های آیینی و مناسکی میل می کند. از این حیث زندگی اجتماعی زمانی که در تاریخ مندیش مورد مطالعه قرار می گیرد، هم عرض نوعی زایش هنری باید دیده شود. حیات اجتماعی پیشاپیش نوعی زایش زیبایی شناختی است که می تواند به سمت تصلب فرم هایی که پیشتر خلق کرده است، میل کند. به عبارت دیگر، منطق زندگی به بیشتر شدن و خلق و زایش میل می کند اما آنچه خلق می شود خود تبدیل به فرمی می شود که در بسیاری از اوقات فرایندِ زایش زندگی را مسدود می کند. جرج زیمل این دو فرایند را بیش زندگی more life و بیشتر از زندگی more than life می نامد. دورۀ حاضر تلاش خواهیم کرد نسبت این دو فرایند را روشن کنیم. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/social-life-art/

Show...
تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (2) | از ورود اسلام تا حمله مغول / دکتر علی اصغر میرزایی مهر
2021-07-10

نقاشی ایران در عهد ساسانی به دو گروه عمده تقسیم می شد: الف) دیوانگاری کاخ‌ها و معابد که حامیان آن صاحبان قدرت بودند؛ ب) کتاب‌آرایی که در خدمت اعتقادات و فعالیت‌های اقلیت مانوی قرار داشت. با تثبیت حاکمیت اسلامی در ایران، دیوارنگاری به تدریج افول کرد و جای خود را به نقوش تزیینی و کتیبه‌نگاری داد، اما کتاب‌آرایی که خود را با تفکر جدید سازگار کرده بود توانست تکامل و توسعه یابد. نقاشی‌های روی سفال‌های لعابدار در دوره سلجوقی نیز نوعی سر ریز نقاشی‌های داخل کتاب‌ها بود که با مضامین و اسلوب‌های مشترک اجرا می‌شد. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/iran-painting-4/

Show...
اندیشه فلسفی در عالم اسلام / دکتر میلاد نوری
2021-07-14

پژوهـش تاریخـی در آراء فلاسـفه و آگاهـی از سـیر تحـول نظریـات فلسـفی، از مهـم تریـن گام هـای آمـوزش و پژوهـش فلسـفی اسـت. در ایـن میـان، نـگاه جریانـی بـه اندیشـه ورزی تنهـا شـیوه درسـت بیـان تاریـخ فلسـفه اسـت؛ زیـرا فلسـفه در نسـبت مـی اندیشـند و مبـادی و مقاصـد ایشـان در نسـبت هـای ایشـان مشـخص مـی شـود کـه تنهـا بـا فهـم جایـگاه تاریخـی اندیشـه ممکـن مـی گـردد. از ایـن منظـر، زمینـه تاریخـی و زیسـت جهانـی فکـری، فرهنگـی و اجتماعی فیلسـوفان مسـلمان و پدیدآورنـدگان فکـر فلسـفی در عـالم اسـلام، در چگونگـی تبییـن و تفسـیر اندیشـه ایشـان تأثیـر مسـتقیم خواهـد داشـت. دراین شیوه ما از منظـری بیرونـی بـه تاریـخ فلسـفه نمـی نگریـم، بلکـه بـا بازآفرینـی و قـرار گرفتن در افقـی مشـترک بـا بازیگـران و صحنـه گردانـان، اندیشـه فلسـفی در عـالم اسلام را دریافتـه و خـود نیـز در اندیشـه ورزی ایشـان مشــارکت مــی یاییــم. بنابرایــن، در ایــن جســت و جــو، اولاً جایــگاه هــر اندیشـه ای را در ارتبـاط بـا جریـان هـای فکـری و فلسـفی پیشـین و معـاصرش بررســی و تفســیر مــی کنیــم؛ دومــاً، حلقــه هــای مفقــوده ای کــه جریــان تحــولات فلســفه اســلامی را ســامان بخشــیده اســت مــورد توجــه قــرار مــی دهیــم. در دوره پیشــنهادی حــاضر، بــه ترســیم تصویــر کلــی از فراینــد تاریخی می پردازیم که فکر فلسفی در عالم اسلام را شکل داده است. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/islamic-philosophy/

Show...
تاریخ فلسفه غرب | ترم سوم | خاستگاه های عقل مدرن / دکتر محمد مهدی اردبیلی
2021-07-18

دوره انتقادی تاريخ فلسفه غرب (3): خاستگاه های عقل مدرن این درسگفتار، به عنوان سومین ترم از دورۀ انتقادی تاریخ فلسفۀ غرب، با عنوان “خاستگاه ‌های عقل مدرن”، به ترسیم طرح مختصری از چگونگی شکل‌گیری عقل مدرن و ردیابی خاستگاه‌های یونانی، رومی و مسیحی آن پرداخته است. این دوره، پس از اشاره به فلسفه‌ های هلنیستی (رواقیان، اپیکوریان و کلبیان) و رومی (به ویژه نوافلاطونیان)، طرحی اجمالی از فلسفۀ مسیحی در قرون وسطی و شرایط فکری و فرهنگی دوران رنسانس ترسیم می‌کند تا در نهایت، با تمرکز بر اندیشه ‌های فرانسیس بیکن در نیمه اول قرن هفدهم، به نخستین بارقه‌های فلسفه مدرن نظری بیافکند. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/kantphilosophy1/

Show...
فلسفه هنر در سنت ایدئالیسم (2)| فیشته و شلینگ / دکتر مسعود حسینی
2021-07-19

