شما و زیبایی
Published April 27, 2021
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

‌راه‌های نگه‌‌داری و مراقبت از پوست صورت برای داشتنی چهره‌ای همیشه جوان و زیبا

Available Episodes

ماسک‌های طبیعی صورت
2020-06-19

ماسک‌های طبیعی که می‌توانیم در خانه بسازیم و استفاده کنیم و پوست خود را جوان نگه داریم

Show...
پوست بی‌چروک
2020-06-25

چطور می‌توانيم پوست خودمان را بدون چروك نگه داريم و طرز تهيه‌ی ماسك‌هاى مختلف

Show...
جوش صورت
2020-06-30

جوش صورت و راه‌های مبارزه با آن و ماسك‌های مختلف براى درمان جوش‌هاى صورت

Show...
آفتاب سوختگی
2020-07-09

اين برنامه در مورد آفتاب‌سوختگى و طرز درمان و بهترين راه پيشگيرى از آن صحبت می‌كند

Show...
ویتامین‌ها و پوست
2020-07-16

اين برنامه راجع به ويتامين‌هاى مختلف و اثرات آن‌ها بر روى پوست صحبت مي‌كند

Show...
رگ‌های عنکبوتی
2020-07-23

اين برنامه راجع به موي‌رگ‌هاى روى صورت و طرز درمان آن صحبت مي‌كند

Show...
تکنولوژی و پوست
2020-08-11

تکنولوژی و پوست

Show...
طرز درست خوابیدن
2020-08-18

طرز درست خوابیدن

Show...
کرونا و پوست
2021-03-09

کرونا و پوست

Show...
جوان‌سازی پوست آقایان
2021-03-16

جوان‌سازی پوست آقایان

Show...
پیری پوست
2021-03-30

پیری پوست

Show...
پوست خشک و اگزما
2021-04-06

پوست خشک و اگزما

Show...
لیزر
2021-04-13

لیزر

Show...
پوست‌های حساس
2021-04-27

پوست‌های حساس

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

ماسک‌های طبیعی صورت
2020-06-19

ماسک‌های طبیعی که می‌توانیم در خانه بسازیم و استفاده کنیم و پوست خود را جوان نگه داریم

Show...
پوست بی‌چروک
2020-06-25

چطور می‌توانيم پوست خودمان را بدون چروك نگه داريم و طرز تهيه‌ی ماسك‌هاى مختلف

Show...
جوش صورت
2020-06-30

جوش صورت و راه‌های مبارزه با آن و ماسك‌های مختلف براى درمان جوش‌هاى صورت

Show...
آفتاب سوختگی
2020-07-09

اين برنامه در مورد آفتاب‌سوختگى و طرز درمان و بهترين راه پيشگيرى از آن صحبت می‌كند

Show...
ویتامین‌ها و پوست
2020-07-16

اين برنامه راجع به ويتامين‌هاى مختلف و اثرات آن‌ها بر روى پوست صحبت مي‌كند

Show...
رگ‌های عنکبوتی
2020-07-23

اين برنامه راجع به موي‌رگ‌هاى روى صورت و طرز درمان آن صحبت مي‌كند

Show...
تکنولوژی و پوست
2020-08-11

تکنولوژی و پوست

Show...
طرز درست خوابیدن
2020-08-18

طرز درست خوابیدن

Show...
کرونا و پوست
2021-03-09

کرونا و پوست

Show...
جوان‌سازی پوست آقایان
2021-03-16

جوان‌سازی پوست آقایان

Show...
پیری پوست
2021-03-30

پیری پوست

Show...
پوست خشک و اگزما
2021-04-06

پوست خشک و اگزما

Show...
لیزر
2021-04-13

لیزر

Show...
پوست‌های حساس
2021-04-27

پوست‌های حساس

Show...

Latest Episode