روایت بیداری
Category History
Published May 20, 2021
Episodes 27

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

روایت بیداری مروری است بر کتب منبع و معتبر تاریخ معاصر ایران از ابتدای مشروطه تا انقلاب 57 . پادکست در سه فصل منتشر میشود. فصل اول مشروطه - فصل دوم رضاشاه - و فصل سوم محمد رضا شاه . در فصل اول تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی و تاریخ بیداری ایرانیان اثر ناظم الاسلام کرمانی خوانده میشود .و در دیگر فصل ها نیز کتب شاخصی که به این دوره های تاریخی پرداخته اند خوانده میشود . پادکستر اعتقاد دارد برای شناخت و تحلیل تاریخ باید از خلاصه گویی و ویکی پدیایی خواندن وقایع حذر کرد و با صبوری به دنبال جزئیات گشت . در واقع باید نور افکن هایی که بر گذشته تابانده شده (که معمولا جریان غالب و مغلوب هر کدام با توجه به منافع خود وقایع را تعریف میکنند) خاموش کرد . شمعی به دست گرفته و خود به جستجو بپردازیم .

Available Episodes

فصل اول-مقدمه-تاریخ مشروطه ایران
2021-01-19

در این قسمت به معرفی پادکست روایت بیداری می پردازیم.همچنین در ادامه مفدمه کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی را می خوانیم. این کتاب منبع و مرجع مهم و معتبری در تاریخ معاصر ایران می باشد . لطفا با نظر و پیشنهاد های خود ما را در ارائه هرچه بهتر پادکست یاری کنید شما می توایند با آیدی revayat_bidari در توئیتر و اینیستاگرام با ما در تماس باشید همچنین با [email protected] می توانید مستقیم با من در ارتباط باشید

Show...
فصل اول-قسمت 1-تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی-گفتار یکم
2021-01-19

گفتار یکم- ایرانیان چگونه بیدارشدند؟در این قسمت بهمعرفی سپه سالار - میرزا ملکم خان -سید جمال الدین اسد آبادی پرداخته شده است . همچنین نامه سید به ناصر الدین شاه خوانده میشود - و به ماجرای تنباکو پرداخته میشود -

Show...
فصل اول -قسمت ۲ - تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی- گفتار یکم
2021-01-27

در این قسمت از روزنامه ها سخن گفته میشود وایجاد دبستان و سختی هایش توسط رشدیه و مخالفت ملاها . همچنین درباره امین الدوله و کارهایش میشنویم . و چگونگی برافتادن اتابک را خواهیم فهمید .

Show...
فصل اول - قسمت ۳ - تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی-پایان گفتار یکم
2021-02-01

در این قسمت جدال طلبه ها بر سر موقوفات و در آمد آن و دستگیری سران این آشوب توسط عین الدوله و ناراحتی مردم از رفتار او با طلبه ها را می‌شنویم. همچنین پیمان گمرکی جدید با روسیه باعث اعتراض بازرگانان می‌شود ومرحوم بهبهانی نیز این را دستاویز کرده و به عین الدوله می‌تازد و عزل او را خواستار میشود . از پیشرفت دبستان ها آگاه میشویم که مردم امید داشتند با سواد و آگاهی تمامی مشکلات برطرف شود. تعداد روزنامه نیز فزونی میگیرد و هر یک به نوعی بر آگاهی مردم می‌افزاید.

Show...
فصل اول -قسمت ۴ - تاریخ مشروطه ایران - احمد کسروی -گفتار دوم
2021-02-06

در این قسمت مرحوم بهبهانی برای پیدا کردن یک همراه، برای پیگیری خواست هایش به مرحوم طباطبایی پیشنهاد می‌دهد و در این زمان پیوند این دو به دست می آید . بهبهانی و طباطبایی از هر فرصتی برای اعتراض به وضع موجود و برکناری عین الدوله استفاده می‌کنند، از اعتراض به ساختن بانک روسی بر روی قبرستان قدیمی مسلمانان گرفته ، تا چوب خوردن بازرگانان به دست عین الدوله به بهانه گرانی قند ، بعد از پیش آمد مسجد شاه که با دسیسه امام جمعه تهران به گرد هم آیی اعتراضی سیدین حمله میشود ، این دو و انبوهی دیگر به شاه عبد العظیم میروند و بست مینشینند ، عین الدوله با هر دسیسه ای نمیتواند آنها را پراکنده کند و در انتها شاه خواست سیدین را می‌پذیرد، بعد از قضیه فتوای تنباکو ، این را میتوان اولین حرکت جدی و شروع مشروطه دانست .