سنت ایدئالیسم آلمانی (که چهره‌های اصلی آن عبارتند از کانت، فیشته، شلینگ و هگل) در بحثِ فلسفه هنر یا «زیبایی‌شناسی»، نظریات و ایده‌های بدیع و برجسته‌ای را در خود گنجانده است. کانت در نقد قوه حکم، شرحی بسیار نظام‌مند و در عین حال مناقشه‌انگیز از «احکام زیبایی‌شناسانه» به دست داد که از سویی واکنشی بود به نظریات زیبایی‌شناسان پیش از خود، و از سوی دیگر عرصه‌ای شد برای جولان فکریِ دو فیلسوف ایدئالیست بعد از وی، یعنی شلینگ و هگل. شلینگ در نظام ایدئالیسم استعلایی (1800)، با تکیه بر برخی آراء کانت در زیبایی‌شناسی، «هنر» را به ارغنون کل فلسفه ارتقا داد. او برخلاف کانت «اثر هنری» را فوق «زیبای طبیعی» دانست و مدعی شد که آنچه فلسفه نمی‌تواند «بگوید»، هنر «نشان می‌دهد». شلینگ در فلسفه هنر (1802-1803) آراء خویش را در زیبایی‌شناسی بسط داد و تعدیل کرد. هدف این درسگفتار بررسی روندِ تحولِ ایده‌های زیبایی‌شناسانه و نقش زیبایی‌شناسی در نظام‌های فلسفی فیشته و شلینگ است. سایت : www.academyshamseh.com  اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh  خرید این درسگفتار : http://academyshamseh.com/product/idealism-2/

Show...
تفسیر هنر معاصر / دکتر امیر نصری
2021-07-22

این دوره مشتمل بر چهار جلسه است که در آن به بررسی نقش هنر معاصر در تقابل با هنر مدرن پرداخته می شود. در این دوره تأکید بر میراث مارسل دوشان است و میراث وی در هنرمندانی نظیر یوزف بویس، سیندی شرمن و مارینا آبراموویچ بررسی می شود. مباحث اصلی این دوره نقش مؤلف، ماده ی اثر هنری، بدن، مفهوم کیچ و سوبژکتیویسم است که در آثار هنرمندان فوق الذکر مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/contemporary-art/

Show...
تاریخ تحلیلی نقاشی ایران| ترم سوم | از ربع رشیدی تا مکتب هرات / دکتر علی‌اصغر میرزایی مهر
2021-07-24

تبدیل کردن مغولان بی فرهنگ و خونریز به حکامی هنر پرور و آدمی خوی فقط در توان فرزانه‌ای کاردان همچون خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی بود. این ایرانی وطن پرست با پذیرش وزارت مغولان پای در حوزه قدرت نهاد و از آن در راستای احیای فرهنگ و هنر بهره برد. ربع رشیدی مهمترین مرکز فرهنگی و هنری بود که توسط این وزیر هوشمند در پایتخت آن روز ‌یعنی تبریز دایر گردید. خواجه رشیدالدین علاوه بر مجتمع ساختن هنرمندان ایرانی و نقاشان ای را از چین و بیزانس به ایران آورد . همکاری و تعامل میان هنرمندان بود که نگارگری ایران را به مسیری تازه رهنمون گردید. بذری که خواجه رشید کاشت در ادوار و مکاتب بعدی و به دست حکام با فرهنگ پس از او تداوم یافت و بارور شد.تا آن که در عهد تیموری و در هرات سده نهم به یکی از عالی ترین مراتب خود نائل آمد. سایت : www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : https://academyshamseh.com/product/iran-painting/

Show...
اپیزود ویژه شماره 1 | متفکران سده بیستم | ژولیا کریستوا
2021-08-02

.در اولین قسمت از اپیزودهای ویژه "متفکران سده بیستم" به آثار و احوال خانم "ژولیا کریستوا" خواهیم پرداخت .ژولیا کریستِوا (زاده ۲۴ ژوئن ۱۹۴۱) فیلسوف، منتقد ادبی، روانکاو، فمینیست و رمان نویس بلغاری-فرانسوی است که از اواسط دهه ۱۹۶۰ در فرانسه زندگی می‌کند. اجرا، ضبط، ویرایش صدا: سیاوش میرزایی مهر  گردآوری و تدوین متن : مرضیه نامور مطلق  موسیقی فیلم ابدیت و یک روز (تئو آنجلوپولوس)  آهنگساز:  خانم النی کارایندرو   www.academyshamseh.com

Show...
تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (4)| مکتب هرات تا پایان مکتب اصفهان/ دکتر علی اصغر میرزایی مهر
2021-08-11

تلفیق سنت های محلی ترکمانان با دستاوردهای شاگردان بهزاد در پایتخت جدیدش، یعنی تبریز، آنگاه که با حمایت های بی دریغ اولین پادشاهان صفوی همراه شد، مکتبی پدید آورد که نگاره هایش چشم  جهانیان را خیره می کرد. در این سال ها نقاشی ایران به غایتِ درخشش خود رسیده بود، اما با انتقال پایتخت در نیمۀ سدۀ دهم هجری و تحولات روحی شاه تهماسب به تدریج بسترهای جدیدی برای تداوم هنر نگارگری پدید آمد که محصول آن را در سدۀ یازده هجری در اصفهان می توان مشاهده کرد. رویکردهای جدید فرهنگی دولت صفویه، که از نتایج آن نزدیکی به اروپا بود، هنر نگارگری را نیز متأثر ساخت و موجب پدید آمدن شاخه های جدیدی در نقاشی ایران شد. جوانه های روییده بر تنۀ کهنسال نقاشی در اواخر صفویه، در عهد قاجار به بار نشست. www.academyshamseh.com اینستاگرام: www.instagram.com/academyshamseh خرید این درسگفتار : http://academyshamseh.com/product/iran-painting-2/

Show...

Latest Episode