رادیو پلاک ۳۴ | Radio34
Published April 13, 2021
Episodes 323

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سرفصل گفتگوها پیرامون: ادبیات، عرفان، فلسفه اخلاق، روانشناسی و خودشناسی طراحی و اجرا: علیرضا پوستین‌دوز ( پوتانژ )

Available Episodes

2020-02-16
. . . نگفتمت که مرو 🤲
2020-02-16
بعضی آدم‌ها روزهاشون هم، سرده ✍️
2020-02-16
📕معرفی کتاب : بدن هرگز دروغ نمی‌گوید، اثرات پایدار تربیت خشن
2020-02-18
. . . وقت است که برخیزم 🌟
2020-02-18
چه خوب اگر آینه روبروی خود بگیریم ✍️
2020-02-18
حکایتِ تلنگر ✍️
2020-02-18
با ما از دهش سخن بگوی ✌️
2020-02-18
می‌آیم، می‌آیم، می‌آیم و آستانه پر از عشق می‌شود 🦋
2020-02-18
ره میخانه و مسجد کدام است که هر دو بر من مسکین حرام است 🌟
2020-02-18
هله نومید نباشی که تو را یار براند 🌟
2020-02-18
ظرف را مستعد کنیم، مظروف جانانه در آن خواهد جوشید ✍️
2020-02-20
... ما به هست آلوده‌ایم، آری 🌟
2020-03-03
📖 کلیله و دمنه | قسمت اول | بخش هدف کتاب
2020-03-03
📖 کلیله و دمنه | قسمت دوم | بخش برزویه
2020-03-03
📜 حکایت عقاب و زاغ
2020-03-03
📔 شب گیر : احمد شاملو 🎼 ای کاش: کاوه صالحی
2020-03-03
در وصف چهل سالگی 🚩
2020-03-03
معرفی کتاب : روانشناسی رنج | قسمت اول : کشف رنج اولیه 📖
2020-03-03
معرفی کتاب : روانشناسی رنج | قسمت دوم : روان رنجوری‌ | ۱ 📖
2020-03-03
معرفی کتاب : روانشناسی رنج | قسمت دوم : روان رنجوری‌ | ۲ 📖
2020-03-03
حکایت‌های مثنوی | کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب 🥁
2020-03-04
قِصه یک برادر، غُصه یک عاشق 🍀
2020-03-07
تو در جهان، غریبی، غربت چه میکنی؟ 🌟
2020-03-07
📃 زندان شب یلدا 🌟
2020-03-07
ده فرمان آزاد اندیشی ✌️
2020-03-07
📜 مرثیه مثنوی استاد ابتهاج پس از سالها توقیف
2020-03-08
بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر . . . بگذرد
2020-03-08
حکایت‌های مثنوی | عطاری که سنگ ترازوی او گِل سَرشوی بود
2020-03-11
حکایت‌های مثنوی | موسی و شبان 🥁
2020-03-11
📘 معرفی کتاب آرامش | مقدمه
2020-03-11
📘 معرفی کتاب آرامش | ۱ـ روابط ۱ـ انتظارات عاشقانه / ۱
2020-03-11
📘 معرفی کتاب آرامش | ۱ـ روابط ۱ـ انتظارات عاشقانه / ۲
2020-03-11
📘 معرفی کتاب آرامش | ۱ـ روابط ۱ـ انتظارات عاشقانه / ۳
2020-03-11
📘 معرفی کتاب آرامش | ۱ـ روابط ۲ـ بی قدر بودن امور خانواده
2020-03-11
📘 معرفی کتاب آرامش | ۱ـ روابط ۳ـ آشفتگی های رابطه جنسی
2020-03-11
📘 معرفی کتاب آرامش | ۱ـ روابط ۴ـ ضعف قدرت
2020-03-11
چیست در پوست و مغزِ پاسبانی از حرمِ دل؟ ✍️
2020-03-11
