شل کست
Published November 29, 2020
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

شل کست. خیلی شل خیلی منطقی.

Available Episodes

نفع جمعی و نفع فردی
2019-10-21

خوب چرا نفع فردی و نفع جمعیی؟ چرا کلاً شل کست؟ چرا در گنجه وازه؟ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
سفر نامه
2019-11-10

چه سفرها با تو کردم چه سفرها تو رو بردم دم مرگ رسیدم اما به هوای تو نمردم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
گلوله های آبان
2019-12-28

آه اگر آزادی سرودی می‌خواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌یی، هیچ‌کجا دیواری فروریخته بر جای نمی‌ماند. سالیان بسیار نمی‌بایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیابِ انسانی‌ست که حضورِ انسان آبادانی‌ست. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
جنگل رسانه - بخش اول
2020-02-07

جنگل رسانه   -  بخش اول رسانه به چه شکل راه خود را به ایران پیدا کرد؟  تاریخچهٔ تکنولوژی رسانه چیست؟ و در آخر رسانه چگونه در تاریخ و سرنوشت جمعی ما تاثیر گذاشته است. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
جنگل رسانه - قسمت دوم
2020-03-27

جنگل رسانه - قسمت دوم مهمان این هفته آقای دموکراسی در کار از پادکست دموکراسی در کار-  موزیک پایانی کاوه عمادی در این قسمت به تاریخچهٔ تلویزیون‌های فارسی زبان در داخل و خارج از ایران پرداختیم و بررسی‌ ادعای برخی‌ از راسنه ها، بر بی‌ طرف بودن لطفا نظرهای خودتون رو از طریق اینستگرام یا آدرس ایمیل ما با ما سهیم بشید. Email: [email protected] Instagram: @Sholcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
در جستجوی نوشدارو
2020-05-10

در جستجوی نوشدارو | این قسمت را به کادر بهداشت و درمان و تمامی‌ زحمت کشانی که در روزهای سخت حامی‌ ما بودند تقدیم می‌کنیم مهمان این قسمت شلکست : جناب آقای دکتر بابک محیط در این قسمت به تاریخچهٔ و ساختار بهداشت عمومی ایران و مقابلهٔ  این سیستم با بیماری همه گیر کرنا پرداختیم با تشکر از همیاری آقای دکتر سامان صراف در تهیه و ساخت این برنامه --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
لوله کشهای قارچ خور
2020-07-18

بعد از یک مدت تاخیر طولانی و کرونا و کلی دوری دوباره برگشتیم با قسمت جدید. برای این قسمت تصمیم گرفتیم یه موضوع بی‌ربط ولی در آن واحد با ربط به روز انتخاب کنیم. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
فضاهای شهری و خاطرات جمعی
2020-08-17

فضاهای شهری جزئی جدا ناشدنی از هویت شهری ما هستند. در این قسمت از خاطرات کودکی مان و شکل گرفتن خاطراتمان از این فضاهای شهری گفتیم. امیدوارم شما را در خاطرات شیرینان سهیم کرده باشیم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
قسمت ویژه: مصاحبه با دکتر مرتهب درباره برنامه ریزی شهری
2020-09-18

در این قسمت گفتگو با دکتر درباری تاریخچه برنامه ریزی شهری و بنیاد مسکن. و اینکه چگونه علاقه مند به این رشته شدند و در حال حاضر در باره چه پروژه ای کار و تحقیق می کنند.  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
آبادان! و قسمت دوم مصاحبه با آقای دکتر رضا مرتهب
2020-10-18

در این پادکست درباره استعمار سرمایه داری. نفت. صنعت. انگلیس.تفکیک نژادی.  ایران و کارگرها صحبت خواهیم کرد. به ما گوش دهید   --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
َشل کست و آدم فضایی ها
2020-11-29

- فصل اول - قسمت نهم -   در‌ این قسمت راجب به تئوری های مختلف توطئه و شواهد مستند مختلف در مورد اشیا ناشناس پرنده و احتمال وجود حیات در کیهان صحبت کردیم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

