سخنرانی استاد رائفی پور
Published April 22, 2021
Episodes 38

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سخنرانی های استاد رائفی پور در آرشیو رسمی از سال ۸۸ به ترتیب آپلود خواهند شد؛ سعی ما اینکه هر یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه یک سخنرانی رو قرار بدیم.

Available Episodes

فتنه های شیطان-جلسه اول
2020-07-23

موضوع : فتنه های شیطان(جلسه 1) تاریخ : 1389.2.4 مکان : #تهران - دانشگاه علامه طباطبایی

Show...
فتنه های شیطان_جلسه دوم
2020-08-12

موضوع : فتنه های شیطان(جلسه 2) تاریخ: 1389.2.4 مکان : #تهران - دانشگاه علامه طباطبایی

Show...
فتنه های شیطان_جلسه سوم
2020-08-15

موضوع : فتنه های شیطان(جلسه 3) تاریخ : 1389.2.4 مکان : #تهران - دانشگاه علامه طباطبایی.

Show...
همایش شیطان، شماره ۱۳
2020-08-18

موضوع : همایش شیطان شماره 13 تاریخ : 1388.9.29 مکان : #قزوین - دانشگاه آزاد

Show...
موسیقی
2020-08-23

سخنرانی استاد رائفی پور موضوع : موسیقی تاریخ : 1389 مکان : #تهران - دانشگاه علوم پزشکی

Show...
تمدن غرب و فرهنگ یهود
2020-08-25

سخنرانی استاد رائفی پور موضوع : تمدن غرب و فرهنگ یهود تاریخ : 1389.2.5 مکان : #قزوین - دانشگاه آزاد

Show...
نقد فیلم ۲۰۱۲_جلسه اول
2020-08-27

موضوع : نقد فیلم 2012 (جلسه1) تاریخ : 1389 مکان : #تهران - دانشگاه علامه طباطبایی

Show...
نقد فیلم ۲۰۱۲_جلسه دوم
2020-08-30

موضوع : نقد فیلم 2012 (جلسه 2) تاریخ : 1389 مکان : #تهران - دانشگاه علامه طباطبایی

Show...
نقد داروینیسم
2020-09-01

موضوع : نقد داروینیسم تاریخ : 1389 مکان : #تهران - دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

Show...
دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری_جلسه اول
2020-09-03

موضوع : دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری (جلسه1) تاریخ : 1388.8.17 مکان : #نیشابور

Show...
دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری_جلسه دوم
2020-09-06

دانلود سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری (جلسه2) تاریخ : 1388.8.18 مکان : #نیشابور

Show...
دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری_جلسه سوم
2020-09-08

موضوع : دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری (جلسه3) تاریخ : 1388.8.19 مکان : #نیشابور

Show...
دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری_جلسه چهارم
2020-09-10

موضوع : دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری (جلسه4) تاریخ : 1388.8.20 مکان : #نیشابور

Show...
نقد فیلم ۲۰۱۲
2020-09-13

موضوع : نقد فیلم 2012 تاریخ : 1389 مکان : #تهران

Show...
زیر چتر شیطان_جلسه اول
2020-09-15

موضوع : زیر چتر شیطان (جلسه 1) تاریخ : 1389.7.25 مکان : #تهران - دانشگاه علوم پزشکی

Show...
زیر چتر شیطان_جلسه دوم
2020-09-20

موضوع : زیر چتر شیطان (جلسه 2) تاریخ : 1389.8.2 مکان : #تهران - دانشگاه علوم پزشکی

Show...
زیر چتر شیطان_جلسه سوم
2020-09-22

موضوع : زیر چتر شیطان (جلسه 3) تاریخ : 1389.8.9 مکان : #تهران - دانشگاه علوم پزشکی

Show...
زیر چتر شیطان_جلسه چهارم
2020-09-29

موضوع : زیر چتر شیطان (جلسه 4) تاریخ : 1389.8.16 مکان : #تهران - دانشگاه علوم پزشکی

