قاصدک مریم راعی
Category Arts
Published May 29, 2021
Episodes 364

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

شعر و کتاب ،کودک تهیه و تولید کلیه کارها در استودیو خانگی و صرفا بدلیل علاقه شخصی و ترویج کتابخوانی میباشد .امید که مورد توجه و حمایت همراهان گرامی و فرهیخته قرار گیرد.

Available Episodes

بازگشت_شازده_کوچولو_قسمت_اول_نویسنده_آله_خاندرو_گیرمو_رومیز_خوانش
2021-01-20

بازگشت شازده کوچولو نویسنده: اله خاندرو گیرمو روئمز مترجم: حامد رحیمی خوانش مریم راعی موزیک:شازده کوچولو  اثری جاودان از Hans Zimmer and Richard Harvey

Show...
بازگشت_شازده_کوچولو_قسمت2_نویسنده_آله_خاندرو_گیرمو_رومیز_خوانش_مریم
2021-01-20

بازگشت شازده کوچولو نویسنده: اله خاندرو گیرمو روئمز مترجم: حامد رحیمی خوانش مریم راعی موزیک:شازده کوچولو  اثری جاودان از Hans Zimmer and Richard Harvey

Show...
بازگشت_شازده_کوچولو_قسمت_3_نویسنده_آله_خاندرو_گیرمو_رومیز_خوانش
2021-01-20

بازگشت شازده کوچولو نویسنده: اله خاندرو گیرمو روئمز مترجم: حامد رحیمی خوانش مریم راعی موزیک:شازده کوچولو  اثری جاودان از Hans Zimmer and Richard Harvey

Show...
بازگشت_شازده_کوچولو_قسمت_4_نویسنده_آله_خاندرو_گیرمو_رومیز_خوانش
2021-01-20

بازگشت شازده کوچولو نویسنده: اله خاندرو گیرمو روئمز مترجم: حامد رحیمی خوانش مریم راعی موزیک:شازده کوچولو  اثری جاودان از Hans Zimmer and Richard Harvey

Show...
بازگشت_شازده_کوچولو_قسمت5_نویسنده_آله_خاندرو_گیرمو_رومیز_خوانش_مریم
2021-01-20

بازگشت شازده کوچولو نویسنده: اله خاندرو گیرمو روئمز مترجم: حامد رحیمی خوانش مریم راعی موزیک:شازده کوچولو  اثری جاودان از Hans Zimmer and Richard Harvey

Show...
بازگشت_شازده_کوچولو_قسمت_6_نویسنده_آله_خاندرو_گیرمو_رومیز_خوانش
2021-01-20

بازگشت شازده کوچولو نویسنده: اله خاندرو گیرمو روئمز مترجم: حامد رحیمی خوانش مریم راعی موزیک:شازده کوچولو  اثری جاودان از Hans Zimmer and Richard Harvey

Show...
بازگشت_شازده_کوچولو_قسمت_7_نویسنده_آله_خاندرو_گیرمو_رومیز_خوانش
2021-01-20

بازگشت شازده کوچولو نویسنده: اله خاندرو گیرمو روئمز مترجم: حامد رحیمی خوانش مریم راعی موزیک:شازده کوچولو  اثری جاودان از Hans Zimmer and Richard Harvey

Show...
بازگشت_شازده_کوچولو_قسمت_8_نویسنده_آله_خاندرو_گیرمو_رومیز_خوانش
2021-01-20

بازگشت شازده کوچولو نویسنده: اله خاندرو گیرمو روئمز مترجم: حامد رحیمی خوانش مریم راعی موزیک:شازده کوچولو  اثری جاودان از Hans Zimmer and Richard Harvey

Show...
بازگشت_شازده_کوچولو_قسمت_9_پایان_نویسنده_آله_خاندرو_گیرمو_رومیز
2021-01-20

بازگشت شازده کوچولو نویسنده: اله خاندرو گیرمو روئمز مترجم: حامد رحیمی خوانش مریم راعی موزیک:شازده کوچولو  اثری جاودان از Hans Zimmer and Richard Harvey

Show...
درشب_سرد_زمستانی_نیما_یوشیج_اجرا
2021-01-20

در شب سرد زمستانی سروده ای از نیما یوشیج تصنیف با صدای جاودانه محمد نوری اجرا مریم راعی

Show...
طعم_گس_خرمالو_نویسنده_زویا_پبرزاد
2021-01-20

كتاب حاضر سه مجموعه‌ی داستان به نام‌های «مثل همه عصرها»، «طعم گس خرمالو»، «يك روز مانده به عيد پاك» است كه هركدام به صورت جداگانه دارای داستان‌های كوتاه و جذابی است كه خواننده را با خود همراه می‌كند. از اين سری مجموعه، داستان «طعم گس خرمالو» برنده‌ی جايزه‌ی ادبی بيست سال ادبيات داستانی شده‌ است.

Show...
طعم_گس_خرمالو_نویسنده_زویا_پبرزاد(1)
2021-01-20

كتاب حاضر سه مجموعه‌ی داستان به نام‌های «مثل همه عصرها»، «طعم گس خرمالو»، «يك روز مانده به عيد پاك» است كه هركدام به صورت جداگانه دارای داستان‌های كوتاه و جذابی است كه خواننده را با خود همراه می‌كند. از اين سری مجموعه، داستان «طعم گس خرمالو» برنده‌ی جايزه‌ی ادبی بيست سال ادبيات داستانی شده‌ است.

