رترو گیمینگ | Retro Gaming
Category News
Published October 29, 2020
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بازی‌های ویدیویی از منظر تاریخ پادکست رتروگیمینگ بخشی از رادیوی اینترنتی پی‌اس ارنا نگاهی عمیق به سرگرمی‌های قصه‌ محور

Available Episodes

پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت دوم- کنسول Atari 2600
2020-07-02

با قسمت دوم سری پادکست جدید پی اس آرنا، با نام رترو گیمینگ در خدمت شما هستیم. در پادکست «رترو گیمینگ»، ما به شکل کامل و مفصل به کنسول‌های رترو و قدیمی می‌پردازیم. اگر به یاد داشته باشید، در قسمت قبلی پادست رترو گیمینگ، ما به بررسی اولین کنسول خانگی تار...

Show...
پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت سوم- کنسول Super Famicom
2020-07-16

با قسمت سوم سری پادکست جدید پی اس آرنا، با نام رترو گیمینگ در خدمت شما هستیم. در پادکست «رترو گیمینگ»، ما به شکل کامل و مفصل به کنسول‌های رترو و قدیمی می‌پردازیم. اگر به یاد داشته باشید، در قسمت قبلی پادکست رترو گیمینگ ما به بررسی تاریخچه‌ی کنسول افسان...

Show...
پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت چهارم- کامپیوتر Commodore 64
2020-07-25

با قسمت چهارم سری پادکست جدید پی اس آرنا، با نام رترو گیمینگ در خدمت شما هستیم. در پادکست «رترو گیمینگ»، ما به شکل کامل و مفصل به کنسول‌ها و پلتفرم‌های گیمینگ رترو و قدیمی می‌پردازیم. اگر به یاد داشته باشید، در قسمت قبلی سری پادکست رترو گیمینگ، ما به س...

Show...
پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت پنجم- خاطره بازی
2020-07-30

با قسمت پنجم سری پادکست «رترو گیمینگ» همراه شما عزیزان هستیم. ما در پادکست اپیزودیک رترو گیمینگ، به بررسی تاریخچه، داستان‌ها و رمز و رازهای کنسول‌ها و پلتفرم‌های رترو و قدیمی می‌پردازیم و به نوعی آن‌ها را از زیر ذره بین عبور می‌دهیم.

Show...
پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت اول فصل دوم- تاریخ بازی‌سازی در ایران
2020-09-24

پس از هفته‌ها غیبت، سرانجام با فصل دوم سری پادکست «رترو گیمینگ» بازگشتیم و با برنامه‌ها و موضوعات جذاب و فوق‌العاده، با شما همراه هستیم. اگر از شنوندگان سری پادکست رترو گیمینگ باشید، حتما می‌دانید که ما در فصل اول این سری پادکست،‌ به سراغ کنسول‌ها و پل...

Show...
پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت دوم فصل دوم- تاریخ بازی‌سازی در ایران (2)
2020-10-01

با قسمت دوم از فصل دوم سری پادکست «رترو گیمینگ» در خدمت شما هستیم. در این قسمت از پادکست، بحث قسمت گذشته‌ را درباره تاریخ بازی‌سازی در ایران ادامه می‌دهیم. با پی اس آرنا در ادامه مطلب همراه باشید. برای کسانی که به تازگی با پادکست ما آشنا شدند و اطلاعات...

Show...
پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت سوم فصل دوم- تاریخ بازی‌سازی در ایران (3)
2020-10-09

به قسمت سوم از فصل دوم سری پادکست رترو گیمینگ خوش آمدید. در این قسمت از پادکست، بحث قسمت گذشته‌ را درباره تاریخ بازی‌سازی در ایران ادامه می‌دهیم و به یک سرانجام می‌رسانیم. با پی اس آرنا در ادامه مطلب همراه باشید.

Show...
پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت چهارم فصل دوم- تاریخ بازی‌سازی در ترکیه
2020-10-15

با چهارمین قسمت از دومین فصل سری پادکست رترو گیمینگ همراه شما هستیم. در این قسمت، به سراغ تاریخ بازی سازی در کشور ترکیه می‌رویم و اطلاعات و جزئیاتی جالب را به شما ارائه می‌دهیم. با پی اس آرنا در ادامه مطلب همراه باشید.

Show...
پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت پنجم فصل دوم- تاریخ بازی‌سازی در لهستان
2020-10-22

ورود شما عزیزان را به قسمت پنجم از فصل دوم سری پادکست رترو گیمینگ خو‌ش‌آمد می‌گویم. در این قسمت، به سراغ تاریخ بازی سازی در کشور لهستان می‌رویم و اطلاعات و جزئیاتی جالب را به شما ارائه می‌دهیم. با پی اس آرنا در ادامه مطلب همراه باشید.

