مادرانه
Category Education
Published October 18, 2020
Episodes 16

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Parenting

Available Episodes

اپیزود ۱۰، والدگری در بحران
2020-10-18

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود معرفی مرسده عامری
2020-10-18

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود ۱۱: مدرسه در خانه، در زمان خانه‌نشینی
2020-10-18

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود ۱۲، تجربه آموزش بدون مدرسه‌
2020-05-01

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است در این قسمت گفتگویی داشتم با پریسا آزاد، مادر و طراح صنعتی که تجربه آموزش فرزندش در خانه را به جای مدرسه دارد https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود ۱۳، اختلالاتِ باعث اختلافات
2020-06-25

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است در این قسمت گفتگویی داشتم با پریسا آزاد، مادر و طراح صنعتی که تجربه آموزش فرزندش در خانه را به جای مدرسه دارد https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود ۱۴، ورود فرزندخوانده‌ها به مهدکودک و مدرسه
2020-07-08

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود ۱۵، مدیریت آموزش کودک در خانه و چالش‌های آن در زمان خانه‌نشینی
2020-08-18

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود ۱۶، روش‌های ایجاد نظم و تعیین حد و مرز برای کودکان
2020-08-30

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود ۱۷: نگرانی‌های والدین از بازگشایی مدارس به صورت مجازی و نیمه‌حضوری در دوران کرونا
2020-09-05

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود ۱۸: مربیگری حرفه‌ای، چالش‌ها و سختی‌ها
2020-10-18

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود ۱۹: مددکار اجتماعی کیست و چطور می‌تواند به ما کمک کند؟
2020-11-20

چرا گاهی در شرایط سخت زندگی منفعل می‌شویم؟ چطور از خودمان مراقبت کنیم؟ شفقت به خود چیست؟ وقتی شریک زندگیمان با ما همراه نیست، چه کنیم؟

Show...
اپیزود ۲۰: هنر و خلاقیت کودکان ۶ ماه تا ۶ سال، بایدها و نبایدها در هدایت یا آموزش
2020-12-15

چه چیزهایی را باید به کودکان آموزش دهیم و چه چیزهایی را نباید آموزش دهیم؟ چه نوع فعالیت‌های هنری برای این سن مناسب هستند؟ چه کتاب‌های هنر و خلاقیت برای این سن مناسب هستند؟ کدام یک از بسته‌های خلاقیت موجود در بازار برای این سن مناسب هستند؟ ابزارهای هنری مورد نیاز این سن کدامند؟ مرگ خلاقیت چطور اتفاق می‌افتد؟

Show...
اپیزود ۲۱، هنر و خلاقیت کودکان ۲ سال تا ۸ سال
2020-12-30

چگونه در خانه محیطی غنی برای خلاقیت کودکان فراهم کنیم؟

Show...
اپیزود ۲۲: بررسی اهمیت تولید آثار هنری خردسال
2021-01-21

از دو دیدگاه رجیو امیلیا و والدرف مسیرِ لذت مهم است یا محصول نهایی؟ نقش مربی و پدرومادر چیست؟

Show...
اپیزود ۲۳: سیستم‌های فرهنگی،آموزشی اروپایی چه آموزه‌هایی برای عبور از چالش‌های دوان کرونا دارند؟
2021-02-05

چقدر حال خوب و شرایط خوبمان به خودمان مربوط است، چقدر به محیط؟ چه‌طور شرایط را برای خودمان آسان‌تر یا حل‌مسئله کنیم؟ روی چه متمرکز شویم؟ چه‌طور این اطلاعات به گسترش ذهن ما کمک می‌کنند؟

Show...
اپیزود ۲۴: چگونه کودکم را برای مهاجرت و مواجه با محیط جدید آماده کنم که آسیب نبیند؟
2021-05-08

نکته‌هایی برای مهاجرت و پس از آن در حوزه‌ی آموزش فرهنگ و زبان محیط

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اپیزود ۱۰، والدگری در بحران
2020-10-18

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود معرفی مرسده عامری
2020-10-18