Show...
فصل اول - قسمت ۵ - تاریخ مشروطه‌ ایران - احمد کسروی - گفتار دوم
2021-02-14

در این قسمت درباره عدالتخانه که مهمترین خواست معترضین در عبد العظیم بود می‌خوانیم،  همچنین بازگشت پیروزمندانه آنان را بعد از شکست نقشه های عین الدوله ، این پیروزی معترضین را قدرتمند تر می‌کند.  عین الدوله با آنکه شاه موافقت نامه خود را به صورت نامه اعلام میکند همچنان در فکر نیرنگ و مخالفت است ، و مرحوم طباطبایی مجبور می‌شود در نامه ای به او اتمام حجت کند . آشوب مشهد در اعتراض به گرانی نان و گوشت نیز در این زمان روی می‌دهد

Show...
فصل اول - قسمت ۶ - تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی -گفتار دوم
2021-02-20

در این قسمت مرحوم طباطبایی در ادامه بی عملی عین الدوله نامه ای به مظفرالدین شاه می‌نویسد و میگوید بدون همدلی دولت و ملت ، ایران از دست می رود . همچین عین الدوله برای زهر چشم گرفتن از معترضین چند تن از نزدیکان سیدین رو تبعید میکند ، در ادامه ناصر الملک را وادار می‌کند در نامه ای مرحوم طباطبایی را منصرف کند از مشروطه خواهی .

Show...
فصل اول - قسمت ۷ - تاریخ مشروطه‌ ایران- احمد کسروی - گفتار دوم
2021-02-27

عین الدوله و دسیسه هایش تمامی ندارد ، او دستور دستگیری  شیخ محمد واعظ را می‌دهد و در هنگام دستگیری و زد و خورد بین طرفداران شیخ با دولتیان افرادی کشته می‌شوند.  همین باعث یک تحصن بزرگ در مسجد آدینه میشود . در آنجا نیز کسان بسیاری کشته می‌شوند و سیدین مجبور می‌شوند باز عزم سفر و رفتن از تهران کنند.

Show...
فصل اول - قسمت ۸ - تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی - گفتار دوم
2021-03-06

معترضین از تهران خارج و به ابن بابویه میروند . در این هنگام عده ای از هوادارن به سفارت انگلیس پناهنده میشوند و عرض چند روز هزاران نفر گرد هم می‌آیند. فشار بر شاه بیشتر می‌شود در همین حین ولعهید به خاطر کینه شخصی با عین الدوله علما تبریز را به تلگراف و همراهی با علما تهران دعوت می‌کند. مشروطه دارد به نقطه حساس خود می رسد

Show...
فصل اول - قسمت ۹ - تاریخ مشروطه ایران - احمد کسروی- پایان گفتار دوم
2021-03-13

فرمان مشروطه بالاخره بعد از اتفاقات و حوادث گوناگون، با مدیریت و تدبیر سیدین ، امضا و ابلاغ شد . و نمایندگان در محفلی جمع شدند تا درباره مجلس و قوانین به گفتگو بنشینند.

