عصرانه هنر
Category Arts
Published June 20, 2020
Episodes 21

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست عصرانه هنر مروری است بر تاریخ هنر در عرصه هنرهای تجسمی..

Available Episodes

داستان اول: روزنه ای به رنگ
2020-03-31

نگاهی به آثار و نقاشی های سهراب سپهری

Show...
داستان دوم: عکس در تاریخ
2020-03-31

شما شنونده قسمت دوم پادکست عصرانه هنر هستید و در این بخش در مورد پیدایش و حضور عکس می شنوید.. کارشناسان این برنامه: عبدالرضا مجدی و سعید فلاحفر نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان سوم: مدرسه صنایع مستظرفه
2020-03-31

در سومین پادکست عصرانه هنر شما در مورد تاریخچه مدرسه صنایع مستظرفه در ایران می شنوید.. سرآغاز های فرهنگی چه در تاسیس مرکزی مثل دارالفنون و چه در رویدادهایی مثل چاپ روزنامه و آمدن سینماتوگراف بسیارند. در عرصه هنرهای تجسمی یکی از این آغازها مدرسه صنایع مستظرفه است.مدرسه ای که به اهتمام کمال الملک راه اندازی شد. کارشناس این برنامه: احسان آقایی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان چهارم: بهار در نگارگری ایرانی
2020-03-31

در پادکست چهارم عصرانه هنر در مورد حضور طبیعت و بهار در نگارگری ایرانی می شنویم.. چهار فصل همیشه در هنر اهمیت داشته.. از اشعار شاعران ملیت های مختلف گرفته تا چهار فصل ویوالدی و همه نقاشی هایی که در نقاشی های جهان از فصول ثبت شده و به دست ما رسیده. رابطه بین بهار و هنر نگارگری در ایران جذابیت بسیاری دارد که در این برنامه به آن اشاره شده. کارشناس: عبدالرضا مجدی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com// ghazalnahani

Show...
داستان پنجم: کاریکاتور در ایران
2020-03-31

در پنجمین قسمت پادکست عصرانه هنر در مورد تاریخچه کاریکاتور در ایران می شنویم.. کاریکاتور همیشه جذاب است. وقتی صفحات روزنامه ها و مجلات را باز می کنیم دیدن کاریکاتور برای ما لذت بخش است. در این برنامه در مورد نخستین ریشه های کاریکاتور در ایران صحبت کردیم. کارشناس: امیر سقراطی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com// ghazalnahani

Show...
داستان ششم: ریشه های باستانی هنر مدرن
2020-03-31

در ششمین قسمت پادکست عصرانه هنر در مورد ریشه ها و تاثیر هنر مدرن از هنر باستانی می شنویم.. هنر مدرن از قرن بیستم جهان را فرا گرفت و از همان زمان جنگ میان مدرنیست ها و سنت گرایان شروع شد. اما در این میان خیلی از مورخان و پژوهشگران هنر به دنبال ریشه های باستانی هنر مدرن بوده اند و با ارائه مدارکی هم این مسئله را ثابت کرده اند.. کارشناس: عبدالرضا مجدی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان هفتم: آشوب و زیبایی
2020-03-31

در قسمت هفتم پادکست عصرانه هنر در مورد آثار و نقاشی های استاد علی نصیر نقاش معاصر می شنویم.. آشوب و زیبایی نگاهی است به نقاشی های علی نصیر.. علی نصیر نقاشی است که مهاجرت به وضوح در کار او تاثیر گذاشته..علی نصیر در نقاشی هایش به دنبال هویت بوده و هست و خشونت در جهان مدرن را با رنگ هایش تصویر کرده.. کارشناس: امیر سقراطی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com// ghazalnahani

Show...
داستان هشتم: روزگار محجوب
2020-03-31

در قسمت هشتم پادکست صوتی عصرانه هنر در مورد زندگی و آثار نقاشی حسین محجوبی نقاش معاصر می شنویم.. حسین محجوبی نقاشی است برآمده از شهر رشت.. نقاشان بزرگی از شهر رشت به دنیای هنر معاصر معرفی شده اند. حسین محجوبی درختان و اسب ها را تصویر کرده است و به تعبیری عاشق درختان بهشت است. کارشناس: امیر سقراطی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com// ghazalnahani

