مدرسه زندگی فارسی
Published October 17, 2020
Episodes 214

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

«اندیشه‌هایی ساده، کوتاه و عمیق تا جان تلخت خوش شود.» ما با تکیه بر مطالعات وسیع میان‌رشته‌ای، محتوایی تولید می‌کنیم که به سرعت قابل پیاده کردن در کسب و کار و زندگی روزمره باشد و به زندگی معنا و زیبایی ببخشد. در این راه از ادبیات، فلسفه، روانشناسی، اقتصاد، تاریخ، پزشکی، سینما و دیگر علوم بهره می‌بریم، همه چیز را مورد پرسش قرار می‌دهیم و ارتباطها را پیدا می‌کنیم. از جمله فعالیتهای ما دوبله ویدیوهای مدرسه زندگی آلن دوباتن با ترجمه دکتر ایمان فانی و مرور ویدیوییِ کتابهای مفید است. برای اطلاع از ویدیوهای جدید انتشار یافته در یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام ما را دنبال کنید. برای دسترسی به مطالب دسته بندی شده به وبسایت ما مراجعه کنید. https://www.youtube.com/imanfani https://www.t.me/dr_iman_fani https://www.instagram.com/dr_iman_fani https://imanfani.com برخی منابع : https://theschooloflife.com https://thebookoflife.org https://omeleto.com https://thecrashcourse.com و صدها کتاب و مقالات ویدیویی

Available Episodes

تاریخ پادزهر اخبار روز پادکست
2019-07-28

ویدیوی این پادکست را اینجا تماشا کنید www.persianschooloflife.com www.telegram.me/persianschooloflife www.instagram.com/persianschooloflife reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
همیشه یک راه دوم وجود دارد
2019-07-29

ویدیوی این پادکست را اینجا تماشا کنید www.persianschooloflife.com www.telegram.me/persianschooloflife www.instagram.com/persianschooloflife reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
چگونه احساساتمان را تجزیه و تحلیل کنیم؟
2019-07-29

ویدیوی این پادکست را اینجا تماشا کنید www.persianschooloflife.com www.telegram.me/persianschooloflife www.instagram.com/persianschooloflife reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
هوش عاطفی یا هیجانی چیست؟
2019-07-29

ویدیوی این پادکست را اینجا تماشا کنید www.persianschooloflife.com www.telegram.me/persianschooloflife www.instagram.com/persianschooloflife reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
در ستایش نعنا، شعری از ایمان فانی
2019-07-29

از مجموعه شعر ضد نور، به زودی منتشر می‌شود. www.persianschooloflife.com www.telegram.me/persianschooloflife www.instagram.com/persianschooloflife برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
افلاطون-1: فلسفه عشق، زیبایی و آرمانشهر
2019-08-01

ویدیوی این پادکست را اینجا تماشا کنید www.persianschooloflife.com www.telegram.me/persianschooloflife www.instagram.com/persianschooloflife reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
نگاهی به اندیشه آرتور شوپنهاور
2019-08-02

ویدیوی این پادکست را اینجا تماشا کنید www.persianschooloflife.com www.telegram.me/persianschooloflife www.instagram.com/persianschooloflife reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
راز جذابیت کتابها
2019-08-04

ویدیوی این پادکست را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.telegram.me/persianschooloflife www.instagram.com/persianschooloflife reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
شعری از دکتر امید رضایی
2019-08-04

از مجموعه شعر طعم گس تولد صدا: ایمان فانی www.persianschooloflife.com www.telegram.me/persianschooloflife www.instagram.com/persianschooloflife برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
آگوستین، فیلسوف مسیحی و شهر خدا
2019-08-07

ویدیوی این پادکست را می توانید اینجا تماشا کنید www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
اهرام شاعران، شعری از ایمان فانی-از مجموعه ضد نور
2019-08-07

مجموعه شعر ضد نور از ایمان فانی بزودی منتشر می‌شود. www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]l.com