بیاییم در کنار هم و با هم متحد باشیم 🌟
2020-03-11
📖 معرفی کتاب | دموکراسی یا دموقراضه
2020-03-12
در اگر بر تو ببندد مــرو و صــبــر کن آن جا 🌟
2020-03-12
هوای روی تو دارم، نمی‌گذارندم 🌟
2020-03-12
ره میخانه و مسجد کدام است که هر دو بر من مسکین حرام است 🌟
2020-03-12
معرفی کتاب : درباب‌ حکمت زندگی‌  📕
2020-03-12
حکایت‌های مثنوی | 🕊 قصه آن مرغ گرفتار و سه پند حکیمانه‌اش
2020-03-13
قصه ساعتِ دیواری نیویورک ✍️
2020-03-13
عطری پر از نسیمِ حکمت 🌟
2020-03-14
حکایتِ مادر دردمند و درسِ استادِ فرزانه 📝
2020-03-14
📖 معرفی کتاب اکسیر | آموزه هایی برای تحول 🙏 | بخش اول : ورود به جهان گیمیاگر | قسمت اول
2020-03-14
📖 معرفی کتاب اکسیر | آموزه هایی برای تحول 🙏 | بخش اول : ورود به جهان گیمیاگر | قسمت دوم
2020-03-16
دعوتِ جدیِ پوتانژ به چالش مسئولیت پذیری و آگاه‌ سازی ✍️
2020-03-17
🦠حکایتِ خوبی‌هایِ آنفولانزا ✍️
2020-03-17
مرگ را دوست بدارید تا زنده بمانید 🌟
2020-03-18
گاهی گمان نمیکنی ولی خوب می‌شود 🌟
2020-03-19
روزِ نو روزِ نو، سلام سلام 🌟
2020-03-21
لحظه ای دیوانه جان، آرام بنشین، خواهد آمد 🌟
2020-03-21
پینوکیو، قصه انسانیت ✍️
2020-03-21
بکِشید یار گوشم که تو امشب آنِ مایی 🌟
2020-03-21
معرفی کتاب : تکرار | شکر از این همه تکرار 📖
2020-03-21
اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم 🌟
2020-03-21
هزار و یک شب | قسمت اول 🎭
2020-03-21
معرفی کتاب : تکرار | شکر از این همه تکرار 📖
2020-03-21
سیاه نامه‌تر از خود کسی نمی‌بینم 🌟
2020-03-21
اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم 🌟
2020-03-22
قصه شکلاتی ✍️
2020-03-21
هزار و یک شب | قسمت اول 🎭
2020-03-22
اسب سفید وحشی 🌟
2020-03-21
سیاه نامه‌تر از خود کسی نمی‌بینم 🌟
2020-03-22
من همان مرغم، نه افزونم نه کم 🌟
2020-03-22
قصه شکلاتی ✍️
2020-03-23
معرفی کتاب : مائده‌های زمینی | در ستایش شادکامی | آشنایی مختصر با نویسنده 📖
2020-03-22
اسب سفید وحشی 🌟
2020-03-23
معرفی کتاب : مائده‌های زمینی | در ستایش شادکامی | دیباچه و مقدمه نویسنده 📖
2020-03-22
من همان مرغم، نه افزونم نه کم 🌟
2020-03-23
معرفی کتاب : مائده‌های زمینی | در ستایش شادکامی | کتاب نخست | قسمت اول 📖
2020-03-23
معرفی کتاب : مائده‌های زمینی | در ستایش شادکامی | آشنایی مختصر با نویسنده 📖
2020-03-23
معرفی کتاب : مائده‌های زمینی | در ستایش شادکامی | کتاب نخست | قسمت دوم 📖
2020-03-23
معرفی کتاب : مائده‌های زمینی | در ستایش شادکامی | دیباچه و مقدمه نویسنده 📖
2020-03-23
