سخنرانیهای مرحوم دکتر شریعتی
Published November 27, 2020
Episodes 67

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

دوستان عزیز سلام همانطور که می بینید بعضی از سخنرانی های بارگذاری شده کیفیت مطلوبی ندارند. تعداد قابل توجهی از سخنرانی هایی که در اختیار داشتم هم کیفیت پایین تری داشتند و آنها را اصلا بارگذاری نکردم. اگر نسخه با کیفیتی از سخنرانیها (چه آنهایی که اینجا دیده نمی شوند چه آنهایی که با کیفیت پایین بارگذاری شده اند) را در اختیار دارید یا می توانید کیفیت فایلهای موجود را ارتقا دهید لطفا با من تماس بگیرید: [email protected]

Available Episodes

حسین، وارث آدم-قسمت اول
2020-06-11

اين سخنرانى در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۵۰ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
حسین، وارث آدم-قسمت دوم
2020-06-11

اين سخنرانى در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۵۰ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
مسؤولیت شیعه بودن-قسمت اول
2020-06-11

اين سخنرانى بتاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۷ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
مسؤولیت شیعه بودن-قسمت دوم
2020-06-11

اين سخنرانى بتاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۷ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
مسؤولیت شیعه بودن-قسمت سوم
2020-06-11

اين سخنرانى بتاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۷ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
فاطمه، فاطمه است - قسمت دوم
2020-06-23

اين سخنرانى در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۵۰ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
فاطمه، فاطمه است - قسمت اول
2020-06-23

اين سخنرانى در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۵۰ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
تشیع علوی، تشیع صفوی - قسمت چهارم
2020-06-24

اين سخنرانى در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۱ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
تشیع علوی، تشیع صفوی - قسمت سوم
2020-06-24

اين سخنرانى در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۱ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
تشیع علوی، تشیع صفوی - قسمت دوم
2020-06-24

اين سخنرانى در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۱ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
تشیع علوی، تشیع صفوی - قسمت اول
2020-06-24

اين سخنرانى در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۱ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
روشنفکر و مسوولیت او در جامعه - قسمت سوم
2020-06-25

اين سخنرانى در تاریخ ۳۰ و ۳۱ امرداد ماه ۱۳۴۹ برابر با ۱۸و ۱۹جمادى الثانى ۱۳۹۰در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
روشنفکر و مسوولیت او در جامعه - قسمت دوم
2020-06-25

اين سخنرانى در تاریخ ۳۰ و ۳۱ امرداد ماه ۱۳۴۹ برابر با ۱۸و ۱۹جمادى الثانى ۱۳۹۰در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
روشنفکر و مسوولیت او در جامعه - قسمت اول
2020-06-25

اين سخنرانى در تاریخ ۳۰ و ۳۱ امرداد ماه ۱۳۴۹ برابر با ۱۸و ۱۹جمادى الثانى ۱۳۹۰در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
از کجا آغاز کنیم - قسمت سوم
2020-07-03

سخنرانی «از کجا آغاز کنیم» دکتر علی شریعتی «به نام خدا آغاز می کنم، به نام خدای ابوذر که می گفت «یا رب المستضعفین»

Show...
از کجا آغاز کنیم - قسمت دوم
2020-07-03

سخنرانی «از کجا آغاز کنیم» دکتر علی شریعتی «به نام خدا آغاز می کنم، به نام خدای ابوذر که می گفت «یا رب المستضعفین»

Show...
از کجا آغاز کنیم - قسمت اول
2020-07-03

سخنرانی «از کجا آغاز کنیم» دکتر علی شریعتی «به نام خدا آغاز می کنم، به نام خدای ابوذر که می گفت «یا رب المستضعفین»

Show...
پدر، مادر، ما متهمیم - قسمت دوم
2020-07-05

«برای گروهی از طرفداران دین و مذهب، گویا هیچ حادثه بزرگی و هیچ خطر خطیری رخ نداده تا در برابرش انجام کاری حتمی و فوری وسنگین لازم باشد.» اين سخنرانى در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۲۳ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
پدر، مادر، ما متهمیم - قسمت اول
2020-07-05

«برای گروهی از طرفداران دین و مذهب، گویا هیچ حادثه بزرگی و هیچ خطر خطیری رخ نداده تا در برابرش انجام کاری حتمی و فوری وسنگین لازم باشد.» اين سخنرانى در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۲۳ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
نقش انقلابی یاد و يادآوران تاریخ تشیع - قسمت سوم
2020-07-07

«شهید تنها موجود زنده است که میلاد دارد، اما مرگ ندارد» اين سخنرانى در ۲۱ شهريور ماه ۱۳۵۱ برابر با ۳ شعبان ۱۳۹۲ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
نقش انقلابی یاد و يادآوران تاریخ تشیع - قسمت دوم
2020-07-07

