رادیو واج | radiovaj
Category Education
Published September 6, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در راديو واج ، ما به سراغِ آدم هايى ميريم كه شايد از ديدگاهِ جامعه ، موفقِ ١٠٠٪‏ نباشن ، اما وقتى به داستانِ زندگيشون گوش ميديم ، ميبينيم كه بله ، آنها قهرمانِ زندگىِ خودشان هستند :) ••• A celebrity? A successfull woman/man from the view point of society? No! not necessarily. In RadioVaj we believe that “each and every person is a hero of his/her own life” and yes, we listen to their stories, thoughts and issues.

Available Episodes

Episode 7_ HAPPY BOOKSELLER
2020-09-06

HAPPY BOOKSELLER

Show...
اپيزود هفتم - كتابفروش خوشحال
2020-08-22

در جامعه اى كه دَغدَغه ى نان هست ، اينكه تو بخواى به آدَما بگى كه بياين كتاب بخرين بعضى وقتا حِس ميكنى كه انتظارِ زيادى دارى از ادما ؛)

Show...
اپیزود ششم _ رنگی از رنگهای پالت
2020-06-22

میدونی دهه 30 سالگی زندگی چه حسی داره ؟؟ دیدی ادم دلش برای یکی تنگ میشه ، اما نمیدونه برای کی ! یا دلش یه چیزی میخواد اما نمیدونه که چی ! گفتگو با کاوه صالحی ( گیتاریست گروه پالت )

Show...
اپیزود پنجم _ معمارانی با روابط کامپیوتری
2020-06-08

اپیزود پنجم _ معمارانی با روابط کامپیوتری این اپیزود مربوط به محمد و علی هست که واقعیت هارو تغییر دادند :))))

Show...
پرستوها به خانه کوچ می کنند .
2020-05-17

اپیزود چهارم _ پرستوها به خانه کوچ میکنند . تا حالا شده که تصمیم خانواده مسیر شما را به طور کل روی تغییر بده ، بعد به واسطه ی همان تصمیم دوباره شما به نقطه ی اول زندگیتون برسین ؟....

Show...
عاشقانه های مرد آنارشیست
2020-04-03

اپیزود سوم _ عاشقانه های مرد آنارشیست در این اپیزود به سراغ مردی میریم که از پرستاری به کارگردانی رسیده ، عاشقانه های مرد آنارشسیت

Show...
رادیو واج 2
2019-12-03

گاهى #حرفىْ ، زندگى را تغيير ميدهد !!! راديو واج ، راديويى براى دوبارهْ زيستن !

Show...
رادیو واج 1
2019-11-19

گاهى #حرفىْ ، زندگى را تغيير ميدهد !!! راديو واج ، راديويى براى دوبارهْ زيستن !

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

Episode 7_ HAPPY BOOKSELLER
2020-09-06

HAPPY BOOKSELLER

Show...
اپيزود هفتم - كتابفروش خوشحال
2020-08-22

در جامعه اى كه دَغدَغه ى نان هست ، اينكه تو بخواى به آدَما بگى كه بياين كتاب بخرين بعضى وقتا حِس ميكنى كه انتظارِ زيادى دارى از ادما ؛)

Show...
اپیزود ششم _ رنگی از رنگهای پالت
2020-06-22

میدونی دهه 30 سالگی زندگی چه حسی داره ؟؟ دیدی ادم دلش برای یکی تنگ میشه ، اما نمیدونه برای کی ! یا دلش یه چیزی میخواد اما نمیدونه که چی ! گفتگو با کاوه صالحی ( گیتاریست گروه پالت )

Show...
اپیزود پنجم _ معمارانی با روابط کامپیوتری
2020-06-08

اپیزود پنجم _ معمارانی با روابط کامپیوتری این اپیزود مربوط به محمد و علی هست که واقعیت هارو تغییر دادند :))))

Show...
پرستوها به خانه کوچ می کنند .
2020-05-17

اپیزود چهارم _ پرستوها به خانه کوچ میکنند . تا حالا شده که تصمیم خانواده مسیر شما را به طور کل روی تغییر بده ، بعد به واسطه ی همان تصمیم دوباره شما به نقطه ی اول زندگیتون برسین ؟....

Show...
عاشقانه های مرد آنارشیست
2020-04-03

اپیزود سوم _ عاشقانه های مرد آنارشیست در این اپیزود به سراغ مردی میریم که از پرستاری به کارگردانی رسیده ، عاشقانه های مرد آنارشسیت

Show...
رادیو واج 2
2019-12-03

گاهى #حرفىْ ، زندگى را تغيير ميدهد !!! راديو واج ، راديويى براى دوبارهْ زيستن !

Show...
رادیو واج 1
2019-11-19

گاهى #حرفىْ ، زندگى را تغيير ميدهد !!! راديو واج ، راديويى براى دوبارهْ زيستن !

Show...

Latest Episode