معرفی کتاب : مائده‌های زمینی | در ستایش شادکامی | کتاب نخست | قسمت آخر 📖
2020-03-23
معرفی کتاب : مائده‌های زمینی | در ستایش شادکامی | کتاب نخست | قسمت اول 📖
2020-03-23
معرفی کتاب : مائده‌های زمینی | در ستایش شادکامی | کتاب دوم | قسمت اول 📖
2020-03-23
معرفی کتاب : مائده‌های زمینی | در ستایش شادکامی | کتاب نخست | قسمت دوم 📖
2020-03-23
معرفی کتاب : مائده‌های زمینی | در ستایش شادکامی | کتاب دوم | قسمت دوم 📖
2020-03-23
معرفی کتاب : مائده‌های زمینی | در ستایش شادکامی | کتاب نخست | قسمت آخر 📖
2020-03-23
معرفی کتاب : مائده‌های زمینی | در ستایش شادکامی | کتاب دوم | قسمت آخر 📖
2020-03-23
معرفی کتاب : مائده‌های زمینی | در ستایش شادکامی | کتاب دوم | قسمت اول 📖
2020-03-23
ستایشِ وارستگی | قسمت اول 📝
2020-03-23
معرفی کتاب : مائده‌های زمینی | در ستایش شادکامی | کتاب دوم | قسمت دوم 📖
2020-03-23
ستایشِ وارستگی | قسمت دوم 📝
2020-03-23
معرفی کتاب : مائده‌های زمینی | در ستایش شادکامی | کتاب دوم | قسمت آخر 📖
2020-03-23
ستایشِ وارستگی | قسمت سوم 📝
2020-03-23
ستایشِ وارستگی | قسمت اول 📝
2020-03-23
ستایشِ وارستگی | قسمت چهارم 📝
2020-03-23
ستایشِ وارستگی | قسمت دوم 📝
2020-03-23
ستایشِ وارستگی | قسمت پنجم 📝
2020-03-23
ستایشِ وارستگی | قسمت سوم 📝
2020-03-23
ستایشِ وارستگی | قسمت آخر 📝
2020-03-23
ستایشِ وارستگی | قسمت چهارم 📝
2020-03-28
جان سوختگان 🧯
2020-03-23
ستایشِ وارستگی | قسمت پنجم 📝
2020-03-28
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا 🌟
2020-03-23
ستایشِ وارستگی | قسمت آخر 📝
2020-03-28
معرفی کتاب : سه قطره خون📚
2020-03-28
جان سوختگان 🧯
2020-03-28
هزار و یک شب | قسمت دوم 🎭
2020-03-28
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا 🌟
2020-03-28
هزار و یک شب | قسمت سوم 🎭
2020-03-28
معرفی کتاب : سه قطره خون📚
2020-03-29
درباب تفاوت خوشی و رضایت ✍️
2020-03-28
هزار و یک شب | قسمت دوم 🎭
2020-03-29
| افسانه آرش | قسمت اول 🏹|
2020-03-28
هزار و یک شب | قسمت سوم 🎭
2020-03-29
| افسانه آرش | قسمت دوم 🏹|
2020-03-29
درباب تفاوت خوشی و رضایت ✍️
2020-03-29
| افسانه آرش | قسمت سوم 🏹|
2020-03-29
| افسانه آرش | قسمت اول 🏹|
2020-03-29
| افسانه آرش | قسمت چهارم 🏹|
2020-03-29
| افسانه آرش | قسمت دوم 🏹|
2020-03-29
| افسانه آرش | قسمت پنجم 🏹|
2020-03-29
| افسانه آرش | قسمت سوم 🏹|
2020-03-29
| افسانه آرش | قسمت ششم 🏹|
2020-03-29
| افسانه آرش | قسمت چهارم 🏹|
2020-03-29
| افسانه آرش | قسمت هفتم 🏹|
2020-03-29
| افسانه آرش | قسمت پنجم 🏹|
2020-03-30
