علوم غیر‌انسانی
Category Education
Published May 5, 2021
Episodes 26

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

کانال «علوم غیرانسانی» به مطالعه تجربی و طبیعی جغرافیای سیاسی، تاریخ کلان، اقتصاد کلان و اقلیم و طبیعت می‌پردازد اما انسان، احساس و اندیشه و باورها و فناوری‌اش را مرکز این نمایش، همه کاره و عنصر بنیادی و تعیین کننده در این چهار شاخه دانش نمی داند. برای درک پروسه های کلان تاریخ، اقتصاد و سیاست لازم است عادت جذاب و مرسوم شخصیت سازی و داستان‌پردازی درباره دغدغه‌های انسانی را کنار بگذاریم و از منظر جغرافیا و علوم طبیعی به این پیچیدگی نگاه کنیم. اگر احساس می کنید مطالب این کانال دریچه‌ای نوبه روی شما می‌گشاید و از آن می‌آموزید، بدانید که همه مثل شما نیستند! بنابراین مطالب ما را به کسانی که آمادگی شنیدنش را دارند معرفی کنید. فیلمهای ما را اینجا تماشا کنید: وبسایت https://imanfani.com کانال یوتیوب: https://bit.ly/2OuOwEA تلگرام: https://t.me/inhumannica

Available Episodes

2020-07-16
معرفی علوم غیرانسانی
2020-07-18
دانشمند دیوانه - از مجموعه قصه‌های آخرالزمان
2020-07-28
معرفی کتاب انقراض ششم نوشته الیزابت کولبرت
2020-07-31
آینده دموکراسی و گلوبالیسم در عصر تغییرات اقلیمی
2020-08-24
آیا جنگ جهانی سوم از لهستان آغاز می‌شود؟
2020-09-13
مرزهای نو و قرارداد سایکس پیکو 1
2020-09-13
سایکس پیکو و مرزهای نو 2
2020-10-14
ذهنیت سیاسی ترکیه
2020-11-03
زمین نامسکون نوشته دیوید والاس ولز بخش اول
2020-11-03
زمین نامسکون نوشته دیوید والاس ولز بخش دوم
2020-11-03
زمین نامسکون نوشته دیوید والاس ولز بخش سوم
2020-11-09
نفرین کاساندرا - تلاقی اسطوره، اقلیم و علوم سیاسی
2021-01-03
زمین نامسکون نوشته دیوید والاس ولز- بخش چهارم
2021-01-03
زمین نامسکون نوشته دیوید والاس ولز بخش پنجم
2021-01-03
زمین نامسکون نوشته دیوید والاس ولز - بخش ششم
2021-01-03
زمین نا‌مسکون نوشته دیوید والاس ولز - بخش هفتم
2021-01-03
زمین نامسکون نوشته دیوید والاس ولز بخش پایانی
2021-02-20
بازی تاج و تخت فیسبوک و شبکه‌های خبری
2021-02-20
جت استریم و تغییرات اقلیمی
2021-03-23
تفکر حل مساله در جغرافیای سیاسی
2021-04-14
تفاهم احتمالی ایران و چین - رویکرد ژئواستراتژیک
2021-04-25
داستان راه آهن سراسری سیبری روسیه - بخش اول
2021-04-26
داستان راه آهن سراسری سیبری روسیه - بخش دوم
2021-04-27
داستان راه آهن سراسری سیبری روسیه - بخش سوم
2021-05-05
سرنوشت جنگ فیسبوک و استرالیا تحلیل و خبر تکمیلی
2021-06-14
بحران کانال سوئز - 1956 - بخش اول

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-16
معرفی علوم غیرانسانی
2020-07-18
دانشمند دیوانه - از مجموعه قصه‌های آخرالزمان
2020-07-28
معرفی کتاب انقراض ششم نوشته الیزابت کولبرت
2020-07-31
آینده دموکراسی و گلوبالیسم در عصر تغییرات اقلیمی
2020-08-24
آیا جنگ جهانی سوم از لهستان آغاز می‌شود؟
2020-09-13
مرزهای نو و قرارداد سایکس پیکو 1
2020-09-13
سایکس پیکو و مرزهای نو 2
2020-10-14
ذهنیت سیاسی ترکیه
2020-11-03
زمین نامسکون نوشته دیوید والاس ولز بخش اول
2020-11-03
زمین نامسکون نوشته دیوید والاس ولز بخش دوم
2020-11-03
زمین نامسکون نوشته دیوید والاس ولز بخش سوم
2020-11-09
نفرین کاساندرا - تلاقی اسطوره، اقلیم و علوم سیاسی
2021-01-03
زمین نامسکون نوشته دیوید والاس ولز- بخش چهارم
2021-01-03
زمین نامسکون نوشته دیوید والاس ولز بخش پنجم
2021-01-03
زمین نامسکون نوشته دیوید والاس ولز - بخش ششم
2021-01-03
زمین نا‌مسکون نوشته دیوید والاس ولز - بخش هفتم
2021-01-03
زمین نامسکون نوشته دیوید والاس ولز بخش پایانی
2021-02-20
بازی تاج و تخت فیسبوک و شبکه‌های خبری
2021-02-20
جت استریم و تغییرات اقلیمی
2021-03-23
تفکر حل مساله در جغرافیای سیاسی
2021-04-14
تفاهم احتمالی ایران و چین - رویکرد ژئواستراتژیک
2021-04-25
داستان راه آهن سراسری سیبری روسیه - بخش اول
2021-04-26
داستان راه آهن سراسری سیبری روسیه - بخش دوم
2021-04-27
داستان راه آهن سراسری سیبری روسیه - بخش سوم
2021-05-05
سرنوشت جنگ فیسبوک و استرالیا تحلیل و خبر تکمیلی
2021-06-14
بحران کانال سوئز - 1956 - بخش اول

Latest Episode