شنیدنی ها
Published July 16, 2019
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سخنرانی های تاریخی سیاسی و دینی که باید شنید

Available Episodes

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شیطان / آذر ۱۳۸۸ / دانشگاه قزوین
2019-07-16

آرشیو کامل سنخنرانی های استاد رائفی پور از سال ۱۳۸۸ عنوان : همایش بررسی شیطان قسمت دوم مکان : دانشگاه قزوین زمان : آذر ماه سال ۱۳۸۸ دسته بندی : دشمن شناسی / فراماسونری توضیحات: در این سخنرانی استاد رائفی پور به برسی شیطان و عملکرد آن از ابتدای خلقت بشر با بهره گیری از قرآن و سنت پرداخته می شود و از طرفی ایرادات و انحرافات موجود در تورات و انجیل در این رابطه نقد می شود ویدئوی جلسه   تمام --- Send in a voice message: https://anchor.fm/shenidaniha/message

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شیطان / آذر ۱۳۸۸ / دانشگاه قزوین
2019-07-16

آرشیو کامل سنخنرانی های استاد رائفی پور از سال ۱۳۸۸ عنوان : همایش بررسی شیطان قسمت دوم مکان : دانشگاه قزوین زمان : آذر ماه سال ۱۳۸۸ دسته بندی : دشمن شناسی / فراماسونری توضیحات: در این سخنرانی استاد رائفی پور به برسی شیطان و عملکرد آن از ابتدای خلقت بشر با بهره گیری از قرآن و سنت پرداخته می شود و از طرفی ایرادات و انحرافات موجود در تورات و انجیل در این رابطه نقد می شود ویدئوی جلسه   تمام --- Send in a voice message: https://anchor.fm/shenidaniha/message

Show...

Latest Episode