Show...
تورا_دوست_دارم_چون_نان_و_نمک_سروده
2021-01-20

تورا دوست دارم چون نان و نمک سروده ناظم حکمت ترجمه احمد پوری همراه با ترانه ای با صدای مرجان فرساد اجرا مریم راعی

Show...
علی_کوچیکه_فروغ_فرخزاد_اجرا_مریم
2021-01-20

علی کوچیکه اثری ماندگار از فروغ فرخزاد موزیک خوابهای طلایی از استاد جواد معروفی تنظیم برای ارکستر شهرداد روحانی

Show...
طاعون قسمت اول
2021-01-21

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 2
2021-01-21

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 3
2021-01-21

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 4
2021-01-21

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 5
2021-01-21

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 6
2021-01-21

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 7
2021-01-21

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 8
2021-01-21

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 9
2021-01-21

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 10
2021-01-21

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاغون قسمت 11
2021-01-21

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 12
2021-01-21

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 13
2021-01-21

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 14
2021-01-21

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 15
2021-01-22

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 16
2021-01-22

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 17
2021-01-22

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 18
2021-01-22

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 19
2021-01-22

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 20
2021-01-22

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 21
2021-01-22

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 22
2021-01-22

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 23
2021-01-22

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 24
2021-01-22

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 25
2021-01-22

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 26
2021-01-22

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 27
2021-01-22

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 28
2021-01-22

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
طاعون قسمت 29 پایان
2021-01-22

طاعون نویسنده:البرکامو مترجم: رضا سید حسینی خوانش: مریم راعی

Show...
4_5981285427661767146
2021-01-22

مست و هشیار سروده ای از پروین اعتصامی تصنیف پرواز همای اجرا مریم راعی

Show...
الکی_خوشها_نوشته_خسرو_شاهانی_اجرا
2021-01-22

بازنشسته از مجموعه داستانهای الکی خوشها نوشته خسرو شاهانی اجرا مریم راعی

Show...
چشمهایش بزرگ علوی قسمت اول
2021-01-24

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش بزرگ علوی قسمت 2
2021-01-24

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 3
2021-01-24

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 4
2021-01-24

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 5
2021-01-24

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 6
2021-01-24

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 7
2021-01-24

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 8
2021-01-24

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 9
2021-01-25

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 10
2021-01-25

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 11
2021-01-25

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 12
2021-01-25

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 13
2021-01-25

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 14
2021-01-25

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 15
2021-01-25

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 16
2021-01-25

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 17
2021-01-25

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 18
2021-01-25

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 19
2021-01-25

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 20
2021-01-25

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 21
2021-01-25

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 22
2021-01-25

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
چشمهایش قسمت 23 پایان
2021-01-25

چشمهایش. قسمت اول نویسنده: بزرگ علوی خوانش : مریم راعی

Show...
به_کودکی_که_هرگز_زاده_نشد_قسمت_اول
2021-01-25

به کودکی که هرگز زاده نشد قسمت اول نویسنده اوریانافالاچی مترجم مانی ارژنگی اجرا مریم راعی

Show...
به کودکی که هرگز زاده نشد قسمت دوم
2021-01-25

به کودکی که هرگز زاده نشد قسمت اول نویسنده اوریانافالاچی مترجم مانی ارژنگی اجرا مریم راعی

Show...
به_کودکی_که_زاده_نشد_قسمت_سوم_اجرا
2021-01-25

به کودکی که هرگز زاده نشد قسمت اول نویسنده اوریانافالاچی مترجم مانی ارژنگی اجرا مریم راعی

Show...
به_کودکی_که_زاده_نشد_قسمت_چهارم
2021-01-25

به کودکی که هرگز زاده نشد قسمت اول نویسنده اوریانافالاچی مترجم مانی ارژنگی اجرا مریم راعی

Show...
به_کودکی_که_هرگز_زاده_نشد_قسمت_پنجم
2021-01-25

به کودکی که هرگز زاده نشد قسمت اول نویسنده اوریانافالاچی مترجم مانی ارژنگی اجرا مریم راعی

Show...
به_کودکی_که_هرگز_زاده_نشد_قسمت_ششم
2021-01-25

به کودکی که هرگز زاده نشد قسمت اول نویسنده اوریانافالاچی مترجم مانی ارژنگی اجرا مریم راعی

Show...
به_کودکی_که_هرگز_زاده_نشد_قسمت_هفت
2021-01-25

به کودکی که هرگز زاده نشد قسمت اول نویسنده اوریانافالاچی مترجم مانی ارژنگی اجرا مریم راعی

Show...
به_کودکی_که_هرگز_زاده_نشد_قسمت_هشتم
2021-01-25

به کودکی که هرگز زاده نشد قسمت اول نویسنده اوریانافالاچی مترجم مانی ارژنگی اجرا مریم راعی

Show...
به_کودکی_که_هرگز_زاده_نشد_قسمت_نهم
2021-01-25

به کودکی که هرگز زاده نشد قسمت اول نویسنده اوریانافالاچی مترجم مانی ارژنگی اجرا مریم راعی

Show...
به_کودکی_که_هرگز_زاده_نشد_قسمت_دهم
2021-01-25

به کودکی که هرگز زاده نشد قسمت اول نویسنده اوریانافالاچی مترجم مانی ارژنگی اجرا مریم راعی

Show...
به_کودکی_که_هرگز_زاده_نشد_قسمت_یازده
2021-01-25

به کودکی که هرگز زاده نشد قسمت اول نویسنده اوریانافالاچی مترجم مانی ارژنگی اجرا مریم راعی

Show...
به_کودکی_که_هرگز_زاده_نشد_قسمت_دوازده
2021-01-25

به کودکی که هرگز زاده نشد قسمت اول نویسنده اوریانافالاچی مترجم مانی ارژنگی اجرا مریم راعی

Show...
به_کودکی_که_هرگز_زاده_نشد_قسمت_سیزده
2021-01-25

به کودکی که هرگز زاده نشد قسمت اول نویسنده اوریانافالاچی مترجم مانی ارژنگی اجرا مریم راعی

Show...
جرات_دیوانگی_قیصر_امین_پور_اجرا
2021-01-28

جرات دیوانگی سروده قیصر امین پور خواننده علیرضا افتخاری اجرا مریم راعی

Show...
بوی_جوی_مولیان_نوشته_محمد_بهمن_بیگی
2021-01-28

بوی جوی مولیان نویسنده زنده یاد محمد بهمن بیگی موسیقی متن داستان کاریست از زنده یاد استاد فرود گرگین پور اجرا مریم راعی