«شهید تنها موجود زنده است که میلاد دارد، اما مرگ ندارد» اين سخنرانى در ۲۱ شهريور ماه ۱۳۵۱ برابر با ۳ شعبان ۱۳۹۲ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
نقش انقلابی یاد و يادآوران تاریخ تشیع - قسمت اول
2020-07-07

«شهید تنها موجود زنده است که میلاد دارد، اما مرگ ندارد» اين سخنرانى در ۲۱ شهريور ماه ۱۳۵۱ برابر با ۳ شعبان ۱۳۹۲ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
نیایش
2020-07-10

«چه رنجی بالاتر از اینکه ملتی عاشق علی باشد، اما عاقبت یزید داشته باشد» اين سخنرانى در نهم آبان ماه ۱۳۵۱ برابر با ۱۸ رمضان در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
انتظار عصر حاضر از زن مسلمان
2020-07-13

«بسیارند کسانی که میدانند در اسلام حقوق زن چیست اما در عمل تابع سنتهای غیراسلامی کهنه هستند و گستاخی این را که بر اساس ارزشهای اسلامی زندگی خودشان را تغییر بدهند ندارند» اين سخنرانى در ۴ تير ماه ۱۳۵۱ برابر با ۱۳ جمادى الاول ۱۳۹۲ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
علی، حقیقتی برگونه اساطیر - قسمت دوم
2020-07-16

اين سخنرانى در ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه ۱۳۴۷ برابر با ۱۶ و ۱۷ ذى‌الحجه ۱۳۸۸ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
علی، حقیقتی برگونه اساطیر - قسمت اول
2020-07-16

اين سخنرانى در ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه ۱۳۴۷ برابر با ۱۶ و ۱۷ ذى‌الحجه ۱۳۸۸ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
شیعه، یک حزب تمام - قسمت چهارم
2020-07-18

«به من پیام داده اند که چرا مثل دانشمندان، آرام و علمی صحبت نمی کنی... اما اینجا اختلاف نظر دو محقق مطرح نیست... مساله، فروریختن همه چیز است. مساله وسیله کردن همه اندوخته ای است که ما داریم. ائمه شیعه را که یادآوری هرکدام می تواند برای ما آموزنده انسان بودن باشد، حالا به این شکل درآمده که ائمه ما را جیره خوار خلفا معرفی می کنند و این کتابها را همه جا تبلیغ می کنند و مردم را به این فکر بار می آورند. » بعد از دقیقه 15 سخنرانی، کیفیت صوتی بهتر می شود.

Show...
شیعه، یک حزب تمام - قسمت سوم
2020-07-18

«به من پیام داده اند که چرا مثل دانشمندان، آرام و علمی صحبت نمی کنی... اما اینجا اختلاف نظر دو محقق مطرح نیست... مساله، فروریختن همه چیز است. مساله وسیله کردن همه اندوخته ای است که ما داریم. ائمه شیعه را که یادآوری هرکدام می تواند برای ما آموزنده انسان بودن باشد، حالا به این شکل درآمده که ائمه ما را جیره خوار خلفا معرفی می کنند و این کتابها را همه جا تبلیغ می کنند و مردم را به این فکر بار می آورند. » بعد از دقیقه 15 سخنرانی، کیفیت صوتی بهتر می شود.

Show...
شیعه، یک حزب تمام - قسمت دوم
2020-07-18

«به من پیام داده اند که چرا مثل دانشمندان، آرام و علمی صحبت نمی کنی... اما اینجا اختلاف نظر دو محقق مطرح نیست... مساله، فروریختن همه چیز است. مساله وسیله کردن همه اندوخته ای است که ما داریم. ائمه شیعه را که یادآوری هرکدام می تواند برای ما آموزنده انسان بودن باشد، حالا به این شکل درآمده که ائمه ما را جیره خوار خلفا معرفی می کنند و این کتابها را همه جا تبلیغ می کنند و مردم را به این فکر بار می آورند. » بعد از دقیقه 15 سخنرانی، کیفیت صوتی بهتر می شود.

Show...
شیعه، یک حزب تمام - قسمت اول
2020-07-18

«به من پیام داده اند که چرا مثل دانشمندان، آرام و علمی صحبت نمی کنی... اما اینجا اختلاف نظر دو محقق مطرح نیست... مساله، فروریختن همه چیز است. مساله وسیله کردن همه اندوخته ای است که ما داریم. ائمه شیعه را که یادآوری هرکدام می تواند برای ما آموزنده انسان بودن باشد، حالا به این شکل درآمده که ائمه ما را جیره خوار خلفا معرفی می کنند و این کتابها را همه جا تبلیغ می کنند و مردم را به این فکر بار می آورند. » بعد از دقیقه 15 سخنرانی، کیفیت صوتی بهتر می شود.

