سووشون
Category Arts
Published April 17, 2021
Episodes 65

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما اینجا چیزی رو جدی نمیگیریم، ما اینجاییم که به کمالگراییمون غلبه کنیم😄براتون شعر خوب، داستان و کتاب خودیاری میخونیم و از دغدغه‌های مشترکمون حرف میزنیم. ما کامل نیستیم ولی به اندازه‌ی کافی خوبیم🤗

Available Episodes

سووشون
2020-05-01

اپیزود منفی یک

Show...
با من بیا
2020-05-01

گوینده: بنفشه، شاعر: پابلو نرودا، مترجم: شاهکار بینش‌پژوه

Show...
دیر مغان
2020-05-04

غزل حافظ، گوینده: بنفشه،

Show...
ما را ز خیال تو
2020-05-04

غزل حافظ، گوینده: بنفشه

Show...
کمال‌گرایی قسمت اول
2020-05-05

بخش‌هایی از کتاب وسوسه‌های کمال‌گرایی رو براتون میخونم. اگر کمالگرایی مشکل شما هم هست توی مسیر غلبه بهش با من همراه بشید😄 من مرجانم

Show...
گردن افراشته‌ام بر فلک از طالع خویش
2020-05-06

غزل سعدی، گوینده: مرجان

Show...
زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
2020-05-07

گوینده: بنفشه، غزل حافظ

Show...
مرا خود با تو چیزی در میان هست
2020-05-08

گوینده: بنفشه، غزل سعدی

Show...
نان
2020-05-08

گوینده: بنفشه، شاعر: پابلو نرودا

Show...
غلط کردم غلط
2020-05-08

غزلی از وحشی بافقی، با صدای بنفشه

Show...
دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست
2020-05-09

غزل سعدی، گوینده: بنفشه

Show...
این که تو داری قیامت است نه قامت
2020-05-09

غزل سعدی، گوینده: بنفشه

Show...
قیمت اهل وفا یار ندانست، دریغ
2020-05-10

گوینده: بنفشه، غزل از وحشی بافقی

Show...
نیستیم از دوری‌ات با داغ حرمان، نیستیم
2020-05-11

غزل وحشی بافقی با صدای «بنفشه»

Show...
هیولایی که دوست ندارید
2020-05-11

مریم صمیمانه از خودش برامون میگه❤️

Show...
خبرت خراب‌تر کرد جراحتِ جدایی
2020-05-12

غزل سعدی، با خوانش بنفشه

Show...
ای سروِ بلند‌قامتِ دوست
2020-05-13

خوانش: مرجان، شاعر: سعدی، ترجیع‌بند: بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله‌ی کار خویش گیرم، قسمت اول

Show...
کمالگرایی قسمت دوم
2020-05-13

بخش‌هایی از کتاب وسوسه‌های کمال‌گرایی رو براتون میخونم. اگر کمالگرایی مشکل شما هم هست توی مسیر غلبه بهش با من همراه بشید😄 من مرجانم

Show...
می‌فکن بر صف رندان نظری بهتر از این
2020-05-13

خوانشگر: بنفشه، غزل حافظ

Show...
یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم
2020-05-13

خوانش‌گر: بنفشه، غزل سعدی

Show...
در عهد تو ای نگار دلبند
2020-05-14

قسمت دوم، ترجیع‌بند سعدی، خوانش‌گر: مرجان

Show...
این بوی روح‌پرور از آن خوی دلبر است
2020-05-14

غزل سعدی، خوانش‌گر: بنفشه

Show...
بالا‌بلندِ عشوه‌گرِ نقش‌بازِ من
2020-05-15

خوانش‌گر: بنفشه، غزل حافظ

Show...
این خط شریف از آن بنان است
2020-05-17

غزل سعدی، خوانش‌گر: بنفشه

Show...
ای دل چو زمانه میکند غمناکت
2020-05-17

رباعی خیام، خوانش‌گر: بنفشه

Show...
ترکیب طبایع چو به کام تو دمی ست
2020-05-17

رباعی خیام، خوانش‌گر: بنفشه

Show...
مویت رها مکن که چنین بر هم اوفتد
2020-05-18

غزل سعدی، خوانش‌گر: بنفشه

Show...
دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد
2020-05-18

غزل سعدی، خوانش‌گر: بنفشه

Show...
امروز جفا نمیکند کس در شهر مگر تو میکنی بس
2020-05-19

غزل سوم ترجیعبند سعدی، مرجان

Show...
هستی
2020-05-22

هستی با هستی سخن میگوید

Show...
کمالگرایی قسمت سوم
2020-05-23

بخش‌هایی از کتاب وسوسه‌های کمال‌گرایی رو براتون میخونم. اگر کمالگرایی مشکل شما هم هست توی مسیر غلبه بهش با من همراه بشید😄 من مرجانم

