روزمرگی
Category TV & Film
Published January 22, 2021
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

نویسنده : امیرحسین سرمنگانی کارگردان : امیر پارساجو بازیگران : آرزو حجازی . ساغر قائمی . بهنام لواسانی . امیر پارساجو ‌

Available Episodes

سریال صوتی روز مرگی - قسمت اول -فصل اول
2020-12-18

نویسنده : امیرحسین سرمنگانی کارگردان : امیر پارساجو بازیگران : آرزو حجازی . ساغر قائمی . بهنام لواسانی . امیر پارساجو ‌ WWW.AVANPRODUCTION.COM

Show...
سریال صوتی روز مرگی - قسمت دوم -فصل اول
2020-12-19

نویسنده : امیرحسین سرمنگانی کارگردان : امیر پارساجو بازیگران : آرزو حجازی . ساغر قائمی . بهنام لواسانی . امیر پارساجو ‌ WWW.AVANPRODUCTION.COM

Show...
سریال صوتی روز مرگی - قسمت سوم - فصل اول
2020-12-23

نویسنده : امیرحسین سرمنگانی کارگردان : امیر پارساجو بازیگران : آرزو حجازی . ساغر قائمی . بهنام لواسانی . امیر پارساجو ‌ WWW.AVANPRODUCTION.COM

Show...
سریال صوتی روز مرگی -قسمت چهارم - فصل اول
2020-12-23

نویسنده : امیرحسین سرمنگانی کارگردان : امیر پارساجو بازیگران : آرزو حجازی . ساغر قائمی . بهنام لواسانی . امیر پارساجو ‌ WWW.AVANPRODUCTION.COM

Show...
سریال صوتی روز مرگی - فصل دوم - قسمت اول
2020-12-26

•نویسنده: امیرحسین سرمنگانی/ •کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو/ •دستیار کارگردان: صحرا اسماعیلی/ •بازیگران: منا اسکندری. آرزو حجازی . ساغر قائمی . بهنام لواسانی . علی نوری . امیر پارساجو / •صدابردار : هاتف فدایی ./ •تصویر برداران : صحرا اسماعیلی . منا اسکندری ./ •تهیه کننده: استودیو دژ •اسپانسر: گروه ساختمانی آماتیس . • برای گوش کردن و یا دانلود فایل صوتی ، به وب سایتِ آوان مراجعه کنید. | www.avanproduction.com | ________________

Show...
سریال صوتی روز مرگی - فصل دوم - قسمت دوم
2021-01-04

•نویسنده: امیرحسین سرمنگانی / •کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو / •دستیار کارگردان: صحرا اسماعیلی / •بازیگران: منا اسکندری. آرزو حجازی . ساغر قائمی . بهنام لواسانی . علی نوری . امیر پارساجو

Show...
سریال صوتی روز مرگی - فصل دوم - قسمت سوم
2021-01-05

•نویسنده: امیرحسین سرمنگانی /•کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو / •دستیار کارگردان: صحرا اسماعیلی / •بازیگران: منا اسکندری. آرزو حجازی . ساغر قائمی . بهنام لواسانی . علی نوری . امیر پارساجو

Show...
سریال صوتی روز مرگی - فصل دوم - قسمت چهارم
2021-01-09

•نویسنده: امیرحسین سرمنگانی/ •کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو / •دستیار کارگردان: صحرا اسماعیلی / •بازیگران: منا اسکندری. آرزو حجازی . ساغر قائمی . بهنام لواسانی . علی نوری . امیر پارساجو /•صدابردار : هاتف فدایی /. •تصویر برداران : صحرا اسماعیلی . منا اسکندری ./ •تهیه کننده: استودیو دژ

Show...
سریال صوتی روز مرگی - فصل دوم - قسمت پنجم (قسمت آخر )
2021-01-22

•نویسنده: امیرحسین سرمنگانی / •کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو / •دستیار کارگردان: صحرا اسماعیلی / •بازیگران: منا اسکندری { در نقش مُنا } /آرزو حجازی { در نقش ساحل } /ساغر قائمی { در نقش نگار } / بهنام لواسانی { در نقش دکتر } /علی نوری { در نقش امیر } / امیر پارساجو { در نقش کاوه } /* با حضورِ خانم پریچهر ، خواننده‌ی سیزده ساله‌ی کشورمون ، که موزیک انتهایِ این قسمت که قطعه ای از خانم گوگوش بود رو اجرا کردند. / •صدابردار : هاتف فدایی ./ •تصویر برداران : صحرا اسماعیلی . منا اسکندری . /•تهیه کننده: استودیو دژ /•اسپانسر: گروه ساختمانی آماتیس / • برای گوش کردن و یا دانلود فایل صوتی ، به وب سایتِ آوان مراجعه کنید. ( لینکِ سایت در بیو ) www.avanproduction.com ____________

Show...
مجموعه‌ی در تولدی دیگر-قسمت اول-فروغ فرخزاد
2021-03-31

• در تولدی دیگر • مجموعه پادکست زندگی موازی مشاهیر ایرانی •قسمت اول : فروغ فرخزاد •نویسنده و کارگردان : علیرضا احمدی •تنظیم و میکس :علیرضا احمدی •گوینده : مهسا نوری •تهیه کننده : گروه آوان •پخش انحصاری از طریق آوان : www.avanproduction.com

