رادیو نیل
Published June 15, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

نکات بهداشتی و تغذیه ای مفید زندگی روزمره

Available Episodes

رادیو نیل
2020-05-15

نیلوفر حیدری دانشجو فوق لیسانس مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم و در این اپیزود ها نکات بهداشتی و تغذیه ای که در زندگی روزمره بسیار مفید می باشد را بیان میکنم

Show...
#بهداشت_محیط#شیر#زندگی_سالم#رادیو_نیل
2020-06-15

در این اپیزود ها نکات بهداشتی و تغذیه ای ارایه میشود که در زندگی روزمره بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.تمامی مطالب این اپیزودها کاملا علمی و براساس نکات دانشگاهی می باشد.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

رادیو نیل
2020-05-15

نیلوفر حیدری دانشجو فوق لیسانس مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم و در این اپیزود ها نکات بهداشتی و تغذیه ای که در زندگی روزمره بسیار مفید می باشد را بیان میکنم

Show...
#بهداشت_محیط#شیر#زندگی_سالم#رادیو_نیل
2020-06-15

در این اپیزود ها نکات بهداشتی و تغذیه ای ارایه میشود که در زندگی روزمره بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.تمامی مطالب این اپیزودها کاملا علمی و براساس نکات دانشگاهی می باشد.

Show...

Latest Episode