Show...
آب زنید راه را
2020-05-24

غزلی از غزلیات شمس، شاعر:مولوی، خوانش:بنفشه

Show...
هر جور کز تو آید بر خود نهم غرامت
2020-05-24

غزلی از غزلیات شمس، شاعر: مولوی، خوانش‌گر: بنفشه

Show...
ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم
2020-05-25

شاعر: مولوی، خوانش‌گر:بنفشه، بسکلم: بگسلم

Show...
مولوی. هوسی‌ست در سر من که سر بشر ندارم
2020-05-26

خوانش‌گر: بنفشه، شاعر: مولوی، از غزلیات شمس

Show...
مولوی. نه آن شیرم که با دشمن برآیم
2020-05-28

شاعر: مولوی، از غزلیات شمس، خوانش: بنفشه

Show...
چه شد که دامن یار از کفم رها گردید
2020-05-29

شاعر: صائب، گوینده: بنفشه

Show...
سرمایه جنون ز نسیم بهار گیر
2020-05-31

شاعر: صائب گوینده:بنفشه

Show...
چندان که بهارست و خزانست درین باغ
2020-06-01

شاعر: صائب گوینده: بنفش کلانتری

Show...
نامرئی بودن
2020-06-06

مریم از تجربه دیده نشدن میگه

Show...
مولوی. من ازین خانه‌ی پرنور به در می‌نروم
2020-06-07

غزلی از مولوی، از غزلیات شمس، گوینده: بنفشه

Show...
دو روز مانده به پایان جهان
2020-06-08

گوینده: عاطفه، نویسنده: عرفان نظرآهاری، موسیقی: Feel my pain، ادیت: مرجان

Show...
ای چشم تو مست خواب و سرمست شراب
2020-06-12

رباعی سعدی

Show...
شب نیست که چشمم آرزومند تو نیست
2020-06-12

رباعی سعدی گوینده: بنفشه کلانتری

Show...
غزل سعدی
2020-06-23

گوینده: بنفشه کلانتری

Show...
گفتار خوش و لبان باریک
2020-07-03

غزل چهارم ترجیعبند سعدی خوانش: مرجان

Show...
شعر بودن
2020-07-09

شاعر:صالح بوعذار⁣ گوینده: بنفشه

Show...
بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش گیرم.۵
2020-07-14

غزل پنجم از ترجیعبند سعدی، مرجان

Show...
دو‌ چشم مست می‌گون‌ات ببرد آرام هشیاران
2020-08-26

مرجان، شاعر: سعدی

Show...
معرفی کتاب صوتی روابط موفق
2020-08-27

نویسنده: باربارا دی آنجلیس، گوینده: بنفشه کلانتری، ناشر: انتشارات شباهنگ، مترجم: بهناز روان آسا، کامران افشار

Show...
دیدار تو حل مشکلات است
2020-09-03

گوینده: بنفشه، شاعر: سعدی

Show...
کمالگرایی قسمت چهارم
2020-09-29

تعریف کننده: مرجان

Show...
کمالگرایی قسمت پنجم
2020-10-01

تعریف کننده: مرجان، اسم کتاب: وسوسه های کمالگرایی

Show...
کمالگرایی قسمت ششم
2020-10-04

تعریف کننده: مرجان، اسم کتاب: وسوسه های کمالگرایی

Show...
بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش گیرم.۶
2020-10-12

غزل ششم از ترجیعبند سعدی، مرجان

Show...
پاراگراف
2020-11-12

پاراگرافی از کتاب مائده های زمینی، نویسنده: آندره ژید، مترجم: مهستی بحرینی، صدا: مرجان

Show...
دختر بی‌دست
2021-04-06

صدای مرجان، کتاب «زنانی که با گرگها میدوند»، مقدمه داستان دخترِ بی‌دست

Show...
دختر بی دست، قسمت اول
2021-04-06

صدای مرجان، داستان دختر بی دست، کتاب « زنانی که با گرگها میدوند»، فصل چهارده

Show...
دختر بی‌دست. قسمت دوم
2021-04-10

صدای مرجان، داستان دختر بی‌دست، کتاب «زنانی که با گرگها میدوند»، فصل ١۴

Show...
بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خویش گیرم.٧
2021-04-10

