قاف کست
Category Other
Published November 3, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

روایت جذاب از داستان‌های کوهنوردان

Available Episodes

اپیزود اول : دودکش
2020-09-08

روال عادیش اینه که از اولین‌ها شروع کنیم؛ اما چه کنیم وقتی اولین کسی که هر 14 تا قله ی 8 هزار متری رو صعود کرد، یعنی آقای رینهولد مسنر...

Show...
اپیزود اول، قسمت دوم: سندرم لهستان
2020-11-03

اتمسفر کوهنوردی لهستان رو اگه بخوای خوب بفهمی باید اینطور تصور کنی که با پای برهنه تو یه کولاک قطبی بدوی در حالی که داری با نی نفس می...

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اپیزود اول : دودکش
2020-09-08

روال عادیش اینه که از اولین‌ها شروع کنیم؛ اما چه کنیم وقتی اولین کسی که هر 14 تا قله ی 8 هزار متری رو صعود کرد، یعنی آقای رینهولد مسنر...

Show...
اپیزود اول، قسمت دوم: سندرم لهستان
2020-11-03

اتمسفر کوهنوردی لهستان رو اگه بخوای خوب بفهمی باید اینطور تصور کنی که با پای برهنه تو یه کولاک قطبی بدوی در حالی که داری با نی نفس می...

Show...

Latest Episode