Show...
فصل اول - قسمت ۱۰ - تاریخ مشروطه ایران - احمد کسروی- گفتار سوم
2021-03-21

(اصلاحیه: دقیقه ۲۵ یِک چهارِ یکْ سال درست می باشد) در این قسمت می شنویم رویداد های تبریز در ادامه مشروطه تهران ، این که تبریز به واسطه این که شهری تجاری بازرگانی بود و در نزدیکی مرز عثمانی و قفقاز و روسیه ، تجار به واسطه این رفت و آمد آگاهی هایی در مورد دولت و آزادی به دست آوردند و این آگاهی به مرور پخش میشد در فضای تبریز ، به نسبت این فهم تبریز ادامه کار مشروطه را زودتر و با قدرت تر از سایر شهر ها گرفت ، همچنین از فرقه ها و تفرقه های مذهبی در این شهر آگاهی پیدا می‌کنیم

Show...
فصل اول - قسمت ۱۱ - تاریخ مشروطه ایران - احمد کسروی - گفتار سوم
2021-03-29

اصلاحیه : ظِلِّ السلطان صحیح می باشد . Zell_e soltan در این قسمت میشنویم : داستان نان در تبریز ، که یک عده از اشخاص دولتی و ملّا ها نان و آرد را در دست داشتند و با نانوایان سر و سر داشتند و قیمت نان را بالا می‌بردند ،نانی که بسیار مهم بود برای مردم .از داستان ایل شکاک و جعفر آقا شکاک که امان نامه میگیرد و او را می کشند ،میشنویم ،و همچنین از جنگ و کشتار بین مسلمانان و ارامنه قفقاز میشنویم که احساسات مردم تبریز را بسیار بر می انگیزاند.

Show...
فصل اول -قسمت ۱۲-تاریخ مشروطه‌ ایران-احمد کسروی -گفتار سوم
2021-04-08

در این قسمت از بدی های محمد علی میرزای ولیعهد خواهیم شنید ، فردی مستبد ، و فاسد که همچون آهن ربا افراد سودجو و ظالم را به حلقه نزدیکان خود جذب میکرد . و همچنین از روشنفکران و تجدد خواهان تبریز خواهیم شنید ، و در یک گفتار خارج از کتاب به انجمن های دوران مشروطه که از همین بزرگان (و دیگر تجدد خواهان ایران ) تشکیل شده بود و خواست ها و اهداف مختلفی داشت سخن خواهیم گفت

Show...
فصل اول-قسمت ۱۳-تاریخ مشروطه ایران- گفتار سوم
2021-04-12

اصلاحیه دقیقه ۳۲ در شعر دَیهیم صحیح است به معنای تاج پادشاهی در این قسمت می شنویم : چند تن از تبریزی‌ها در ادامه حرکت معترضین تهران ، داستان اعتراض و بسط نشینی در سفارت انگلیس را بر پا میکنند ، و با ترفند هایی مردم را ترقیب و سپس هوشیار میکنند تا بازار ها را بسته و در مسجد صمصامخان جمع شوند ، مشروطه در تبریز نیز شکل گرفته و مردم آزادی خواهی را فریاد می زنند

Show...
فصل اول - قسمت ۱۴ - تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی - گفتار سوم
2021-04-19

مظفرالدین شاه تلگراف به تبریز میزند و اعلام میکند فرمان مشروطه داده شده و کارها طبق برنامه به پیش خواهد رفت ، ولی مردم تبریز ، با آینده نگری میدان را به یکباره خالی نمیکنند و به تشکیل انجمن و دسته و نهاد هایی می پردازند تا این فرصت تاریخی از دست نرود

Show...
فصل اول - قسمت ۱۵ -تاریخ مشروطه‌ ایران-احمد کسروی -گفتار سوم
2021-04-21

در این قسمت می شنویم ،بالاخره داروالشوری برپا شد ، در کاخی که سپهسالار به یادگار گذاشته بود ، سپهسالاری که خود جلو دار اصلاحات در ایران بود ، و البته کاخ خالی و بدون صندلی 🤔 . مردم تبریز میرهاشم دوچی را که توهم رهبریت و جلوداری نهضت رو داشت از شهر بیرون کردند ،همچنین امام جمعه تبریز که عمری خود را جدای مردم می‌دانست و ظلم میکرد ، از شهر تبعید کردند ، انقلاب در حال تصفیه و شکل گیری است.