مرجان، شاعر: سعدی، ترجیعبند « بنشینم و صبر پیش گیرم»، غزل هفتم

Show...
بنشینم و صبر پیش گیرم.٨
2021-04-17

مرجان، سعدی، ترجیعبندشون، غزل هشتمشون

Show...
بابو الهه شکم
2021-04-28

مرجان، داستانی کهن از فصل ١١ کتاب زنانی که با گرگها میدوند

Show...
خوشا و خرّما وقتِ حبیبان، به بویِ صبح و بانگِ عندلیبان
2021-05-09

مرجان، غزل سعدی

Show...
گرم بازآمدی محبوب سیم اندام سنگین دل
2021-05-11

غزل سعدی، مرجان

Show...
چهار خاخام
2021-05-11

مرجان، داستانی کهن از کتاب زنانی که با گرگها میدوند

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

سووشون
2020-05-01

اپیزود منفی یک

Show...
با من بیا
2020-05-01

گوینده: بنفشه، شاعر: پابلو نرودا، مترجم: شاهکار بینش‌پژوه

Show...
دیر مغان
2020-05-04

غزل حافظ، گوینده: بنفشه،

Show...
ما را ز خیال تو
2020-05-04

غزل حافظ، گوینده: بنفشه

Show...
کمال‌گرایی قسمت اول
2020-05-05

بخش‌هایی از کتاب وسوسه‌های کمال‌گرایی رو براتون میخونم. اگر کمالگرایی مشکل شما هم هست توی مسیر غلبه بهش با من همراه بشید😄 من مرجانم

Show...
گردن افراشته‌ام بر فلک از طالع خویش
2020-05-06

غزل سعدی، گوینده: مرجان

Show...
زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
2020-05-07

گوینده: بنفشه، غزل حافظ

Show...
مرا خود با تو چیزی در میان هست
2020-05-08

گوینده: بنفشه، غزل سعدی

Show...
نان
2020-05-08

گوینده: بنفشه، شاعر: پابلو نرودا

Show...
غلط کردم غلط
2020-05-08

غزلی از وحشی بافقی، با صدای بنفشه

Show...
دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست
2020-05-09

غزل سعدی، گوینده: بنفشه

Show...
این که تو داری قیامت است نه قامت
2020-05-09

غزل سعدی، گوینده: بنفشه

Show...
قیمت اهل وفا یار ندانست، دریغ
2020-05-10

گوینده: بنفشه، غزل از وحشی بافقی

Show...
نیستیم از دوری‌ات با داغ حرمان، نیستیم
2020-05-11

غزل وحشی بافقی با صدای «بنفشه»

Show...
هیولایی که دوست ندارید
2020-05-11

مریم صمیمانه از خودش برامون میگه❤️

Show...
خبرت خراب‌تر کرد جراحتِ جدایی
2020-05-12

غزل سعدی، با خوانش بنفشه

Show...
ای سروِ بلند‌قامتِ دوست
2020-05-13

خوانش: مرجان، شاعر: سعدی، ترجیع‌بند: بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله‌ی کار خویش گیرم، قسمت اول

Show...
کمالگرایی قسمت دوم
2020-05-13

بخش‌هایی از کتاب وسوسه‌های کمال‌گرایی رو براتون میخونم. اگر کمالگرایی مشکل شما هم هست توی مسیر غلبه بهش با من همراه بشید😄 من مرجانم

