قصه های کودکانه با مرسده
Category Entertainment
Published June 24, 2021
Episodes 35

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مرسده هر شب یک قصه قشنگ و دوست داشتنی میگه. قصه ای که رویای شبهای پر ستاره بچه ها رو میسازه

Available Episodes

ماهی شب عید
2021-06-15

قسمت اول از فصل اول قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
گورخری که بلند بلند فکر می کرد
2021-06-16

قسمت دوم از فصل اول قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
پوتین گمشده
2021-06-16

قسمت ۳ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
فیلی که ورد می خواند
2021-06-17

قسمت ۴ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
عینک مادربزرگ
2021-06-17

قسمت ۵ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
گربه طمع کار
2021-06-18

قسمت ۶ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
لیوان لب پر
2021-06-19

قسمت ۷ فصل ۱ قصه های کودکانه با مرسده زرین پارسا

Show...
سنجاب شکموی تک خور
2021-06-20

قسمت 8 از فصل 1 قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا (ارسالی به جشنواره قصه گویی)

Show...
خاله سوسکه
2021-06-22

قسمت ۹ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده

Show...
آرزوی درخت هلو
2021-06-26

قسمت ۱۰ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا. برای ارسال نظرات میتوانید به من ایمیل بزنید: [email protected]

Show...
موش خانه ی اربابی
2021-06-27

قسمت ۱۱ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
شاپرک و خانه تکانی عید
2021-06-29

قسمت ۱۲ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
لبخند آدم برفی
2021-07-01

قسمت ۱۳ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
دلقک ماهی
2021-07-01

قسمت ۱۴ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
نازپری و آیلا
2021-07-03

قسمت ۱۵ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
بامبوهای خیلی بلند
2021-07-04

قسمت ۱۶ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
اردک بازیگوش
2021-07-05

قسمت ۱۷ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
ستاره های سارا
2021-07-06

قسمت ۱۸ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
بز دانا
2021-07-07

قسمت ۱۹ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
خارپشت خودخواه
2021-07-08

قسمت ۲۰ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
همکلاسی های مهربان
2021-07-12

قسمت ۲۱ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا. بچه ها خوشحال میشم که به من ایمیل بزنید‌. [email protected]

Show...
انار ترش و شیرین
2021-07-13

قسمت ۲۲ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا. بچه ها خوشحال میشم به من ایمیل بزنید: [email protected]

Show...
عاقبت کم فروشی
2021-07-14

قسمت ۲۳ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا. بچه ها خوشحال میشم به من ایمیل بزنید: [email protected]

Show...
روز برفی
2021-07-15

قسمت ۲۴ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا. بچه ها! خوشحال میشم به من ایمیل بزنید: [email protected]

Show...
دوستی که دشمن شد
2021-07-16

قسمت ۲۵ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا. بچه ها خوشحال میشوم که از شما ایمیل دریافت کنم [email protected]

Show...
لوبیاهایی که سحر آمیز شدند
2021-07-17

قسمت ۲۶ از فصل اول قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا. [email protected]

Show...
گروه سرود مدرسه
2021-07-20

قسمت ۲۷ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا.

Show...
دکتر خرسی
2021-07-21

قسمت ۲۸ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا.

Show...
ناری و مارال
2021-07-23

قسمت ۲۹ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا. بچه های خوب و قشنگ! خوشحال میشوم از شما ایمیل بگیرم. [email protected]

Show...
سوپ هویج خانوم خرگوشه
2021-07-24

قسمت ۳۰ (آخر) از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا. بچه های خوبم به زودی با فصل دوم برمیگردم...

Show...
آشیانه ی کوکو
2021-07-29

قسمت اول از فصل دوم قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا.

