فیلسوف خیابان
Category History
Published April 16, 2021
Episodes 104

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

گفتارهای کوتاه

Available Episodes

سنت و مدرنیسم
2020-07-04

قسمت اول حسین نصر ، صفویه ،

Show...
سنت و مدرنیسم
2020-07-05

سنت و مدرنیسم ، قسمت دوم ، به شماره توجه نکنید

Show...
سنت و مدنیسم
2020-07-05

از فلاسفه خیابانی

Show...
سنت و مدرنیسم
2020-07-06

صفویان و سنت و مدرنیسم

Show...
نقش نفت در مدرنیسم و دیکتاتوری مدرن
2020-07-07

سنت و مدرنیسم ، به روایت فلاسفه خیابانی

Show...
معاهده راهبردی ایران و چین
2020-07-15

ورود چین به سواحل مکران موجب تسریع در تحولات ایران خواهد شد

Show...
چرا رضاشاه ، روحت شاد ؟
2020-07-19

دلایل اینکه مردم میگن رضا شاه روحت شاد . قسمت اول

Show...
آیا در ایران دموکراسی مستقر خواهد شد‌ ؟
2020-07-20

موانع و لوازم استقرار دموکراسی درایران

Show...
آیا در ایران دموکراسیی مستقر خواهد شد ؟
2020-07-23

بحثی در مورد دموکراسی با رویکرد به کلامی از فیلسوف‌ کبیر خیابان ، آنتونیو گرامشی

Show...
مغالطات تاریخ ایران
2020-07-27

آیا حکومت شاه قابل اصلاح بود ؟ ایا انقلاب اسلامی سرنوشت حکومت شاه بود ؟

Show...
مغالطات بزرگ در تاریخ معاصر ایران
2020-07-29

نقش گروه های مذهبی در تشکیل گروه های نظامی و چریکی

Show...
آیا شهبانو‌ فرح ، به شاه و ایران و ایرانیان خیانت کرد ؟
2020-08-01

مغلطه پنجم : بررسی این مغلطه که ملکه ایران با آوردن خانواده و نزدیکانش به دربار ، باعث سقوط نظام شاهنشاهی شد

Show...
فرودفولادوند یا فتح الله منوچهری ، پدر معنوی تمام اپوزسیون دزد و شارلاتان
2020-08-02

یادی از دستگیری فولادوند ، کسی که از حجت کلاشی و خسروفروهر تا فخرآور دزد به او اقتدا میکنند