Show...
امروز را دریاب
2019-08-08

ویدیوی این پادکست را اینجا می‌توانید تماشا کنید www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
نگاهی به زندگی و آثار فرانتس کافکا: محاکمه، مسخ و آمریکا
2019-08-11

ویدیوی این پادکست را اینجا تماشا کنید www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
آیا رسانه‌های صوتی و تصویری می‌توانند جایگزین کتاب شوند؟
2019-08-12

www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
آیا انسان هرگز می‌تواند کاملا احساس امنیت کند؟
2019-08-14

ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
فلسفه دائو و دائودچینگ/تائو تچینگ - وو وی
2019-08-15

ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
معرفی مفهوم ذهنیت سیاسی یا میانگین رفتار سیاسی یک ملت
2019-08-16

چرا مطالعه زندگینامه شخصیتهای سیاسی در درک سیاست مفید نیست؟ نویسنده: دکتر ایمان فانی Political Mindset https://persianschooloflife.com www.instagram/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife

Show...
ترس از مرگ و ترس از چیزهای دیگر
2019-08-17

ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
چه چیزی یک شهر را زشت یا زیبا می‌کند؟
2019-08-22

ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
نگاهی به نظریات اقتصادی کارل مارکس
2019-08-23

ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
تاریخ، آموزش و پرورش و اعتماد به نفس
2019-08-25

ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
چرا هنوز برای تغییر شغل و رشته تحصیلی دیر نیست؟
2019-08-26

ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
نهایتا باید مدرسه (و اخلاق بچه مدرسه‌ای) را ترک کنیم.
2019-08-26

ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
آنا کارنینا-مرگ ایوان ایلیچ، نگاهی به زندگی و آثار لئو تولستوی
2019-08-26

متن پادکست‌ها ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
جمهور تن- از مجموعه شعر ضد نور، بزودی منتشر می شود
2019-08-27

نویسنده: ایمان فانی مدرسه زندگی فارسی www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
آیا زوجها بعد از جدایی می‌توانند دوست معمولی بمانند؟
2019-08-29

ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: مدرسه زندگی فارسی www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
مالکوم گِلَدول و آینده جهان: پایان عصر پازل و آغاز رمز و راز
2019-08-30

مالکوم گلدول نویسنده‌ای است که به بررسی همه جانبه شبکه علتها در شناخت پدیده‌ها و شخصیت آدمها علاقه نشان می‌دهد و از او بسیار می‌توان آموخت مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
چرا آدمها اشتباهات عشقی شان را مدام تکرار می‌کنند؟
2019-09-01

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
ذهنیت سیاسی چین یا چین از نگاه چین
2019-09-02

ما ایرانی ها اغلب نسبت به چین نگاه چندان مثبتی نداریم اما بد نیست از منظر جغرافیای سیاسی به نحوه شکل گیری ذهنیت سیاسی چین بپردازیم و سوال کنیم چرا چین اینقدر پر جمعیت است؟ آیا رشد اقتصادی چین موقت است یا ادامه پیدا خواهد کرد؟ سیاست کمربند و جاده چین را کدام مقاصد سیاسی به پیش می رانند؟ مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
عشق به سرنوشت در اندیشه نیچه
2019-09-04

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
درباره عظمت خوش های کوچک
2019-09-06

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
ذهنیت سیاسی انگلستان و قدرتهای دریایی
2019-09-07

در این مقاله صوتی من با استناد به تاریخ معاصر انگلستان مقدمه ای از ذهنیت ژئوپولتیک این کشور نقل می کنم و تبلور آن را در نظریه جغرافیای سیاسی هالفورد مکیندر و نیکولاس اسپایکمن نشان می دهم. آیا خروج انگلستان از اتحادیه و خروج کشورهای خاک اصلی اروپا از اتحادیه به یک معناست و به یک نتیجه منتهی می شود یا به نفع یک کشور و به ضرر دیگر کشورها خواهد شد؟ مدرسه زندگی فارسی

