قلب های خاکستری
Category Science
Published June 20, 2020
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

قلب های خاکستری رادیویی از جنس دل آدم ها ، حرف هایمان ساخته مغز هایی است که جایش با قلب عوض شده است مغز هایی پر از احساس و قلب هایی پر از سلول خاکستری

Available Episodes

episode.01
2019-12-16

یار دبستانی و نوستالژی های همه ی اون روزا موضوع اپیزود اول پادکست قلب های خاکستری است نوستالژی ها که یک بخشی از زندگی های مان به اسم آن ها زده شده ولی کمتر سراغشان می رویم یار های دبستانی که کمتر از آن ها خبر داریم ولی اگر وسط کوچه پس کوچه های دلمان بگردیم باز هم می توانیم پیدایشان کینم و ای کاش هیچ وقت آدم ها یادشان نمی رفت یک روزی روی نیمکت های سه نفره نشسته بودند ... نویسنده : دانیال مانگری تهیه و تنظیم : کامیار شاه جهانی با تشکر از پردیس افتخاری

Show...
akharin shabe toolani
2019-12-22

اپیزود دوم قلب های خاکستری به مناسبت شب یلدا آخرین شب پاییز به همان اندازه که خانه ها گرم هستند خیابان سردند ... و ای کاش می شد جشن بزرگی گرفت و همه ی تنها را در آن جمع کرد تا دل هیچ کسی نمی گرفت . و خاطرات این شب ، برای همیشه در دل دلمان زنده می ماند و وای به آن روزی که این خاطرات دیگر تکرار نشوند ... نویسنده : دانیال مانگری تهیه و تنظیم : کامیار شاه جهانی گوینده : محمد حسین خدابخشی

Show...
akharin shabe toolani
2019-12-22

اپیزود دوم قلب های خاکستری به مناسبت شب یلدا آخرین شب پاییز به همان اندازه که خانه ها گرم هستند خیابان سردند ... و ای کاش می شد جشن بزرگی گرفت و همه ی تنها را در آن جمع کرد تا دل هیچ کسی نمی گرفت . و خاطرات این شب ، برای همیشه در دل دلمان زنده می ماند و وای به آن روزی که این خاطرات دیگر تکرار نشوند ... نویسنده : دانیال مانگری تهیه و تنظیم : کامیار شاه جهانی گوینده : محمد حسین خدابخشی

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

episode.01
2019-12-16

یار دبستانی و نوستالژی های همه ی اون روزا موضوع اپیزود اول پادکست قلب های خاکستری است نوستالژی ها که یک بخشی از زندگی های مان به اسم آن ها زده شده ولی کمتر سراغشان می رویم یار های دبستانی که کمتر از آن ها خبر داریم ولی اگر وسط کوچه پس کوچه های دلمان بگردیم باز هم می توانیم پیدایشان کینم و ای کاش هیچ وقت آدم ها یادشان نمی رفت یک روزی روی نیمکت های سه نفره نشسته بودند ... نویسنده : دانیال مانگری تهیه و تنظیم : کامیار شاه جهانی با تشکر از پردیس افتخاری

Show...
akharin shabe toolani
2019-12-22

اپیزود دوم قلب های خاکستری به مناسبت شب یلدا آخرین شب پاییز به همان اندازه که خانه ها گرم هستند خیابان سردند ... و ای کاش می شد جشن بزرگی گرفت و همه ی تنها را در آن جمع کرد تا دل هیچ کسی نمی گرفت . و خاطرات این شب ، برای همیشه در دل دلمان زنده می ماند و وای به آن روزی که این خاطرات دیگر تکرار نشوند ... نویسنده : دانیال مانگری تهیه و تنظیم : کامیار شاه جهانی گوینده : محمد حسین خدابخشی

Show...
akharin shabe toolani
2019-12-22

اپیزود دوم قلب های خاکستری به مناسبت شب یلدا آخرین شب پاییز به همان اندازه که خانه ها گرم هستند خیابان سردند ... و ای کاش می شد جشن بزرگی گرفت و همه ی تنها را در آن جمع کرد تا دل هیچ کسی نمی گرفت . و خاطرات این شب ، برای همیشه در دل دلمان زنده می ماند و وای به آن روزی که این خاطرات دیگر تکرار نشوند ... نویسنده : دانیال مانگری تهیه و تنظیم : کامیار شاه جهانی گوینده : محمد حسین خدابخشی

Show...

Latest Episode