قند پارسی
Category Arts
Published February 7, 2021
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

قند پارسی گلگشتی در باغ پر برگ و بار ادبیات فارسی شعرخوانی، آشنایی با مفاهیم ادبی، شناخت متون نظم و نثر کهن، شنیدن موسیقیهای اصیل ایرانی و… کاری مشترک از مهدی محمدقاسمی و میر‌هادی نایینی زاده، پخش شده از رادیو گوش کن

Available Episodes

برنامه رادیویی قند پارسی قسمت اول
2020-12-27

بخش های این برنامه 1 آشنایی با نگاه شعرا و عرفا به مسئله عید قربان 2 آشنایی با نظامی گنجوی و آغاز خوانش لیلی و مجنون 3 یک تصنیف با شعری از حافظ اجرا: میرهادی نایینی، مهدی محمدقاسمی گوش کن، محله ای برای همه

Show...
برنامه رادیویی قند پارسی، قسمت دوم
2021-02-07

بخش های این برنامه 1. اشعاری در مدح حضرت علی 2. ادامه خوانش لیلی و مجنون 3. یک تصنیف با شعری از مولانا گوش کن، محله ای برای همه

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

برنامه رادیویی قند پارسی قسمت اول
2020-12-27

بخش های این برنامه 1 آشنایی با نگاه شعرا و عرفا به مسئله عید قربان 2 آشنایی با نظامی گنجوی و آغاز خوانش لیلی و مجنون 3 یک تصنیف با شعری از حافظ اجرا: میرهادی نایینی، مهدی محمدقاسمی گوش کن، محله ای برای همه

Show...
برنامه رادیویی قند پارسی، قسمت دوم
2021-02-07

بخش های این برنامه 1. اشعاری در مدح حضرت علی 2. ادامه خوانش لیلی و مجنون 3. یک تصنیف با شعری از مولانا گوش کن، محله ای برای همه

Show...

Latest Episode