حکایت مردی که نفسش را کُشت | قسمت اول 📖
2020-03-29
| افسانه آرش | قسمت ششم 🏹|
2020-03-30
حکایت مردی که نفسش را کُشت | قسمت دوم 📖
2020-03-29
| افسانه آرش | قسمت هفتم 🏹|
2020-03-30
حکایت مردی که نفسش را کُشت | قسمت سوم 📖
2020-03-30
حکایت مردی که نفسش را کُشت | قسمت اول 📖
2020-03-31
معرفی کتاب : اینک رهایی 📖
2020-03-30
حکایت مردی که نفسش را کُشت | قسمت دوم 📖
2020-03-31
فریاد 📣
2020-03-30
حکایت مردی که نفسش را کُشت | قسمت سوم 📖
2020-04-01
هزار و یک شب | قسمت چهارم 🎭
2020-03-31
معرفی کتاب : اینک رهایی 📖
2020-03-31
فریاد 📣
2020-04-01
هزار و یک شب | قسمت پنجم 🎭
2020-04-01
هزار و یک شب | قسمت چهارم 🎭
2020-04-01
هزار و یک شب | قسمت ششم 🎭
2020-04-01
هزار و یک شب | قسمت پنجم 🎭
2020-04-01
| سَمَک عَیّار | قسمت اول 📜|
2020-04-01
هزار و یک شب | قسمت ششم 🎭
2020-04-01
| سَمَک عَیّار | قسمت دوم 📜|
2020-04-01
| سَمَک عَیّار | قسمت اول 📜|
2020-04-01
آمد بهار ای دوستان منزل به سروستان کنیم 🍀
2020-04-01
| سَمَک عَیّار | قسمت دوم 📜|
2020-04-01
| سَمَک عَیّار | قسمت سوم 📜|
2020-04-01
آمد بهار ای دوستان منزل به سروستان کنیم 🍀
2020-04-01
خدا در روستای ماست 🌟
2020-04-01
| سَمَک عَیّار | قسمت سوم 📜|
2020-04-02
🤲مناجات‌نامه بخشایش ✍️
2020-04-01
خدا در روستای ماست 🌟
2020-04-02
بشنیده‌ام که عزم سفر می‌کنی مکن 🌟
2020-04-02
🤲مناجات‌نامه بخشایش ✍️
2020-04-02
بشنیده‌ام که عزم سفر می‌کنی مکن 🌟
2020-04-02
پیش بسوی نو شدن ✍️
2020-04-02
پیش بسوی نو شدن ✍️
2020-04-02
هزار و یک شب | قسمت هفتم 🎭
2020-04-02
هزار و یک شب | قسمت هفتم 🎭
2020-04-02
هزار و یک شب | قسمت هشتم 🎭
2020-04-02
هزار و یک شب | قسمت هشتم 🎭
2020-04-02
حکایت موسی و آهو ✌️
2020-04-02
حکایت موسی و آهو ✌️
2020-04-03
| سَمَک عَیّار | قسمت چهارم 📜|
2020-04-03
| سَمَک عَیّار | قسمت چهارم 📜|
2020-04-03
| سَمَک عَیّار | قسمت پنجم 📜|
2020-04-03
| سَمَک عَیّار | قسمت پنجم 📜|
2020-04-03
| هزار و یک شب | قسمت نهم 🎭
2020-04-03
| هزار و یک شب | قسمت نهم 🎭
2020-04-03
هزار و یک شب | قسمت دهم 🎭
2020-04-03
هزار و یک شب | قسمت دهم 🎭
2020-04-03
هزار و یک شب | قسمت یازدهم 🎭
2020-04-03
هزار و یک شب | قسمت یازدهم 🎭
2020-04-03
| حکایت مُشت‌زن و سَفرهایَش | قسمت اول 👊🏻
2020-04-03
| حکایت مُشت‌زن و سَفرهایَش | قسمت اول 👊🏻
2020-04-03
| حکایت مُشت‌زن و سَفرهایَش | قسمت دوم 👊🏻
2020-04-03
| حکایت مُشت‌زن و سَفرهایَش | قسمت دوم 👊🏻
2020-04-03
خط‌ خطی‌های بی‌قرار ✍️
2020-04-03
خط‌ خطی‌های بی‌قرار ✍️
2020-04-03