Show...
پیام امید به روشنفکر مسؤول - قسمت دوم
2020-08-01

«این علی چه شعله ای است حتی در این منجلاب عفن که نسلهای پوچ،آلوده و تباه می سازد، اگر جرقه ای از او بر وجدان جوانی بیافتد با چنین سرعت شگفتی او را برمی افروزد و با تمام وجود تبدیل به یک عشقش می کند» ۵ آبان ماه ۱۳۵۱

Show...
1-3پیام امید به روشنفکر مسؤول - قسمت اول
2020-08-01

«این علی چه شعله ای است حتی در این منجلاب عفن که نسلهای پوچ،آلوده و تباه می سازد، اگر جرقه ای از او بر وجدان جوانی بیافتد با چنین سرعت شگفتی او را برمی افروزد و با تمام وجود تبدیل به یک عشقش می کند» ۵ آبان ماه ۱۳۵۱

Show...
علی، بنیانگذار وحدت اسلامی - قسمت دوم
2020-08-06

بسیاری از حقایق دگرگونه شده است؛ گروهی به آن معتقدند و گروهی آن حقیقت دگرگونه را منکرند و هردو در اشتباهند.

Show...
علی، بنیانگذار وحدت اسلامی - قسمت اول
2020-08-06

بسیاری از حقایق دگرگونه شده است؛ گروهی به آن معتقدند و گروهی آن حقیقت دگرگونه را منکرند و هردو در اشتباهند.

Show...
علی تنهاست
2020-08-07

«بعضی از ادیان و مکاتب دچار بیماری عوام زدگی می شوند...»

Show...
انتظار، مذهب اعتراض - قسمت سوم
2020-08-14

هرکس با هر منطقی اگر با چشم منطق علمی اگر به مذاهب بنگرد به این نتیجه می رسد که هیچ مذهبی در تاریخ بشر به اندازه اسلام میان واقعیت موجودش و حقیقت نخستینش فاصله پیدا نکرده . در مذاهب دیگر می شود اصطلاح انحراف را به کار برد. اما در اسلام این تعبیر دقیق نیست. تعبیر دقیق در مورد اسلام همان پیش بینی حضرت امیر است که «دین اسلام مانند پوستینی وارونه پوشیده می شود» اين سخنرانى در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۰ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
انتظار، مذهب اعتراض - قسمت دوم
2020-08-14

هرکس با هر منطقی اگر با چشم منطق علمی اگر به مذاهب بنگرد به این نتیجه می رسد که هیچ مذهبی در تاریخ بشر به اندازه اسلام میان واقعیت موجودش و حقیقت نخستینش فاصله پیدا نکرده . در مذاهب دیگر می شود اصطلاح انحراف را به کار برد. اما در اسلام این تعبیر دقیق نیست. تعبیر دقیق در مورد اسلام همان پیش بینی حضرت امیر است که «دین اسلام مانند پوستینی وارونه پوشیده می شود» اين سخنرانى در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۰ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
انتظار، مذهب اعتراض - قسمت اول
2020-08-14

هرکس با هر منطقی اگر با چشم منطق علمی اگر به مذاهب بنگرد به این نتیجه می رسد که هیچ مذهبی در تاریخ بشر به اندازه اسلام میان واقعیت موجودش و حقیقت نخستینش فاصله پیدا نکرده . در مذاهب دیگر می شود اصطلاح انحراف را به کار برد. اما در اسلام این تعبیر دقیق نیست. تعبیر دقیق در مورد اسلام همان پیش بینی حضرت امیر است که «دین اسلام مانند پوستینی وارونه پوشیده می شود» اين سخنرانى در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۰ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
حر، انسانی در انتخاب فاجعه یا فلاح - قسمت دوم
2020-08-22

عاشورای ۱۳۵۵ منزل مرحوم محمد همایون، بنیان‌گذار حسینیه‌ی ارشاد

Show...
حر، انسانی در انتخاب فاجعه یا فلاح - قسمت اول
2020-08-22

عاشورای ۱۳۵۵ منزل مرحوم محمد همایون، بنیان‌گذار حسینیه‌ی ارشاد

Show...
آری، اینچنین بود برادر
2020-08-24

«دیدم چه رابطه خویشاوندی نزدیکی است میان من و میان بردگانی که در این دخمه مدفون شده اند، و خواستم برای او بگویم بعد از او بر ما چه رفته است...»

