قصه های كودكانه روشا
Category Arts
Published March 25, 2021
Episodes 72

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

با من نفس بکش دخترم ، من تو را آزاد به دنیا آوردم مثل دریا مثل موج… تو هر روز از نو در من متولد میشوی ….. زيباي من هرشب برايت قصه اي ميخوانم با عشق تا بداني تا ابد دوستت دارم

Available Episodes

قرمزى
2021-01-09

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
سه تا دوست
2021-01-10

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
پسته دهان بسته
2021-01-10

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
زنبورک وزوزی
2021-01-10

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
آشتی آشتی
2021-01-10

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
از چی بترسیم از چی نترسیم؟
2021-01-11

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
سیب کال و ماهی قرمز
2021-01-16

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
نصف نصف نصفه ی یک لقمه
2021-01-16

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
آقا موش باهوش
2021-01-16

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
دوست کوچک من
2021-01-16

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
مهمانی
2021-01-16

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
جشن تولد
2021-01-16

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
سرماخوردگی
2021-01-16

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
سفر
2021-01-16

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
هدیه
2021-01-23

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
باغ سیب
2021-01-23

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
آقا كمده
2021-01-23

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
هميشه ى هميشه دوستت دارم
2021-01-23

انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

Show...
از من کلاه بخرید
2021-01-24

از مجموعه کتاب سواد مالی_سطح یک انتشارات قدیانی

Show...
کی با من پیتزا میپزه
2021-01-24

از مجموعه کتاب سواد مالی_سطح یک انتشارات قدیانی

Show...
به اندازه پولم خرید می کنن
2021-01-24

از مجموعه کتاب سواد مالی_سطح یک انتشارات قدیانی

Show...
بزی که قالیچه شد
2021-01-25

از مجموعه کتاب سواد مالی_سطح یک انتشارات قدیانی

Show...
کلبه ام را ساده میسازم
2021-01-25

از مجموعه کتاب سواد مالی_سطح یک انتشارات قدیانی

Show...
با پولم هدیه ام میخرم
2021-01-25

از مجموعه کتاب سواد مالی_سطح یک انتشارات قدیانی

Show...
چی لازم دارم ،چی می خرم!
2021-01-25

از مجموعه کتاب سواد مالی_سطح یک انتشارات قدیانی

Show...
آرزوی خرگوش
2021-01-26

نویسنده پل استوارت مترجم احسان کاظم و حمیدرضا غلامرضایی از انتشارات منادی تربیت

Show...
پولم چه زود تمام شد
2021-01-27

از مجموعه کتاب سواد مالی_سطح یک انتشارات قدیانی

Show...
چه روزی قلکم را بشکنم
2021-01-27

از مجموعه کتاب سواد مالی_سطح یک انتشارات قدیانی

Show...
سرماخوردگي خرس
2021-01-29

نويسنده باني بكر ترجمه محبوبه نجف خاني انتشارات آفرينگان

Show...
می می نی چه دوست نازنینی
2021-01-30

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك )

Show...
پنیر داداش ماسته حرف می می نی راسته
2021-01-30

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك _راستگويي )

Show...
مي مي ني يه عالمه شيريني
2021-01-30

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك )

Show...
مي مي ني ديگه بيكار دوست و رفيق نداره
2021-01-30

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك_خودخواهي )

Show...
درخت و برگ و ريشه مى مى نى پيدا ميشه
2021-01-30

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك_گم شدن)

Show...
مى مى نى تو مهد كودك دوسته با فيل و اردك
2021-01-30

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك)

Show...
مى مى نى گل ميكشه يا نى نى
2021-02-07

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز

Show...
مى مى نى حالا تميز تريني
2021-02-07

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك)

Show...
پرنده رو درخت مى مى نى شده شلخته
2021-02-07

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك _دقت )

Show...
می می نی تولد و مهمونی
2021-02-07

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك )

Show...
می می نی الهی بد نبینی
2021-02-07

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك )

Show...
مى مى نى پشت پرده يه سكه پيدا كرده
2021-02-07

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك _صداقت )

Show...
ببین چقدر دوستت دارم در بهار
2021-02-16

ماجراهای فندقک و بابا از مجموعه کتاب های پرنده آبی انتشارات علمی و فرهنگی

Show...
ببین چقدر دوستت دارم در تابستان
2021-02-16

ماجراهای فندقک و بابا از مجموعه کتاب های پرنده آبی انتشارات علمی و فرهنگی

Show...
ببین چقدر دوستت دارم در پاییز
2021-02-16

ماجراهای فندقک و بابا از مجموعه کتاب های پرنده آبی انتشارات علمی و فرهنگی

Show...
ببین چقدر دوستت دارم در زمستان
2021-02-16

ماجراهای فندقک و بابا از مجموعه کتاب های پرنده آبی انتشارات علمی و فرهنگی

Show...
هاپو و مادربزرگش
2021-02-24

مجموعه داستان های هاپو و دوستانش نویسنده اریک هیل مترجم مژگان شیخی از انتشارات افق