Show...
دیسکورس غالب یا دیسکورس هژمونیک
2020-08-04

اندیشه ها چگونه تبدیل به گفتمان و سپس گفتمان غالب میشوند

Show...
آیا حزب الله تن به خلع سلاح خواهد داد ؟
2020-08-10

بحثی در باب اتفاقات اخیر لبنان

Show...
الیوت آبرامز و سناریوهای پیش رو
2020-08-11

داستان حضرت الیوت آبرامز علیه السلام به زبان فیلسوف خیابان🤣😂

Show...
جوامع
2020-08-17

ححح

Show...
تعریف سوبجکتیوه
2020-08-24

تاثیر فرد دارای سوبجکتیوه بر جوامع

Show...
چرا شبکه تلویزیونی سلطنت طلب نداریم
2020-08-28

و در مورد مشاوران شاهزاده

Show...
چگونه بزرگترین فتنه های بشری با کلمات و جملات کوچک شروع میشه
2020-09-01

کلمات و قدرت آنها

Show...
گفتاری کوتاه در مورد انقلاب
2020-09-06

اقشار و نهادهائی که در انقلابها تاثیر مهم و تاثیرگذار دارند

Show...
هیچ نقشه ای نیست
2020-09-11

هیچکس هیچ کاری نمیتونه بکنه

Show...
با کلمات بازی نکنیم
2020-09-14

گول نخوریم

Show...
از دولت در تبعید بگیم
2020-09-17

دولت در تبعید

Show...
ما پیروزیم
2020-09-21

ما در‌ نبرد با سناریو خمینی زنانه پیروز شدیم

Show...
عزیزم آینده ات چند ؟
2020-09-22

آینده ات رو مفت نباز

Show...
نگاه مادرانه انقلابیون مشروطه
2020-09-26

در مورد تفاوت نگاه به ایران توسط انقلابیون ۵۷ و مشروطه

Show...
به کی اعتماد کنیم ؟
2020-09-27

اصلاً چرا باید اعتماد کنیم ؟

Show...
رنسانس به سبک ایرانی
2020-10-03

گفتاری در مورد رنسانس ایرانی

Show...
Anoosiha
2020-10-05

آنوسیها کیا هستن ؟

Show...
دنباله آنوسیها
2020-10-06

ایضاً

Show...
فراماسونها
2020-10-07

فراماسونها

Show...
شورش نبود ، انقلاب بود
2020-10-08

انقلاب‌ بود

Show...
شجریان
2020-10-10

شجریان یک‌ روشنفکر‌ نبود

Show...
پاسخ به ۲ سئوال
2020-10-12

چرا پادشاهی ؟ حتی به صورت سمبولیک و آیا واقعه ۲۸ مرداد کودتا بود ؟

Show...
مطلبی در مورد انور سادات
2020-10-14

انور سادات

Show...
نقد یک فیلم ۲ دقیقه ای از تاجزاده
2020-10-14

تاجزاده و نقد فیلم ۲ دقیقه ای ایشون

Show...
حجت کلاشی و الباقی کلاشها
2020-10-15

کلاشی و دگوری گیت و ....

Show...
مبحثی کوتاه در شناخت کارل مارکس
2020-10-15

کارل مارکس

Show...
نقدی بر نظریه فاشیستی ایرانشهر
2020-10-15

نقد نظریه‌ای که بنیاد پان_آشغالیسم براساس ان شکل گرفته

Show...
داستان ایرانیان و یهودیان قسمت ۱
2020-10-17

یهود

Show...
مشروطیت به روایت من قسمت اول
2020-10-18

مشروطه

Show...
ایلومیناتی
2020-10-18

ایلو

Show...
هشتگ کثیف پانچاخانیستها
2020-10-19

پان آشغالیسم کلاشی

Show...
سنتهای نشکستنی
2020-10-21

سنتها

Show...
#نظرخاصی_ندارم و نابودی هژمونی وطنفروشان در لباس طرفداران شاهزاده
2020-10-21