Show...
داستان نهم: مکتب های هنری صفوی
2020-03-31

در نهمین پادکست عصرانه هنر در مورد مکتب های هنری صفوی می شنویم.. دوره صفویه در تاریخ ایران از چند جهت اهمیت دارد.صفویه اولین حکومتی بود که مرزهای ایران را تحت حاکمیت یک پارچه درآورد و مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی اعلام کرد. از دیگر سو حمایت دربار صفوی از هنرمندان باعث رشد مکتب هایی شد که پیش از آن در ایران نضج گرفته بودند.. کارشناسان: سعید باباوند و احمدرضا حقیقی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com// ghazalnahani

Show...
داستان دهم: مکتب های هنری در دوره صفوی (بخش دوم)
2020-04-04

در قسمت دهم پادکست عصرانه هنر مکتب های هنری در دوره صفوی رو مرور می کنیم.. صفویه با حمایت خود از هنرمندان و ارتباط با دیگر کشورها موقعیت ممتازی را در هنر ایران رقم زد. معماری، نقاشی و تذهیب و دیگر هنرها به اهتمام هنرمندان بزرگ و حمایت سلطان صفوی در تاریخ ماندگار شد. بنا به اهمیت این موضوع در تاریخ هنر در دو بخش به این موضوع پرداخته ایم.. کارشناسان: سعید باباوند و احمدرضا حقیقی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com// ghazalnahani

Show...
داستان یازدهم: هنرستان هنرهای زیبا
2020-04-05

در قسمت یازدهم عصرانه هنر تاریخچه پیدایش هنرستان هنرهای زیبا را مرور می کنیم.. شکل گیری و تاسیس هنرستان هنرهای زیبا در آغاز دهه ۱۳۳۰ نقطه عطفی در آموزش هنر مدرن در ایران بوده است.چرا که نخستین آموزگاران و معلمان این هنرستان هنرمندان نوجویی بوده اند که هریک در کار خود شهره بوده اند. کارشناس: احسان آقایی ( مدیر پیشین هنرستان) نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com// ghazalnahani

Show...
داستان دوازدهم: ریشه های بومی هنر مدرن
2020-04-08

در قسمت دوازدهم عصرانه هنر نگاهی داریم به ریشه های بومی هنر مدرن در ایران کارشناس: احسان آقایی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com// ghazalnahani

Show...
داستان سیزدهم: تو مشو در ظاهر هزلش گرو
2020-04-10

در قسمت سیزدهم پادکست عصرانه هنر نگاهی کوتاه داریم به پیشینه نشریات کارتون و کاریکاتور در ایران کارشناس: جمال رحمتی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان چهاردهم: ماه و ماهی
2020-04-12

در پادکست چهاردهم نگاهی داریم به زندگی و آثار پروانه اعتمادی نقاش معاصر کارشناس: مژگان قدوسی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان پانزدهم: عکس و واقعه
2020-04-14

در پانزدهمین قسمت عصرانه هنر نگاهی داریم به تاریخچه عکاسی ژورنالیستی در ایران.. عکس این آلبوم از زنده یاد بهمن جلالی است. کارشناس: رضا جلالی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان شانزدهم: گالری ها در ایران
2020-04-15

در شانزدهمین بخش عصرانه هنر نگاه کوتاهی داریم به شکل گیری گالری ها در ایران.. کارشناسان: مژگان قدوسی الهه جواهری نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان هفدهم: نقوش هنری بر مهرهای باستانی
2020-04-18

در این شماره از پادکست عصرانه هنر نگاهی کوتاه از منظر هنر به اشیا و عتیقه های هنری داریم.. کارشناسان: هلنا شین دشت گل و عبدالرضا مجدی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان هجدهم: هنر روی سنگ
2020-04-21

در پادکست هجدهم عصرانه هنر نگاهی داریم به سنگ نگاشته ها و نگاره های صخره ای.. کارشناس: عبدالرضا مجدی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان نوزدهم: بازشناسی هویت
2020-04-22

در قسمت نوزدهم پادکست عصرانه هنر نگاهی داریم به جنبش سقاخانه در ایران.. کارشناس: احسان آقایی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram. om//ghazalnahani

Show...
داستان بیستم: خاستگاه هنر نوگرای جهان
2020-04-24

در آخرین برنامه از مجموعه صوتی عصرانه هنر نگاهی داریم به موزه هنرهای معاصر از آغاز تا امروز کارشناس: احسان آقایی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان بیستم: خاستگاه هنر نوگرای جهان
2020-04-24

در آخرین برنامه از مجموعه صوتی عصرانه هنر نگاهی داریم به موزه هنرهای معاصر از آغاز تا امروز کارشناس: احسان آقایی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