Show...
علی و حیات بارورش پس از مرگ - قسمت چهارم
2020-08-26

12 آذر ۱۳۴۸ حسینیه‌ی ارشاد از این سخنرانی با عنوان پیروزی پس از شکست نیز نام برده شده است

Show...
علی و حیات بارورش پس از مرگ - قسمت سوم
2020-08-26

12 آذر ۱۳۴۸ حسینیه‌ی ارشاد از این سخنرانی با عنوان پیروزی پس از شکست نیز نام برده شده است

Show...
علی و حیات بارورش پس از مرگ - قسمت دوم
2020-08-26

12 آذر ۱۳۴۸ حسینیه‌ی ارشاد از این سخنرانی با عنوان پیروزی پس از شکست نیز نام برده شده است

Show...
علی و حیات بارورش پس از مرگ - قسمت اول
2020-08-26

12 آذر ۱۳۴۸ حسینیه‌ی ارشاد از این سخنرانی با عنوان پیروزی پس از شکست نیز نام برده شده است

Show...
شهادت - قسمت سوم
2020-08-28

عظمت حسین از یک سو و سخت شناسی ما از سوی دیگر موجب شده آنچه را از حسین بزرگتر است در زیر درخشش عظمت حسین نبینیم، چیزی که حسین به خاطر آن قربانی شده است...

Show...
شهادت - قسمت دوم
2020-08-28

عظمت حسین از یک سو و سخت شناسی ما از سوی دیگر موجب شده آنچه را از حسین بزرگتر است در زیر درخشش عظمت حسین نبینیم، چیزی که حسین به خاطر آن قربانی شده است...

Show...
شهادت - قسمت اول
2020-08-28

عظمت حسین از یک سو و سخت شناسی ما از سوی دیگر موجب شده آنچه را از حسین بزرگتر است در زیر درخشش عظمت حسین نبینیم، چیزی که حسین به خاطر آن قربانی شده است...

Show...
پس از شهادت
2020-08-30

اکنون شهیدان مرده اند و ما مرده ها زنده هستیم. آنان که گستاخی آن را داشتند که وقتی نمی توانستند زنده بمانند، مرگ را انتخاب کنند رفتند، و ما بیشرمان ماندیم صدها سال است که مانده ایم. و میزاث همه این سرمایه های عزیز الهی به دست ما پلیدان زبون و زلیل افتاده است.

Show...
قاسطین، مارقین، ناکثین - قسمت سوم
2020-09-01

«دشمن آشکار حقیقت»، «بی‌شعور حقیقت‌نشناس» و «حق‌شناس خیانت‌کار»، همان سه دشمن آشکار همیشگی حق پرستی. در این سخنرانی شریعتی برای شناختن علی از شناخت دشمنانش آغاز می‌کند.

Show...
قاسطین، مارقین، ناکثین - قسمت دوم
2020-09-01

«دشمن آشکار حقیقت»، «بی‌شعور حقیقت‌نشناس» و «حق‌شناس خیانت‌کار»، همان سه دشمن آشکار همیشگی حق پرستی. در این سخنرانی شریعتی برای شناختن علی از شناخت دشمنانش آغاز می‌کند.

Show...
قاسطین، مارقین، ناکثین - قسمت اول
2020-09-01

«دشمن آشکار حقیقت»، «بی‌شعور حقیقت‌نشناس» و «حق‌شناس خیانت‌کار»، همان سه دشمن آشکار همیشگی حق پرستی. در این سخنرانی شریعتی برای شناختن علی از شناخت دشمنانش آغاز می‌کند.

Show...
تاریخ و ارزش آن در اسلام
2020-09-19

انسان اندیشمند در برابر این جریان ثابت و علمی تاریخ باید بکوشد تا مسیر حرکت گذشته و آینده آن و قوانین علمی حاکم بر این حرکت را بشناسد. مرداد 1349

Show...
چه نیازی است به علی
2020-09-30

«در شرایط کنونی چه نیازی است به علی؟» ۱۶ آبان ماه ۱۳۵۰

Show...
فلسفه تاریخ در اسلام
2020-10-08

جهان از دید غیر توحیدی یک جهان ملوک الطوائفی است، هر خدایی در یک جایی حکومت می کند. ولی در مذهب اسلام و پیامبران مذهب اسلام جهان با یک اراده و نقشه خلق و هدایت می شود این سخنرانی در اول شهریور 1349 در حسینیه ارشاد ایراد شده است

Show...
کنفرانس مسجد الجواد - 2
2020-10-16

موضوع این سخنرانی مقایسه‌ای است میان واقعیت امروزی تشیع که از نظر شریعتی در تناقض با موقعیت تشیع در تاریخ است؛ فاصله‌ای که از دین تا کفر است. شریعتی چهره‌ی امروزی شیعه را دستخوش انحطاط می‌داند حال آن‌که شیعه‌ی تاریخی توانسته بوده است در سیاست، جامعه، فکر، عقیده و فلسفه جبهه و جهت جدیدی به وجود بیاورد. 14 اسفند 1349

Show...
کنفرانس مسجد الجواد - 1
2020-10-16

موضوع این سخنرانی مقایسه‌ای است میان واقعیت امروزی تشیع که از نظر شریعتی در تناقض با موقعیت تشیع در تاریخ است؛ فاصله‌ای که از دین تا کفر است. شریعتی چهره‌ی امروزی شیعه را دستخوش انحطاط می‌داند حال آن‌که شیعه‌ی تاریخی توانسته بوده است در سیاست، جامعه، فکر، عقیده و فلسفه جبهه و جهت جدیدی به وجود بیاورد. 14 اسفند 1349