Show...
بازی جدید هاپو
2021-02-24

مجموعه داستان های هاپو و دوستانش نویسنده اریک هیل مترجم مژگان شیخی از انتشارات افق

Show...
هاپو و زنگ هوش و سرگرمی
2021-02-24

مجموعه داستان های هاپو و دوستانش نویسنده اریک هیل مترجم مژگان شیخی از انتشارات افق

Show...
چطوری پول اسکیت را جور کنم
2021-02-24

از مجموعه کتاب سواد مالی_سطح یک انتشارات قدیانی

Show...
وقت خواب هاپو
2021-02-24

مجموعه داستان های هاپو و دوستانش نویسنده اریک هیل مترجم مژگان شیخی از انتشارات افق

Show...
تولدت مبارک هاپو
2021-02-24

مجموعه داستان های هاپو و دوستانش نویسنده اریک هیل مترجم مژگان شیخی از انتشارات افق

Show...
باغچه ی هاپو
2021-02-24

مجموعه داستان های هاپو و دوستانش نویسنده اریک هیل مترجم مژگان شیخی از انتشارات افق

Show...
خرس پشیمان
2021-02-26

قصه های کودکانه از انتشارات جواهری نویسنده مهدی رمضانی

Show...
اولین گردش میمون کوچولو
2021-02-26

قصه های کودکانه از انتشارات جواهری نویسنده مهدی رمضانی

Show...
اسب پیر و روباه زرنگ
2021-02-27

قصه های کودکانه از انتشارات جواهری نویسنده مهدی رمضانی

Show...
روباه و کلاغ
2021-02-28

قصه های کودکانه از انتشارات جواهری نویسنده مهدی رمضانی

Show...
پیشی کوچولو بازیگوش
2021-02-28

قصه های کودکانه از انتشارات جواهری نویسنده مهدی رمضانی

Show...
موش و گربه
2021-03-02

قصه های کودکانه از انتشارات جواهری نویسنده مهدی رمضانی

Show...
گرگ طمع کار
2021-03-02

قصه های کودکانه از انتشارات جواهری نویسنده مهدی رمضانی

Show...
من می توانم رد بشم
2021-03-03

قصه های کودکانه از انتشارات جواهری نویسنده مهدی رمضانی

Show...
چوپان دروغگو
2021-03-04

قصه های کودکانه از انتشارات جواهری نویسنده مهدی رمضانی

Show...
روزی که موش کوچولو به دنیا اومد
2021-03-05

ماجراهای موش کوچولو نویسنده مژگان کلهر از انتشارات نردبان

Show...
موش کوچولو سوار کشتی می شود
2021-03-05

ماجراهای موش کوچولو نویسنده مژگان کلهر از انتشارات نردبان

Show...
موش کوچولو دندان پزشک می شود
2021-03-06

ماجراهای موش کوچولو نویسنده مژگان کلهر از انتشارات نردبان

Show...
موش کوچولو به قصر شیر می رود
2021-03-06

ماجراهای موش کوچولو نویسنده مژگان کلهر از انتشارات نردبان

Show...
کادوی کلوچه توت فرنگی
2021-03-09

داستان های کلوچه توت فرنگی نویسنده سییرا هریمن انتشارات به نگار

Show...
مهمانی ستاره های دنباله دار
2021-03-14

داستان های کلوچه توت فرنگی نویسنده سییرا هریمن انتشارات به نگار

Show...
کلوچه توت فرنکی در سالن زیبایی
2021-03-14

داستان های کلوچه توت فرنگی نویسنده سییرا هریمن انتشارات به نگار

Show...
مسابقه بزرگ شیرینی پزی
2021-03-14

داستان های کلوچه توت فرنگی نویسنده سییرا هریمن انتشارات به نگار

Show...
کلوچه توت فرنگی به مدرسه بر می گردد
2021-03-15

داستان های کلوچه توت فرنگی نویسنده سییرا هریمن انتشارات به نگار

Show...
یک روز در طبیعت
2021-03-15

داستان های کلوچه توت فرنگی نویسنده سییرا هریمن انتشارات به نگار

Show...
وقت خواب خرس
2021-03-25

نويسنده باني بكر ترجمه محبوبه نجف خاني انتشارات آفرينگا

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

قرمزى
2021-01-09

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
سه تا دوست
2021-01-10

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
پسته دهان بسته
2021-01-10

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
زنبورک وزوزی
2021-01-10

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
آشتی آشتی
2021-01-10

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
از چی بترسیم از چی نترسیم؟
2021-01-11

