زندگی شاد روزانه با جویس مایر
Published July 26, 2021
Episodes 35

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

زندگی شاد روزانه یک برنامه رادیویی و تلویزیونی است که بصورت روزانه پخش می‌شود. این برنامه توسط خدمات جویس مایر تهیه شده است.

Available Episodes

پشت سر گذاشتن خشم و نبخشیدن‌های کهنه -1
2020-12-10

جویس در میان می‌گذارد که چگونه خدا ایمان لازم را برای

Show...
پشت سر گذاشتن خشم و نبخشیدن‌های کهنه -2
2020-12-14

بیاموزید که چگونه با انتخاب صحیح و انجام کارهای

Show...
محبت و شادی -1
2020-12-21

محبت در نحوه رفتار ما با دیگران دیده می‌شود

Show...
محبت و شادی -2
2020-12-28

جویس می‌آموزد که چگونه محبت کردن هدفمند

Show...
آرامش و صبر -1
2021-01-04

شیطان شرایط ناراحت کردن ما را فراهم

Show...
آرامش و صبر -2
2021-01-11

قرار ملاقات برای موفقیت شما تعیین شده است

Show...
برای عشق ورزیدن زندگی کن -1
2021-01-18

چه اتفاقی خواهد افتاداگر همه کسانی که مدعی

Show...
برای عشق ورزیدن زندگی کن
2021-01-25

گاهی اوقات ما پیغام مزاحم نشوید را برای خدا

Show...
زندگی در آرامش -1
2021-02-01

آيا ناامید شده‌اید چرا که نمی‌توانید خود و شرایطتان

Show...
زندگی در آرامش -2
2021-02-08

آیا می‌دانستید که خدا بهترین‌ها را برای شما می‌خواهد

Show...
تبدیل شده توسط فیض -1
2021-02-15

امروز در زندگی شاد روزانه بیاموزید که چگونه

Show...
تبدیل شده توسط فیض -2
2021-02-22

خدا می‌خواهد که ما در ضعف و ناتوانی زندگی

Show...
استراتژی‌های نبرد برای تجدید ذهن -1
2021-03-01

افکار مثبت به خودی خود به سراغ شما

Show...
استراتژی‌های نبرد برای تجدید ذهن -2
2021-03-08

جویس استراتژیهای‌ عملی و مشخصی را ارائه می‌دهد که می‌توانید با استفاده از آنها افکار خود را در ذهنیتی که خدا می‌‌خواهد داشته باشید،...

Show...
قدرت قناعت
2021-03-15

سفر ما به سوی بلوغ روحانی شامل تغییر درخواست

Show...
شرایط روحی شما چیست؟ -1
2021-03-22

دشمن دزدی است که سعی دارد شادی ما را بدزدد

Show...
شرایط روحی شما چیست؟ -2
2021-03-29

دید و رویاهای خود را به دست مرگ نسپارید

Show...
رفتارهای با اعتماد به نفس
2021-04-05

خدا شما را برای چیزهای بزرگ مجهز کرده است

Show...
اقتدار ایماندارن ۳-۱
2021-04-18

لازم نیست منتظر بمانیم تا خدا به ما قدرت دهد. از قبل

Show...
اقتدار ایماندارن ۳-۲
2021-04-25

جویس می آموزد که ایمانداران بیش از اندازه کافی در عیسی

Show...
ایمان چگونه کار می‌کند ۲-۱
2021-05-03

یک کلید اصلی در ایمان قوی ، آن باور و احساس عمیقی است که

Show...
ایمان چگونه کار می‌کند ۲-۲
2021-05-10

ایمان خود بر وعده‌های خدا را بر اساس آنچه می‌بینید،

Show...
دو راه برای زندگی کردن
2021-05-17

سعی نکنید همان چیزی باشید که دیگران هستند.

Show...
جازدن یک گزینه نیست ۳-۱
2021-05-24

چگونه یوسف از گودال به قصر رسید؟

Show...
جازدن یک گزینه نیست ۳-۲
2021-05-31

نگرشی که در هنگام مشکلات دارید برای موفقیت

Show...
از گرفتار شدن در گذشته خودداری کنید ۴-۱
2021-06-07

احساس می کنید در رکود و تاریکی گیر کرده اید؟ امروز، جویس به

Show...
از گرفتار شدن در گذشته خودداری کنید ۴-۲
2021-06-14

آیا در تصویری از به دیگران اجازه داده اید برای شما

Show...
چگونه توسط روح‌ هدایت شویم ۱-۱
2021-06-21

اگر واقعاً می خواهیم توسط روح هدایت شویم

Show...
چگونه توسط روح‌ هدایت شویم ۲-۱
2021-06-28

هدایت شدن توسط روح به معنای این است که ابتدا در خدا

Show...
فوق‌العاده ساخته شده ۳-۱
2021-07-05

جویس می‌آموزد که نباید در ترس از اشتباه کردن

Show...
عادات یک روح، روان و جسم سالم ۲-۱
2021-07-12

در حالی که منتظر شکل گیری عادت های جدید هستید نیازی

Show...
عادات یک روح، روان و جسم سالم ۲-۲
2021-07-19

با اجازه دادن به خدا برای کمک به شما در رهایی از

Show...
زیبایی برخاسته از خاکستر ۱-۱
2021-07-26

جویس به اشتراک می گذارد که چگونه خدا به او اجازه داد

Show...
زیبایی برخاسته از خاکستر ۲-۱
2021-08-02

خدا می خواهد برای ما کارهایی بیش از اینکه ما را از جهنم

Show...
روبرو شدن با ترس و یافتن آزادی -1
2021-08-09

با یادگیری چگونگی غلبه بر ترس و یافتن آزادی در مسیح، برای آنچه خداوند شما را به انجام آن دعوت کرده است پافشاری کنید.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

