مایندر
Published February 12, 2021
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست مایندر، پادکستی از طرف اپلیکیشن اموزش مدیتیشن مایندر درباره موضوعات سلامت روان

Available Episodes

اپیزود صفر - معرفی پادکست مایندر
2021-02-09

این اپیزود صفر پادکست مایندره ما تو این پادکست سعی میکنیم درباره موضوعات سلامت روان صحبت کنیم مایندر یه اپلیکیشن آموزش مدیتیشنه اگر دوست داشتید حتما به ما سر بزنید https://minderapp.ir

Show...
اپیزود یک - نوشتن و رهایی
2021-02-12

این قسمت اول از پادکست مایندر هست با عنوان نوشتن و رهایی توی این قسمت میخوایم  تاثیر نوشتن توی زندگی رو باهم مرور کنیم اگه دوست دارید اطلاعات بیشتر در مورد مدیتیشن و ژورنالینگ داشته باشید اینجا کلیک کنید حتما به وبسایتمون سر بزنید https://minderapp.ir

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اپیزود صفر - معرفی پادکست مایندر
2021-02-09

این اپیزود صفر پادکست مایندره ما تو این پادکست سعی میکنیم درباره موضوعات سلامت روان صحبت کنیم مایندر یه اپلیکیشن آموزش مدیتیشنه اگر دوست داشتید حتما به ما سر بزنید https://minderapp.ir

Show...
اپیزود یک - نوشتن و رهایی
2021-02-12

این قسمت اول از پادکست مایندر هست با عنوان نوشتن و رهایی توی این قسمت میخوایم  تاثیر نوشتن توی زندگی رو باهم مرور کنیم اگه دوست دارید اطلاعات بیشتر در مورد مدیتیشن و ژورنالینگ داشته باشید اینجا کلیک کنید حتما به وبسایتمون سر بزنید https://minderapp.ir

Show...

Latest Episode