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود ۱۱: مدرسه در خانه، در زمان خانه‌نشینی
2020-10-18

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود ۱۲، تجربه آموزش بدون مدرسه‌
2020-05-01

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است در این قسمت گفتگویی داشتم با پریسا آزاد، مادر و طراح صنعتی که تجربه آموزش فرزندش در خانه را به جای مدرسه دارد https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود ۱۳، اختلالاتِ باعث اختلافات
2020-06-25

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است در این قسمت گفتگویی داشتم با پریسا آزاد، مادر و طراح صنعتی که تجربه آموزش فرزندش در خانه را به جای مدرسه دارد https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود ۱۴، ورود فرزندخوانده‌ها به مهدکودک و مدرسه
2020-07-08

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود ۱۵، مدیریت آموزش کودک در خانه و چالش‌های آن در زمان خانه‌نشینی
2020-08-18

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود ۱۶، روش‌های ایجاد نظم و تعیین حد و مرز برای کودکان
2020-08-30

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود ۱۷: نگرانی‌های والدین از بازگشایی مدارس به صورت مجازی و نیمه‌حضوری در دوران کرونا
2020-09-05

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود ۱۸: مربیگری حرفه‌ای، چالش‌ها و سختی‌ها
2020-10-18

پادکست مادرانه درباره والدگری است و به شما کمک می‌کند، فرزندان شادتری پرورش دهید این پادکست توسط مرسده عامری تولید می‌شود. او پژوهشگر سال‌های اولیه کودکی، تسهیلگر مهارت‌های فرزندپروری و مربیگری و هنردرمانگر است https://www.instagram.com/mercede.ameri/

Show...
اپیزود ۱۹: مددکار اجتماعی کیست و چطور می‌تواند به ما کمک کند؟
2020-11-20

چرا گاهی در شرایط سخت زندگی منفعل می‌شویم؟ چطور از خودمان مراقبت کنیم؟ شفقت به خود چیست؟ وقتی شریک زندگیمان با ما همراه نیست، چه کنیم؟

Show...
اپیزود ۲۰: هنر و خلاقیت کودکان ۶ ماه تا ۶ سال، بایدها و نبایدها در هدایت یا آموزش
2020-12-15

چه چیزهایی را باید به کودکان آموزش دهیم و چه چیزهایی را نباید آموزش دهیم؟ چه نوع فعالیت‌های هنری برای این سن مناسب هستند؟ چه کتاب‌های هنر و خلاقیت برای این سن مناسب هستند؟ کدام یک از بسته‌های خلاقیت موجود در بازار برای این سن مناسب هستند؟ ابزارهای هنری مورد نیاز این سن کدامند؟ مرگ خلاقیت چطور اتفاق می‌افتد؟

Show...
اپیزود ۲۱، هنر و خلاقیت کودکان ۲ سال تا ۸ سال
2020-12-30

چگونه در خانه محیطی غنی برای خلاقیت کودکان فراهم کنیم؟

Show...
اپیزود ۲۲: بررسی اهمیت تولید آثار هنری خردسال
2021-01-21

از دو دیدگاه رجیو امیلیا و والدرف مسیرِ لذت مهم است یا محصول نهایی؟ نقش مربی و پدرومادر چیست؟

Show...
اپیزود ۲۳: سیستم‌های فرهنگی،آموزشی اروپایی چه آموزه‌هایی برای عبور از چالش‌های دوان کرونا دارند؟
2021-02-05

چقدر حال خوب و شرایط خوبمان به خودمان مربوط است، چقدر به محیط؟ چه‌طور شرایط را برای خودمان آسان‌تر یا حل‌مسئله کنیم؟ روی چه متمرکز شویم؟ چه‌طور این اطلاعات به گسترش ذهن ما کمک می‌کنند؟

Show...
اپیزود ۲۴: چگونه کودکم را برای مهاجرت و مواجه با محیط جدید آماده کنم که آسیب نبیند؟
2021-05-08

نکته‌هایی برای مهاجرت و پس از آن در حوزه‌ی آموزش فرهنگ و زبان محیط

Show...

Latest Episode