صدای داروساز
Published December 4, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

برای بیان، بررسی و راهکاریابی مشکلات حرفه ای داروسازان گرد هم آمده ایم.

Available Episodes

صدای داروساز
2020-11-14

همراه هم و با کمک هم، چالش های حرفه ای و راهکار های مواجهه با این چالش ها رو ، بررسی میکنیم.

Show...
بازیابی حافظه تاریخی
2020-11-20

جامعه داروسازان، نیاز به بازیابی حافظه تاریخی خودش داره، تا بتونه مطالبه گر باشه... --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

Show...
سواری مجانی
2020-11-20

فرض کنید، با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی، تو صف سوار شدن ، به اتوبوس هستید. نفر جلوی شما، کارتش رو به کارتخوان اتوبوس نزدیک میکنه، ولی صدایی از دستگاه شنیده نمیشه. حالا، نوبت به شما رسیده، وقتی کارت میزنید، متوجه میشید. موجودی نداره، اما خوب ، کسی هم متوجه نخواهد شد. نظرتون در مورد یه سواری مجانی چیه؟ --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

Show...
استدلال و آفت های آن
2020-11-27

برای رسیدن به نتیجه در یک گفتگو، باید بر استدلال تکیه کرد، اما استدلال میتواند دچار دو آفت شود، آفت سفسطه و آفت مغلطه --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

Show...
فروش اینترنتی اقلام سلامت محور
2020-11-28

فروش اقلام سلامت محور در بستر اینترنت، یکی از نگرانی های جدی ما داروسازان هست، این مسئله ، علاوه بر آسیبی که به داروخانه فیزیکی، بعنوان تنها پایگاه ارائه دهنده این محصولات وارد میکند، مصرف کننده نهایی را از خدمات نظارتی مسئول فنی. محروم می نماید. --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

Show...
اصلاحیه قانون تجارت الکترونیک
2020-12-04

اصلاحیه قانون تجارت الکترونیک، موضوعی است که ذهن همکاران داروساز را به خود مشغول کرده است. فروش دارو در بستر اینترنت، مهمترین بخش مورد بحث این لایحه توسط کارشناسان داروساز می باشد. --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

صدای داروساز
2020-11-14

همراه هم و با کمک هم، چالش های حرفه ای و راهکار های مواجهه با این چالش ها رو ، بررسی میکنیم.

Show...
بازیابی حافظه تاریخی
2020-11-20

جامعه داروسازان، نیاز به بازیابی حافظه تاریخی خودش داره، تا بتونه مطالبه گر باشه... --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

Show...
سواری مجانی
2020-11-20

فرض کنید، با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی، تو صف سوار شدن ، به اتوبوس هستید. نفر جلوی شما، کارتش رو به کارتخوان اتوبوس نزدیک میکنه، ولی صدایی از دستگاه شنیده نمیشه. حالا، نوبت به شما رسیده، وقتی کارت میزنید، متوجه میشید. موجودی نداره، اما خوب ، کسی هم متوجه نخواهد شد. نظرتون در مورد یه سواری مجانی چیه؟ --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

Show...
استدلال و آفت های آن
2020-11-27

برای رسیدن به نتیجه در یک گفتگو، باید بر استدلال تکیه کرد، اما استدلال میتواند دچار دو آفت شود، آفت سفسطه و آفت مغلطه --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

Show...
فروش اینترنتی اقلام سلامت محور
2020-11-28

فروش اقلام سلامت محور در بستر اینترنت، یکی از نگرانی های جدی ما داروسازان هست، این مسئله ، علاوه بر آسیبی که به داروخانه فیزیکی، بعنوان تنها پایگاه ارائه دهنده این محصولات وارد میکند، مصرف کننده نهایی را از خدمات نظارتی مسئول فنی. محروم می نماید. --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

Show...
اصلاحیه قانون تجارت الکترونیک
2020-12-04

اصلاحیه قانون تجارت الکترونیک، موضوعی است که ذهن همکاران داروساز را به خود مشغول کرده است. فروش دارو در بستر اینترنت، مهمترین بخش مورد بحث این لایحه توسط کارشناسان داروساز می باشد. --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app

Show...

Latest Episode