داستان اول: روزنه ای به رنگ
2020-03-31

نگاهی به آثار و نقاشی های سهراب سپهری

Show...
داستان دوم: عکس در تاریخ
2020-03-31

شما شنونده قسمت دوم پادکست عصرانه هنر هستید و در این بخش در مورد پیدایش و حضور عکس می شنوید.. کارشناسان این برنامه: عبدالرضا مجدی و سعید فلاحفر نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان سوم: مدرسه صنایع مستظرفه
2020-03-31

در سومین پادکست عصرانه هنر شما در مورد تاریخچه مدرسه صنایع مستظرفه در ایران می شنوید.. سرآغاز های فرهنگی چه در تاسیس مرکزی مثل دارالفنون و چه در رویدادهایی مثل چاپ روزنامه و آمدن سینماتوگراف بسیارند. در عرصه هنرهای تجسمی یکی از این آغازها مدرسه صنایع مستظرفه است.مدرسه ای که به اهتمام کمال الملک راه اندازی شد. کارشناس این برنامه: احسان آقایی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان چهارم: بهار در نگارگری ایرانی
2020-03-31

در پادکست چهارم عصرانه هنر در مورد حضور طبیعت و بهار در نگارگری ایرانی می شنویم.. چهار فصل همیشه در هنر اهمیت داشته.. از اشعار شاعران ملیت های مختلف گرفته تا چهار فصل ویوالدی و همه نقاشی هایی که در نقاشی های جهان از فصول ثبت شده و به دست ما رسیده. رابطه بین بهار و هنر نگارگری در ایران جذابیت بسیاری دارد که در این برنامه به آن اشاره شده. کارشناس: عبدالرضا مجدی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com// ghazalnahani

Show...
داستان پنجم: کاریکاتور در ایران
2020-03-31

در پنجمین قسمت پادکست عصرانه هنر در مورد تاریخچه کاریکاتور در ایران می شنویم.. کاریکاتور همیشه جذاب است. وقتی صفحات روزنامه ها و مجلات را باز می کنیم دیدن کاریکاتور برای ما لذت بخش است. در این برنامه در مورد نخستین ریشه های کاریکاتور در ایران صحبت کردیم. کارشناس: امیر سقراطی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com// ghazalnahani

Show...
داستان ششم: ریشه های باستانی هنر مدرن
2020-03-31

در ششمین قسمت پادکست عصرانه هنر در مورد ریشه ها و تاثیر هنر مدرن از هنر باستانی می شنویم.. هنر مدرن از قرن بیستم جهان را فرا گرفت و از همان زمان جنگ میان مدرنیست ها و سنت گرایان شروع شد. اما در این میان خیلی از مورخان و پژوهشگران هنر به دنبال ریشه های باستانی هنر مدرن بوده اند و با ارائه مدارکی هم این مسئله را ثابت کرده اند.. کارشناس: عبدالرضا مجدی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان هفتم: آشوب و زیبایی
2020-03-31

در قسمت هفتم پادکست عصرانه هنر در مورد آثار و نقاشی های استاد علی نصیر نقاش معاصر می شنویم.. آشوب و زیبایی نگاهی است به نقاشی های علی نصیر.. علی نصیر نقاشی است که مهاجرت به وضوح در کار او تاثیر گذاشته..علی نصیر در نقاشی هایش به دنبال هویت بوده و هست و خشونت در جهان مدرن را با رنگ هایش تصویر کرده.. کارشناس: امیر سقراطی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com// ghazalnahani

Show...
داستان هشتم: روزگار محجوب
2020-03-31

در قسمت هشتم پادکست صوتی عصرانه هنر در مورد زندگی و آثار نقاشی حسین محجوبی نقاش معاصر می شنویم.. حسین محجوبی نقاشی است برآمده از شهر رشت.. نقاشان بزرگی از شهر رشت به دنیای هنر معاصر معرفی شده اند. حسین محجوبی درختان و اسب ها را تصویر کرده است و به تعبیری عاشق درختان بهشت است. کارشناس: امیر سقراطی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com// ghazalnahani

Show...
داستان نهم: مکتب های هنری صفوی
2020-03-31

در نهمین پادکست عصرانه هنر در مورد مکتب های هنری صفوی می شنویم.. دوره صفویه در تاریخ ایران از چند جهت اهمیت دارد.صفویه اولین حکومتی بود که مرزهای ایران را تحت حاکمیت یک پارچه درآورد و مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی اعلام کرد. از دیگر سو حمایت دربار صفوی از هنرمندان باعث رشد مکتب هایی شد که پیش از آن در ایران نضج گرفته بودند.. کارشناسان: سعید باباوند و احمدرضا حقیقی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com// ghazalnahani