Show...
نامه_های_نادر_ابراهیمی_به_همسرش
2021-01-30

نادر ابراهیمی کتاب چهل نامه ی کوتاه به همسرم را زمانی نوشته است که به تمرین خطاطی می پرداخته است. چنانچه خودش در آغاز کتاب چنین می نویسد: آن روزها که تازه تمرین خطاطی را شروع کرده بودم، حدود سال های ۶۳-۶۵، به هنگام نوشتن، در تنهایی – در فضایی که بوی تلخ مرکب ایرانی در آن می پیچید و صدای سنتی قلم نی، تسکین دهنده ی خاطرم می شد که گرد ملالی چون غبار بسیار نرم بر کل آن نشسته بود – غالبا به یاد همسرم می افتادم – که او نیز همچون من و شاید نه همچون من اما به شکلی، گهگاه و بیش از گهگاه، دلگرفتگی، قلبش را خاکستری رنگ می کرد – و می کوشیدم که به جستجو در به امید رسیدن به ریشه های گیاه بالنده و سرسخت اندوه، و دانستن اینکه این روینده ی بی پروا از چه چیزها تغذیه می کند، و شناختن شرایط رشد و دوامش آن را نابود کنم بل زیر سلطه و در اختیار بگیرم. پس، یکی از خوب ترین راه های رسیدن به این مقصود را در این دیدم که متن تمرین های خطاطی ام را تا آنجا که مقدور باشد اختصاص دهم به نامه ی کوتاهی به همسرم...

Show...
نامه_های_نادر_ابراهیمی_به_همسرش(1)
2021-01-31

نادر ابراهیمی کتاب چهل نامه ی کوتاه به همسرم را زمانی نوشته است که به تمرین خطاطی می پرداخته است. چنانچه خودش در آغاز کتاب چنین می نویسد: آن روزها که تازه تمرین خطاطی را شروع کرده بودم، حدود سال های ۶۳-۶۵، به هنگام نوشتن، در تنهایی – در فضایی که بوی تلخ مرکب ایرانی در آن می پیچید و صدای سنتی قلم نی، تسکین دهنده ی خاطرم می شد که گرد ملالی چون غبار بسیار نرم بر کل آن نشسته بود – غالبا به یاد همسرم می افتادم – که او نیز همچون من و شاید نه همچون من اما به شکلی، گهگاه و بیش از گهگاه، دلگرفتگی، قلبش را خاکستری رنگ می کرد – و می کوشیدم که به جستجو در به امید رسیدن به ریشه های گیاه بالنده و سرسخت اندوه، و دانستن اینکه این روینده ی بی پروا از چه چیزها تغذیه می کند، و شناختن شرایط رشد و دوامش آن را نابود کنم بل زیر سلطه و در اختیار بگیرم. پس، یکی از خوب ترین راه های رسیدن به این مقصود را در این دیدم که متن تمرین های خطاطی ام را تا آنجا که مقدور باشد اختصاص دهم به نامه ی کوتاهی به همسرم...

Show...
نامه_های_نادر_ابراهیمی_به_همسرش
2021-01-31

نادر ابراهیمی کتاب چهل نامه ی کوتاه به همسرم را زمانی نوشته است که به تمرین خطاطی می پرداخته است. چنانچه خودش در آغاز کتاب چنین می نویسد: آن روزها که تازه تمرین خطاطی را شروع کرده بودم، حدود سال های ۶۳-۶۵، به هنگام نوشتن، در تنهایی – در فضایی که بوی تلخ مرکب ایرانی در آن می پیچید و صدای سنتی قلم نی، تسکین دهنده ی خاطرم می شد که گرد ملالی چون غبار بسیار نرم بر کل آن نشسته بود – غالبا به یاد همسرم می افتادم – که او نیز همچون من و شاید نه همچون من اما به شکلی، گهگاه و بیش از گهگاه، دلگرفتگی، قلبش را خاکستری رنگ می کرد – و می کوشیدم که به جستجو در به امید رسیدن به ریشه های گیاه بالنده و سرسخت اندوه، و دانستن اینکه این روینده ی بی پروا از چه چیزها تغذیه می کند، و شناختن شرایط رشد و دوامش آن را نابود کنم بل زیر سلطه و در اختیار بگیرم. پس، یکی از خوب ترین راه های رسیدن به این مقصود را در این دیدم که متن تمرین های خطاطی ام را تا آنجا که مقدور باشد اختصاص دهم به نامه ی کوتاهی به همسرم...

Show...
نامه_های_نادر_ابراهیمی_به_همسرش
2021-01-31

نادر ابراهیمی کتاب چهل نامه ی کوتاه به همسرم را زمانی نوشته است که به تمرین خطاطی می پرداخته است. چنانچه خودش در آغاز کتاب چنین می نویسد: آن روزها که تازه تمرین خطاطی را شروع کرده بودم، حدود سال های ۶۳-۶۵، به هنگام نوشتن، در تنهایی – در فضایی که بوی تلخ مرکب ایرانی در آن می پیچید و صدای سنتی قلم نی، تسکین دهنده ی خاطرم می شد که گرد ملالی چون غبار بسیار نرم بر کل آن نشسته بود – غالبا به یاد همسرم می افتادم – که او نیز همچون من و شاید نه همچون من اما به شکلی، گهگاه و بیش از گهگاه، دلگرفتگی، قلبش را خاکستری رنگ می کرد – و می کوشیدم که به جستجو در به امید رسیدن به ریشه های گیاه بالنده و سرسخت اندوه، و دانستن اینکه این روینده ی بی پروا از چه چیزها تغذیه می کند، و شناختن شرایط رشد و دوامش آن را نابود کنم بل زیر سلطه و در اختیار بگیرم. پس، یکی از خوب ترین راه های رسیدن به این مقصود را در این دیدم که متن تمرین های خطاطی ام را تا آنجا که مقدور باشد اختصاص دهم به نامه ی کوتاهی به همسرم...