Show...
آینده از نگاهی دیگر
2019-09-10

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
چرا بودن و ماندن در زمان حال اینقدر سخت است؟
2019-09-13

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
خود فریبی و بدباوری به باور سارتر
2019-09-16

شاید این پادکست را بتوان پاسخی دانست به اندیشه مهر به سرنوشت نیچه .و رواقیون .مفهوم خلسه سلبی در این مورد هم جالب توجه است مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
آیا در دوران مجردی اوضاع بهتر بود؟
2019-09-17

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
هوش مصنوعی، ناجی یا نابودگر- بزرگترین دو راهی آینده
2019-09-20

مدرسه زندگی فارسی ترجمه و صدای ایمان فانی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
تله کمالگرایی
2019-09-22

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
چرا عشق هرگز بدون خویشتن دوستی ممکن نمی شود؟
2019-09-23

چرا برخی تا از معشوق جواب مثبت می گیرند سرد می شوند و معشوق از چشمشان می افتد؟ مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
اهمیت دلسوزی برای خویشتن
2019-09-25

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
وقتی برای بار هزارم شکست می‌خورید
2019-09-27

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
کانال سوئز حلقه مفقوده تاریخ معاصر ایران
2019-09-29

چرا انقلابهایی که کارل مارکس در غرب پیش‌بینی می‌کرد، در شرق اتفاق افتاد؟ چرا در فهرست قحطی‌های فراگیر و قابل ذکر جهان نام ایران پیش از ۱۸۶۹ میلادی ذکر نمی شود و پس از ۱۸۶۹ در دوران معاصر سه قحطی پیاپی رخ می دهد؟ توازن قدرتهای زمینی و دریایی در نیمه دوم قرن نوزدهم چرا و چگونه تغییر کرد و این موضوع با نظریه «هارتلند» هالفورد مکیندر چگونه ارتباط می یابد؟ چرا تا پیش از مساله یمن، آتش همه جنگهای خاورمیانه تنها در شمال خلیج فارس روشن بود؟ آیا ناامنی های خاورمیانه حاصل «دعوا بر سر نفت» است، به مرزهای ناکارآمد قرارداد «سایکس پیکو» ارتباط پیدا می کند یا علت قدیمی‌تر و مهم‌تری دارد؟ نیمه دوم قرن بیست و یکم با چه تغییراتی در توازن قدرت تمدنهای دریایی و زمینی همراه خواهد بود و تغییرات اقلیمی در میان مدت بیشترین اثر را بر کدام تمدن خواهد گذاشت؟ درسهایی از جغرافیای سیاسی نویسنده: دکتر ایمان فانی

Show...
عشق و نفرت همزمان، درباره احساسهای دوگانه
2019-10-03

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
ریشه برخی رفتارهای غیرمنصفانه علیه دختران و زنان
2019-10-05

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
درباره درخشیدن و استثنایی بودن
2019-10-08

در سالهای اخیر تعداد ستاره های اینستاگرامی خردسال در حال افزایش است. آیا این شهرت در راستای مهمترین منافع کودک بدست می آید؟ چرا ستاره ها گاهی دچار فروپاشی روانی می شوند؟ چرا می بُریم؟ مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
اتاق آبی نوشته سهراب سپهری
2019-10-11

این پادکست با تاخیر و به مناسبت پانزدهم مهر و زادروز سهراب سپهری منتشر می شود و به کتاب اتاق آبی می پردازد. نویسنده: ایمان فانی مدرسه زندگی فارسی www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
در ستایش شب و درباره بیخوابی
2019-10-14

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
حکمت دردسرهای ازدواج و طلاق
2019-10-16

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
هنر تصمیم گیری و پنج زاویه دید برای آن
2019-10-17

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
ایران سرزمین شهریاران شهید و فلسفه ی فلسفه های رنج
2019-10-19

نویسنده: ایمان فانی #پیوستگی_تاریخی

Show...
چرا مردم بدجنسی می کنند؟
2019-10-24

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
معرفی فیلمهای یک دقیقه ای در اینستاگرام
2019-10-24

