زندگیم
Category Fiction
Published February 3, 2021
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

روزمرگیام

Available Episodes

صد کتاب، منهای یک.
2021-02-03

میخواستم پولیکه دخترشون خواسته بود بابت کرایه‌ی خونه‌ و مغازه‌ای که توش زندگی میکنم بدم. که پدرشون گقت: تا موقعیکه توی اون مغازه کتاب میفروشی کسی ازت کرایه نمیگیره.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

صد کتاب، منهای یک.
2021-02-03

میخواستم پولیکه دخترشون خواسته بود بابت کرایه‌ی خونه‌ و مغازه‌ای که توش زندگی میکنم بدم. که پدرشون گقت: تا موقعیکه توی اون مغازه کتاب میفروشی کسی ازت کرایه نمیگیره.

Show...

Latest Episode