Show...
فصل اول -قسمت ۱۶ - تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی -گفتار سوم
2021-04-24

در این قسمت میشنویم : محمد علی میرزا بعد از اتمام انتخاب نمایندگان دستور داد انجمن تبریز منحل بشه ، ولی مردم تبریز و بالاخص دسته مجاهدین هوشیار تر از این بودند که به او میدان دهند ،و جلو او ایستادند و موفق شدند . همزمان مجلس در تهران نیز خودی نشان داد و با سومین وام دولت مخالفت کرد ، و گفت خودمان بانک تاسیس میکنیم و به دولت وام می‌دهیم .

Show...
فصل اول - قسمت ۱۷ - تاریخ مشروطه‌ ایران-احمد کسروی- گفتار سوم
2021-04-28

در این قسمت می شنویم : برای تاسیس بانک و پرداخت وام به دولت شور و شوق ملی به وجود آمد و فقیر و غنی در کنار یکدیگر به کمک شتافتند . محمد علی میرزا با ناامن کردن اطراف تبریز سعی در اخلال بود که مجاهدین ایستادگی کردند . و در آخر با آگاهی از روز های پایانی عمر مظفرالدین شاه ، محمد علی میرزا به تهران رفت .

Show...
فصل اول -قسمت ۱۸-تاریخ مشروطه ایران - احمد کسروی - گفتار سوم
2021-05-01

قانون اساسی بالاخره توسط شاه و ولیعهد به امضا رسید ، و مردم و نمایندگان به شادمانی پرداختند ، همچنین نمایندگان تبریز پس از کلی مشکلات به سمت تهران به راه افتادند . ولی قبل از رفتن مجلسی به راه شد ، قرآن به میان آمد و نمایندگان و مردم را به قرآن قسم دادند که پشتوانه یکدیگر باشند .

Show...
فصل اول -قسمت ۱۹ -تاریخ مشروطه ایران-احمد کسروی - گفتار سوم
2021-05-08

در این قسمت میشنویم :جنگ حیدری و نعمتی بر سر انجمن ایالتی، و خلاصه ای کلی از گفتار سوم

Show...
فصل اول -قسمت بیست - تاریخ مشروطه ایران- احمد کسروی-گفتار چهارم
2021-05-15

در این قسمت می شنویم: محمدعلی شاه در مراسم تاج گذاري، هیچ یک از نمایندگان مردم را دعوت نکرد، و این امر بسیار ناراحت کننده بود برای نمایندگان و مردم . محمد علی شاه‌، از حکام ولایات طرفداری میکرد تا با مشروطه خواهان مخالفت و بد رفتاری کنند ، کم گم بد عهدی های محمدعلی شاه پیدا می شود .

Show...
فصل اول - قسمت ۲۱ - تاریخ مشروطه ایران احمد کسروی-گفتار چهارم
2021-05-20

در این قسمت محمد علی شاه تاج گذاری بدون نمایندگان مردم انجام می دهد و وزیرانی که نمایندگان درخواست معرفیشان را داشتند ، را در نامه ای معرفی می‌کند ولی نمایندگان ناراضی هستند چون که هیچ نشانی از تعهد و مسئولیت و جواب دهی در این مورد نمی‌بینند.

Show...
فصل اول -قسمت ۲۲- تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی-گفتار چهارم
2021-06-01

مردم تبریز از فتنه ها و اندیشه های محمد علی شاه باخبر هستند و از سهل انگاری نمایندگان در تهران ناراحت ، به همین علت در تلگرافخانه جمع می‌شوند و درخواست میکنند نمایندگان و سیدین در تلگرافخانه تهران جمع شده و پاسخگو باشند که چرا هیچ عکس العملی از خود نشان نمی‌دهند.

Show...
فصل اول _ قسمت ۲۳ - تاریخ مشروطه ایران- احمد کسروی -گفتار چهارم
2021-06-22

در این قسمت جریان های تلگراف و بعد از آن دنبال می‌شود

Show...
فصل اول-قسمت ۲۴- تاریخ مشروطه ایران-احمد کسروی-گفتار چهارم
2021-06-29

خلاصه

Show...
فصل اول -قسمت ۲۵-تاریخ مشروطه ایران-احمد کسروی- گفتار چهارم
2021-07-26

در این قسمت میشنویم : مجلس با پافشاری خود اصف الدوله حاکم خراسان را برکنار کرده و بازخواست میکند . همچنین دولت بالاخره مجبور می‌شود کابینه جدیدی را معرفی کند و مجلس از آنان جواب دهی و پاسخ گو بودن را مطالبه میکنند ، چیزی که در ابتدا بسیار باعث کدورت بین مجلس و دولت بود .

