رادیو گوشه
Category Arts
Published June 20, 2020
Episodes 34

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Available Episodes

گوشه‌ی رخوت
2018-11-03

رادیو ‌‌گوشه را می‌شنوید؛ تابستان همان سال گوشه‌ی رخوت گوشه‌ی رخوت گزارش کوتاهی است از رخوت کشدار گرمای تابستان در کلمات گرمازده‌ی ادبیات فارسی و جهان. در سینما و موسیقی. در آن چه که دوستش داریم. حالا که دست ما از موج‌های کوتاه و بلند اف‌ام و ای‌ام کوتاه است، رادیو گوشه را - جای رادیو - روی امواج احساس و موبایل خود! و در صورت تمایل با هدفون، بشنوید و ما را به دوستان‌تان معرفی کنید.

Show...
رادیو گوشه - شماره‌ی 2 - گوشه‌ی دانشگاه تهران
2018-11-03

...

Show...
رادیو گوشه - شماره‌ی ۳ - گوشه‌ی نان
2018-12-06

رادیو گوشه - شماره‌ی 3 - گوشه‌ی نان

Show...
رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 1
2019-01-13

از امروز در رادیو گوشه، گوشه‌ی خبر را هم اضافه کردیم و سعی می‌کنیم به گوشه‌های مختلف فرهنگ و هنر و ادبیات سرک بکشیم.

Show...
رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 2
2019-01-13

از امروز در رادیو گوشه، گوشه‌ی خبر را هم اضافه کردیم و سعی می‌کنیم به گوشه‌های مختلف فرهنگ و هنر و ادبیات سرک بکشیم.

Show...
رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 3
2019-01-13

از امروز در رادیو گوشه، گوشه‌ی خبر را هم اضافه کردیم و سعی می‌کنیم به گوشه‌های مختلف فرهنگ و هنر و ادبیات سرک بکشیم.

Show...
رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 4
2019-01-14

از امروز در رادیو گوشه، گوشه‌ی خبر را هم اضافه کردیم و سعی می‌کنیم به گوشه‌های مختلف فرهنگ و هنر و ادبیات سرک بکشیم.

Show...
رادیو گوشه - شماره‌ی 4 - گوشه‌ی سیمرغ
2019-01-31

رادیو گوشه - شماره‌ی چهار - گوشه‌ی سیمرغ سلام سینما در این پادکست خوشحالیم که منیژه حکمت روبرت صافاریان امیر پوریا و شهرام مکری همراه ما هستند #رادیوگوشه #گوشه_سیمرغ #پادکست

Show...
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی اول - گوشه‌ی اقتباس
2019-03-21

خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...

Show...
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی دوم - گوشه‌ی نوشتن
2019-03-29

خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...

Show...
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی سوم - گوشه‌ی جامعه
2019-03-30

خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...

Show...
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی چهارم - گوشه‌ی ترجمه
2019-03-30

خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...

Show...
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی پنجم - گوشه‌ی اسطوره (بخش اول)
2019-03-30

خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...

Show...
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی پنجم - گوشه‌ی اسطوره (بخش دوم)
2019-03-30

خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...

Show...
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی ششم - گوشه‌ی شاهنامه
2019-04-04

خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...

Show...
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی هفتم - گوشه‌ی استادیوم
2019-04-04

خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...

Show...
شماره‌ی صفر | روز صادق هدایت
2019-04-30

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
شماره‌ی اول | روز صادق چوبک
2019-04-30

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
شماره‌ی دوم | روز احمد شاملو
2019-04-30

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
شماره‌ی سوم | روز محمود دولت‌آبادی
2019-04-30

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
شماره‌ی چهارم | روز نجف دریابندری
2019-04-30

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
شماره‌ی پنجم | روز غلامحسین ساعدی
2019-04-30

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
شماره‌ی ششم | روز عباس کیارستمی
2019-05-03

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
شماره‌ی هفتم | روز هوشنگ گلشیری
2019-05-03

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
شماره‌ی هشتم | روز فروغ فرخزاد
2019-05-03

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
شماره‌ی نهم | روز نسل نو
2019-05-08

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
نوروزنامه‌خوانی خیام؛ با صدای محمود دولت‌آبادی
2020-03-19

امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.

Show...
قصه‌گویی در سینما؛ رخشان بنی‌اعتماد در گفت‌وگو با محسن آزرم
2020-03-22

امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.

Show...
ترجمه و زبان؛ فرزانه طاهری در گفت‌وگو با علیرضا کیوانی‌نژاد
2020-03-24

امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.

Show...
شعر در گذر زمان؛ علی باباچاهی در گفت‌وگو با رسول رخشا
2020-03-28

امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.

Show...
جعل تاریخ؛ رضا جولایی در گفت‌وگو با مهدی یزدانی‌خرم
2020-03-28

امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.

Show...
ادبیات بازگشت؛ عتیق رحیمی در گفت‌وگو با عالیه عطایی
2020-03-30

امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.

Show...
عکاسی جنگ؛ ساسان مویدی در گفت‌وگو با ثنا ولدخانی
2020-04-01

امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.

Show...
عکاسی جنگ؛ ساسان مویدی در گفت‌وگو با ثنا ولدخانی
2020-04-01

امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

گوشه‌ی رخوت
2018-11-03

رادیو ‌‌گوشه را می‌شنوید؛ تابستان همان سال گوشه‌ی رخوت گوشه‌ی رخوت گزارش کوتاهی است از رخوت کشدار گرمای تابستان در کلمات گرمازده‌ی ادبیات فارسی و جهان. در سینما و موسیقی. در آن چه که دوستش داریم. حالا که دست ما از موج‌های کوتاه و بلند اف‌ام و ای‌ام کوتاه است، رادیو گوشه را - جای رادیو - روی امواج احساس و موبایل خود! و در صورت تمایل با هدفون، بشنوید و ما را به دوستان‌تان معرفی کنید.