نفع جمعی و نفع فردی
2019-10-21

خوب چرا نفع فردی و نفع جمعیی؟ چرا کلاً شل کست؟ چرا در گنجه وازه؟ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
سفر نامه
2019-11-10

چه سفرها با تو کردم چه سفرها تو رو بردم دم مرگ رسیدم اما به هوای تو نمردم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
گلوله های آبان
2019-12-28

آه اگر آزادی سرودی می‌خواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌یی، هیچ‌کجا دیواری فروریخته بر جای نمی‌ماند. سالیان بسیار نمی‌بایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیابِ انسانی‌ست که حضورِ انسان آبادانی‌ست. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
جنگل رسانه - بخش اول
2020-02-07

جنگل رسانه   -  بخش اول رسانه به چه شکل راه خود را به ایران پیدا کرد؟  تاریخچهٔ تکنولوژی رسانه چیست؟ و در آخر رسانه چگونه در تاریخ و سرنوشت جمعی ما تاثیر گذاشته است. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
جنگل رسانه - قسمت دوم
2020-03-27

جنگل رسانه - قسمت دوم مهمان این هفته آقای دموکراسی در کار از پادکست دموکراسی در کار-  موزیک پایانی کاوه عمادی در این قسمت به تاریخچهٔ تلویزیون‌های فارسی زبان در داخل و خارج از ایران پرداختیم و بررسی‌ ادعای برخی‌ از راسنه ها، بر بی‌ طرف بودن لطفا نظرهای خودتون رو از طریق اینستگرام یا آدرس ایمیل ما با ما سهیم بشید. Email: [email protected] Instagram: @Sholcast --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
در جستجوی نوشدارو
2020-05-10

در جستجوی نوشدارو | این قسمت را به کادر بهداشت و درمان و تمامی‌ زحمت کشانی که در روزهای سخت حامی‌ ما بودند تقدیم می‌کنیم مهمان این قسمت شلکست : جناب آقای دکتر بابک محیط در این قسمت به تاریخچهٔ و ساختار بهداشت عمومی ایران و مقابلهٔ  این سیستم با بیماری همه گیر کرنا پرداختیم با تشکر از همیاری آقای دکتر سامان صراف در تهیه و ساخت این برنامه --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
لوله کشهای قارچ خور
2020-07-18

بعد از یک مدت تاخیر طولانی و کرونا و کلی دوری دوباره برگشتیم با قسمت جدید. برای این قسمت تصمیم گرفتیم یه موضوع بی‌ربط ولی در آن واحد با ربط به روز انتخاب کنیم. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
فضاهای شهری و خاطرات جمعی
2020-08-17

فضاهای شهری جزئی جدا ناشدنی از هویت شهری ما هستند. در این قسمت از خاطرات کودکی مان و شکل گرفتن خاطراتمان از این فضاهای شهری گفتیم. امیدوارم شما را در خاطرات شیرینان سهیم کرده باشیم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
قسمت ویژه: مصاحبه با دکتر مرتهب درباره برنامه ریزی شهری
2020-09-18

در این قسمت گفتگو با دکتر درباری تاریخچه برنامه ریزی شهری و بنیاد مسکن. و اینکه چگونه علاقه مند به این رشته شدند و در حال حاضر در باره چه پروژه ای کار و تحقیق می کنند.  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
آبادان! و قسمت دوم مصاحبه با آقای دکتر رضا مرتهب
2020-10-18

در این پادکست درباره استعمار سرمایه داری. نفت. صنعت. انگلیس.تفکیک نژادی.  ایران و کارگرها صحبت خواهیم کرد. به ما گوش دهید   --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...
َشل کست و آدم فضایی ها
2020-11-29

- فصل اول - قسمت نهم -   در‌ این قسمت راجب به تئوری های مختلف توطئه و شواهد مستند مختلف در مورد اشیا ناشناس پرنده و احتمال وجود حیات در کیهان صحبت کردیم --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sholcast/message

Show...

Latest Episode