مثل خون در رگ های من
Category Arts
Published December 8, 2020
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این پادکست ها اولین تجربه من در ساخت پادکست هست ،امیدوارم لذت ببرید ،

Available Episodes

2020-10-10
کتاب مثل خون در رگ های من
2020-11-23
دومین قسمت پادکست مثل خون در رگ های من (نامه های احمدشاملو به آیدا)
2020-12-08
نامه سوم (مثل خون در رگ های من)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-10
کتاب مثل خون در رگ های من
2020-11-23
دومین قسمت پادکست مثل خون در رگ های من (نامه های احمدشاملو به آیدا)
2020-12-08
نامه سوم (مثل خون در رگ های من)

Latest Episode