Show...
نامه_های_نادر_ابراهیمی_به_همسرش
2021-01-31

نادر ابراهیمی کتاب چهل نامه ی کوتاه به همسرم را زمانی نوشته است که به تمرین خطاطی می پرداخته است. چنانچه خودش در آغاز کتاب چنین می نویسد: آن روزها که تازه تمرین خطاطی را شروع کرده بودم، حدود سال های ۶۳-۶۵، به هنگام نوشتن، در تنهایی – در فضایی که بوی تلخ مرکب ایرانی در آن می پیچید و صدای سنتی قلم نی، تسکین دهنده ی خاطرم می شد که گرد ملالی چون غبار بسیار نرم بر کل آن نشسته بود – غالبا به یاد همسرم می افتادم – که او نیز همچون من و شاید نه همچون من اما به شکلی، گهگاه و بیش از گهگاه، دلگرفتگی، قلبش را خاکستری رنگ می کرد – و می کوشیدم که به جستجو در به امید رسیدن به ریشه های گیاه بالنده و سرسخت اندوه، و دانستن اینکه این روینده ی بی پروا از چه چیزها تغذیه می کند، و شناختن شرایط رشد و دوامش آن را نابود کنم بل زیر سلطه و در اختیار بگیرم. پس، یکی از خوب ترین راه های رسیدن به این مقصود را در این دیدم که متن تمرین های خطاطی ام را تا آنجا که مقدور باشد اختصاص دهم به نامه ی کوتاهی به همسرم...

Show...
نامه_های_نادر_ابراهیمی_به_همسرش
2021-01-31

نادر ابراهیمی کتاب چهل نامه ی کوتاه به همسرم را زمانی نوشته است که به تمرین خطاطی می پرداخته است. چنانچه خودش در آغاز کتاب چنین می نویسد: آن روزها که تازه تمرین خطاطی را شروع کرده بودم، حدود سال های ۶۳-۶۵، به هنگام نوشتن، در تنهایی – در فضایی که بوی تلخ مرکب ایرانی در آن می پیچید و صدای سنتی قلم نی، تسکین دهنده ی خاطرم می شد که گرد ملالی چون غبار بسیار نرم بر کل آن نشسته بود – غالبا به یاد همسرم می افتادم – که او نیز همچون من و شاید نه همچون من اما به شکلی، گهگاه و بیش از گهگاه، دلگرفتگی، قلبش را خاکستری رنگ می کرد – و می کوشیدم که به جستجو در به امید رسیدن به ریشه های گیاه بالنده و سرسخت اندوه، و دانستن اینکه این روینده ی بی پروا از چه چیزها تغذیه می کند، و شناختن شرایط رشد و دوامش آن را نابود کنم بل زیر سلطه و در اختیار بگیرم. پس، یکی از خوب ترین راه های رسیدن به این مقصود را در این دیدم که متن تمرین های خطاطی ام را تا آنجا که مقدور باشد اختصاص دهم به نامه ی کوتاهی به همسرم...

Show...
نامه_های_نادر_ابراهیمی_به_همسرش(1)
2021-01-31

نادر ابراهیمی کتاب چهل نامه ی کوتاه به همسرم را زمانی نوشته است که به تمرین خطاطی می پرداخته است. چنانچه خودش در آغاز کتاب چنین می نویسد: آن روزها که تازه تمرین خطاطی را شروع کرده بودم، حدود سال های ۶۳-۶۵، به هنگام نوشتن، در تنهایی – در فضایی که بوی تلخ مرکب ایرانی در آن می پیچید و صدای سنتی قلم نی، تسکین دهنده ی خاطرم می شد که گرد ملالی چون غبار بسیار نرم بر کل آن نشسته بود – غالبا به یاد همسرم می افتادم – که او نیز همچون من و شاید نه همچون من اما به شکلی، گهگاه و بیش از گهگاه، دلگرفتگی، قلبش را خاکستری رنگ می کرد – و می کوشیدم که به جستجو در به امید رسیدن به ریشه های گیاه بالنده و سرسخت اندوه، و دانستن اینکه این روینده ی بی پروا از چه چیزها تغذیه می کند، و شناختن شرایط رشد و دوامش آن را نابود کنم بل زیر سلطه و در اختیار بگیرم. پس، یکی از خوب ترین راه های رسیدن به این مقصود را در این دیدم که متن تمرین های خطاطی ام را تا آنجا که مقدور باشد اختصاص دهم به نامه ی کوتاهی به همسرم...

Show...
ماهی_سیاه_کوچولو_قسمت_اول_قصه_گو
2021-02-02

‍ صمد بهرنگی این داستان را در زمستان سال ۱۳۴۶ نوشت و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آن را در سال ۱۳۴۷ با تصویرگری فرشید مثقالی منتشر کرد. قصه ماهی سیاه کوچولو در مورد ماهی کوچکی است که به عشق دیدن دریا خطر می‌کند و سفری دور و دراز را با تجربه‌های متفاوت برای رسیدن به رهایی آغاز می‌کند.[۱] ماهی سیاه کوچولو کتاب برگزیده کودک در سال ۱۳۴۷ شد. همچنین جایزه ۶ امین نمایشگاه کتاب کودک در بلون[۲] ایتالیا و جایزهٔ بی‌ینال براتیسلاوای چک‌اسلواکی را در سال ۱۹۶۹ دریافت کرده‌است.[۳] این کتاب به بسیاری از زبان‌های جهان ترجمه شده‌است