Show...
هجرت و تمدن 3
2020-10-30

در این سخنرانی شریعتی به تأثیر هجرت در تکوین تمدن بشری از آغاز تا کنون پرداخته است. دیماه 1348

Show...
هجرت و تمدن 2
2020-10-30

در این سخنرانی شریعتی به تأثیر هجرت در تکوین تمدن بشری از آغاز تا کنون پرداخته است. دیماه 1348

Show...
هجرت و تمدن 1
2020-10-30

در این سخنرانی شریعتی به تأثیر هجرت در تکوین تمدن بشری از آغاز تا کنون پرداخته است. دیماه 1348

Show...
میلاد پیامبر - 1
2020-11-03

بررسی ویژگی‌های فردی و شخصیتی پیامبر، به مناسبت میلاد پیامبر موضوع این نشستِ خصوصی است، ویژگی‌هایی همچون صلابت، محبوبیت در اوج قدرت، درهم شکستن ارزش‌های کهنه و خلق ارزش‌های تازه، قدرت در عین ضعف و… یک نشست خصوصی در روز میلاد پیامبر اکرم، سال 1355

Show...
میلاد پیامبر 2 - آپلود مجدد
2020-11-14

بررسی ویژگی‌های فردی و شخصیتی پیامبر، به مناسبت میلاد پیامبر موضوع این نشستِ خصوصی است، ویژگی‌هایی همچون صلابت، محبوبیت در اوج قدرت، درهم شکستن ارزش‌های کهنه و خلق ارزش‌های تازه، قدرت در عین ضعف و… یک نشست خصوصی در روز میلاد پیامبر اکرم، سال 1355

Show...
تمدن و تجدد
2020-11-27

تجدد با تمدن چه رابطه ای دارد؟ آیا چنانچه به همه ما فهمانده اند، تجدد مترادف تمدن است؟ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۸ حسینیه ارشاد

Show...
تمدن و تجدد
2020-11-27

تجدد با تمدن چه رابطه ای دارد؟ آیا چنانچه به همه ما فهمانده اند، تجدد مترادف تمدن است؟ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۸ حسینیه ارشاد

Show...
هجرت و تمدن 3 - آپلود مجدد
2021-08-12

در این سخنرانی شریعتی به تأثیر هجرت در تکوین تمدن بشری از آغاز تا کنون پرداخته است. دیماه 1348

Show...
هجرت و تمدن 2 - آپلود مجدد
2021-08-12

در این سخنرانی شریعتی به تأثیر هجرت در تکوین تمدن بشری از آغاز تا کنون پرداخته است. دیماه 1348

Show...
هجرت و تمدن 1 - آپلود مجدد
2021-08-12

در این سخنرانی شریعتی به تأثیر هجرت در تکوین تمدن بشری از آغاز تا کنون پرداخته است. دیماه 1348

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

حسین، وارث آدم-قسمت اول
2020-06-11

اين سخنرانى در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۵۰ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
حسین، وارث آدم-قسمت دوم
2020-06-11

اين سخنرانى در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۵۰ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
مسؤولیت شیعه بودن-قسمت اول
2020-06-11

اين سخنرانى بتاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۷ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
مسؤولیت شیعه بودن-قسمت دوم
2020-06-11

اين سخنرانى بتاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۷ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
مسؤولیت شیعه بودن-قسمت سوم
2020-06-11

اين سخنرانى بتاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۷ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
فاطمه، فاطمه است - قسمت دوم
2020-06-23

اين سخنرانى در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۵۰ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
فاطمه، فاطمه است - قسمت اول
2020-06-23

اين سخنرانى در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۵۰ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
تشیع علوی، تشیع صفوی - قسمت چهارم
2020-06-24

اين سخنرانى در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۱ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
تشیع علوی، تشیع صفوی - قسمت سوم
2020-06-24

اين سخنرانى در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۱ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
تشیع علوی، تشیع صفوی - قسمت دوم
2020-06-24

اين سخنرانى در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۱ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
تشیع علوی، تشیع صفوی - قسمت اول
2020-06-24

اين سخنرانى در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۱ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
روشنفکر و مسوولیت او در جامعه - قسمت سوم
2020-06-25

اين سخنرانى در تاریخ ۳۰ و ۳۱ امرداد ماه ۱۳۴۹ برابر با ۱۸و ۱۹جمادى الثانى ۱۳۹۰در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
روشنفکر و مسوولیت او در جامعه - قسمت دوم
2020-06-25

اين سخنرانى در تاریخ ۳۰ و ۳۱ امرداد ماه ۱۳۴۹ برابر با ۱۸و ۱۹جمادى الثانى ۱۳۹۰در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
روشنفکر و مسوولیت او در جامعه - قسمت اول
2020-06-25