Show...
راما و گل مغرور
2021-08-02

قسمت ۲ از فصل ۲ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
قاصدک خوش خبر
2021-08-05

قسمت سوم از فصل ۲ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
صیاد و حیوانات جنگل
2021-08-06

قسمت ۴ از فصل ۲ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
کلاغ حقه باز
2021-08-07

قسمت ۵ از فصل ۲ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

ماهی شب عید
2021-06-15

قسمت اول از فصل اول قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
گورخری که بلند بلند فکر می کرد
2021-06-16

قسمت دوم از فصل اول قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
پوتین گمشده
2021-06-16

قسمت ۳ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
فیلی که ورد می خواند
2021-06-17

قسمت ۴ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
عینک مادربزرگ
2021-06-17

قسمت ۵ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
گربه طمع کار
2021-06-18

قسمت ۶ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
لیوان لب پر
2021-06-19

قسمت ۷ فصل ۱ قصه های کودکانه با مرسده زرین پارسا

Show...
سنجاب شکموی تک خور
2021-06-20

قسمت 8 از فصل 1 قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا (ارسالی به جشنواره قصه گویی)

Show...
خاله سوسکه
2021-06-22

قسمت ۹ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده

Show...
آرزوی درخت هلو
2021-06-26

قسمت ۱۰ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا. برای ارسال نظرات میتوانید به من ایمیل بزنید: [email protected]

Show...
موش خانه ی اربابی
2021-06-27

قسمت ۱۱ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
شاپرک و خانه تکانی عید
2021-06-29

قسمت ۱۲ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
لبخند آدم برفی
2021-07-01

قسمت ۱۳ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
دلقک ماهی
2021-07-01

قسمت ۱۴ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
نازپری و آیلا
2021-07-03

قسمت ۱۵ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
بامبوهای خیلی بلند
2021-07-04

قسمت ۱۶ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
اردک بازیگوش
2021-07-05

قسمت ۱۷ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
ستاره های سارا
2021-07-06

قسمت ۱۸ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
بز دانا
2021-07-07

قسمت ۱۹ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
خارپشت خودخواه
2021-07-08

قسمت ۲۰ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
همکلاسی های مهربان
2021-07-12

قسمت ۲۱ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا. بچه ها خوشحال میشم که به من ایمیل بزنید‌. [email protected]

Show...
انار ترش و شیرین
2021-07-13

قسمت ۲۲ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا. بچه ها خوشحال میشم به من ایمیل بزنید: [email protected]

Show...
عاقبت کم فروشی
2021-07-14

قسمت ۲۳ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا. بچه ها خوشحال میشم به من ایمیل بزنید: [email protected]

Show...
روز برفی
2021-07-15

قسمت ۲۴ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا. بچه ها! خوشحال میشم به من ایمیل بزنید: [email protected]

Show...
دوستی که دشمن شد
2021-07-16

قسمت ۲۵ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا. بچه ها خوشحال میشوم که از شما ایمیل دریافت کنم [email protected]

Show...
لوبیاهایی که سحر آمیز شدند
2021-07-17

قسمت ۲۶ از فصل اول قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا. [email protected]

Show...
گروه سرود مدرسه
2021-07-20

قسمت ۲۷ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا.

Show...
دکتر خرسی
2021-07-21

قسمت ۲۸ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا.

Show...
ناری و مارال
2021-07-23

قسمت ۲۹ از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا. بچه های خوب و قشنگ! خوشحال میشوم از شما ایمیل بگیرم. [email protected]

Show...
سوپ هویج خانوم خرگوشه
2021-07-24

قسمت ۳۰ (آخر) از فصل ۱ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا. بچه های خوبم به زودی با فصل دوم برمیگردم...

Show...
آشیانه ی کوکو
2021-07-29

قسمت اول از فصل دوم قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا.

Show...
راما و گل مغرور
2021-08-02

قسمت ۲ از فصل ۲ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
قاصدک خوش خبر
2021-08-05

قسمت سوم از فصل ۲ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
صیاد و حیوانات جنگل
2021-08-06

قسمت ۴ از فصل ۲ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...
کلاغ حقه باز
2021-08-07

قسمت ۵ از فصل ۲ قصه های کودکانه با صدای مرسده زرین پارسا

Show...

Latest Episode