مدرسه زندگی فارسی www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife

Show...
از سوئز تا سوئد پاسخ به سوالات
2019-10-25

جمال عبدالناصر کانال سوئز را ملی اعلام کرد و جهان در آستانه جنگ اتمی قرار گرفت. چرا؟ چرا سوئد برای آخرالزمان آماده می شود؟ آیا خشکسالی ایران را به زانو در خواهد آورد؟ پاسخ به سوالات دوستان نویسنده: دکتر ایمان فانی

Show...
نیکولو ماکیاولی و شهریار نیک
2019-10-28

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
آیین بودا و آموزه‌های بودیسم
2019-10-28

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
اندیشه نیچه درباره ابرانسان، حسادت، الکل و فرهنگ
2019-10-30

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
هالووین و دگردیسی یک روایت
2019-10-31

هالووین، دگردیسی یک روایت در این پادکست، روایت هالووین را از ایرلند باستان تا سیاست کلیسای کاتولیک رم و برخورد پادشاهی انگلستان دنبال می کنیم و نهایتا به سرنوشت آن در آمریکای شمالی می رسیم. نویسنده: ایمان فانی

Show...
آیا زخمهای روح خود را می شناسید؟
2019-11-02

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
فیلسوفی که خوابش نمی برد
2019-11-05

این پادکست مقدمه و توضیحی است درباره امیل سیوران فیلسوف قرن بیستم که در روزهای آینده به او خواهیم برداخت

Show...
هیولای الگوریتم و اقتصاد مبتنی بر توجه و افراط گرایی
2019-11-06

دهه ای که گذشت در جهان با نام دهه ناآرامی نامگذاری شد. در این دهه مردم به سیاستمداران افراطی رای دادند و کشورهایی به ورشکستگی سیاسی کامل رسیدند. در این پادکست بررسی می کنیم که الگوریتمهای جستجوی یوتیوب گوگل، فیس بوک چگونه در دهها جهت مختلف مردم جهان را به افراط کشانده است. حتی آنها که فکرش را نمی کردند...

Show...
آیا تعادل میان کار و زندگی هرگز ممکن است؟
2019-11-08

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
اندیشه و آثار امیل سیوران - امیل چیوران
2019-11-11

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
دلیل محبوبیت جهانی آلن دوباتن
2019-11-13

شاید بدانید که به آلن دوباتن لقب «فیلسوف مهربان» داده شده. آیا تا بحال به این فکر کرده‌اید که چرا در این مقطع از زمان آموزه‌های مدرسه زندگی آلن دوباتن طرفدار پیدا کرد؟ آیا در سال 1950 یا 70 هم این اندیشه‌ها همین‌قدر طرفدار می‌داشت؟ چرا آلن دوباتن مدام از فلسفه رواقی، بدبینی عاقلانه و نفی رومانتیسیزم سخن می گوید؟ چرا در فضای فکری ایران اندیشه های آلن دوباتن مورد استقبال حداکثری قرار نخواهد گرفت؟ نویسنده: ایمان فانی

Show...
عصر مفرغ از جهانی سازی تا فروپاشی-مقدمه
2019-11-15

در یک گفتار دوقسمتی به عصر مفرغ به عنوان اولین نمونه جهانی سازی یا گلوبالیزم باستانی می پردازیم و علل فروپاشی و پایان این دوران طلایی را بررسی می کنیم عصر مفرغ به عنوان نقطه تلاقی اقلیم، جغرافیای سیاسی و تاریخ مشابهت ها و درسهای زیادی برای جهان امروز ما دارد در قسمت اول به معرفی چندین روش طبقه بندی و بررسی تاریخ کلان از جمله طبقه بندی اسطوره شناختی، کیهان شناختی، باستان شناختی و تاریخی می پردازیم و دلایل ورود انسان از عصر حجر به عصر مفرغ را بررسی می کنیم و بطور خلاصه دستاوردهای بی مانند عصر مفرغ را بر می شماریم تا در پادکست بعدی روند پیوند و ارتباط تمدنهای عصر مفرغ و دلایل فروپاشی تقریبا ناگهانی آنها را بررسی کنیم.