Show...
ماهی_سیاه_کوچولو_قسمت_دوم_قصه_گو
2021-02-02

‍ صمد بهرنگی این داستان را در زمستان سال ۱۳۴۶ نوشت و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آن را در سال ۱۳۴۷ با تصویرگری فرشید مثقالی منتشر کرد. قصه ماهی سیاه کوچولو در مورد ماهی کوچکی است که به عشق دیدن دریا خطر می‌کند و سفری دور و دراز را با تجربه‌های متفاوت برای رسیدن به رهایی آغاز می‌کند.[۱] ماهی سیاه کوچولو کتاب برگزیده کودک در سال ۱۳۴۷ شد. همچنین جایزه ۶ امین نمایشگاه کتاب کودک در بلون[۲] ایتالیا و جایزهٔ بی‌ینال براتیسلاوای چک‌اسلواکی را در سال ۱۹۶۹ دریافت کرده‌است.[۳] این کتاب به بسیاری از زبان‌های جهان ترجمه شده‌است

Show...
مادر_اجرا مریم راعی
2021-02-03

روز زن و روز مادر بر تمام مادران زمینی و آسمانی مبارک باد

Show...
مادر اجرا مریم راعی
2021-02-03

روز زن و روز مادر بر تمام مادران زمینی و آسمانی مبارک باد

Show...
قصه_های_خوب_برای_بچه_های_خوب_قصه
2021-02-05

قصه های خوب برای بچه های خوب برگزیده از مثنوی مولوی به قلم مهدی آذری یزدی نام این داستان......درس طوطی ها اجرا مریم راعی

Show...
قصه_های_خوب_از_سندباد_نامه_اجرا
2021-02-05

قصه های خوب برای بچه های خوب قصه ای برگزیده از سند باد نامه (خوراک بهشتی) به نگارش مهدی آذری یزدی اجرا مریم راعی

Show...
قصه_های_خوب_برای_بچه_ها_برگزیده
2021-02-05

قصه های خوب برای بچه های خوب برگزیده ای از قصه های عطار نیشابوری نویسنده مهدی آذر یزدی نام قصه پسرک ماهیگیر اجرا مریم راعی

Show...
حماسه_کوراغلو_قسمت_اول_نویسنده_دکتر
2021-02-05

حماسه کوراغلو قسمت اول نویسنده زنده یاد دکتر فرهاد گرگین پور اجرای موسیقی دکتر گرگین پور و برادران اجرای متن فارسی مریم راعی

Show...
حماسه_کوراغلو_قسمت_دوم_نویسنده_دکتر
2021-02-05

حماسه کوراغلو قسمت اول نویسنده زنده یاد دکتر فرهاد گرگین پور اجرای موسیقی دکتر گرگین پور و برادران اجرای متن فارسی مریم راعی

Show...
حماسه_کوراغلو_قسمت_سوم_نویسنده_دکتر
2021-02-05

حماسه کوراغلو قسمت اول نویسنده زنده یاد دکتر فرهاد گرگین پور اجرای موسیقی دکتر گرگین پور و برادران اجرای متن فارسی مریم راعی

Show...
جاناتان_مرغ_دریایی_قسمت_اول_اجرا
2021-02-07

کتاب جاناتان مرغ دریایی نغمه ای است برای روح و جان هایی که بس طولانی و خاموش با خویش زیسته اند. "جاناتان لیوینگستون مرغ دریایی" داستانی است برای کسانی که می دانند به جای فرسودن ردپای دیگران، جایی، راهی برتر برای زندگی وجود دارد؛ داستانی برای آن ها که آرزوی پرواز در سر دارند. این حکایت کوچک، تلنگری است برای ما، که راهی که باید دنبال کنیم پیش از این، در درون مان مکتوب شده است. دیگران ممکن است نگاه‌مان کنند، اراده‌مان را تحسین کنند یا به ما کینه ورزند، اما تنها آزادی ما عشق ورزیدن است و انتخاب این که هر روز آن طور که آرزو داریم زندگی کنیم. به قول نویسنده‌ی کتاب، ریچارد باخ؛ «هر کدام از ما یک جاناتان درون داریم» که باید روزی به صدایش گوش کنیم و گرنه از شدت بی توجهی می‌میرد یا آن قدر به عمیق‌ترین لایه های درونی‌مان می‌خزد که پیدا کردنش کار سختی می‌شود

Show...
جاناتان_مرغ_دریایی_قسمت_دوم_اجرا
2021-02-07

کتاب جاناتان مرغ دریایی نغمه ای است برای روح و جان هایی که بس طولانی و خاموش با خویش زیسته اند. "جاناتان لیوینگستون مرغ دریایی" داستانی است برای کسانی که می دانند به جای فرسودن ردپای دیگران، جایی، راهی برتر برای زندگی وجود دارد؛ داستانی برای آن ها که آرزوی پرواز در سر دارند. این حکایت کوچک، تلنگری است برای ما، که راهی که باید دنبال کنیم پیش از این، در درون مان مکتوب شده است. دیگران ممکن است نگاه‌مان کنند، اراده‌مان را تحسین کنند یا به ما کینه ورزند، اما تنها آزادی ما عشق ورزیدن است و انتخاب این که هر روز آن طور که آرزو داریم زندگی کنیم. به قول نویسنده‌ی کتاب، ریچارد باخ؛ «هر کدام از ما یک جاناتان درون داریم» که باید روزی به صدایش گوش کنیم و گرنه از شدت بی توجهی می‌میرد یا آن قدر به عمیق‌ترین لایه های درونی‌مان می‌خزد که پیدا کردنش کار سختی می‌شود