Show...
فصل اول-قسمت ۲۶-تاریخ مشروطه ایران-احمد کسروی-گفتار چهارم
2021-08-08

قسمت ۲۶

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

فصل اول-مقدمه-تاریخ مشروطه ایران
2021-01-19

در این قسمت به معرفی پادکست روایت بیداری می پردازیم.همچنین در ادامه مفدمه کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی را می خوانیم. این کتاب منبع و مرجع مهم و معتبری در تاریخ معاصر ایران می باشد . لطفا با نظر و پیشنهاد های خود ما را در ارائه هرچه بهتر پادکست یاری کنید شما می توایند با آیدی revayat_bidari در توئیتر و اینیستاگرام با ما در تماس باشید همچنین با [email protected] می توانید مستقیم با من در ارتباط باشید

Show...
فصل اول-قسمت 1-تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی-گفتار یکم
2021-01-19

گفتار یکم- ایرانیان چگونه بیدارشدند؟در این قسمت بهمعرفی سپه سالار - میرزا ملکم خان -سید جمال الدین اسد آبادی پرداخته شده است . همچنین نامه سید به ناصر الدین شاه خوانده میشود - و به ماجرای تنباکو پرداخته میشود -

Show...
فصل اول -قسمت ۲ - تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی- گفتار یکم
2021-01-27

در این قسمت از روزنامه ها سخن گفته میشود وایجاد دبستان و سختی هایش توسط رشدیه و مخالفت ملاها . همچنین درباره امین الدوله و کارهایش میشنویم . و چگونگی برافتادن اتابک را خواهیم فهمید .

Show...
فصل اول - قسمت ۳ - تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی-پایان گفتار یکم
2021-02-01

در این قسمت جدال طلبه ها بر سر موقوفات و در آمد آن و دستگیری سران این آشوب توسط عین الدوله و ناراحتی مردم از رفتار او با طلبه ها را می‌شنویم. همچنین پیمان گمرکی جدید با روسیه باعث اعتراض بازرگانان می‌شود ومرحوم بهبهانی نیز این را دستاویز کرده و به عین الدوله می‌تازد و عزل او را خواستار میشود . از پیشرفت دبستان ها آگاه میشویم که مردم امید داشتند با سواد و آگاهی تمامی مشکلات برطرف شود. تعداد روزنامه نیز فزونی میگیرد و هر یک به نوعی بر آگاهی مردم می‌افزاید.

Show...
فصل اول -قسمت ۴ - تاریخ مشروطه ایران - احمد کسروی -گفتار دوم
2021-02-06

در این قسمت مرحوم بهبهانی برای پیدا کردن یک همراه، برای پیگیری خواست هایش به مرحوم طباطبایی پیشنهاد می‌دهد و در این زمان پیوند این دو به دست می آید . بهبهانی و طباطبایی از هر فرصتی برای اعتراض به وضع موجود و برکناری عین الدوله استفاده می‌کنند، از اعتراض به ساختن بانک روسی بر روی قبرستان قدیمی مسلمانان گرفته ، تا چوب خوردن بازرگانان به دست عین الدوله به بهانه گرانی قند ، بعد از پیش آمد مسجد شاه که با دسیسه امام جمعه تهران به گرد هم آیی اعتراضی سیدین حمله میشود ، این دو و انبوهی دیگر به شاه عبد العظیم میروند و بست مینشینند ، عین الدوله با هر دسیسه ای نمیتواند آنها را پراکنده کند و در انتها شاه خواست سیدین را می‌پذیرد، بعد از قضیه فتوای تنباکو ، این را میتوان اولین حرکت جدی و شروع مشروطه دانست .