اين سخنرانى در تاریخ ۳۰ و ۳۱ امرداد ماه ۱۳۴۹ برابر با ۱۸و ۱۹جمادى الثانى ۱۳۹۰در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
از کجا آغاز کنیم - قسمت سوم
2020-07-03

سخنرانی «از کجا آغاز کنیم» دکتر علی شریعتی «به نام خدا آغاز می کنم، به نام خدای ابوذر که می گفت «یا رب المستضعفین»

Show...
از کجا آغاز کنیم - قسمت دوم
2020-07-03

سخنرانی «از کجا آغاز کنیم» دکتر علی شریعتی «به نام خدا آغاز می کنم، به نام خدای ابوذر که می گفت «یا رب المستضعفین»

Show...
از کجا آغاز کنیم - قسمت اول
2020-07-03

سخنرانی «از کجا آغاز کنیم» دکتر علی شریعتی «به نام خدا آغاز می کنم، به نام خدای ابوذر که می گفت «یا رب المستضعفین»

Show...
پدر، مادر، ما متهمیم - قسمت دوم
2020-07-05

«برای گروهی از طرفداران دین و مذهب، گویا هیچ حادثه بزرگی و هیچ خطر خطیری رخ نداده تا در برابرش انجام کاری حتمی و فوری وسنگین لازم باشد.» اين سخنرانى در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۲۳ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
پدر، مادر، ما متهمیم - قسمت اول
2020-07-05

«برای گروهی از طرفداران دین و مذهب، گویا هیچ حادثه بزرگی و هیچ خطر خطیری رخ نداده تا در برابرش انجام کاری حتمی و فوری وسنگین لازم باشد.» اين سخنرانى در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۲۳ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
نقش انقلابی یاد و يادآوران تاریخ تشیع - قسمت سوم
2020-07-07

«شهید تنها موجود زنده است که میلاد دارد، اما مرگ ندارد» اين سخنرانى در ۲۱ شهريور ماه ۱۳۵۱ برابر با ۳ شعبان ۱۳۹۲ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
نقش انقلابی یاد و يادآوران تاریخ تشیع - قسمت دوم
2020-07-07

«شهید تنها موجود زنده است که میلاد دارد، اما مرگ ندارد» اين سخنرانى در ۲۱ شهريور ماه ۱۳۵۱ برابر با ۳ شعبان ۱۳۹۲ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
نقش انقلابی یاد و يادآوران تاریخ تشیع - قسمت اول
2020-07-07

«شهید تنها موجود زنده است که میلاد دارد، اما مرگ ندارد» اين سخنرانى در ۲۱ شهريور ماه ۱۳۵۱ برابر با ۳ شعبان ۱۳۹۲ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
نیایش
2020-07-10

«چه رنجی بالاتر از اینکه ملتی عاشق علی باشد، اما عاقبت یزید داشته باشد» اين سخنرانى در نهم آبان ماه ۱۳۵۱ برابر با ۱۸ رمضان در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
انتظار عصر حاضر از زن مسلمان
2020-07-13

«بسیارند کسانی که میدانند در اسلام حقوق زن چیست اما در عمل تابع سنتهای غیراسلامی کهنه هستند و گستاخی این را که بر اساس ارزشهای اسلامی زندگی خودشان را تغییر بدهند ندارند» اين سخنرانى در ۴ تير ماه ۱۳۵۱ برابر با ۱۳ جمادى الاول ۱۳۹۲ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
علی، حقیقتی برگونه اساطیر - قسمت دوم
2020-07-16

اين سخنرانى در ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه ۱۳۴۷ برابر با ۱۶ و ۱۷ ذى‌الحجه ۱۳۸۸ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
علی، حقیقتی برگونه اساطیر - قسمت اول
2020-07-16

اين سخنرانى در ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه ۱۳۴۷ برابر با ۱۶ و ۱۷ ذى‌الحجه ۱۳۸۸ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
شیعه، یک حزب تمام - قسمت چهارم
2020-07-18

«به من پیام داده اند که چرا مثل دانشمندان، آرام و علمی صحبت نمی کنی... اما اینجا اختلاف نظر دو محقق مطرح نیست... مساله، فروریختن همه چیز است. مساله وسیله کردن همه اندوخته ای است که ما داریم. ائمه شیعه را که یادآوری هرکدام می تواند برای ما آموزنده انسان بودن باشد، حالا به این شکل درآمده که ائمه ما را جیره خوار خلفا معرفی می کنند و این کتابها را همه جا تبلیغ می کنند و مردم را به این فکر بار می آورند. » بعد از دقیقه 15 سخنرانی، کیفیت صوتی بهتر می شود.

