رادیو نگاه
Category Education
Published June 20, 2021
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در جست و جوی نگاهی آگاه تر برای بهتر زیستن. منابع ما کتاب ها هستند.

Available Episodes

"سوگ و سوگواری"
2021-04-22

منابع مکتوب:۱عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست اثر مگان دیوان ترجمه سیده سارا ضرغامی و آرزو مومیوند-نشر میلکان/۲ رنج و التیام در سوگواری و داغدیدگی اثر ج.ویلیام وردن ترجمه محمد قائد-نشر نو/۳ تولستوی و مبل بنفش اثر نینا سنکویچ ترجه لیلا کرد-نشر کوله پشتی

Show...
ماده گرگِ آگاه
2021-06-20

منابع مکتوب:کتاب زنانی که با گرگ ها می دوند نوشته ی:کلاریسا پینکولا استس-ترجمه ی سیمین موحد-انتشارات پیکان

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

"سوگ و سوگواری"
2021-04-22

منابع مکتوب:۱عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست اثر مگان دیوان ترجمه سیده سارا ضرغامی و آرزو مومیوند-نشر میلکان/۲ رنج و التیام در سوگواری و داغدیدگی اثر ج.ویلیام وردن ترجمه محمد قائد-نشر نو/۳ تولستوی و مبل بنفش اثر نینا سنکویچ ترجه لیلا کرد-نشر کوله پشتی

Show...
ماده گرگِ آگاه
2021-06-20

منابع مکتوب:کتاب زنانی که با گرگ ها می دوند نوشته ی:کلاریسا پینکولا استس-ترجمه ی سیمین موحد-انتشارات پیکان

Show...

Latest Episode