فروش بازاریابی موفقیت
Category Business
Published January 7, 2021
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ارائه مطالب و پادکست های آموزشی، با ما همراه باشید تا بصورت هفتگی و قدم به قدم با هنر فروش، بازاریابی، مذاکره و موفقیت فردی آشنا شویم.

Available Episodes

2020-03-14
فروش بازاریابی موفقیت (Trailer)
2020-03-15
تکنیک های فروش و بازاریابی 1
2020-03-20
شخصیت آبی - تام شرایتر
2020-03-27
مشخصات افراد زرد، چهار رنگ شخصیت تام شرایتر
2020-03-29
تکنیک ارجاع در فروش و بازاریابی
2020-04-03
شخصیت قرمز - تام شرایتر
2020-04-03
شخصیت سبز - تام شرایتر
2020-04-07
جادوی فروش قسمت اول علل موفقیت و شکست در فروش
2020-04-11
تکنیک درخواست بزرگ در فروش و بازاریابی
2020-04-12
تکنیک ناحیه امن در فروش و مذاکره
2020-04-13
آموزش بازاریابی - قسمت اول
2020-04-14
آموزش بازاریابی - قسمت دوم
2020-04-16
تکنیک فروشندگی و بازاریابی جواب های مثبت پی در پی
2020-05-01
تکنیک تایید اجتماعی در مذاکره فروش و متقاعد سازی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-14
فروش بازاریابی موفقیت (Trailer)
2020-03-15
تکنیک های فروش و بازاریابی 1
2020-03-20
شخصیت آبی - تام شرایتر
2020-03-27
مشخصات افراد زرد، چهار رنگ شخصیت تام شرایتر
2020-03-29
تکنیک ارجاع در فروش و بازاریابی
2020-04-03
شخصیت قرمز - تام شرایتر
2020-04-03
شخصیت سبز - تام شرایتر
2020-04-07
جادوی فروش قسمت اول علل موفقیت و شکست در فروش
2020-04-11
تکنیک درخواست بزرگ در فروش و بازاریابی
2020-04-12
تکنیک ناحیه امن در فروش و مذاکره
2020-04-13
آموزش بازاریابی - قسمت اول
2020-04-14
آموزش بازاریابی - قسمت دوم
2020-04-16
تکنیک فروشندگی و بازاریابی جواب های مثبت پی در پی
2020-05-01
تکنیک تایید اجتماعی در مذاکره فروش و متقاعد سازی

Latest Episode