مدرسان شریف
Category Education
Published June 20, 2020
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

انتشارات مدرسان شریف دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، متشکل از متخصصان باتجربه حوزه آموزش، قویترین و معتبرترین مرکز برگزاری دوره های آمادگی آزمونهای دکتری، کارشناسی ارشد، کاردانی به کارشناسی و ... ،می باشد. با افزایش دوره های آمادگی آزمون در سالهای اخیر، این مؤسسه با ارائه خدمات آموزشی با کیفیت، شاهد استقبال چشمگیر جمع کثیری از دانشجویان بوده و با افتخار اعلام می دارد که توانسته تأثیر شگرفی در موفقیت دانش پذیران داشته باشد و رتبه های تک رقمی و برتر را به عنوان آینده سازان ایران معرفی نماید.

Available Episodes

modaresan_podcast
2020-03-15

ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف گویندگان: مهسا مقدم، مسعود ضیائی مصاحبه با رتبه های برتر (بخش اول) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش اول : مصاحبه با سرکار خانم فروزان فتاحی رتبه چهار حسابداری کارشناسی ارشد مصاحبه با سرکار خانم نوشین دخت محسنی رتبه چهار مترجمی زبان کارشناسی ارشد مصاحبه با رتبه های برتر (بخش دوم) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش دوم : مصاحبه با آقای علی کیوان نیا رتبه یک کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ، با گرایش الکترونیک قدرت و سیستم های قدرت آقای سید سعید نعیمی تاجدار رتبه چهار کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی مصاحبه با رتبه های برتر (بخش سوم) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش سوم : مصاحبه با آقای حمید رضا جوادی زاده رتبه دو مدیریت کسب و کار گرایش MBA مصاحبه با آقای مسلم پیری زمانه رتبه دو دکتری رشته مدیریت آموزشی

Show...
مصاحبه با رتبه های برتر (بخش اول)
2020-03-15

ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف گویندگان: مهسا مقدم، مسعود ضیائی مصاحبه با رتبه های برتر (بخش اول) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش اول : مصاحبه با سرکار خانم فروزان فتاحی رتبه چهار حسابداری کارشناسی ارشد مصاحبه با سرکار خانم نوشین دخت محسنی رتبه چهار مترجمی زبان کارشناسی ارشد مصاحبه با رتبه های برتر (بخش دوم) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش دوم : مصاحبه با آقای علی کیوان نیا رتبه یک کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ، با گرایش الکترونیک قدرت و سیستم های قدرت آقای سید سعید نعیمی تاجدار رتبه چهار کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی مصاحبه با رتبه های برتر (بخش سوم) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش سوم : مصاحبه با آقای حمید رضا جوادی زاده رتبه دو مدیریت کسب و کار گرایش MBA مصاحبه با آقای مسلم پیری زمانه رتبه دو دکتری رشته مدیریت آموزشی

Show...
مصاحبه با رتبه های برتر (بخش دوم)
2020-03-15

ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف گویندگان: مهسا مقدم، مسعود ضیائی مصاحبه با رتبه های برتر (بخش اول) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش اول : مصاحبه با سرکار خانم فروزان فتاحی رتبه چهار حسابداری کارشناسی ارشد مصاحبه با سرکار خانم نوشین دخت محسنی رتبه چهار مترجمی زبان کارشناسی ارشد مصاحبه با رتبه های برتر (بخش دوم) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش دوم : مصاحبه با آقای علی کیوان نیا رتبه یک کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ، با گرایش الکترونیک قدرت و سیستم های قدرت آقای سید سعید نعیمی تاجدار رتبه چهار کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی مصاحبه با رتبه های برتر (بخش سوم) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش سوم : مصاحبه با آقای حمید رضا جوادی زاده رتبه دو مدیریت کسب و کار گرایش MBA مصاحبه با آقای مسلم پیری زمانه رتبه دو دکتری رشته مدیریت آموزشی

