فقط همین یکی
Category Arts
Published February 14, 2021
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سینما به روایت محمد رضا شجریان

Available Episodes

اپیزود یکم چیزهایی هست که نمیدانی
2020-07-08

سینما به روایت محمد رضا شجریان فیلم: چیزهایی هست که نمیدانی کارگردان: فردین صاحب الزمانی سال: ۱۳۸۹ __________ قطعات انتخاب شده از محمدرضا شجریان به ترتیب: آواز تمنای دوست از آلبوم پیوند مهر آواز در خیال از آلبوم آرام جان آواز فریاد از آلبوم فریاد آواز راست پنجگاه از آلبوم چشمه نوش

Show...
اپیزود دوم طعم گیلاس
2020-07-08

سینما به روایت محمد رضا شجریان فیلم: طعم گیلاس کارگردان: عباس کیارستمی سال: ۱۳۷۶ __________ قطعات انتخاب شده از محمدرضا شجریان به ترتیب: آواز دل از دست تنهایی آلبوم آستان جان آواز چهار مضراب از آلبوم سرود مهر آواز نوا از آلبوم دود عود آواز شور از آلبوم معمای هستی

Show...
اپیزود سوم سوته دلان
2020-07-08

سینما به روایت محمد رضا شجریان فیلم: سوته دلان کارگردان: علی حاتمی سال: ۱۳۵۶ _____ آواز ماهور از آلبوم دولت عشق دلا از دست تنهایی به جونم از آلبوم آستان جانان آواز دشتی از آلبوم گنبد مینا آواز عطار از آلبوم آه باران آواز ماهور از آلبوم آهنگ وفا

Show...
Faghat Hamin Yeki Shabhaye Roshan
2021-02-14

سینما به روایت محمد رضا شجریان فیلم: شب های روشن کارگردان: فرزاد مؤتمن سال: ۱۳81

Show...
Faghat Hamin Yeki Shabhaye Roshan
2021-02-14

سینما به روایت محمد رضا شجریان فیلم: شب های روشن کارگردان: فرزاد مؤتمن سال: ۱۳81

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اپیزود یکم چیزهایی هست که نمیدانی
2020-07-08

سینما به روایت محمد رضا شجریان فیلم: چیزهایی هست که نمیدانی کارگردان: فردین صاحب الزمانی سال: ۱۳۸۹ __________ قطعات انتخاب شده از محمدرضا شجریان به ترتیب: آواز تمنای دوست از آلبوم پیوند مهر آواز در خیال از آلبوم آرام جان آواز فریاد از آلبوم فریاد آواز راست پنجگاه از آلبوم چشمه نوش

Show...
اپیزود دوم طعم گیلاس
2020-07-08

سینما به روایت محمد رضا شجریان فیلم: طعم گیلاس کارگردان: عباس کیارستمی سال: ۱۳۷۶ __________ قطعات انتخاب شده از محمدرضا شجریان به ترتیب: آواز دل از دست تنهایی آلبوم آستان جان آواز چهار مضراب از آلبوم سرود مهر آواز نوا از آلبوم دود عود آواز شور از آلبوم معمای هستی

Show...
اپیزود سوم سوته دلان
2020-07-08

سینما به روایت محمد رضا شجریان فیلم: سوته دلان کارگردان: علی حاتمی سال: ۱۳۵۶ _____ آواز ماهور از آلبوم دولت عشق دلا از دست تنهایی به جونم از آلبوم آستان جانان آواز دشتی از آلبوم گنبد مینا آواز عطار از آلبوم آه باران آواز ماهور از آلبوم آهنگ وفا

Show...
Faghat Hamin Yeki Shabhaye Roshan
2021-02-14

سینما به روایت محمد رضا شجریان فیلم: شب های روشن کارگردان: فرزاد مؤتمن سال: ۱۳81

Show...
Faghat Hamin Yeki Shabhaye Roshan
2021-02-14

سینما به روایت محمد رضا شجریان فیلم: شب های روشن کارگردان: فرزاد مؤتمن سال: ۱۳81

Show...

Latest Episode