Show...
فصل اول - قسمت ۵ - تاریخ مشروطه‌ ایران - احمد کسروی - گفتار دوم
2021-02-14

در این قسمت درباره عدالتخانه که مهمترین خواست معترضین در عبد العظیم بود می‌خوانیم،  همچنین بازگشت پیروزمندانه آنان را بعد از شکست نقشه های عین الدوله ، این پیروزی معترضین را قدرتمند تر می‌کند.  عین الدوله با آنکه شاه موافقت نامه خود را به صورت نامه اعلام میکند همچنان در فکر نیرنگ و مخالفت است ، و مرحوم طباطبایی مجبور می‌شود در نامه ای به او اتمام حجت کند . آشوب مشهد در اعتراض به گرانی نان و گوشت نیز در این زمان روی می‌دهد

Show...
فصل اول - قسمت ۶ - تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی -گفتار دوم
2021-02-20

در این قسمت مرحوم طباطبایی در ادامه بی عملی عین الدوله نامه ای به مظفرالدین شاه می‌نویسد و میگوید بدون همدلی دولت و ملت ، ایران از دست می رود . همچین عین الدوله برای زهر چشم گرفتن از معترضین چند تن از نزدیکان سیدین رو تبعید میکند ، در ادامه ناصر الملک را وادار می‌کند در نامه ای مرحوم طباطبایی را منصرف کند از مشروطه خواهی .

Show...
فصل اول - قسمت ۷ - تاریخ مشروطه‌ ایران- احمد کسروی - گفتار دوم
2021-02-27

عین الدوله و دسیسه هایش تمامی ندارد ، او دستور دستگیری  شیخ محمد واعظ را می‌دهد و در هنگام دستگیری و زد و خورد بین طرفداران شیخ با دولتیان افرادی کشته می‌شوند.  همین باعث یک تحصن بزرگ در مسجد آدینه میشود . در آنجا نیز کسان بسیاری کشته می‌شوند و سیدین مجبور می‌شوند باز عزم سفر و رفتن از تهران کنند.

Show...
فصل اول - قسمت ۸ - تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی - گفتار دوم
2021-03-06

معترضین از تهران خارج و به ابن بابویه میروند . در این هنگام عده ای از هوادارن به سفارت انگلیس پناهنده میشوند و عرض چند روز هزاران نفر گرد هم می‌آیند. فشار بر شاه بیشتر می‌شود در همین حین ولعهید به خاطر کینه شخصی با عین الدوله علما تبریز را به تلگراف و همراهی با علما تهران دعوت می‌کند. مشروطه دارد به نقطه حساس خود می رسد

Show...
فصل اول - قسمت ۹ - تاریخ مشروطه ایران - احمد کسروی- پایان گفتار دوم
2021-03-13

فرمان مشروطه بالاخره بعد از اتفاقات و حوادث گوناگون، با مدیریت و تدبیر سیدین ، امضا و ابلاغ شد . و نمایندگان در محفلی جمع شدند تا درباره مجلس و قوانین به گفتگو بنشینند.

Show...
فصل اول - قسمت ۱۰ - تاریخ مشروطه ایران - احمد کسروی- گفتار سوم
2021-03-21

(اصلاحیه: دقیقه ۲۵ یِک چهارِ یکْ سال درست می باشد) در این قسمت می شنویم رویداد های تبریز در ادامه مشروطه تهران ، این که تبریز به واسطه این که شهری تجاری بازرگانی بود و در نزدیکی مرز عثمانی و قفقاز و روسیه ، تجار به واسطه این رفت و آمد آگاهی هایی در مورد دولت و آزادی به دست آوردند و این آگاهی به مرور پخش میشد در فضای تبریز ، به نسبت این فهم تبریز ادامه کار مشروطه را زودتر و با قدرت تر از سایر شهر ها گرفت ، همچنین از فرقه ها و تفرقه های مذهبی در این شهر آگاهی پیدا می‌کنیم

Show...
فصل اول - قسمت ۱۱ - تاریخ مشروطه ایران - احمد کسروی - گفتار سوم
2021-03-29

اصلاحیه : ظِلِّ السلطان صحیح می باشد . Zell_e soltan در این قسمت میشنویم : داستان نان در تبریز ، که یک عده از اشخاص دولتی و ملّا ها نان و آرد را در دست داشتند و با نانوایان سر و سر داشتند و قیمت نان را بالا می‌بردند ،نانی که بسیار مهم بود برای مردم .از داستان ایل شکاک و جعفر آقا شکاک که امان نامه میگیرد و او را می کشند ،میشنویم ،و همچنین از جنگ و کشتار بین مسلمانان و ارامنه قفقاز میشنویم که احساسات مردم تبریز را بسیار بر می انگیزاند.