Show...
مصاحبه با رتبه های برتر (بخش سوم)
2020-03-15

ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف گویندگان: مهسا مقدم، مسعود ضیائی مصاحبه با رتبه های برتر (بخش اول) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش اول : مصاحبه با سرکار خانم فروزان فتاحی رتبه چهار حسابداری کارشناسی ارشد مصاحبه با سرکار خانم نوشین دخت محسنی رتبه چهار مترجمی زبان کارشناسی ارشد مصاحبه با رتبه های برتر (بخش دوم) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش دوم : مصاحبه با آقای علی کیوان نیا رتبه یک کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ، با گرایش الکترونیک قدرت و سیستم های قدرت آقای سید سعید نعیمی تاجدار رتبه چهار کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی مصاحبه با رتبه های برتر (بخش سوم) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش سوم : مصاحبه با آقای حمید رضا جوادی زاده رتبه دو مدیریت کسب و کار گرایش MBA مصاحبه با آقای مسلم پیری زمانه رتبه دو دکتری رشته مدیریت آموزشی

Show...
آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ بخش اول
2020-03-25

توضیحات جامع در مورد نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹

Show...
آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ بخش دوم
2020-03-25

توضیحات جامع در مورد نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹

Show...
آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ بخش سوم
2020-03-25

توضیحات جامع در مورد نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹

Show...
بخش صبحگاهی ویژه برنامه #یلدای_شگفت_انگیز مدرسان شریف
2020-03-25

از ۲۸ تا ۳۰ آذرماه امسال، منتظر تخفیف‌های استثنائی و باورنکردنی در طرح تخفیفی یلدای شگفت انگیز مدرسان شریف باشید و چشم از کانال و صفحات مجازی مدرسان شریف برندارید!

Show...
بخش ظهرگاهی ویژه برنامه #یلدای_شگفت_انگیز مدرسان شریف
2020-03-25

از ۲۸ تا ۳۰ آذرماه امسال، منتظر تخفیف‌های استثنائی و باورنکردنی در طرح تخفیفی یلدای شگفت انگیز مدرسان شریف باشید و چشم از کانال و صفحات مجازی مدرسان شریف برندارید!

Show...
بخش عصرگاهی ویژه برنامه #یلدای_شگفت_انگیز مدرسان شریف
2020-03-25

از ۲۸ تا ۳۰ آذرماه امسال، منتظر تخفیف‌های استثنائی و باورنکردنی در طرح تخفیفی یلدای شگفت انگیز مدرسان شریف باشید و چشم از کانال و صفحات مجازی مدرسان شریف برندارید!

Show...
بخش شبانگاهی ویژه برنامه #یلدای_شگفت_انگیز مدرسان شریف
2020-03-25

از ۲۸ تا ۳۰ آذرماه امسال، منتظر تخفیف‌های استثنائی و باورنکردنی در طرح تخفیفی یلدای شگفت انگیز مدرسان شریف باشید و چشم از کانال و صفحات مجازی مدرسان شریف برندارید!

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

modaresan_podcast
2020-03-15

ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف گویندگان: مهسا مقدم، مسعود ضیائی مصاحبه با رتبه های برتر (بخش اول) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش اول : مصاحبه با سرکار خانم فروزان فتاحی رتبه چهار حسابداری کارشناسی ارشد مصاحبه با سرکار خانم نوشین دخت محسنی رتبه چهار مترجمی زبان کارشناسی ارشد مصاحبه با رتبه های برتر (بخش دوم) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش دوم : مصاحبه با آقای علی کیوان نیا رتبه یک کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ، با گرایش الکترونیک قدرت و سیستم های قدرت آقای سید سعید نعیمی تاجدار رتبه چهار کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی مصاحبه با رتبه های برتر (بخش سوم) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش سوم : مصاحبه با آقای حمید رضا جوادی زاده رتبه دو مدیریت کسب و کار گرایش MBA مصاحبه با آقای مسلم پیری زمانه رتبه دو دکتری رشته مدیریت آموزشی

Show...
مصاحبه با رتبه های برتر (بخش اول)
2020-03-15

ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف گویندگان: مهسا مقدم، مسعود ضیائی مصاحبه با رتبه های برتر (بخش اول) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش اول : مصاحبه با سرکار خانم فروزان فتاحی رتبه چهار حسابداری کارشناسی ارشد مصاحبه با سرکار خانم نوشین دخت محسنی رتبه چهار مترجمی زبان کارشناسی ارشد مصاحبه با رتبه های برتر (بخش دوم) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش دوم : مصاحبه با آقای علی کیوان نیا رتبه یک کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ، با گرایش الکترونیک قدرت و سیستم های قدرت آقای سید سعید نعیمی تاجدار رتبه چهار کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی مصاحبه با رتبه های برتر (بخش سوم) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش سوم : مصاحبه با آقای حمید رضا جوادی زاده رتبه دو مدیریت کسب و کار گرایش MBA مصاحبه با آقای مسلم پیری زمانه رتبه دو دکتری رشته مدیریت آموزشی