Show...
سوال اساسی که در اضطراب باید به آن پاسخ داد
2019-11-26

www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
انسان جان سخت تر از آن است که می اندیشد
2019-12-01

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
مارسل پروست-درجستجوی زمان از دست رفته
2019-12-04

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
بیست نکته درباره بلوغ عاطفی و هوش هیجانی
2019-12-09

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
قرن بیست و یکم و خرافات مدرن
2019-12-12

تشخیص خرافات در مردمان اعصار پیشین ساده است. اما آیا خرافات عصر خود را می شناسیم؟ قرن بیستم قرن موفقیتهای چشمگیر در شناسایی و بازآفرینی سیستمهای مرکب بود اما بسیاری از پدیده های طبیعت به دسته دیگری تعلق دارند به نام سیستمهای پیچیده. در برابر این سیستمها درک و احاطه انسان گاه از اجداد خود بیشتر نیست... نویسنده: ایمان فانی

Show...
جایگزینی برای شاد و شنگول بودن بعنوان هدف زندگی
2019-12-13

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
عصر مفرغ و شباهت آن با دوران معاصر
2019-12-17

چرا عصر مفرغ مهم است و وقایع تاریخی آن وقتی برشمرده شود، برای همه آشناست؟ چرا نخستین انقلاب صنعتی در عصر مفرغ شکل گرفت و جهانی شد؟ امپراطوری های قدرتمند ایران چگونه از فروپاشی عصر مفرغ سر برآوردند؟ آیا میان گلوبالیزم و انزواطلبی می توان حکم فلسفی-ایدئولوژیک صادر کرد؟ آیا میان دین و قانون می‌توان حکم فلسفی صادر کرد؟ چرا در طی دوره های گلوبالیزم، نژاد و مذهب و زبان انسانها یکی نشد؟ در ادامه این قرن تکلیف جهانی سازی و مذهب چه خواهد شد؟ فناوری ارتباطات بعنوان کاتالیزور و تشدید کننده در تحولات این قرن چه نقشی بازی می کند؟ چه مقدار از مسوولیت اصلی بی‌ثباتی های امروز جهان با نهادهای ناکارامد است و آیا راه حل در ویران کردن این نهادهاست؟ نویسنده: ایمان فانی

Show...
چطور دوست بهتری برای خود باشیم؟
2019-12-19

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
اگر دل و دماغ یلدا را ندارید این پادکست را بشنوید
2019-12-21

مدرسه زندگی فارسی www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife [email protected]

Show...
متان و پدیده جنگل مست
2019-12-23

اگر در طی غیبت طولانی فریزر خانه شما از کار بیافتد در بازگشت با چه صحنه ای روبرو می شوید؟ در این پادکست به یکی از چرخه های تشدید شونده می پردازیم که با گرمایش زمین فعال شده است. دانشمندان دهها چرخه تشدید شونده شناسایی کرده اند. نویسنده: دکتر ایمان فانی مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife [email protected]

Show...
جان رالز و نظریه عدالت اجتماعی
2019-12-25

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
پارادوکس فرمی- ترسناکترین سوال جهان
2019-12-29

انریکو فِرمی ریاضیدان ایتالیایی امریکایی هفتاد سال پیش پرسشی آزارنده و چالش برانگیز طرح کرد که اکنون به دلایلی دوباره بر سر زبانها افتاده است. در این پادکست به منطق این پرسش و پاسخهای احتمالی می پردازم. نویسنده: دکتر ایمان فانی