Show...
فصل اول -قسمت ۱۲-تاریخ مشروطه‌ ایران-احمد کسروی -گفتار سوم
2021-04-08

در این قسمت از بدی های محمد علی میرزای ولیعهد خواهیم شنید ، فردی مستبد ، و فاسد که همچون آهن ربا افراد سودجو و ظالم را به حلقه نزدیکان خود جذب میکرد . و همچنین از روشنفکران و تجدد خواهان تبریز خواهیم شنید ، و در یک گفتار خارج از کتاب به انجمن های دوران مشروطه که از همین بزرگان (و دیگر تجدد خواهان ایران ) تشکیل شده بود و خواست ها و اهداف مختلفی داشت سخن خواهیم گفت

Show...
فصل اول-قسمت ۱۳-تاریخ مشروطه ایران- گفتار سوم
2021-04-12

اصلاحیه دقیقه ۳۲ در شعر دَیهیم صحیح است به معنای تاج پادشاهی در این قسمت می شنویم : چند تن از تبریزی‌ها در ادامه حرکت معترضین تهران ، داستان اعتراض و بسط نشینی در سفارت انگلیس را بر پا میکنند ، و با ترفند هایی مردم را ترقیب و سپس هوشیار میکنند تا بازار ها را بسته و در مسجد صمصامخان جمع شوند ، مشروطه در تبریز نیز شکل گرفته و مردم آزادی خواهی را فریاد می زنند

Show...
فصل اول - قسمت ۱۴ - تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی - گفتار سوم
2021-04-19

مظفرالدین شاه تلگراف به تبریز میزند و اعلام میکند فرمان مشروطه داده شده و کارها طبق برنامه به پیش خواهد رفت ، ولی مردم تبریز ، با آینده نگری میدان را به یکباره خالی نمیکنند و به تشکیل انجمن و دسته و نهاد هایی می پردازند تا این فرصت تاریخی از دست نرود

Show...
فصل اول - قسمت ۱۵ -تاریخ مشروطه‌ ایران-احمد کسروی -گفتار سوم
2021-04-21

در این قسمت می شنویم ،بالاخره داروالشوری برپا شد ، در کاخی که سپهسالار به یادگار گذاشته بود ، سپهسالاری که خود جلو دار اصلاحات در ایران بود ، و البته کاخ خالی و بدون صندلی 🤔 . مردم تبریز میرهاشم دوچی را که توهم رهبریت و جلوداری نهضت رو داشت از شهر بیرون کردند ،همچنین امام جمعه تبریز که عمری خود را جدای مردم می‌دانست و ظلم میکرد ، از شهر تبعید کردند ، انقلاب در حال تصفیه و شکل گیری است.

Show...
فصل اول -قسمت ۱۶ - تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی -گفتار سوم
2021-04-24

در این قسمت میشنویم : محمد علی میرزا بعد از اتمام انتخاب نمایندگان دستور داد انجمن تبریز منحل بشه ، ولی مردم تبریز و بالاخص دسته مجاهدین هوشیار تر از این بودند که به او میدان دهند ،و جلو او ایستادند و موفق شدند . همزمان مجلس در تهران نیز خودی نشان داد و با سومین وام دولت مخالفت کرد ، و گفت خودمان بانک تاسیس میکنیم و به دولت وام می‌دهیم .