Show...
داستان دهم: مکتب های هنری در دوره صفوی (بخش دوم)
2020-04-04

در قسمت دهم پادکست عصرانه هنر مکتب های هنری در دوره صفوی رو مرور می کنیم.. صفویه با حمایت خود از هنرمندان و ارتباط با دیگر کشورها موقعیت ممتازی را در هنر ایران رقم زد. معماری، نقاشی و تذهیب و دیگر هنرها به اهتمام هنرمندان بزرگ و حمایت سلطان صفوی در تاریخ ماندگار شد. بنا به اهمیت این موضوع در تاریخ هنر در دو بخش به این موضوع پرداخته ایم.. کارشناسان: سعید باباوند و احمدرضا حقیقی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com// ghazalnahani

Show...
داستان یازدهم: هنرستان هنرهای زیبا
2020-04-05

در قسمت یازدهم عصرانه هنر تاریخچه پیدایش هنرستان هنرهای زیبا را مرور می کنیم.. شکل گیری و تاسیس هنرستان هنرهای زیبا در آغاز دهه ۱۳۳۰ نقطه عطفی در آموزش هنر مدرن در ایران بوده است.چرا که نخستین آموزگاران و معلمان این هنرستان هنرمندان نوجویی بوده اند که هریک در کار خود شهره بوده اند. کارشناس: احسان آقایی ( مدیر پیشین هنرستان) نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com// ghazalnahani

Show...
داستان دوازدهم: ریشه های بومی هنر مدرن
2020-04-08

در قسمت دوازدهم عصرانه هنر نگاهی داریم به ریشه های بومی هنر مدرن در ایران کارشناس: احسان آقایی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com// ghazalnahani

Show...
داستان سیزدهم: تو مشو در ظاهر هزلش گرو
2020-04-10

در قسمت سیزدهم پادکست عصرانه هنر نگاهی کوتاه داریم به پیشینه نشریات کارتون و کاریکاتور در ایران کارشناس: جمال رحمتی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان چهاردهم: ماه و ماهی
2020-04-12

در پادکست چهاردهم نگاهی داریم به زندگی و آثار پروانه اعتمادی نقاش معاصر کارشناس: مژگان قدوسی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان پانزدهم: عکس و واقعه
2020-04-14

در پانزدهمین قسمت عصرانه هنر نگاهی داریم به تاریخچه عکاسی ژورنالیستی در ایران.. عکس این آلبوم از زنده یاد بهمن جلالی است. کارشناس: رضا جلالی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان شانزدهم: گالری ها در ایران
2020-04-15

در شانزدهمین بخش عصرانه هنر نگاه کوتاهی داریم به شکل گیری گالری ها در ایران.. کارشناسان: مژگان قدوسی الهه جواهری نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان هفدهم: نقوش هنری بر مهرهای باستانی
2020-04-18

در این شماره از پادکست عصرانه هنر نگاهی کوتاه از منظر هنر به اشیا و عتیقه های هنری داریم.. کارشناسان: هلنا شین دشت گل و عبدالرضا مجدی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان هجدهم: هنر روی سنگ
2020-04-21

در پادکست هجدهم عصرانه هنر نگاهی داریم به سنگ نگاشته ها و نگاره های صخره ای.. کارشناس: عبدالرضا مجدی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان نوزدهم: بازشناسی هویت
2020-04-22

در قسمت نوزدهم پادکست عصرانه هنر نگاهی داریم به جنبش سقاخانه در ایران.. کارشناس: احسان آقایی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام: Www.instagram. om//ghazalnahani

Show...
داستان بیستم: خاستگاه هنر نوگرای جهان
2020-04-24

در آخرین برنامه از مجموعه صوتی عصرانه هنر نگاهی داریم به موزه هنرهای معاصر از آغاز تا امروز کارشناس: احسان آقایی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...
داستان بیستم: خاستگاه هنر نوگرای جهان
2020-04-24

در آخرین برنامه از مجموعه صوتی عصرانه هنر نگاهی داریم به موزه هنرهای معاصر از آغاز تا امروز کارشناس: احسان آقایی نویسنده و پژوهشگر: سعید اسلام زاده میکس و مسترینگ: بشیر جعفری نیا اجرا: غزل نهانی آدرس اینستاگرام Www.instagram.com//ghazalnahani

Show...

Latest Episode