پشت سر گذاشتن خشم و نبخشیدن‌های کهنه -1
2020-12-10

جویس در میان می‌گذارد که چگونه خدا ایمان لازم را برای

Show...
پشت سر گذاشتن خشم و نبخشیدن‌های کهنه -2
2020-12-14

بیاموزید که چگونه با انتخاب صحیح و انجام کارهای

Show...
محبت و شادی -1
2020-12-21

محبت در نحوه رفتار ما با دیگران دیده می‌شود

Show...
محبت و شادی -2
2020-12-28

جویس می‌آموزد که چگونه محبت کردن هدفمند

Show...
آرامش و صبر -1
2021-01-04

شیطان شرایط ناراحت کردن ما را فراهم

Show...
آرامش و صبر -2
2021-01-11

قرار ملاقات برای موفقیت شما تعیین شده است

Show...
برای عشق ورزیدن زندگی کن -1
2021-01-18

چه اتفاقی خواهد افتاداگر همه کسانی که مدعی

Show...
برای عشق ورزیدن زندگی کن
2021-01-25

گاهی اوقات ما پیغام مزاحم نشوید را برای خدا

Show...
زندگی در آرامش -1
2021-02-01

آيا ناامید شده‌اید چرا که نمی‌توانید خود و شرایطتان

Show...
زندگی در آرامش -2
2021-02-08

آیا می‌دانستید که خدا بهترین‌ها را برای شما می‌خواهد

Show...
تبدیل شده توسط فیض -1
2021-02-15

امروز در زندگی شاد روزانه بیاموزید که چگونه

Show...
تبدیل شده توسط فیض -2
2021-02-22

خدا می‌خواهد که ما در ضعف و ناتوانی زندگی

Show...
استراتژی‌های نبرد برای تجدید ذهن -1
2021-03-01

افکار مثبت به خودی خود به سراغ شما

Show...
استراتژی‌های نبرد برای تجدید ذهن -2
2021-03-08

جویس استراتژیهای‌ عملی و مشخصی را ارائه می‌دهد که می‌توانید با استفاده از آنها افکار خود را در ذهنیتی که خدا می‌‌خواهد داشته باشید،...

Show...
قدرت قناعت
2021-03-15

سفر ما به سوی بلوغ روحانی شامل تغییر درخواست

Show...
شرایط روحی شما چیست؟ -1
2021-03-22

دشمن دزدی است که سعی دارد شادی ما را بدزدد

Show...
شرایط روحی شما چیست؟ -2
2021-03-29

دید و رویاهای خود را به دست مرگ نسپارید

Show...
رفتارهای با اعتماد به نفس
2021-04-05

خدا شما را برای چیزهای بزرگ مجهز کرده است

Show...
اقتدار ایماندارن ۳-۱
2021-04-18

لازم نیست منتظر بمانیم تا خدا به ما قدرت دهد. از قبل

Show...
اقتدار ایماندارن ۳-۲
2021-04-25

جویس می آموزد که ایمانداران بیش از اندازه کافی در عیسی

Show...
ایمان چگونه کار می‌کند ۲-۱
2021-05-03

یک کلید اصلی در ایمان قوی ، آن باور و احساس عمیقی است که

Show...
ایمان چگونه کار می‌کند ۲-۲
2021-05-10

ایمان خود بر وعده‌های خدا را بر اساس آنچه می‌بینید،

Show...
دو راه برای زندگی کردن
2021-05-17

سعی نکنید همان چیزی باشید که دیگران هستند.

Show...
جازدن یک گزینه نیست ۳-۱
2021-05-24

چگونه یوسف از گودال به قصر رسید؟

Show...
جازدن یک گزینه نیست ۳-۲
2021-05-31

نگرشی که در هنگام مشکلات دارید برای موفقیت

Show...
از گرفتار شدن در گذشته خودداری کنید ۴-۱
2021-06-07

احساس می کنید در رکود و تاریکی گیر کرده اید؟ امروز، جویس به

Show...
از گرفتار شدن در گذشته خودداری کنید ۴-۲
2021-06-14

آیا در تصویری از به دیگران اجازه داده اید برای شما

Show...
چگونه توسط روح‌ هدایت شویم ۱-۱
2021-06-21

اگر واقعاً می خواهیم توسط روح هدایت شویم

Show...
چگونه توسط روح‌ هدایت شویم ۲-۱
2021-06-28

هدایت شدن توسط روح به معنای این است که ابتدا در خدا

Show...
فوق‌العاده ساخته شده ۳-۱
2021-07-05

جویس می‌آموزد که نباید در ترس از اشتباه کردن

Show...
عادات یک روح، روان و جسم سالم ۲-۱
2021-07-12

در حالی که منتظر شکل گیری عادت های جدید هستید نیازی

Show...
عادات یک روح، روان و جسم سالم ۲-۲
2021-07-19

با اجازه دادن به خدا برای کمک به شما در رهایی از

Show...
زیبایی برخاسته از خاکستر ۱-۱
2021-07-26

جویس به اشتراک می گذارد که چگونه خدا به او اجازه داد

Show...
زیبایی برخاسته از خاکستر ۲-۱
2021-08-02

خدا می خواهد برای ما کارهایی بیش از اینکه ما را از جهنم

Show...
روبرو شدن با ترس و یافتن آزادی -1
2021-08-09

با یادگیری چگونگی غلبه بر ترس و یافتن آزادی در مسیح، برای آنچه خداوند شما را به انجام آن دعوت کرده است پافشاری کنید.

Show...

Latest Episode