Show...
جاناتان_مرغ_دریایی_قسمت_سوم_اجرا
2021-02-07

کتاب جاناتان مرغ دریایی نغمه ای است برای روح و جان هایی که بس طولانی و خاموش با خویش زیسته اند. "جاناتان لیوینگستون مرغ دریایی" داستانی است برای کسانی که می دانند به جای فرسودن ردپای دیگران، جایی، راهی برتر برای زندگی وجود دارد؛ داستانی برای آن ها که آرزوی پرواز در سر دارند. این حکایت کوچک، تلنگری است برای ما، که راهی که باید دنبال کنیم پیش از این، در درون مان مکتوب شده است. دیگران ممکن است نگاه‌مان کنند، اراده‌مان را تحسین کنند یا به ما کینه ورزند، اما تنها آزادی ما عشق ورزیدن است و انتخاب این که هر روز آن طور که آرزو داریم زندگی کنیم. به قول نویسنده‌ی کتاب، ریچارد باخ؛ «هر کدام از ما یک جاناتان درون داریم» که باید روزی به صدایش گوش کنیم و گرنه از شدت بی توجهی می‌میرد یا آن قدر به عمیق‌ترین لایه های درونی‌مان می‌خزد که پیدا کردنش کار سختی می‌شود

Show...
جاناتان_مرغ_دریایی_قسمت_چهارم_اجرا
2021-02-07

کتاب جاناتان مرغ دریایی نغمه ای است برای روح و جان هایی که بس طولانی و خاموش با خویش زیسته اند. "جاناتان لیوینگستون مرغ دریایی" داستانی است برای کسانی که می دانند به جای فرسودن ردپای دیگران، جایی، راهی برتر برای زندگی وجود دارد؛ داستانی برای آن ها که آرزوی پرواز در سر دارند. این حکایت کوچک، تلنگری است برای ما، که راهی که باید دنبال کنیم پیش از این، در درون مان مکتوب شده است. دیگران ممکن است نگاه‌مان کنند، اراده‌مان را تحسین کنند یا به ما کینه ورزند، اما تنها آزادی ما عشق ورزیدن است و انتخاب این که هر روز آن طور که آرزو داریم زندگی کنیم. به قول نویسنده‌ی کتاب، ریچارد باخ؛ «هر کدام از ما یک جاناتان درون داریم» که باید روزی به صدایش گوش کنیم و گرنه از شدت بی توجهی می‌میرد یا آن قدر به عمیق‌ترین لایه های درونی‌مان می‌خزد که پیدا کردنش کار سختی می‌شود

Show...
جاناتان_مرغ_دریایی_قسمت_پنجم_و_پایان
2021-02-07

کتاب جاناتان مرغ دریایی نغمه ای است برای روح و جان هایی که بس طولانی و خاموش با خویش زیسته اند. "جاناتان لیوینگستون مرغ دریایی" داستانی است برای کسانی که می دانند به جای فرسودن ردپای دیگران، جایی، راهی برتر برای زندگی وجود دارد؛ داستانی برای آن ها که آرزوی پرواز در سر دارند. این حکایت کوچک، تلنگری است برای ما، که راهی که باید دنبال کنیم پیش از این، در درون مان مکتوب شده است. دیگران ممکن است نگاه‌مان کنند، اراده‌مان را تحسین کنند یا به ما کینه ورزند، اما تنها آزادی ما عشق ورزیدن است و انتخاب این که هر روز آن طور که آرزو داریم زندگی کنیم. به قول نویسنده‌ی کتاب، ریچارد باخ؛ «هر کدام از ما یک جاناتان درون داریم» که باید روزی به صدایش گوش کنیم و گرنه از شدت بی توجهی می‌میرد یا آن قدر به عمیق‌ترین لایه های درونی‌مان می‌خزد که پیدا کردنش کار سختی می‌شود

Show...
قصه_شب_کرگدنها_هم_عاشق_میشوند_نوشته_عرفان_نظر_آهاری_قصه_گو_مریم
2021-02-10

کرگدنها هم عاشق میشوند نویسنده: عرفان نظر آهاری قصه گو مریم راعی پیشنهاد میکنم همراه با کودکانتان به این قصه گوش کنید سپاس?

Show...
داستان_کوتاه_بچه_تخس_نویسنده_چخوف
2021-02-11

بچه تخس از مجموعه داستانهای کوتاه چخوف اجرا مریم راعی

Show...
گاهی_نمی_شود_که_نمی_شود_اجرا_مریم
2021-02-12

سروده ای از قیصر امین پور با صدای مریم راعی و قیصر امین پور

Show...
چهل_قاعده_شمس_یک_الی_بیست_اجرا_مریم(1)
2021-02-15

چهل قاعده شمس تبریزی (قاعده یک الی بیست) برگرفته از رمان ملت عشق نویسنده الیف شافاک مترجم ارسلان فصیحی اجرا مریم راعی

Show...
چهل_قاعده_شمس_ببیست_و_یک_الی_چهل
2021-02-15

چهل قاعده شمس تبریزی (قاعده یک الی بیست) برگرفته از رمان ملت عشق نویسنده الیف شافاک مترجم ارسلان فصیحی اجرا مریم راعی