Show...
رادیو گوشه - شماره‌ی 2 - گوشه‌ی دانشگاه تهران
2018-11-03

...

Show...
رادیو گوشه - شماره‌ی ۳ - گوشه‌ی نان
2018-12-06

رادیو گوشه - شماره‌ی 3 - گوشه‌ی نان

Show...
رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 1
2019-01-13

از امروز در رادیو گوشه، گوشه‌ی خبر را هم اضافه کردیم و سعی می‌کنیم به گوشه‌های مختلف فرهنگ و هنر و ادبیات سرک بکشیم.

Show...
رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 2
2019-01-13

از امروز در رادیو گوشه، گوشه‌ی خبر را هم اضافه کردیم و سعی می‌کنیم به گوشه‌های مختلف فرهنگ و هنر و ادبیات سرک بکشیم.

Show...
رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 3
2019-01-13

از امروز در رادیو گوشه، گوشه‌ی خبر را هم اضافه کردیم و سعی می‌کنیم به گوشه‌های مختلف فرهنگ و هنر و ادبیات سرک بکشیم.

Show...
رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 4
2019-01-14

از امروز در رادیو گوشه، گوشه‌ی خبر را هم اضافه کردیم و سعی می‌کنیم به گوشه‌های مختلف فرهنگ و هنر و ادبیات سرک بکشیم.

Show...
رادیو گوشه - شماره‌ی 4 - گوشه‌ی سیمرغ
2019-01-31

رادیو گوشه - شماره‌ی چهار - گوشه‌ی سیمرغ سلام سینما در این پادکست خوشحالیم که منیژه حکمت روبرت صافاریان امیر پوریا و شهرام مکری همراه ما هستند #رادیوگوشه #گوشه_سیمرغ #پادکست

Show...
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی اول - گوشه‌ی اقتباس
2019-03-21

خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...

Show...
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی دوم - گوشه‌ی نوشتن
2019-03-29

خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...

Show...
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی سوم - گوشه‌ی جامعه
2019-03-30

خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...

Show...
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی چهارم - گوشه‌ی ترجمه
2019-03-30

خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...

Show...
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی پنجم - گوشه‌ی اسطوره (بخش اول)
2019-03-30

خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...

Show...
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی پنجم - گوشه‌ی اسطوره (بخش دوم)
2019-03-30

خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...

Show...
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی ششم - گوشه‌ی شاهنامه
2019-04-04

خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...

Show...
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی هفتم - گوشه‌ی استادیوم
2019-04-04

خرسندیم که هدیه‌ی نوروزی نشر چشمه هفت‌گفت‌وگو است که در رادیو گوشه تهیه شده است. از چهارشنبه 29 اسفند ساعت 6 عصر اولین گفت‌وگو از هفت‌گفت‌وگو را بشنوید. سال نو مبارک...

Show...
شماره‌ی صفر | روز صادق هدایت
2019-04-30

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
شماره‌ی اول | روز صادق چوبک
2019-04-30

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
شماره‌ی دوم | روز احمد شاملو
2019-04-30

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
شماره‌ی سوم | روز محمود دولت‌آبادی
2019-04-30

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
شماره‌ی چهارم | روز نجف دریابندری
2019-04-30

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
شماره‌ی پنجم | روز غلامحسین ساعدی
2019-04-30

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
شماره‌ی ششم | روز عباس کیارستمی
2019-05-03

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
شماره‌ی هفتم | روز هوشنگ گلشیری
2019-05-03

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
شماره‌ی هشتم | روز فروغ فرخزاد
2019-05-03

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
شماره‌ی نهم | روز نسل نو
2019-05-08

رادیو گوشه، گوشه‌ی نمایشگاه

Show...
نوروزنامه‌خوانی خیام؛ با صدای محمود دولت‌آبادی
2020-03-19

امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.

Show...
قصه‌گویی در سینما؛ رخشان بنی‌اعتماد در گفت‌وگو با محسن آزرم
2020-03-22

امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.

Show...
ترجمه و زبان؛ فرزانه طاهری در گفت‌وگو با علیرضا کیوانی‌نژاد
2020-03-24

امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.

Show...
شعر در گذر زمان؛ علی باباچاهی در گفت‌وگو با رسول رخشا
2020-03-28

امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.

Show...
جعل تاریخ؛ رضا جولایی در گفت‌وگو با مهدی یزدانی‌خرم
2020-03-28

امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.

Show...
ادبیات بازگشت؛ عتیق رحیمی در گفت‌وگو با عالیه عطایی
2020-03-30

امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.

Show...
عکاسی جنگ؛ ساسان مویدی در گفت‌وگو با ثنا ولدخانی
2020-04-01

امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.

Show...
عکاسی جنگ؛ ساسان مویدی در گفت‌وگو با ثنا ولدخانی
2020-04-01

امسال هدیه‌ی نوروزی نشرچشمه و رادیوگوشه یک نوروزخوانی و شش گفت‌وگو است. پنج‌شنبه ۲۹ اسفند ساعت ۶ عصر نوروزنامه‌خوانی خیام را با صدای محمود دولت‌آبادی بشنوید. پیشاپیش سال نو مبارک.

Show...

Latest Episode