Show...
زیر چتر شیطان_جلسه پنجم
2020-10-29

دانلود سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : زیر چتر شیطان (جلسه5) تاریخ : 1389.8.22 مکان : #تهران - دانشگاه علوم پزشکی

Show...
فراماسونری و شیطان پرستی_جلسه اول
2020-11-05

موضوع : فراماسونری و شیطان پرستی (جلسه1) تاریخ : 1389.8.30 مکان : #تهران - دانشگاه شریف @masafbox @masaf

Show...
فراماسونری و شیطان پرستی_جلسه دوم
2020-12-02

دانلود سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : فراماسونری و شیطان پرستی (جلسه2) تاریخ : 1389.8.30 مکان : #تهران - دانشگاه شریف

Show...
فرقه های ضاله و مدعیان دروغین
2020-12-08

دانلود سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : فرقه های ضاله و مدعیان دروغین تاریخ : 1389.11.20 مکان : #تهران -مینی سیتی

Show...
انسان و شیطان در قرآن و تورات_جلسه اول
2020-12-11

دانلود سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : انسان و شیطان در قرآن و تورات(جلسه1) تاریخ : 1389.12.17 مکان : #تهران -دانشگاه صنعتی شریف

Show...
انسان و شیطان در قرآن و تورات_جلسه دوم
2020-12-13

دانلود سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع :انسان وشیطان درقرآن وتورات(جلسه2) تاریخ : 1389.12.17 مکان :#تهران -دانشگاه صنعتی شریف

Show...
جنگ نرم
2020-12-15

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : جنگ نرم تاریخ : 1390.1.21 مکان : #کاشان -دانشگاه آزاد

Show...
همایش نظام سلطه
2020-12-17

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : همایش نظام سلطه تاریخ : 1390.1.27 مکان : #تهران -دانشگاه علوم اقتصادی

Show...
عبرت های بنی اسرائیل
2020-12-25

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : عبرتهای بنی اسرائیل تاریخ : 1390.1.28 مکان : #کاشان

Show...
معماران اقتصادی تاریخ
2021-01-03

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : معماران اقتصادی تاریخ : 1390.2.4 مکان : #تهران - دانشگاه علامه طباطبایی

Show...
راز ذریه ۱
2021-02-17

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : راز ذریه 1 تاریخ : 1390.2.10 مکان : #گلستان - دانشگاه گلستان ( جلسه اول )

Show...
راز ذریه ۲
2021-02-20

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : راز ذریه 2 تاریخ : 1390.2.10 مکان : #گلستان - دانشگاه گلستان ( جلسه دوم )

Show...
قربانی کردن انسان ۱
2021-02-25

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : قربانی کردن انسان 1 تاریخ : 1390.2.11 مکان : #گلستان - دانشگاه گلستان (جلسه سوم)

Show...
قربانی‌ کردن انسان ۲
2021-03-05

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : قربانی کردن انسان 2 تاریخ : 1390.2.11 مکان : #گلستان - دانشگاه گلستان (جلسه چهارم)

Show...
عبرت های بنی اسرائیل
2021-03-16

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : عبرتهای بنی اسرائیل تاریخ : 1390.2.12 مکان : #گلستان - دانشگاه گلستان (جلسه پنجم)

Show...
بیداری اسلامی تاریخ
2021-03-20

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : بیداری اسلامی تاریخ : 1390.2.12 مکان : #گلستان - دانشگاه گلستان (جلسه ششم) @masafbox @masaf

Show...
زن، حجاب، فمنیسم
2021-03-30

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : زن، حجاب، فمنیسم تاریخ : 1390.3.17 مکان : #تهران - دانشگاه الزهرا (س) @masafbox @masaf

Show...
مهدویت تاریخ
2021-04-06

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : مهدویت تاریخ : 1390.4.20 مکان : #تهران - تهرانپارس @masafbox @masaf

Show...
راز ذریه
2021-04-21

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : راز ذریه تاریخ : 1390.6.12 مکان : #خراسان_رضوی - نیشابور (جلسه اول)