Show...
مصاحبه با رتبه های برتر (بخش دوم)
2020-03-15

ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف گویندگان: مهسا مقدم، مسعود ضیائی مصاحبه با رتبه های برتر (بخش اول) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش اول : مصاحبه با سرکار خانم فروزان فتاحی رتبه چهار حسابداری کارشناسی ارشد مصاحبه با سرکار خانم نوشین دخت محسنی رتبه چهار مترجمی زبان کارشناسی ارشد مصاحبه با رتبه های برتر (بخش دوم) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش دوم : مصاحبه با آقای علی کیوان نیا رتبه یک کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ، با گرایش الکترونیک قدرت و سیستم های قدرت آقای سید سعید نعیمی تاجدار رتبه چهار کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی مصاحبه با رتبه های برتر (بخش سوم) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش سوم : مصاحبه با آقای حمید رضا جوادی زاده رتبه دو مدیریت کسب و کار گرایش MBA مصاحبه با آقای مسلم پیری زمانه رتبه دو دکتری رشته مدیریت آموزشی

Show...
مصاحبه با رتبه های برتر (بخش سوم)
2020-03-15

ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف گویندگان: مهسا مقدم، مسعود ضیائی مصاحبه با رتبه های برتر (بخش اول) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش اول : مصاحبه با سرکار خانم فروزان فتاحی رتبه چهار حسابداری کارشناسی ارشد مصاحبه با سرکار خانم نوشین دخت محسنی رتبه چهار مترجمی زبان کارشناسی ارشد مصاحبه با رتبه های برتر (بخش دوم) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش دوم : مصاحبه با آقای علی کیوان نیا رتبه یک کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ، با گرایش الکترونیک قدرت و سیستم های قدرت آقای سید سعید نعیمی تاجدار رتبه چهار کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی مصاحبه با رتبه های برتر (بخش سوم) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش سوم : مصاحبه با آقای حمید رضا جوادی زاده رتبه دو مدیریت کسب و کار گرایش MBA مصاحبه با آقای مسلم پیری زمانه رتبه دو دکتری رشته مدیریت آموزشی

Show...
آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ بخش اول
2020-03-25

توضیحات جامع در مورد نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹

Show...
آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ بخش دوم
2020-03-25

توضیحات جامع در مورد نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹

Show...
آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ بخش سوم
2020-03-25

توضیحات جامع در مورد نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹

Show...
بخش صبحگاهی ویژه برنامه #یلدای_شگفت_انگیز مدرسان شریف
2020-03-25

از ۲۸ تا ۳۰ آذرماه امسال، منتظر تخفیف‌های استثنائی و باورنکردنی در طرح تخفیفی یلدای شگفت انگیز مدرسان شریف باشید و چشم از کانال و صفحات مجازی مدرسان شریف برندارید!

Show...
بخش ظهرگاهی ویژه برنامه #یلدای_شگفت_انگیز مدرسان شریف
2020-03-25

از ۲۸ تا ۳۰ آذرماه امسال، منتظر تخفیف‌های استثنائی و باورنکردنی در طرح تخفیفی یلدای شگفت انگیز مدرسان شریف باشید و چشم از کانال و صفحات مجازی مدرسان شریف برندارید!

Show...
بخش عصرگاهی ویژه برنامه #یلدای_شگفت_انگیز مدرسان شریف
2020-03-25

از ۲۸ تا ۳۰ آذرماه امسال، منتظر تخفیف‌های استثنائی و باورنکردنی در طرح تخفیفی یلدای شگفت انگیز مدرسان شریف باشید و چشم از کانال و صفحات مجازی مدرسان شریف برندارید!

Show...
بخش شبانگاهی ویژه برنامه #یلدای_شگفت_انگیز مدرسان شریف
2020-03-25

از ۲۸ تا ۳۰ آذرماه امسال، منتظر تخفیف‌های استثنائی و باورنکردنی در طرح تخفیفی یلدای شگفت انگیز مدرسان شریف باشید و چشم از کانال و صفحات مجازی مدرسان شریف برندارید!

Show...

Latest Episode