Show...
معرفی منابع مطالعات سیاسی-بخش اول متون غیر جدی
2019-12-30

در این مقاله صوتی طولانی من به درخواست مخاطبان به معرفی منابع مطالعات سیاسی می پردازم. در قسمت اول روش و منطق بررسی ام را توضیح می دهم و کتابها را به چهار دسته از بی مایه تا پرمایه تقسیم می کنم و سپس مثالهایی از کتابهای بی مایه کم مایه و میانمایه ذکر می کنم دلیل این ارزش گذاری را در هر مورد بیان می کنم و در مقالات بعدی یک به یک به معرفی ارزشمندترین متون جغرافیای سیاسی می پردازم. نویسنده: دکتر ایمان فانی

Show...
شعر آرش کمانگیر از سیاوش کسرایی
2020-01-03

مدرسه زندگی فارسی

Show...
تله توسیدید و رقص مرگ ناگزیر قدرتها
2020-01-06

توسیدید ژنرال ارتش آتن در قرن پنجم پیش از میلاد پدر تاریخنگاری علمی از نظر غرب شناخته می شود. وی در کتاب تاریخ جنگهای پلوپونزی دینامیسم دشوار و به سختی اجتناب پذیری را توضیح می دهد که درآن خطر جنگ میان یک قدرت مستقر و یک قدرت در حال رشد به شدت بالا می رود. این مکانیزم در مفهوم مدرن ابتدا در مورد برخورد چین و آمریکا مطرح شد اما کاربردی بسیار فراتر دارد و تنش کنونی آمریکا و ایران را هم توضیح می دهد در این گفتار به نظرات گراهام آلیسون استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد در مورد توسیدید هم پرداخته می شود.. نویسنده: ایمان فانی

Show...
نمایش زندگی و رخدادهای خارج از متن
2020-01-19

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
اپیدمی کورونا ویروس چینی
2020-01-27

اخبار شیوع یک ویروس جدید از خانواده کورونا ویروس در شهر ووهان چین نگرانی بسیار زیادی ایجاد کرده است. در این پادکست به برخی سوالات و اطلاعات پیرامون این موضوع می پردازم. دکتر ایمان فانی

Show...
کورونا ویروس جدید اطلاعات تکمیلی
2020-01-31

یازدهم بهمن، سی و یکم ژانویه ساعاتی پیش سازمان بهداشت جهانی وضعیت اضطراری در جهان اعلام کرد این اصطلاح با اعلام همه گیری جهانی یا پندمی متفاوت است علاوه بر ان برخی اقدامات کشورهای جهان در محدود کردن ابتلا و برخی تبعات اقتصادی شیوع این ویروس در این پادکست بررسی می شوند. تهیه کننده: دکتر ایمان فانی

Show...
حرفهایی که مردان خوب به زنان خوب نمی زنند
2020-02-01

شاید شنیده باشید که : مردان خوب همان مردان بدی هستند که هنوز لو نرفته‌اند. این پادکست از مدرسه زندگی آلن دوباتن به این موضوع می پردازد. زیگموند فروید در کتاب تمدن و ملالتهای آن، اظهار نظر می کند که زندگی متمدنانه بدون درجاتی از سرکوب و خودسانسوری امکان پذیر نیست. اما نقطه تعادل تمدن و غریزه کجاست و زنان و مردان در این باره چه تفاوتی با هم دارند؟ مدرسه زندگی فارسی www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید: www.t.me/buy_the_book [email protected]

Show...
ساعت آخرالزمان- صد ثانیه به نیمه شب
2020-02-02

در سال 1945 دانشمندانی که نخستین بمب اتم را ساخته بودند با ترس و عذاب وجدان بولتن دانشمندان اتمی را منتشر کردند تا بدین وسیله درباره خطرات وجودی جهان اتمی به مردم دنیا هشدار داده باشند. از دو سال بعد یعنی 1947 تا کنون شاخص تصویری ساعت آخرالزمان هر سال خطر مرگ تمدن را بر جلد این مجله به تصویر می کشد در 23 ژانویه 2020 این زمان از همیشه به پایان کار نزدیک تر است: صد ثانیه به نیمه شب

Show...
راهنمای جامع زیاد عصبانی شدن!!
2020-02-06

مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com

Show...
حالی به نام سودا
2020-02-10

جوامع امروزی بر شاد و شنگول بودن تاکید می کنند اما حال دیگری هست بنام سودا که هم با حقیقت شرایط انسانی سازگارتر است و هم ما را برای ساختن شادی های خردمندانه و عمیق یاری می کند. مدرسه زندگی فارسی ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com چاپ دوم کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» بزودی منتشر می شود.