Show...
داش_آکل_قسمت_اول_نویسنده_صادق_هدایت
2021-02-16

اثر معروف داش آکل به قلم صادق هدایت مکان وقوع داستان شیراز است. چرا؟ چون شیراز شهری ست که تداعی کننده تاریخ (تخت جمشید) مذهب (شاه چراغ) عشق و رندی (حافظ و سعدی) و سرانجام سنت هاست. مفاهیمی‌ که با درون مایه داستان هماهنگی کامل دارد. علاوه برآن نمادهای دیگر در داستان به فضای تاریخی آن کمک کرده است: قهوه خانه، نام محله سردزک، توصیف گذر، نوع لباس پوشیدن شخصیت ها، حمل قمه، طنین زبان و لحن همه نشان می‌دهد که داستان قبل از دوره معاصر اتفاق افتاده است. درهمان سطر اول قهرمان و ضد قهرمان معرفی می‌شوند. داش آکل نماینده تیپ عیاران و جوانمردان است و درخدمت ارزش های پذیرفته شده جامعه خویش و کاکا رستم درخدمت قشر فرومایه و انگل جامعه است و نماینده آن تیپ از آدم هاست که به پهلوان پنبه مشهورند. اصولا انتخاب نام برای افراد در داستان مطابق با عملکرد آنان و بسیار پر معناست. داش واژه ای ترکی است و کاکا هم در فارسی به معنای برادر آمده است. وقتی معنای هر دو واژه یکی است در واقع نویسنده یک صنف خاص را با این نامگذاری مشخص می‌کند. افرادی از یک صنف که درخدمت طبقات مختلف هستند. این اختلاف را هدایت با بار مثبت معنای داش و بار منفی کاکا مشخص می‌کند. چون کاکا علاوه بر معنای برادر در ترکیباتی نظیر کاکا سیاه نیز به کار می‌رود. کاکا سیاه آدم روسیاهی است . به عبارتی آدمی‌ سیاه که ادای خوشبخت‌ها را درمی‌آورد. هدایت درچند جای داستان این کاکا رستم را معرفی کرده است. می‌دانیم که رستم جهان پهلوان نامدار ایرانی است و در داش آکل ضد قهرمان نامش کاکا رستم است و نه رستم. به عبارتی ادای رستم را در می‌آورد ولی خود رستم نیست. نویسنده در دوجا به این نامگذاری کنایی اشاره کرده است (بی غیرت ها رجز می‌خوانند، آن وقت معلوم می‌شود رستم صولت وافندی پیزی کیست) یعنی خود را مانند رستم نشان می‌دهد اما درجنگ می‌گریزد و ترسوست و در جای دیگر می‌گوید (داش آکل دست برد قمه خود را از غلاف بیرون کشید. کاکا رستم هم مثل رستم در حمام قمه اش را به دست گرفت)و رستم در حمام اشاره به نقش و نگارهایی است که درقدیم بر روی دیوار حمام می‌کشیدند. درواقع کاکا رستم سایه اوست نه خود او. دیگر مرجان است. به راستی چرا مرجان؟ زیرا مرجان موجود دریایی است که در اعماق تاریک دریا نشسته. مرجان داش آکل هم در اعماق تاریک جامعه خاموش مانده و حتی در داستان یک کلمه حرف هم نمی‌زند و هدایت چقدر زیبا او را نشان می‌دهد از لای پرده. چون زنان جامعه سنتی در پس پرده زندگی می‌کند. تنها کلامش اشکی است که در پایان داستان از چشمانش سرازیر می‌شود. واژه‌ی سرازیر گشودن عقده چندین ساله است. اشکی است پرسروصدا اما خاموش و چه زیبا هدایت مظلومیت او را در جامعه سنتی نشان می‌دهد....

Show...
داش_آکل_قسمت_2_نویسنده_صادق_هدایت
2021-02-16

اثر معروف داش آکل به قلم صادق هدایت مکان وقوع داستان شیراز است. چرا؟ چون شیراز شهری ست که تداعی کننده تاریخ (تخت جمشید) مذهب (شاه چراغ) عشق و رندی (حافظ و سعدی) و سرانجام سنت هاست. مفاهیمی‌ که با درون مایه داستان هماهنگی کامل دارد. علاوه برآن نمادهای دیگر در داستان به فضای تاریخی آن کمک کرده است: قهوه خانه، نام محله سردزک، توصیف گذر، نوع لباس پوشیدن شخصیت ها، حمل قمه، طنین زبان و لحن همه نشان می‌دهد که داستان قبل از دوره معاصر اتفاق افتاده است. درهمان سطر اول قهرمان و ضد قهرمان معرفی می‌شوند. داش آکل نماینده تیپ عیاران و جوانمردان است و درخدمت ارزش های پذیرفته شده جامعه خویش و کاکا رستم درخدمت قشر فرومایه و انگل جامعه است و نماینده آن تیپ از آدم هاست که به پهلوان پنبه مشهورند. اصولا انتخاب نام برای افراد در داستان مطابق با عملکرد آنان و بسیار پر معناست. داش واژه ای ترکی است و کاکا هم در فارسی به معنای برادر آمده است. وقتی معنای هر دو واژه یکی است در واقع نویسنده یک صنف خاص را با این نامگذاری مشخص می‌کند. افرادی از یک صنف که درخدمت طبقات مختلف هستند. این اختلاف را هدایت با بار مثبت معنای داش و بار منفی کاکا مشخص می‌کند. چون کاکا علاوه بر معنای برادر در ترکیباتی نظیر کاکا سیاه نیز به کار می‌رود. کاکا سیاه آدم روسیاهی است . به عبارتی آدمی‌ سیاه که ادای خوشبخت‌ها را درمی‌آورد. هدایت درچند جای داستان این کاکا رستم را معرفی کرده است. می‌دانیم که رستم جهان پهلوان نامدار ایرانی است و در داش آکل ضد قهرمان نامش کاکا رستم است و نه رستم. به عبارتی ادای رستم را در می‌آورد ولی خود رستم نیست. نویسنده در دوجا به این نامگذاری کنایی اشاره کرده است (بی غیرت ها رجز می‌خوانند، آن وقت معلوم می‌شود رستم صولت وافندی پیزی کیست) یعنی خود را مانند رستم نشان می‌دهد اما درجنگ می‌گریزد و ترسوست و در جای دیگر می‌گوید (داش آکل دست برد قمه خود را از غلاف بیرون کشید. کاکا رستم هم مثل رستم در حمام قمه اش را به دست گرفت)و رستم در حمام اشاره به نقش و نگارهایی است که درقدیم بر روی دیوار حمام می‌کشیدند. درواقع کاکا رستم سایه اوست نه خود او. دیگر مرجان است. به راستی چرا مرجان؟ زیرا مرجان موجود دریایی است که در اعماق تاریک دریا نشسته. مرجان داش آکل هم در اعماق تاریک جامعه خاموش مانده و حتی در داستان یک کلمه حرف هم نمی‌زند و هدایت چقدر زیبا او را نشان می‌دهد از لای پرده. چون زنان جامعه سنتی در پس پرده زندگی می‌کند. تنها کلامش اشکی است که در پایان داستان از چشمانش سرازیر می‌شود. واژه‌ی سرازیر گشودن عقده چندین ساله است. اشکی است پرسروصدا اما خاموش و چه زیبا هدایت مظلومیت او را در جامعه سنتی نشان می‌دهد....