Show...
شیعه، یک حزب تمام - قسمت سوم
2020-07-18

«به من پیام داده اند که چرا مثل دانشمندان، آرام و علمی صحبت نمی کنی... اما اینجا اختلاف نظر دو محقق مطرح نیست... مساله، فروریختن همه چیز است. مساله وسیله کردن همه اندوخته ای است که ما داریم. ائمه شیعه را که یادآوری هرکدام می تواند برای ما آموزنده انسان بودن باشد، حالا به این شکل درآمده که ائمه ما را جیره خوار خلفا معرفی می کنند و این کتابها را همه جا تبلیغ می کنند و مردم را به این فکر بار می آورند. » بعد از دقیقه 15 سخنرانی، کیفیت صوتی بهتر می شود.

Show...
شیعه، یک حزب تمام - قسمت دوم
2020-07-18

«به من پیام داده اند که چرا مثل دانشمندان، آرام و علمی صحبت نمی کنی... اما اینجا اختلاف نظر دو محقق مطرح نیست... مساله، فروریختن همه چیز است. مساله وسیله کردن همه اندوخته ای است که ما داریم. ائمه شیعه را که یادآوری هرکدام می تواند برای ما آموزنده انسان بودن باشد، حالا به این شکل درآمده که ائمه ما را جیره خوار خلفا معرفی می کنند و این کتابها را همه جا تبلیغ می کنند و مردم را به این فکر بار می آورند. » بعد از دقیقه 15 سخنرانی، کیفیت صوتی بهتر می شود.

Show...
شیعه، یک حزب تمام - قسمت اول
2020-07-18

«به من پیام داده اند که چرا مثل دانشمندان، آرام و علمی صحبت نمی کنی... اما اینجا اختلاف نظر دو محقق مطرح نیست... مساله، فروریختن همه چیز است. مساله وسیله کردن همه اندوخته ای است که ما داریم. ائمه شیعه را که یادآوری هرکدام می تواند برای ما آموزنده انسان بودن باشد، حالا به این شکل درآمده که ائمه ما را جیره خوار خلفا معرفی می کنند و این کتابها را همه جا تبلیغ می کنند و مردم را به این فکر بار می آورند. » بعد از دقیقه 15 سخنرانی، کیفیت صوتی بهتر می شود.

Show...
پیام امید به روشنفکر مسؤول - قسمت دوم
2020-08-01

«این علی چه شعله ای است حتی در این منجلاب عفن که نسلهای پوچ،آلوده و تباه می سازد، اگر جرقه ای از او بر وجدان جوانی بیافتد با چنین سرعت شگفتی او را برمی افروزد و با تمام وجود تبدیل به یک عشقش می کند» ۵ آبان ماه ۱۳۵۱

Show...
1-3پیام امید به روشنفکر مسؤول - قسمت اول
2020-08-01

«این علی چه شعله ای است حتی در این منجلاب عفن که نسلهای پوچ،آلوده و تباه می سازد، اگر جرقه ای از او بر وجدان جوانی بیافتد با چنین سرعت شگفتی او را برمی افروزد و با تمام وجود تبدیل به یک عشقش می کند» ۵ آبان ماه ۱۳۵۱

Show...
علی، بنیانگذار وحدت اسلامی - قسمت دوم
2020-08-06

بسیاری از حقایق دگرگونه شده است؛ گروهی به آن معتقدند و گروهی آن حقیقت دگرگونه را منکرند و هردو در اشتباهند.

Show...
علی، بنیانگذار وحدت اسلامی - قسمت اول
2020-08-06

بسیاری از حقایق دگرگونه شده است؛ گروهی به آن معتقدند و گروهی آن حقیقت دگرگونه را منکرند و هردو در اشتباهند.

Show...
علی تنهاست
2020-08-07

«بعضی از ادیان و مکاتب دچار بیماری عوام زدگی می شوند...»

Show...
انتظار، مذهب اعتراض - قسمت سوم
2020-08-14

هرکس با هر منطقی اگر با چشم منطق علمی اگر به مذاهب بنگرد به این نتیجه می رسد که هیچ مذهبی در تاریخ بشر به اندازه اسلام میان واقعیت موجودش و حقیقت نخستینش فاصله پیدا نکرده . در مذاهب دیگر می شود اصطلاح انحراف را به کار برد. اما در اسلام این تعبیر دقیق نیست. تعبیر دقیق در مورد اسلام همان پیش بینی حضرت امیر است که «دین اسلام مانند پوستینی وارونه پوشیده می شود» اين سخنرانى در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۰ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
انتظار، مذهب اعتراض - قسمت دوم
2020-08-14

هرکس با هر منطقی اگر با چشم منطق علمی اگر به مذاهب بنگرد به این نتیجه می رسد که هیچ مذهبی در تاریخ بشر به اندازه اسلام میان واقعیت موجودش و حقیقت نخستینش فاصله پیدا نکرده . در مذاهب دیگر می شود اصطلاح انحراف را به کار برد. اما در اسلام این تعبیر دقیق نیست. تعبیر دقیق در مورد اسلام همان پیش بینی حضرت امیر است که «دین اسلام مانند پوستینی وارونه پوشیده می شود» اين سخنرانى در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۰ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
انتظار، مذهب اعتراض - قسمت اول
2020-08-14