Show...
احیای واژه امپراطوری
2020-02-14

در ادامه سلسله مباحث جغرافیای سیاسی به این سوالات می پردازیم: چرا پس از جنگ جهانی دوم دیگر از واژه امپراطوری استفاده نشد؟ عملکرد امپراطوری های پیش از جنگ چه نقشی در طرد این واژه داشت و چه ترمینولوژی سیاسی جایش را گرفت؟ چرا دوباره طیف وسیعی از نظریه پردازان سیاسی و مورخین درباره ابرقدرتهایی چون آمریکا و روسیه از واژه امپراطوری استفاده می کنند و این بازتعریف برای دوستداران و منتقدان امریکا چه مفهومی دارد؟ اگر آلمان نازی را رایش سوم بنامیم، رایش اول و دوم در کجای تاریخ ایستاده‌اند؟ آیا انتخابات را می توان نوعی تشریفات انتخاب امپراطور قلمداد کرد؟ امپراطوری امریکا با بیرون کشیدن قدرت از اروپای غربی چگونه به صلح بلند اروپا منجر شد؟ مباحث دسته بندی شده جغرافیای سیاسی را در سایت ما می توانید دنبال کنید www.persianschooloflife.com

Show...
بلز پاسکال و شیرینی اندیشه های تلخ
2020-02-18

در ادامه سلسله مباحث فلسفی مدرسه زندگی آلن دوباتن، در این قسمت به اندیشه های فیلسوف، فیزیکدان و ریاضیدان فرانسوی، بلز پاسکال می پردازیم. ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com چاپ دوم کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» بزودی منتشر می شود.

Show...
راز جذابیت جاهای سوت و کور و متروکه
2020-02-20

اگر شما هم از قدم زدن و وقت گذراندن در مکانهای خلوت، کهنه، سوت و کور و متروکه لذت می برید این پادکست را بشنوید. ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com چاپ دوم کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» بزودی منتشر می شود. مجموعه ای از فلش کارتهای انتشارات مدرسه زندگی آلن دوباتن در موضوعات آرامش، مهربانی، اعتماد بنفس، کارو حرفه و خود شناسی بزودی منتشر می شود.

Show...
سرگذشت گوستاو لوبون و روانشناسی توده ها
2020-02-23

در ادامه سلسله مطالب جغرافیای سیاسی و معرفی متون درخشان و بنیادی مطالعات سیاسی، به اثر کلاسیک گوستاو لوبون یعنی روانشناسی توده‌ها می رسیم. در این پادکست من به برخی کاربردهای جالب و عملی نظرات او در علم تبلیغات، فروش و بازاریابی می پردازم و سپس سرگذشت نسبتا مفصلی از زمینه های فکری او بیان می کنم که با نظرات زیگموند فروید، ادوارد برنیز، چارلز داروین و هربرت اسپنسر هم ارتباط پیدا می کند. در پادکست بعدی خلاصه ای از کتاب درخشان گوستاو لوبون نقل می شود که دانش پایه در مدیریت افکار عمومی، شناخت جنگهای روانی و فروش و بازاریابی را به دست می دهد. The Crowds, Study of the Popular Mind Gustave Le Bon

Show...
حملات حاد وحشت و اضطراب
2020-03-01

درباره حملات اضطراب یا پانیک چه می دانید؟ این حمله ها چه حسی دارند؟ چه دلیلی دارند و چگونه می توان بر آنها پیروز شد؟ ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com چاپ دوم کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» بزودی منتشر می شود. مجموعه ای از فلش کارتهای انتشارات مدرسه زندگی آلن دوباتن در موضوعات آرامش، مهربانی، اعتماد بنفس، کارو حرفه و خود شناسی بزودی منتشر می شود.