Show...
پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت ششم فصل دوم- ویژه برنامه خاطره‌ بازی
2020-10-29

به قسمت ششم از فصل دوم سری پادکست رتروگیمینگ خوش‌آمدید. سرانجام فصل دوم نیز به پایان خود رسید و در انتهای راه، دوست داریم با ویژه برنامه «خاطره بازی» پرونده فصل دوم رترو گیمینگ را ببندیم و ساعتی را با هم خوش بگذرانیم.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت دوم- کنسول Atari 2600
2020-07-02

با قسمت دوم سری پادکست جدید پی اس آرنا، با نام رترو گیمینگ در خدمت شما هستیم. در پادکست «رترو گیمینگ»، ما به شکل کامل و مفصل به کنسول‌های رترو و قدیمی می‌پردازیم. اگر به یاد داشته باشید، در قسمت قبلی پادست رترو گیمینگ، ما به بررسی اولین کنسول خانگی تار...

Show...
پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت سوم- کنسول Super Famicom
2020-07-16

با قسمت سوم سری پادکست جدید پی اس آرنا، با نام رترو گیمینگ در خدمت شما هستیم. در پادکست «رترو گیمینگ»، ما به شکل کامل و مفصل به کنسول‌های رترو و قدیمی می‌پردازیم. اگر به یاد داشته باشید، در قسمت قبلی پادکست رترو گیمینگ ما به بررسی تاریخچه‌ی کنسول افسان...

Show...
پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت چهارم- کامپیوتر Commodore 64
2020-07-25

با قسمت چهارم سری پادکست جدید پی اس آرنا، با نام رترو گیمینگ در خدمت شما هستیم. در پادکست «رترو گیمینگ»، ما به شکل کامل و مفصل به کنسول‌ها و پلتفرم‌های گیمینگ رترو و قدیمی می‌پردازیم. اگر به یاد داشته باشید، در قسمت قبلی سری پادکست رترو گیمینگ، ما به س...

Show...
پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت پنجم- خاطره بازی
2020-07-30

با قسمت پنجم سری پادکست «رترو گیمینگ» همراه شما عزیزان هستیم. ما در پادکست اپیزودیک رترو گیمینگ، به بررسی تاریخچه، داستان‌ها و رمز و رازهای کنسول‌ها و پلتفرم‌های رترو و قدیمی می‌پردازیم و به نوعی آن‌ها را از زیر ذره بین عبور می‌دهیم.

Show...
پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت اول فصل دوم- تاریخ بازی‌سازی در ایران
2020-09-24

پس از هفته‌ها غیبت، سرانجام با فصل دوم سری پادکست «رترو گیمینگ» بازگشتیم و با برنامه‌ها و موضوعات جذاب و فوق‌العاده، با شما همراه هستیم. اگر از شنوندگان سری پادکست رترو گیمینگ باشید، حتما می‌دانید که ما در فصل اول این سری پادکست،‌ به سراغ کنسول‌ها و پل...

Show...
پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت دوم فصل دوم- تاریخ بازی‌سازی در ایران (2)
2020-10-01

با قسمت دوم از فصل دوم سری پادکست «رترو گیمینگ» در خدمت شما هستیم. در این قسمت از پادکست، بحث قسمت گذشته‌ را درباره تاریخ بازی‌سازی در ایران ادامه می‌دهیم. با پی اس آرنا در ادامه مطلب همراه باشید. برای کسانی که به تازگی با پادکست ما آشنا شدند و اطلاعات...

Show...
پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت سوم فصل دوم- تاریخ بازی‌سازی در ایران (3)
2020-10-09

به قسمت سوم از فصل دوم سری پادکست رترو گیمینگ خوش آمدید. در این قسمت از پادکست، بحث قسمت گذشته‌ را درباره تاریخ بازی‌سازی در ایران ادامه می‌دهیم و به یک سرانجام می‌رسانیم. با پی اس آرنا در ادامه مطلب همراه باشید.

Show...
پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت چهارم فصل دوم- تاریخ بازی‌سازی در ترکیه
2020-10-15

با چهارمین قسمت از دومین فصل سری پادکست رترو گیمینگ همراه شما هستیم. در این قسمت، به سراغ تاریخ بازی سازی در کشور ترکیه می‌رویم و اطلاعات و جزئیاتی جالب را به شما ارائه می‌دهیم. با پی اس آرنا در ادامه مطلب همراه باشید.

Show...
پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت پنجم فصل دوم- تاریخ بازی‌سازی در لهستان
2020-10-22

ورود شما عزیزان را به قسمت پنجم از فصل دوم سری پادکست رترو گیمینگ خو‌ش‌آمد می‌گویم. در این قسمت، به سراغ تاریخ بازی سازی در کشور لهستان می‌رویم و اطلاعات و جزئیاتی جالب را به شما ارائه می‌دهیم. با پی اس آرنا در ادامه مطلب همراه باشید.

Show...
پادکست رترو گیمینگ؛ قسمت ششم فصل دوم- ویژه برنامه خاطره‌ بازی
2020-10-29

به قسمت ششم از فصل دوم سری پادکست رتروگیمینگ خوش‌آمدید. سرانجام فصل دوم نیز به پایان خود رسید و در انتهای راه، دوست داریم با ویژه برنامه «خاطره بازی» پرونده فصل دوم رترو گیمینگ را ببندیم و ساعتی را با هم خوش بگذرانیم.

Show...

Latest Episode