هرکس با هر منطقی اگر با چشم منطق علمی اگر به مذاهب بنگرد به این نتیجه می رسد که هیچ مذهبی در تاریخ بشر به اندازه اسلام میان واقعیت موجودش و حقیقت نخستینش فاصله پیدا نکرده . در مذاهب دیگر می شود اصطلاح انحراف را به کار برد. اما در اسلام این تعبیر دقیق نیست. تعبیر دقیق در مورد اسلام همان پیش بینی حضرت امیر است که «دین اسلام مانند پوستینی وارونه پوشیده می شود» اين سخنرانى در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۰ رمضان ۱۳۹۱ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است.

Show...
حر، انسانی در انتخاب فاجعه یا فلاح - قسمت دوم
2020-08-22

عاشورای ۱۳۵۵ منزل مرحوم محمد همایون، بنیان‌گذار حسینیه‌ی ارشاد

Show...
حر، انسانی در انتخاب فاجعه یا فلاح - قسمت اول
2020-08-22

عاشورای ۱۳۵۵ منزل مرحوم محمد همایون، بنیان‌گذار حسینیه‌ی ارشاد

Show...
آری، اینچنین بود برادر
2020-08-24

«دیدم چه رابطه خویشاوندی نزدیکی است میان من و میان بردگانی که در این دخمه مدفون شده اند، و خواستم برای او بگویم بعد از او بر ما چه رفته است...»

Show...
علی و حیات بارورش پس از مرگ - قسمت چهارم
2020-08-26

12 آذر ۱۳۴۸ حسینیه‌ی ارشاد از این سخنرانی با عنوان پیروزی پس از شکست نیز نام برده شده است

Show...
علی و حیات بارورش پس از مرگ - قسمت سوم
2020-08-26

12 آذر ۱۳۴۸ حسینیه‌ی ارشاد از این سخنرانی با عنوان پیروزی پس از شکست نیز نام برده شده است

Show...
علی و حیات بارورش پس از مرگ - قسمت دوم
2020-08-26

12 آذر ۱۳۴۸ حسینیه‌ی ارشاد از این سخنرانی با عنوان پیروزی پس از شکست نیز نام برده شده است

Show...
علی و حیات بارورش پس از مرگ - قسمت اول
2020-08-26

12 آذر ۱۳۴۸ حسینیه‌ی ارشاد از این سخنرانی با عنوان پیروزی پس از شکست نیز نام برده شده است

Show...
شهادت - قسمت سوم
2020-08-28

عظمت حسین از یک سو و سخت شناسی ما از سوی دیگر موجب شده آنچه را از حسین بزرگتر است در زیر درخشش عظمت حسین نبینیم، چیزی که حسین به خاطر آن قربانی شده است...

Show...
شهادت - قسمت دوم
2020-08-28

عظمت حسین از یک سو و سخت شناسی ما از سوی دیگر موجب شده آنچه را از حسین بزرگتر است در زیر درخشش عظمت حسین نبینیم، چیزی که حسین به خاطر آن قربانی شده است...

Show...
شهادت - قسمت اول
2020-08-28

عظمت حسین از یک سو و سخت شناسی ما از سوی دیگر موجب شده آنچه را از حسین بزرگتر است در زیر درخشش عظمت حسین نبینیم، چیزی که حسین به خاطر آن قربانی شده است...

Show...
پس از شهادت
2020-08-30

اکنون شهیدان مرده اند و ما مرده ها زنده هستیم. آنان که گستاخی آن را داشتند که وقتی نمی توانستند زنده بمانند، مرگ را انتخاب کنند رفتند، و ما بیشرمان ماندیم صدها سال است که مانده ایم. و میزاث همه این سرمایه های عزیز الهی به دست ما پلیدان زبون و زلیل افتاده است.

Show...
قاسطین، مارقین، ناکثین - قسمت سوم
2020-09-01

«دشمن آشکار حقیقت»، «بی‌شعور حقیقت‌نشناس» و «حق‌شناس خیانت‌کار»، همان سه دشمن آشکار همیشگی حق پرستی. در این سخنرانی شریعتی برای شناختن علی از شناخت دشمنانش آغاز می‌کند.

Show...
قاسطین، مارقین، ناکثین - قسمت دوم
2020-09-01

«دشمن آشکار حقیقت»، «بی‌شعور حقیقت‌نشناس» و «حق‌شناس خیانت‌کار»، همان سه دشمن آشکار همیشگی حق پرستی. در این سخنرانی شریعتی برای شناختن علی از شناخت دشمنانش آغاز می‌کند.