قدرت ۳ کلمه نظرخاصی ندارم

Show...
پیشنهادی برای مصاحبه های شاهزاده
2020-10-23

مصاحبه

Show...
ماکس وبر و ارزش اخلاقی ثروت
2020-10-24

مکس وبر + اخلاق + ثروت + پول

Show...
اینده
2020-10-26

اینده ما

Show...
جشن پوریم
2020-10-29

پوریم ، یهود ، جشن

Show...
عیار تنها
2020-10-30

بهرام بیضائی

Show...
بازگشت اندیشه های رادیکال اسلامی به غرب
2020-10-31

اندیشه ها

Show...
شکافی در هسته سخت قدرت ایجاد میشود ؟
2020-11-01

هسته سخت قدرت

Show...
مغالطات یک سخنرانی از کدیور
2020-11-13

کدیور و اصلاحطلبان

Show...
اصلش اینه
2020-11-13

۶ دقیقه سخنرانی و کلی مغلطه

Show...
سازوکار برتن وودز
2020-11-16

از گلوبالیسم ، به گلوبالیسم

Show...
گاومیش صورتی و باقی سایکوپدها
2020-11-19

سایکوپدها

Show...
سایکوپدهای پرسشگر
2020-11-23

سایکوپدها

Show...
پدیده سیمین و اندیشه های چپ
2020-12-07

چپ ، سیمین ، پدیده

Show...
چرا دنیا با کلوبالیسم مخالفه
2020-12-09

تنها گوشه کوچکی از این مشکل‌ جهانی

Show...
گلوبالیسم و باقی قضایا
2020-12-14

گلووبالیسم

Show...
#نقدخود فیروز نادری
2020-12-18

فیروزنادری ، بیشعوری ، بیشعوری تاریخی

Show...
یک نقد بر خود ، انقلاب ۵۷
2020-12-21

#نقد #انقلاب۵۷ #مقصرین

Show...
پاسخ به سئوالات شنوندگان
2020-12-22

پاسخ به ۳ سئوال

Show...
فخرآور و ۲ سئوال دیگر
2020-12-23

پاسخ به ۳ سئوال دوم

Show...
آخرین سئوالات
2020-12-24

۳ سئوال آخر

Show...
یک نکته از نئولیبرالیسم
2020-12-27

نئولیبرالیسم

Show...
نقش شریعتی در انقلاب ایران
2020-12-29

شریعتی ، انقلاب ، ایران ،

Show...
هیچ یک‌ از اقوام ایرانی ملت نیستند
2021-01-01

کرد ، ترک‌‌ ، لر ، بلوچ و ... ملت نیستند

Show...
در باب ناسیونالیسم
2021-01-03

فرایند شهروندسازی

Show...
یک شاه ، بدون فره ایزدی و اغاز روند تبدیل امت به ملت
2021-01-04

امت ، ملت ، شهروند ، شاه

Show...
پاسخ به ۳ سئوال تاریخی
2021-01-05

تاریخ اعراب ، شعوبیه

Show...
خصوصی سازی نئولیبرالیسم
2021-01-09

خصوصی سازی نئولیبرالیسم

Show...
۴ قرن ، تکرار بدبختی
2021-01-10

هرقرن رو با بدبختی شروع میکنیم

Show...
اصلاً خوب شد که ترامپ رفت
2021-01-11

این پادکست رو میخاستم اول فوریه پخش کنم ، اما دیشب ی مقداریش رو تو گروه خودمون لو دادم و دیگه نشد نگهش دارم

Show...
جدل کردن تکنیک داره
2021-01-12

جدل الکی نکن

Show...
متر و‌معیار حقیقت ، تصورات و تخیلات ما نیست
2021-01-13

جهان بانی و باقی افسران شاه

Show...
چرا خیانت در ایران یک نُرم تاریخیه
2021-01-16

بررسی تاریخ سقوط در ایران

Show...
خمینی زنانه کیه ؟
2021-01-17

خمینی

Show...
خائنین‌ از درون‌ انسداد اجتماعی ظهور میکنند
2021-01-18

خائنین ، انسداداجتماعی ، ظهور

Show...
خیانت و انسداد اجتماعی ۳
2021-01-20

خیانت ، انسدا‌د و رفتارهای اجتماعی

Show...
چه شود با بایدن
2021-01-24

عصر بایدن و دوران سیاه دموکراتها

Show...
اسیب شناسی اپوزسیون
2021-01-28

چرا اپوزسیون نمیتونه دیسکورس ایجاد کنه ؟

Show...
اسیب شناسی اپوزسیون ۲
2021-01-30

آسیب شناسی

Show...
آسیب شناسی اپوزسیون ۳
2021-02-01

اپوزان

Show...
فاشیسم و صحبتهای پراکنده
2021-02-03

فاشیسم

Show...
انتخابات و خاندانهای حکومتگر
2021-02-04

انتخابات پیش رو

Show...
بانکداران و‌‌‌ ارزهای دیجیتال
2021-02-11

بانکداری

Show...
بیتکوین و اصولگراها و انتخابات پیش رو
2021-02-15

بازار رمزرزها و ...