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

سریال صوتی روز مرگی - قسمت اول -فصل اول
2020-12-18

نویسنده : امیرحسین سرمنگانی کارگردان : امیر پارساجو بازیگران : آرزو حجازی . ساغر قائمی . بهنام لواسانی . امیر پارساجو ‌ WWW.AVANPRODUCTION.COM

Show...
سریال صوتی روز مرگی - قسمت دوم -فصل اول
2020-12-19

نویسنده : امیرحسین سرمنگانی کارگردان : امیر پارساجو بازیگران : آرزو حجازی . ساغر قائمی . بهنام لواسانی . امیر پارساجو ‌ WWW.AVANPRODUCTION.COM

Show...
سریال صوتی روز مرگی - قسمت سوم - فصل اول
2020-12-23

نویسنده : امیرحسین سرمنگانی کارگردان : امیر پارساجو بازیگران : آرزو حجازی . ساغر قائمی . بهنام لواسانی . امیر پارساجو ‌ WWW.AVANPRODUCTION.COM

Show...
سریال صوتی روز مرگی -قسمت چهارم - فصل اول
2020-12-23

نویسنده : امیرحسین سرمنگانی کارگردان : امیر پارساجو بازیگران : آرزو حجازی . ساغر قائمی . بهنام لواسانی . امیر پارساجو ‌ WWW.AVANPRODUCTION.COM

Show...
سریال صوتی روز مرگی - فصل دوم - قسمت اول
2020-12-26

•نویسنده: امیرحسین سرمنگانی/ •کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو/ •دستیار کارگردان: صحرا اسماعیلی/ •بازیگران: منا اسکندری. آرزو حجازی . ساغر قائمی . بهنام لواسانی . علی نوری . امیر پارساجو / •صدابردار : هاتف فدایی ./ •تصویر برداران : صحرا اسماعیلی . منا اسکندری ./ •تهیه کننده: استودیو دژ •اسپانسر: گروه ساختمانی آماتیس . • برای گوش کردن و یا دانلود فایل صوتی ، به وب سایتِ آوان مراجعه کنید. | www.avanproduction.com | ________________

Show...
سریال صوتی روز مرگی - فصل دوم - قسمت دوم
2021-01-04

•نویسنده: امیرحسین سرمنگانی / •کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو / •دستیار کارگردان: صحرا اسماعیلی / •بازیگران: منا اسکندری. آرزو حجازی . ساغر قائمی . بهنام لواسانی . علی نوری . امیر پارساجو

Show...
سریال صوتی روز مرگی - فصل دوم - قسمت سوم
2021-01-05

•نویسنده: امیرحسین سرمنگانی /•کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو / •دستیار کارگردان: صحرا اسماعیلی / •بازیگران: منا اسکندری. آرزو حجازی . ساغر قائمی . بهنام لواسانی . علی نوری . امیر پارساجو

Show...
سریال صوتی روز مرگی - فصل دوم - قسمت چهارم
2021-01-09

•نویسنده: امیرحسین سرمنگانی/ •کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو / •دستیار کارگردان: صحرا اسماعیلی / •بازیگران: منا اسکندری. آرزو حجازی . ساغر قائمی . بهنام لواسانی . علی نوری . امیر پارساجو /•صدابردار : هاتف فدایی /. •تصویر برداران : صحرا اسماعیلی . منا اسکندری ./ •تهیه کننده: استودیو دژ

Show...
سریال صوتی روز مرگی - فصل دوم - قسمت پنجم (قسمت آخر )
2021-01-22

•نویسنده: امیرحسین سرمنگانی / •کارگردان ، میکس و تنظیم : امیر پارساجو / •دستیار کارگردان: صحرا اسماعیلی / •بازیگران: منا اسکندری { در نقش مُنا } /آرزو حجازی { در نقش ساحل } /ساغر قائمی { در نقش نگار } / بهنام لواسانی { در نقش دکتر } /علی نوری { در نقش امیر } / امیر پارساجو { در نقش کاوه } /* با حضورِ خانم پریچهر ، خواننده‌ی سیزده ساله‌ی کشورمون ، که موزیک انتهایِ این قسمت که قطعه ای از خانم گوگوش بود رو اجرا کردند. / •صدابردار : هاتف فدایی ./ •تصویر برداران : صحرا اسماعیلی . منا اسکندری . /•تهیه کننده: استودیو دژ /•اسپانسر: گروه ساختمانی آماتیس / • برای گوش کردن و یا دانلود فایل صوتی ، به وب سایتِ آوان مراجعه کنید. ( لینکِ سایت در بیو ) www.avanproduction.com ____________

Show...
مجموعه‌ی در تولدی دیگر-قسمت اول-فروغ فرخزاد
2021-03-31

• در تولدی دیگر • مجموعه پادکست زندگی موازی مشاهیر ایرانی •قسمت اول : فروغ فرخزاد •نویسنده و کارگردان : علیرضا احمدی •تنظیم و میکس :علیرضا احمدی •گوینده : مهسا نوری •تهیه کننده : گروه آوان •پخش انحصاری از طریق آوان : www.avanproduction.com

Show...

Latest Episode