ری‌را | Rira
Published December 21, 2020
Episodes 21

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر

Available Episodes

قسمت اول: یاد آر ز شمع مرده
2020-03-20

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت اول: «یاد آر ز شمع مرده» از علی‌اکبر دهخدا، همراه با بحث کوتاهی درباره‌ی شعر دوره‌ی مشروطه| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|

Show...
قسمت دوم: سنگر خونین
2020-04-04

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت دوم: «سنگر خونین» از ابوالقاسم لاهوتی، همراه با بحث کوتاهی درباره‌ی زمینه‌های شکل‌گیری قالب آزاد| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569

Show...
قسمت سوم: آی آدم‌ها
2020-04-18

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت سوم: «آی آدم‌ها» از نیما یوشیج، همراه با بحثی درباره‌ی قالب آزاد و ساختار شعر نیمایی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|

Show...
قسمت چهارم: کارون
2020-05-04

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت چهارم: «کارون» از فریدون توللی، همراه با بحثی درباره‌ی شعر نوگرای محافظه‌کار و نسبتش با شعر نیمایی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|

Show...
قسمت پنجم: کاروان
2020-05-20

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت پنجم: «کاروان» از هـ. ا. سایه، همراه با بحثی درباره‌ی نسل اول شاگردان نیما و شعر متعهد چپ‌گرا| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|

Show...
قسمت ششم: گریز
2020-06-02

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت ششم: «گریز» از هوشنگ ایرانی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|

Show...
قسمت هفتم: نفرین‌شده
2020-06-23

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت هفتم: «نفرین‌شده» از نصرت رحمانی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|

Show...
قسمت هشتم: فالگیر
2020-07-07

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت هشتم: «فالگیر» از نادر نادرپور| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569

Show...
قسمت نهم: کتیبه
2020-07-22

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت نهم: «کتیبه» از مهدی اخوان ثالث| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569

Show...
قسمت دهم: آرش کمانگیر
2020-08-05

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت  با محوریت یک شعر| قسمت دهم: «آرش کمانگیر» از سیاوش کسرایی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569

Show...
قسمت دوازهم: کوچه
2020-09-16

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر|  قسمت دوازدهم: «کوچه» از فریدون مشیری|  سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان|  موسیقی: گروه پرسونا|  ویرایش صوتی: آرمین صالحی|  نشانی صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569 

Show...
قسمت سیزدهم: دست تو
2020-10-09

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت سیزدهم: «دست تو» از احمدرضا احمدی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| موسیقی پایانی: «خانه‌ام ابری است» با آهنگسازی مجید درخشانی و صدای محمدرضا شجریان حمایت مالی از پادکست ری‌را

Show...
قسمت یازدهم: سرود ابراهیم در آتش
2020-10-12

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت یازدهم: «سرود ابراهیم در آتش» از احمد شاملو| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569

Show...
نیم‌قسمت اول: مثل آینه صاف بود
2020-10-29

ری‌را: پادکست شعر معاصر | نیم‌قسمت اول: «مثل آینه صاف بود» در یادبود قیصر امین‌پور؛ نوشته‌ی سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|

Show...
قسمت چهاردهم: باد ما را خواهد برد
2020-11-23

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت چهاردهم: «باد ما را خواهد برد» از فروغ فرخزاد| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا حمایت مالی از پادکست ری‌را

Show...
قسمت پانزدهم: نام تمام مردگان یحیی است
2020-12-21

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت پانزدهم: «نام تمام مردگان یحیی است» از محمدعلی سپانلو| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا حمایت مالی از پادکست ری‌را

Show...
قسمت شانزدهم: خنجرها، بوسه‌ها و پیمان‌ها
2021-01-23

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت شانزدهم: «خنجرها، بوسه‌ها و پیمان‌ها» از منوچهر آتشی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا حمایت مالی از پادکست ری‌را

Show...
قسمت هفدهم: ندای آغاز
2021-03-02

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت هفدهم: «ندای آغاز» از سهراب سپهری| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا حمایت مالی از پادکست ری‌را

Show...
قسمت ویژه: نیما و لادبن
2021-03-26

ری‌را: پادکست شعر معاصر | قسمت ویژه: «نیما و لادبن»، داستان رابطه‌ی نیما و برادرش از خلال نامه‌های نیما | موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا حمایت مالی از پادکست ری‌را

Show...
قسمت هجدهم: من بیم داشتم
2021-04-18

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت هجدهم: «من بیم داشتم» از م. آزاد| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا حمایت مالی از پادکست ری‌را

Show...
قسمت نوزدهم: دریایی‌ها 6
2021-06-30

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت نوزدهم: «دریایی‌ها 6» از یدالله رؤیایی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا حمایت مالی از پادکست ری‌را