Show...
لومپنهایی که همه چیز میدانند
2021-02-20

نتالز

Show...
اتفاقات کوچک که منجر بهذعواقب عظیم میشوند
2021-02-22

عواقب

Show...
در باب معرفی کتاب
2021-02-27

کتاب

Show...
بدون غرض بخونیم
2021-03-01

غرض کتاب بخونیم

Show...
فرق اقتصاد تجارت محور با اقتصاد تولید محور
2021-03-06

اقتصاد تجارت ، تولید

Show...
مختصری از بناپارتیسم
2021-03-13

بناپارتیسم

Show...
هشتگهای بیخاصیت و خواص کلانعام
2021-03-18

هشتگ ، خواص

Show...
تبدیل تهدید به فرصت تاملی در مورد برنامه نوروزی VOA
2021-03-21

تاملی در مورد برنامه نوروزی VOA

Show...
سخنان اخیر شاهزاده و نکته‌ای که هیچکس نفهمید
2021-03-25

هیچکس نفهمید

Show...
قرارداد ۲۵ ساله و حال و روز ما
2021-03-27

قرارداد

Show...
فاشیسم به امپریالیسم ختم‌ میشه
2021-03-31

فاشیسم ، امپیالیسم

Show...
یک تئوری ، تئوری سقوط
2021-03-31

تئوری / سقوط

Show...
نفوذ در سازمانها چگونه است ؟
2021-04-08

نفوذ و انحراف

Show...
پاسخ‌ به چند سئوال
2021-04-11

چگونه پازل تاریخی رو کامل کنیم؟

Show...
نقدی بر تحرکات فائزه هاشمی
2021-04-16

فاعزه هاشمی

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

سنت و مدرنیسم
2020-07-04

قسمت اول حسین نصر ، صفویه ،

Show...
سنت و مدرنیسم
2020-07-05

سنت و مدرنیسم ، قسمت دوم ، به شماره توجه نکنید

Show...
سنت و مدنیسم
2020-07-05

از فلاسفه خیابانی

Show...
سنت و مدرنیسم
2020-07-06

صفویان و سنت و مدرنیسم

Show...
نقش نفت در مدرنیسم و دیکتاتوری مدرن
2020-07-07

سنت و مدرنیسم ، به روایت فلاسفه خیابانی

Show...
معاهده راهبردی ایران و چین
2020-07-15

ورود چین به سواحل مکران موجب تسریع در تحولات ایران خواهد شد

Show...
چرا رضاشاه ، روحت شاد ؟
2020-07-19

دلایل اینکه مردم میگن رضا شاه روحت شاد . قسمت اول

Show...
آیا در ایران دموکراسی مستقر خواهد شد‌ ؟
2020-07-20

موانع و لوازم استقرار دموکراسی درایران

Show...
آیا در ایران دموکراسیی مستقر خواهد شد ؟
2020-07-23

بحثی در مورد دموکراسی با رویکرد به کلامی از فیلسوف‌ کبیر خیابان ، آنتونیو گرامشی

Show...
مغالطات تاریخ ایران
2020-07-27

آیا حکومت شاه قابل اصلاح بود ؟ ایا انقلاب اسلامی سرنوشت حکومت شاه بود ؟

Show...
مغالطات بزرگ در تاریخ معاصر ایران
2020-07-29

نقش گروه های مذهبی در تشکیل گروه های نظامی و چریکی

Show...
آیا شهبانو‌ فرح ، به شاه و ایران و ایرانیان خیانت کرد ؟
2020-08-01

مغلطه پنجم : بررسی این مغلطه که ملکه ایران با آوردن خانواده و نزدیکانش به دربار ، باعث سقوط نظام شاهنشاهی شد

Show...
فرودفولادوند یا فتح الله منوچهری ، پدر معنوی تمام اپوزسیون دزد و شارلاتان
2020-08-02

یادی از دستگیری فولادوند ، کسی که از حجت کلاشی و خسروفروهر تا فخرآور دزد به او اقتدا میکنند

Show...
دیسکورس غالب یا دیسکورس هژمونیک
2020-08-04

اندیشه ها چگونه تبدیل به گفتمان و سپس گفتمان غالب میشوند

Show...
آیا حزب الله تن به خلع سلاح خواهد داد ؟
2020-08-10

بحثی در باب اتفاقات اخیر لبنان

Show...
الیوت آبرامز و سناریوهای پیش رو
2020-08-11

داستان حضرت الیوت آبرامز علیه السلام به زبان فیلسوف خیابان🤣😂

Show...
<