Show...
زنی_را_می_شناسم_من_سروده_سیمین_بهبهانی
2021-02-21

زنی را می شناسم من سروده بانو سیمین بهبهانی اجرا مریم راعی

Show...
بیگانه_آلبر_کامو_قسمت_اول_خوانش
2021-02-22

بیگانه نویسنده آلبر کامو مترجم جلال آل احمد خوانش مریم راعی

Show...
بیگانه_آلبر_کامو_قسمت_دو_خوانش_مریم
2021-02-22

بیگانه نویسنده آلبر کامو مترجم جلال آل احمد خوانش مریم راعی

Show...
بیگانه_آلبر_کامو_قسمت_سه_خوانش_مریم
2021-02-22

بیگانه نویسنده آلبر کامو مترجم جلال آل احمد خوانش مریم راعی

Show...
بیگانه_آلبر_کامو_قسمت_چهار_خوانش
2021-02-22

بیگانه نویسنده آلبر کامو مترجم جلال آل احمد خوانش مریم راعی

Show...
بیگانه_آلبر_کامو_قسمت_پنج_خوانش
2021-02-22

بیگانه نویسنده آلبر کامو مترجم جلال آل احمد خوانش مریم راعی

Show...
بیگانه قسمت 6 خوانش مریم راعی
2021-02-22

بیگانه نویسنده آلبر کامو مترجم جلال آل احمد خوانش مریم راعی

Show...
بیگانه قسمت 7 خوانش مریم راعی
2021-02-22

بیگانه نویسنده آلبر کامو مترجم جلال آل احمد خوانش مریم راعی

Show...
بیگانه قسمت 8 خوانش مریم راعی
2021-02-22

بیگانه نویسنده آلبر کامو مترجم جلال آل احمد خوانش مریم راعی

Show...
بیگانه_قسمت_9_پایان_خوانش_مریم_راعی
2021-02-22

بیگانه نویسنده آلبر کامو مترجم جلال آل احمد خوانش مریم راعی

Show...
قصه_های_خوب_برای_یک_قطره_عسل_از
2021-02-24

قصه های خوب برای بچه های خوب برگزیده ای از سندباد نامه به قلم: مهدی آذری یزدی قصه گو مریم راعی

Show...
طوبی_خانم_همراه_باتصنیف_کولی_با
2021-02-25

داستانک طوبی خانم همراه با تصنیف زیبای کولی با صدای همایون شجریان اجرا مریم راعی تقدیم به تمامی پدران زمینی و آسمانی ? میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز پدر بر همگان مبارک.

Show...
اتویی_در_چشم_انداز_نویسنده_هاروکی
2021-02-27

هاروکی موراکامی در «بعد از زلزله» که در سال دو هزار منتشر شد از زلزله بزرگ سال 1995 در ژاپن تاثیر گرفت. این مجموعه داستان،‌ شامل داستان های «بشقاب پرنده در کوشیرو»، «منظره‌ای با اتوی چدنی»، «تایلند»، «قورباغه عظیم توکیو را نجات می‌دهد» و «شیرینی عسلی» است. موراکامی در این مجموعه داستان به تشریح خشونت پنهان در لایه‌های زیرین جامعهٔ مدرن ژاپن می‌پردازد. «وضعیت اقتصادی در اوج شکوفایی بود و مردم آنقدر پول داشتند که نمی‌دانستند با آنچه کار کنند. در همین حال بود که زلزله اتفاق افتاد. برای شخصیت‌های «بعد از زلزله»، زلزلهٔ کوبه بازتاب گذشتهٔ فراموش‌شده‌ای است که پیش‌تر از این‌ها به خاکش سپرده بودند. ساتسوکی سی سال از عمر خود را با نفرت از یک مرد سپری کرده است: عاشقی که شانس او را برای بچه داشتن از بین برده. آیا حس انتقام‌جویی او باعث وقوع زلزله شده بود؟ پدر و مادر عجیب و غریب جان‌پِی، در کوبه زندگی می‌کنند. آیا او می‌تواند خود را به آن‌ها برساند؟ میاکه خانوادهٔ خود را در کوبه ترک کرده است تا در جایی فرسنگ‌ها دورتر، نیمه‌شب‌ها در کنار ساحل، آتش‌بازی راه بیندازد. سالایِ چهار ساله هر شب در کابوس‌های خود مردِ زلزله را می‌بیند که می‌خواهد او را در جعبه‌ای کوچک محبوس کند. کاتاگیری وقتی به خانه برمی‌گردد، در آپارتمان خود با ابَر قورباغه‌ای روبرو می‌شود که مأموریت دارد توکیو را از شرّ کِرم بزرگی که زمین را سوراخ‌سوراخ می‌کند، نجات دهد. ابَرقورباغه می‌گوید: «وقتی آن کِرم عصبانی می‌شود، زلزله‌ای اتفاق می‌افتد؛ و الآن او خیلی‌خیلی عصبانی است.» یکی از ویژگی‌های اصلی این مجموعه داستان این است که یک سری نکات و رمز، این داستان‌ها را به هم پیوند می‌دهد. در واقع برخی منتقدان آمریکایی براین باورند که بعد زلزله مجموعه داستان نیست، بلکه یک رمان است

Show...
اتویی_در_چشم_انداز_نویسنده_هاروکی
2021-02-27

هاروکی موراکامی در «بعد از زلزله» که در سال دو هزار منتشر شد از زلزله بزرگ سال 1995 در ژاپن تاثیر گرفت. این مجموعه داستان،‌ شامل داستان های «بشقاب پرنده در کوشیرو»، «منظره‌ای با اتوی چدنی»، «تایلند»، «قورباغه عظیم توکیو را نجات می‌