زیر گنبد کبود
Category Entertainment
Published January 22, 2021
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

قصه های کوتاه برای کودکان سرزمینم

Available Episodes

گوسفندی که خیلی کوچک بود
2021-01-22

گوسفندی که خیلی کوچک بود داستانی کودکانه و مصور نوشته راب لوئیس درباره گوسفندی به اسم فرفری است که جثه خیلی کوچکی دارد و به این خاطر ناراحت است. فرفری بزرگ نمی‌شد و گوسفندهای دیگری که در حال رشد بودند او را مسخره می‌کردند. فرفری خیلی غصه می‌خورد تا این که یک روز تصمیم گرفت برای این که بزرگتر به نظر برسد خودش را با چیزهای سفیدی مثل شکوفه‌های سفید و پشم گوسفندان دیگر بپوشاند. این گوسفند کوچولو مدام مسخره می‌شد اما یک روز کاری بزرگ انجام داد. کاری که جان گوسفندان دیگر را نجات داد. با شنیدن این داستان کودکان با مفاهیمی مثل شجاعت، کمک به همنوع، مسخره‌نکردن دیگران، نیاز داشتن به کمک دیگران و... آشنا می‌شوند. متن کتاب ساده و کوتاه است و برای کودکان کم‌بینا مناسب سازی شده است. متن داستان در هر صفحه با قلم بسیار بزرگ دوباره نویسی شده و در کنار هر تصویر قرار گرفته است. این کتاب مناسب کودکان ۶ تا ۹ ساله است.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

گوسفندی که خیلی کوچک بود
2021-01-22

گوسفندی که خیلی کوچک بود داستانی کودکانه و مصور نوشته راب لوئیس درباره گوسفندی به اسم فرفری است که جثه خیلی کوچکی دارد و به این خاطر ناراحت است. فرفری بزرگ نمی‌شد و گوسفندهای دیگری که در حال رشد بودند او را مسخره می‌کردند. فرفری خیلی غصه می‌خورد تا این که یک روز تصمیم گرفت برای این که بزرگتر به نظر برسد خودش را با چیزهای سفیدی مثل شکوفه‌های سفید و پشم گوسفندان دیگر بپوشاند. این گوسفند کوچولو مدام مسخره می‌شد اما یک روز کاری بزرگ انجام داد. کاری که جان گوسفندان دیگر را نجات داد. با شنیدن این داستان کودکان با مفاهیمی مثل شجاعت، کمک به همنوع، مسخره‌نکردن دیگران، نیاز داشتن به کمک دیگران و... آشنا می‌شوند. متن کتاب ساده و کوتاه است و برای کودکان کم‌بینا مناسب سازی شده است. متن داستان در هر صفحه با قلم بسیار بزرگ دوباره نویسی شده و در کنار هر تصویر قرار گرفته است. این کتاب مناسب کودکان ۶ تا ۹ ساله است.

Show...

Latest Episode