Show...
فصل اول - قسمت ۱۷ - تاریخ مشروطه‌ ایران-احمد کسروی- گفتار سوم
2021-04-28

در این قسمت می شنویم : برای تاسیس بانک و پرداخت وام به دولت شور و شوق ملی به وجود آمد و فقیر و غنی در کنار یکدیگر به کمک شتافتند . محمد علی میرزا با ناامن کردن اطراف تبریز سعی در اخلال بود که مجاهدین ایستادگی کردند . و در آخر با آگاهی از روز های پایانی عمر مظفرالدین شاه ، محمد علی میرزا به تهران رفت .

Show...
فصل اول -قسمت ۱۸-تاریخ مشروطه ایران - احمد کسروی - گفتار سوم
2021-05-01

قانون اساسی بالاخره توسط شاه و ولیعهد به امضا رسید ، و مردم و نمایندگان به شادمانی پرداختند ، همچنین نمایندگان تبریز پس از کلی مشکلات به سمت تهران به راه افتادند . ولی قبل از رفتن مجلسی به راه شد ، قرآن به میان آمد و نمایندگان و مردم را به قرآن قسم دادند که پشتوانه یکدیگر باشند .

Show...
فصل اول -قسمت ۱۹ -تاریخ مشروطه ایران-احمد کسروی - گفتار سوم
2021-05-08

در این قسمت میشنویم :جنگ حیدری و نعمتی بر سر انجمن ایالتی، و خلاصه ای کلی از گفتار سوم

Show...
فصل اول -قسمت بیست - تاریخ مشروطه ایران- احمد کسروی-گفتار چهارم
2021-05-15

در این قسمت می شنویم: محمدعلی شاه در مراسم تاج گذاري، هیچ یک از نمایندگان مردم را دعوت نکرد، و این امر بسیار ناراحت کننده بود برای نمایندگان و مردم . محمد علی شاه‌، از حکام ولایات طرفداری میکرد تا با مشروطه خواهان مخالفت و بد رفتاری کنند ، کم گم بد عهدی های محمدعلی شاه پیدا می شود .

Show...
فصل اول - قسمت ۲۱ - تاریخ مشروطه ایران احمد کسروی-گفتار چهارم
2021-05-20

در این قسمت محمد علی شاه تاج گذاری بدون نمایندگان مردم انجام می دهد و وزیرانی که نمایندگان درخواست معرفیشان را داشتند ، را در نامه ای معرفی می‌کند ولی نمایندگان ناراضی هستند چون که هیچ نشانی از تعهد و مسئولیت و جواب دهی در این مورد نمی‌بینند.

Show...
فصل اول -قسمت ۲۲- تاریخ مشروطه ایران -احمد کسروی-گفتار چهارم
2021-06-01

مردم تبریز از فتنه ها و اندیشه های محمد علی شاه باخبر هستند و از سهل انگاری نمایندگان در تهران ناراحت ، به همین علت در تلگرافخانه جمع می‌شوند و درخواست میکنند نمایندگان و سیدین در تلگرافخانه تهران جمع شده و پاسخگو باشند که چرا هیچ عکس العملی از خود نشان نمی‌دهند.

Show...
فصل اول _ قسمت ۲۳ - تاریخ مشروطه ایران- احمد کسروی -گفتار چهارم
2021-06-22

در این قسمت جریان های تلگراف و بعد از آن دنبال می‌شود

Show...
فصل اول-قسمت ۲۴- تاریخ مشروطه ایران-احمد کسروی-گفتار چهارم
2021-06-29

خلاصه

Show...
فصل اول -قسمت ۲۵-تاریخ مشروطه ایران-احمد کسروی- گفتار چهارم
2021-07-26

در این قسمت میشنویم : مجلس با پافشاری خود اصف الدوله حاکم خراسان را برکنار کرده و بازخواست میکند . همچنین دولت بالاخره مجبور می‌شود کابینه جدیدی را معرفی کند و مجلس از آنان جواب دهی و پاسخ گو بودن را مطالبه میکنند ، چیزی که در ابتدا بسیار باعث کدورت بین مجلس و دولت بود .

Show...
فصل اول-قسمت ۲۶-تاریخ مشروطه ایران-احمد کسروی-گفتار چهارم
2021-08-08

قسمت ۲۶

Show...

Latest Episode