Show...
شیطان شناسی
2021-04-22

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : شیطان شناسی تاریخ : 1390.6.13 مکان : #خراسان_رضوی - نیشابور ( جلسه دوم )

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

فتنه های شیطان-جلسه اول
2020-07-23

موضوع : فتنه های شیطان(جلسه 1) تاریخ : 1389.2.4 مکان : #تهران - دانشگاه علامه طباطبایی

Show...
فتنه های شیطان_جلسه دوم
2020-08-12

موضوع : فتنه های شیطان(جلسه 2) تاریخ: 1389.2.4 مکان : #تهران - دانشگاه علامه طباطبایی

Show...
فتنه های شیطان_جلسه سوم
2020-08-15

موضوع : فتنه های شیطان(جلسه 3) تاریخ : 1389.2.4 مکان : #تهران - دانشگاه علامه طباطبایی.

Show...
همایش شیطان، شماره ۱۳
2020-08-18

موضوع : همایش شیطان شماره 13 تاریخ : 1388.9.29 مکان : #قزوین - دانشگاه آزاد

Show...
موسیقی
2020-08-23

سخنرانی استاد رائفی پور موضوع : موسیقی تاریخ : 1389 مکان : #تهران - دانشگاه علوم پزشکی

Show...
تمدن غرب و فرهنگ یهود
2020-08-25

سخنرانی استاد رائفی پور موضوع : تمدن غرب و فرهنگ یهود تاریخ : 1389.2.5 مکان : #قزوین - دانشگاه آزاد

Show...
نقد فیلم ۲۰۱۲_جلسه اول
2020-08-27

موضوع : نقد فیلم 2012 (جلسه1) تاریخ : 1389 مکان : #تهران - دانشگاه علامه طباطبایی

Show...
نقد فیلم ۲۰۱۲_جلسه دوم
2020-08-30

موضوع : نقد فیلم 2012 (جلسه 2) تاریخ : 1389 مکان : #تهران - دانشگاه علامه طباطبایی

Show...
نقد داروینیسم
2020-09-01

موضوع : نقد داروینیسم تاریخ : 1389 مکان : #تهران - دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

Show...
دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری_جلسه اول
2020-09-03

موضوع : دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری (جلسه1) تاریخ : 1388.8.17 مکان : #نیشابور

Show...
دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری_جلسه دوم
2020-09-06

دانلود سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری (جلسه2) تاریخ : 1388.8.18 مکان : #نیشابور

Show...
دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری_جلسه سوم
2020-09-08

موضوع : دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری (جلسه3) تاریخ : 1388.8.19 مکان : #نیشابور

Show...
دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری_جلسه چهارم
2020-09-10

موضوع : دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری (جلسه4) تاریخ : 1388.8.20 مکان : #نیشابور

Show...
نقد فیلم ۲۰۱۲
2020-09-13

موضوع : نقد فیلم 2012 تاریخ : 1389 مکان : #تهران

Show...
زیر چتر شیطان_جلسه اول
2020-09-15

موضوع : زیر چتر شیطان (جلسه 1) تاریخ : 1389.7.25 مکان : #تهران - دانشگاه علوم پزشکی

Show...
زیر چتر شیطان_جلسه دوم
2020-09-20

موضوع : زیر چتر شیطان (جلسه 2) تاریخ : 1389.8.2 مکان : #تهران - دانشگاه علوم پزشکی

Show...
زیر چتر شیطان_جلسه سوم
2020-09-22

موضوع : زیر چتر شیطان (جلسه 3) تاریخ : 1389.8.9 مکان : #تهران - دانشگاه علوم پزشکی

Show...
زیر چتر شیطان_جلسه چهارم
2020-09-29

موضوع : زیر چتر شیطان (جلسه 4) تاریخ : 1389.8.16 مکان : #تهران - دانشگاه علوم پزشکی

Show...
زیر چتر شیطان_جلسه پنجم
2020-10-29

دانلود سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : زیر چتر شیطان (جلسه5) تاریخ : 1389.8.22 مکان : #تهران - دانشگاه علوم پزشکی