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
سیب کال و ماهی قرمز
2021-01-16

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
نصف نصف نصفه ی یک لقمه
2021-01-16

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
آقا موش باهوش
2021-01-16

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
دوست کوچک من
2021-01-16

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
مهمانی
2021-01-16

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
جشن تولد
2021-01-16

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
سرماخوردگی
2021-01-16

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
سفر
2021-01-16

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
هدیه
2021-01-23

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
باغ سیب
2021-01-23

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
آقا كمده
2021-01-23

قصه های کوچک برای بچه های کوچک از کتاب های بنفشه انتشارات قدیانی

Show...
هميشه ى هميشه دوستت دارم
2021-01-23

انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

Show...
از من کلاه بخرید
2021-01-24

از مجموعه کتاب سواد مالی_سطح یک انتشارات قدیانی

Show...
کی با من پیتزا میپزه
2021-01-24

از مجموعه کتاب سواد مالی_سطح یک انتشارات قدیانی

Show...
به اندازه پولم خرید می کنن
2021-01-24

از مجموعه کتاب سواد مالی_سطح یک انتشارات قدیانی

Show...
بزی که قالیچه شد
2021-01-25

از مجموعه کتاب سواد مالی_سطح یک انتشارات قدیانی

Show...
کلبه ام را ساده میسازم
2021-01-25

از مجموعه کتاب سواد مالی_سطح یک انتشارات قدیانی

Show...
با پولم هدیه ام میخرم
2021-01-25

از مجموعه کتاب سواد مالی_سطح یک انتشارات قدیانی

Show...
چی لازم دارم ،چی می خرم!
2021-01-25

از مجموعه کتاب سواد مالی_سطح یک انتشارات قدیانی

Show...
آرزوی خرگوش
2021-01-26

نویسنده پل استوارت مترجم احسان کاظم و حمیدرضا غلامرضایی از انتشارات منادی تربیت

Show...
پولم چه زود تمام شد
2021-01-27

از مجموعه کتاب سواد مالی_سطح یک انتشارات قدیانی

Show...
چه روزی قلکم را بشکنم
2021-01-27

از مجموعه کتاب سواد مالی_سطح یک انتشارات قدیانی

Show...
سرماخوردگي خرس
2021-01-29

نويسنده باني بكر ترجمه محبوبه نجف خاني انتشارات آفرينگان

Show...
می می نی چه دوست نازنینی
2021-01-30

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك )

Show...
پنیر داداش ماسته حرف می می نی راسته
2021-01-30

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك _راستگويي )

Show...
مي مي ني يه عالمه شيريني
2021-01-30

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك )

Show...
مي مي ني ديگه بيكار دوست و رفيق نداره
2021-01-30

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك_خودخواهي )

Show...
درخت و برگ و ريشه مى مى نى پيدا ميشه
2021-01-30

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك_گم شدن)

Show...
مى مى نى تو مهد كودك دوسته با فيل و اردك
2021-01-30

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك)

Show...
مى مى نى گل ميكشه يا نى نى
2021-02-07

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز

Show...
مى مى نى حالا تميز تريني
2021-02-07

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك)

Show...
پرنده رو درخت مى مى نى شده شلخته
2021-02-07

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك _دقت )

Show...
می می نی تولد و مهمونی
2021-02-07

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك )

Show...
می می نی الهی بد نبینی
2021-02-07

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك )

Show...
مى مى نى پشت پرده يه سكه پيدا كرده
2021-02-07

ترانه هاي مي مي ني و ماماني با شعرهاي ناصر كشاورز ( كمك به حل مشكلات رفتاري كودك _صداقت )

Show...
ببین چقدر دوستت دارم در بهار
2021-02-16

ماجراهای فندقک و بابا از مجموعه کتاب های پرنده آبی انتشارات علمی و فرهنگی

Show...
ببین چقدر دوستت دارم در تابستان
2021-02-16

ماجراهای فندقک و بابا از مجموعه کتاب های پرنده آبی انتشارات علمی و فرهنگی

Show...
ببین چقدر دوستت دارم در پاییز
2021-02-16

ماجراهای فندقک و بابا از مجموعه کتاب های پرنده آبی انتشارات علمی و فرهنگی

Show...
ببین چقدر دوستت دارم در زمستان
2021-02-16

ماجراهای فندقک و بابا از مجموعه کتاب های پرنده آبی انتشارات علمی و فرهنگی

Show...
هاپو و مادربزرگش
2021-02-24

مجموعه داستان های هاپو و دوستانش نویسنده اریک هیل مترجم مژگان شیخی از انتشارات افق

Show...
بازی جدید هاپو
2021-02-24

مجموعه داستان های هاپو و دوستانش نویسنده اریک هیل مترجم مژگان شیخی از انتشارات افق

Show...