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

قسمت اول: یاد آر ز شمع مرده
2020-03-20

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت اول: «یاد آر ز شمع مرده» از علی‌اکبر دهخدا، همراه با بحث کوتاهی درباره‌ی شعر دوره‌ی مشروطه| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|

Show...
قسمت دوم: سنگر خونین
2020-04-04

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت دوم: «سنگر خونین» از ابوالقاسم لاهوتی، همراه با بحث کوتاهی درباره‌ی زمینه‌های شکل‌گیری قالب آزاد| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569

Show...
قسمت سوم: آی آدم‌ها
2020-04-18

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت سوم: «آی آدم‌ها» از نیما یوشیج، همراه با بحثی درباره‌ی قالب آزاد و ساختار شعر نیمایی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|

Show...
قسمت چهارم: کارون
2020-05-04

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت چهارم: «کارون» از فریدون توللی، همراه با بحثی درباره‌ی شعر نوگرای محافظه‌کار و نسبتش با شعر نیمایی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|

Show...
قسمت پنجم: کاروان
2020-05-20

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت پنجم: «کاروان» از هـ. ا. سایه، همراه با بحثی درباره‌ی نسل اول شاگردان نیما و شعر متعهد چپ‌گرا| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|

Show...
قسمت ششم: گریز
2020-06-02

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت ششم: «گریز» از هوشنگ ایرانی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|

Show...
قسمت هفتم: نفرین‌شده
2020-06-23

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت هفتم: «نفرین‌شده» از نصرت رحمانی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|

Show...
قسمت هشتم: فالگیر
2020-07-07

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت هشتم: «فالگیر» از نادر نادرپور| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569

Show...
قسمت نهم: کتیبه
2020-07-22

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت نهم: «کتیبه» از مهدی اخوان ثالث| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569

Show...
قسمت دهم: آرش کمانگیر
2020-08-05

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت  با محوریت یک شعر| قسمت دهم: «آرش کمانگیر» از سیاوش کسرایی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569

Show...
قسمت دوازهم: کوچه
2020-09-16

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر|  قسمت دوازدهم: «کوچه» از فریدون مشیری|  سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان|  موسیقی: گروه پرسونا|  ویرایش صوتی: آرمین صالحی|  نشانی صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569 

Show...
قسمت سیزدهم: دست تو
2020-10-09

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت سیزدهم: «دست تو» از احمدرضا احمدی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| موسیقی پایانی: «خانه‌ام ابری است» با آهنگسازی مجید درخشانی و صدای محمدرضا شجریان حمایت مالی از پادکست ری‌را

Show...
قسمت یازدهم: سرود ابراهیم در آتش
2020-10-12

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت یازدهم: «سرود ابراهیم در آتش» از احمد شاملو| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569

Show...
نیم‌قسمت اول: مثل آینه صاف بود
2020-10-29

ری‌را: پادکست شعر معاصر | نیم‌قسمت اول: «مثل آینه صاف بود» در یادبود قیصر امین‌پور؛ نوشته‌ی سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|

Show...
قسمت چهاردهم: باد ما را خواهد برد
2020-11-23

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت چهاردهم: «باد ما را خواهد برد» از فروغ فرخزاد| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا حمایت مالی از پادکست ری‌را

Show...
قسمت پانزدهم: نام تمام مردگان یحیی است
2020-12-21

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت پانزدهم: «نام تمام مردگان یحیی است» از محمدعلی سپانلو| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا حمایت مالی از پادکست ری‌را

Show...
قسمت شانزدهم: خنجرها، بوسه‌ها و پیمان‌ها
2021-01-23

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت شانزدهم: «خنجرها، بوسه‌ها و پیمان‌ها» از منوچهر آتشی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا حمایت مالی از پادکست ری‌را

Show...
قسمت هفدهم: ندای آغاز
2021-03-02

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت هفدهم: «ندای آغاز» از سهراب سپهری| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا حمایت مالی از پادکست ری‌را

Show...
قسمت ویژه: نیما و لادبن
2021-03-26

ری‌را: پادکست شعر معاصر | قسمت ویژه: «نیما و لادبن»، داستان رابطه‌ی نیما و برادرش از خلال نامه‌های نیما | موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا حمایت مالی از پادکست ری‌را

Show...
قسمت هجدهم: من بیم داشتم
2021-04-18

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت هجدهم: «من بیم داشتم» از م. آزاد| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا حمایت مالی از پادکست ری‌را

Show...
قسمت نوزدهم: دریایی‌ها 6
2021-06-30

ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت نوزدهم: «دریایی‌ها 6» از یدالله رؤیایی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا حمایت مالی از پادکست ری‌را

Show...

Latest Episode