Show...
فراماسونری و شیطان پرستی_جلسه اول
2020-11-05

موضوع : فراماسونری و شیطان پرستی (جلسه1) تاریخ : 1389.8.30 مکان : #تهران - دانشگاه شریف @masafbox @masaf

Show...
فراماسونری و شیطان پرستی_جلسه دوم
2020-12-02

دانلود سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : فراماسونری و شیطان پرستی (جلسه2) تاریخ : 1389.8.30 مکان : #تهران - دانشگاه شریف

Show...
فرقه های ضاله و مدعیان دروغین
2020-12-08

دانلود سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : فرقه های ضاله و مدعیان دروغین تاریخ : 1389.11.20 مکان : #تهران -مینی سیتی

Show...
انسان و شیطان در قرآن و تورات_جلسه اول
2020-12-11

دانلود سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : انسان و شیطان در قرآن و تورات(جلسه1) تاریخ : 1389.12.17 مکان : #تهران -دانشگاه صنعتی شریف

Show...
انسان و شیطان در قرآن و تورات_جلسه دوم
2020-12-13

دانلود سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع :انسان وشیطان درقرآن وتورات(جلسه2) تاریخ : 1389.12.17 مکان :#تهران -دانشگاه صنعتی شریف

Show...
جنگ نرم
2020-12-15

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : جنگ نرم تاریخ : 1390.1.21 مکان : #کاشان -دانشگاه آزاد

Show...
همایش نظام سلطه
2020-12-17

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : همایش نظام سلطه تاریخ : 1390.1.27 مکان : #تهران -دانشگاه علوم اقتصادی

Show...
عبرت های بنی اسرائیل
2020-12-25

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : عبرتهای بنی اسرائیل تاریخ : 1390.1.28 مکان : #کاشان

Show...
معماران اقتصادی تاریخ
2021-01-03

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : معماران اقتصادی تاریخ : 1390.2.4 مکان : #تهران - دانشگاه علامه طباطبایی

Show...
راز ذریه ۱
2021-02-17

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : راز ذریه 1 تاریخ : 1390.2.10 مکان : #گلستان - دانشگاه گلستان ( جلسه اول )

Show...
راز ذریه ۲
2021-02-20

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : راز ذریه 2 تاریخ : 1390.2.10 مکان : #گلستان - دانشگاه گلستان ( جلسه دوم )

Show...
قربانی کردن انسان ۱
2021-02-25

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : قربانی کردن انسان 1 تاریخ : 1390.2.11 مکان : #گلستان - دانشگاه گلستان (جلسه سوم)

Show...
قربانی‌ کردن انسان ۲
2021-03-05

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : قربانی کردن انسان 2 تاریخ : 1390.2.11 مکان : #گلستان - دانشگاه گلستان (جلسه چهارم)

Show...
عبرت های بنی اسرائیل
2021-03-16

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : عبرتهای بنی اسرائیل تاریخ : 1390.2.12 مکان : #گلستان - دانشگاه گلستان (جلسه پنجم)

Show...
بیداری اسلامی تاریخ
2021-03-20

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : بیداری اسلامی تاریخ : 1390.2.12 مکان : #گلستان - دانشگاه گلستان (جلسه ششم) @masafbox @masaf

Show...
زن، حجاب، فمنیسم
2021-03-30

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : زن، حجاب، فمنیسم تاریخ : 1390.3.17 مکان : #تهران - دانشگاه الزهرا (س) @masafbox @masaf

Show...
مهدویت تاریخ
2021-04-06

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : مهدویت تاریخ : 1390.4.20 مکان : #تهران - تهرانپارس @masafbox @masaf

Show...
راز ذریه
2021-04-21

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : راز ذریه تاریخ : 1390.6.12 مکان : #خراسان_رضوی - نیشابور (جلسه اول)

Show...
شیطان شناسی
2021-04-22

سخنرانی صوتی استاد رائفی پور موضوع : شیطان شناسی تاریخ : 1390.6.13 مکان : #خراسان_رضوی - نیشابور ( جلسه دوم )

Show...

Latest Episode