فارسا
Published April 17, 2021
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

شهامت ترک کمالگرایی برای دختران دختران همیشه یاد گرفته اند که یا کامل باشند و یا ناکام بمانند و همیشه از آنها انتظار رفته است که بی نقص باشند و از اشتباه کردن بهراسن.این باعث مشکلات و پیچیدگی های زیادی در زنان امروز شده است.این صوت ها، قسمت هایی از بخش های کتاب “شجاع باش دختر” می باشد که مورد پسند خودم هست و به صورت بخش به بخش اینجا میارمشون .امیدوارم که کمک کننده باشه

Available Episodes

مقدمه
2020-08-01

شهامت ترک کمالگرایی برای دختران  دختران همیشه یاد گرفته اند که یا کامل باشند و یا ناکام بمانند و همیشه از آنها انتظار رفته است که بی  نقص باشند و از اشتباه کردن بهراسن.این باعث مشکلات و  پیچیدگی های زیادی در زنان امروز شده است.این صوت ها، قسمت هایی از بخش های کتاب “شجاع باش دختر” می باشد که مورد پسند خودم هست  و  به صورت بخش به بخش اینجا میارمشون .امیدوارم که کمک کننده باشه

Show...
دختر مودب و دوست داشتنی
2020-08-24

شهامت ترک کمالگرایی برای دختران

Show...
نیاز مبرم به خشنود سازی دیگران
2020-12-13

همیشه به ما زنان آموزش داده شده که کمک رسان و مطیع باشم و نیازهای دیگران را برطرف کنیم اما نیازهای خودمان چی؟

Show...
اگر تمام و کمال نباشم همه چیز به ورطه نابودی کشیده میشود!!!
2020-12-27

این افسانه که یا" کامل باش یا نباش"سد عظیمی است در مقابل کارهایی که دوست داریم انجام دهیم و یا باید انجام دهیم.جستجوی بی نقصی ممکن است ما را در راهی قرار دهد که امن باشد اما این شجاعت است که به ما اجازه میدهد اظهار نظر کنیم ،پیشرفت کنیم و قدرتمند شویم. شجاعت کامل نبودن اما بودن! شاید" زندگی بی نقص" آنقدرها هم بی نقص نباشد.‌

Show...
زمانی که دختر بی نقص به بزرگسالی میرسد
2021-03-04

مددکاری بیش از اندازه ما را در موقعیت هایی و روابطی قرار میدهد که لزوما تمایلی به حضور در آنها را نداریم‌..

Show...
چرا باید شجاع باشیم؟
2021-03-15

شجاعت مهمترین فضیلت انسان است، زیرا همه چیز به آن بستگی دارد.."چرچیل"

Show...
راهکارها
2021-04-17

راهکارهایی که کمک میکند راه خود را برای شجاع بودن پیدا کنیم.هیچ اشتباه و پسرفتی باعث نابودی شما نخواهد شد..

Show...
سوپ سنگ
2021-05-01

هر کدام از ما میتوانیم با کارهای کوچکمان تغییرات بزرگی را ایجاد کنیم.

Show...
ژرفای زن بودن
2021-06-25

مامان هیچوقت شاد نبود..آن روزها اصلا به فکرم خطور نمیکرد که ممکن است موفقیت پدر به بهای عدم موفقیت مادر به دست آمده باشد..‌.کتاب ژرفای زن بودن ،نویسنده مورین مورداک،ترجمه سیمین موحد

Show...
جدایی از زنانگی (بخش هایی از کتاب ژرفای زن بودن)
2021-07-23

اگر مادر عاجز و بی قدرت باشد دختر از زن بودن خود احساس حقارت میکند در این صورت او نمیخواهد ابدا شبیه مادر شود و در نتیجه ممکن است به قیمت لطمه خوردن نیازهای دیگران در پی قدرت برود.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

مقدمه
2020-08-01

شهامت ترک کمالگرایی برای دختران  دختران همیشه یاد گرفته اند که یا کامل باشند و یا ناکام بمانند و همیشه از آنها انتظار رفته است که بی  نقص باشند و از اشتباه کردن بهراسن.این باعث مشکلات و  پیچیدگی های زیادی در زنان امروز شده است.این صوت ها، قسمت هایی از بخش های کتاب “شجاع باش دختر” می باشد که مورد پسند خودم هست  و  به صورت بخش به بخش اینجا میارمشون .امیدوارم که کمک کننده باشه

Show...
دختر مودب و دوست داشتنی
2020-08-24

شهامت ترک کمالگرایی برای دختران

Show...
نیاز مبرم به خشنود سازی دیگران
2020-12-13

همیشه به ما زنان آموزش داده شده که کمک رسان و مطیع باشم و نیازهای دیگران را برطرف کنیم اما نیازهای خودمان چی؟

Show...
اگر تمام و کمال نباشم همه چیز به ورطه نابودی کشیده میشود!!!
2020-12-27

این افسانه که یا" کامل باش یا نباش"سد عظیمی است در مقابل کارهایی که دوست داریم انجام دهیم و یا باید انجام دهیم.جستجوی بی نقصی ممکن است ما را در راهی قرار دهد که امن باشد اما این شجاعت است که به ما اجازه میدهد اظهار نظر کنیم ،پیشرفت کنیم و قدرتمند شویم. شجاعت کامل نبودن اما بودن! شاید" زندگی بی نقص" آنقدرها هم بی نقص نباشد.‌

Show...
زمانی که دختر بی نقص به بزرگسالی میرسد
2021-03-04

مددکاری بیش از اندازه ما را در موقعیت هایی و روابطی قرار میدهد که لزوما تمایلی به حضور در آنها را نداریم‌..

Show...
چرا باید شجاع باشیم؟
2021-03-15

شجاعت مهمترین فضیلت انسان است، زیرا همه چیز به آن بستگی دارد.."چرچیل"

Show...
راهکارها
2021-04-17

راهکارهایی که کمک میکند راه خود را برای شجاع بودن پیدا کنیم.هیچ اشتباه و پسرفتی باعث نابودی شما نخواهد شد..

Show...
سوپ سنگ
2021-05-01

هر کدام از ما میتوانیم با کارهای کوچکمان تغییرات بزرگی را ایجاد کنیم.

Show...
ژرفای زن بودن
2021-06-25

مامان هیچوقت شاد نبود..آن روزها اصلا به فکرم خطور نمیکرد که ممکن است موفقیت پدر به بهای عدم موفقیت مادر به دست آمده باشد..‌.کتاب ژرفای زن بودن ،نویسنده مورین مورداک،ترجمه سیمین موحد

Show...
جدایی از زنانگی (بخش هایی از کتاب ژرفای زن بودن)
2021-07-23

اگر مادر عاجز و بی قدرت باشد دختر از زن بودن خود احساس حقارت میکند در این صورت او نمیخواهد ابدا شبیه مادر شود و در نتیجه ممکن است به قیمت لطمه خوردن نیازهای دیگران در پی قدرت برود.

Show...

Latest Episode