Show...
می‌فکن بر صف رندان نظری بهتر از این
2020-05-13

خوانشگر: بنفشه، غزل حافظ

Show...
یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم
2020-05-13

خوانش‌گر: بنفشه، غزل سعدی

Show...
در عهد تو ای نگار دلبند
2020-05-14

قسمت دوم، ترجیع‌بند سعدی، خوانش‌گر: مرجان

Show...
این بوی روح‌پرور از آن خوی دلبر است
2020-05-14

غزل سعدی، خوانش‌گر: بنفشه

Show...
بالا‌بلندِ عشوه‌گرِ نقش‌بازِ من
2020-05-15

خوانش‌گر: بنفشه، غزل حافظ

Show...
این خط شریف از آن بنان است
2020-05-17

غزل سعدی، خوانش‌گر: بنفشه

Show...
ای دل چو زمانه میکند غمناکت
2020-05-17

رباعی خیام، خوانش‌گر: بنفشه

Show...
ترکیب طبایع چو به کام تو دمی ست
2020-05-17

رباعی خیام، خوانش‌گر: بنفشه

Show...
مویت رها مکن که چنین بر هم اوفتد
2020-05-18

غزل سعدی، خوانش‌گر: بنفشه

Show...
دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد
2020-05-18

غزل سعدی، خوانش‌گر: بنفشه

Show...
امروز جفا نمیکند کس در شهر مگر تو میکنی بس
2020-05-19

غزل سوم ترجیعبند سعدی، مرجان

Show...
هستی
2020-05-22

هستی با هستی سخن میگوید

Show...
کمالگرایی قسمت سوم
2020-05-23

بخش‌هایی از کتاب وسوسه‌های کمال‌گرایی رو براتون میخونم. اگر کمالگرایی مشکل شما هم هست توی مسیر غلبه بهش با من همراه بشید😄 من مرجانم

Show...
آب زنید راه را
2020-05-24

غزلی از غزلیات شمس، شاعر:مولوی، خوانش:بنفشه

Show...
هر جور کز تو آید بر خود نهم غرامت
2020-05-24

غزلی از غزلیات شمس، شاعر: مولوی، خوانش‌گر: بنفشه

Show...
ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم
2020-05-25

شاعر: مولوی، خوانش‌گر:بنفشه، بسکلم: بگسلم

Show...
مولوی. هوسی‌ست در سر من که سر بشر ندارم
2020-05-26

خوانش‌گر: بنفشه، شاعر: مولوی، از غزلیات شمس

Show...
مولوی. نه آن شیرم که با دشمن برآیم
2020-05-28

شاعر: مولوی، از غزلیات شمس، خوانش: بنفشه

Show...
چه شد که دامن یار از کفم رها گردید
2020-05-29

شاعر: صائب، گوینده: بنفشه

Show...
سرمایه جنون ز نسیم بهار گیر
2020-05-31

شاعر: صائب گوینده:بنفشه

Show...
چندان که بهارست و خزانست درین باغ
2020-06-01

شاعر: صائب گوینده: بنفش کلانتری

Show...
نامرئی بودن
2020-06-06

مریم از تجربه دیده نشدن میگه

Show...
مولوی. من ازین خانه‌ی پرنور به در می‌نروم
2020-06-07

غزلی از مولوی، از غزلیات شمس، گوینده: بنفشه

Show...
دو روز مانده به پایان جهان
2020-06-08

گوینده: عاطفه، نویسنده: عرفان نظرآهاری، موسیقی: Feel my pain، ادیت: مرجان

Show...
ای چشم تو مست خواب و سرمست شراب
2020-06-12

رباعی سعدی

Show...
شب نیست که چشمم آرزومند تو نیست
2020-06-12

رباعی سعدی گوینده: بنفشه کلانتری

Show...
غزل سعدی
2020-06-23

گوینده: بنفشه کلانتری

Show...
گفتار خوش و لبان باریک
2020-07-03

غزل چهارم ترجیعبند سعدی خوانش: مرجان

Show...
شعر بودن
2020-07-09

شاعر:صالح بوعذار⁣ گوینده: بنفشه

Show...
بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش گیرم.۵
2020-07-14

غزل پنجم از ترجیعبند سعدی، مرجان

Show...
دو‌ چشم مست می‌گون‌ات ببرد آرام هشیاران
2020-08-26

مرجان، شاعر: سعدی

Show...
معرفی کتاب صوتی روابط موفق
2020-08-27

نویسنده: باربارا دی آنجلیس، گوینده: بنفشه کلانتری، ناشر: انتشارات شباهنگ، مترجم: بهناز روان آسا، کامران افشار

Show...
دیدار تو حل مشکلات است
2020-09-03

گوینده: بنفشه، شاعر: سعدی

Show...
کمالگرایی قسمت چهارم
2020-09-29

تعریف کننده: مرجان

Show...
کمالگرایی قسمت پنجم
2020-10-01

تعریف کننده: مرجان، اسم کتاب: وسوسه های کمالگرایی

Show...
کمالگرایی قسمت ششم
2020-10-04

تعریف کننده: مرجان، اسم کتاب: وسوسه های کمالگرایی

Show...
بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش گیرم.۶
2020-10-12