| حکایت مُشت‌زن و سَفرهایَش | قسمت سوم 👊🏻
2020-04-03
| حکایت مُشت‌زن و سَفرهایَش | قسمت سوم 👊🏻
2020-04-05
| حکایت مُشت‌زن و سَفرهایَش | قسمت چهارم 👊🏻
2020-04-05
| حکایت مُشت‌زن و سَفرهایَش | قسمت چهارم 👊🏻
2020-04-05
| حکایت مُشت‌زن و سَفرهایَش | قسمت پنجم 👊🏻
2020-04-05
| حکایت مُشت‌زن و سَفرهایَش | قسمت پنجم 👊🏻
2020-04-05
هزار و یک شب | قسمت دوازدهم 🎭
2020-04-05
هزار و یک شب | قسمت دوازدهم 🎭
2020-04-05
هزار و یک شب | قسمت سیزدهم 🎭
2020-04-05
هزار و یک شب | قسمت سیزدهم 🎭
2020-04-05
هزار و یک شب | قسمت چهاردهم 🎭
2020-04-05
هزار و یک شب | قسمت چهاردهم 🎭
2020-04-05
هزار و یک شب | قسمت پانزدهم 🎭
2020-04-05
هزار و یک شب | قسمت پانزدهم 🎭
2020-04-06
معرفی کتاب : آشفته‌حالانِ بیداربخت 📖
2020-04-06
معرفی کتاب : آشفته‌حالانِ بیداربخت 📖
2020-04-06
هزار و یک شب | قسمت شانزدهم 🎭
2020-04-06
هزار و یک شب | قسمت شانزدهم 🎭
2020-04-07
هزار و یک شب | قسمت هفدهم 🎭
2020-04-07
هزار و یک شب | قسمت هفدهم 🎭
2020-04-07
هزار و یک شب | قسمت هجدهم 🎭
2020-04-07
هزار و یک شب | قسمت هجدهم 🎭
2020-04-08
مراقب باش، مراقب باش 🚩
2020-04-08
مراقب باش، مراقب باش 🚩
2020-04-08
زندگی یعنی چه؟ 🌟
2020-04-08
زندگی یعنی چه؟ 🌟
2020-04-09
معرفی کتاب : جای خالی سلوچ 📖
2020-04-09
معرفی کتاب : جای خالی سلوچ 📖
2020-04-09
قصه‌ای طعم گس خرمالو 📚
2020-04-09
قصه‌ای طعم گس خرمالو 📚
2020-04-09
قصه پنجشنبه‌های شگفت انگیز ✍️
2020-04-09
قصه پنجشنبه‌های شگفت انگیز ✍️
2020-04-11
هزار و یک شب | قسمت نوزدهم 🎭
2020-04-11
هزار و یک شب | قسمت نوزدهم 🎭
2020-04-11
هزار و یک شب | قسمت بیستم 🎭
2020-04-11
هزار و یک شب | قسمت بیستم 🎭
2020-04-11
هزار و یک شب | قسمت بیست و یکم 🎭
2020-04-11
هزار و یک شب | قسمت بیست و یکم 🎭
2020-04-11
هزار و یک شب | قسمت بیست و دوم 🎭
2020-04-11
هزار و یک شب | قسمت بیست و دوم 🎭
2020-04-12
خود یا دیگری در فلسفه اخلاق 📝
2020-04-12
خود یا دیگری در فلسفه اخلاق 📝
2020-04-12
. . . مهمان ما باشید با 📚
2020-04-12
. . . مهمان ما باشید با 📚
2020-04-12
🚢... پیامبر | قسمت اول | بازگشت کشتی 📗
2020-04-12
🚢... پیامبر | قسمت اول | بازگشت کشتی 📗
2020-04-14
هزار و یک شب | قسمت بیست و سوم 🎭
2020-04-14
هزار و یک شب | قسمت بیست و سوم 🎭
2020-04-14
هزار و یک شب | قسمت بیست و چهارم 🎭
2020-04-14
هزار و یک شب | قسمت بیست و چهارم 🎭
2020-04-14
🌹 قصه میلیون‌ها گل سرخ
2020-04-14
🌹 قصه میلیون‌ها گل سرخ
2020-04-15
👂 خلق در طلبِ جاه … راهِ زیان می‌روند …
2020-04-15