Show...
خلاصه روانشناسی توده ها اثر گوستاو لوبون بخش اول
2020-03-10

در ادامه معرفی متون کلاسیک مطالعات سیاسی به خلاصه کتاب روانشناسی توده ها اثر گوستاو لوبون می رسیم. لطفا قبل از این پادکست حتما سرگذشت گوستاو لوبون و کاربردهای عملی نظرات او را در پادکستهای قبلی بشنوید. www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife چاپ دوم کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» بزودی منتشر می شود. مجموعه ای از فلش کارتهای انتشارات مدرسه زندگی آلن دوباتن در موضوعات آرامش، مهربانی، اعتماد بنفس، کارو حرفه و خود شناسی بزودی منتشر می شود. مجموعه شعر ضد نور به همراه کتاب صوتی منتشر شد.

Show...
خلاصه روانشناسی توده ها اثر گوستاو لوبون بخش دوم
2020-03-11

در ادامه مباحث جغرافیای سیاسی و معرفی متون مطالعات سیاسی کلاسیک بحث درباره کتاب مهم گوستاو لوبون را ادامه می‌دهیم. لطفا حتما ابتدا دو اپیزود قبلی درباره این اثر را بشنوید. www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife چاپ دوم کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» بزودی منتشر می شود. مجموعه ای از فلش کارتهای انتشارات مدرسه زندگی آلن دوباتن در موضوعات آرامش، مهربانی، اعتماد بنفس، کارو حرفه و خود شناسی بزودی منتشر می شود.

Show...
کورونا ویروس و اقتصاد جهان: رکود یا بحران؟
2020-03-12

چرا و‌چگونه با چنین سرعت سرسام‌آور روند ۱۱ ساله صعودی بازار جهانی سهام متوقف شد؟ رکود ۲۰۰۸ چرا رخ داد و چگونه پایان یافت؟ رکود و سقوط فعلی بازار سهام با بحرانهای اقتصادی پیشین چه تفاوتی دارد؟ چرا در این یازده سال با همه تنشهای سیاسی نظیر برگزیت، پدیده ترامپ و‌جنگ تجاری، بازار وارد رکود نشد و به یک ویروس چنین واکنش شدیدی نشان داد؟ عوامل تشدید کننده نظیر جنگ نفتی عربستان و روسیه چه نقشی در این میان دارد؟ چالشهای ژئوپولتیک خاورمیانه در شرایط جدید چه مسیری پیدا می کنند؟ راه برون‌رفت از این رکود چیست؟ اقلیم در طی این رکود چگونه متاثر می شود؟ در این پادکست به تعریف مفاهیمی چون اصلاح بازار، رکود، بحران، وامهای پر خطر، حباب، عرضه و تقاضا، منحنی سود اوراق بهادار، شاخص حرص و ترس، نرخ بهره منفی، جهانی سازی، ضد جهانی سازی، انفکاک اقتصادی می پردازیم تحقیق و گردآوری: دکتر ایمان فانی Correction Recession Depression Subprime mortgages Bubbles Supply and demand Inverted yield curve Greed and fear indices Negative interest rates De globalisation Economic decoupling

Show...
بالا بردن ایمنی جسمی و روانی در شرایط قرنطینه
2020-03-16

مشاهده شده که میزان ابتلا به سرماخوردگی پس از یک پرواز طولانی به شدت بیشتر می شود. این یافته با توجه به پاکیزگی هوای کابین براحتی قابل توضیح نیست. همچنین دیده شده که افراد در طی یک پرواز از دیدن فیلمهایی با پلاتهای ساده و گاه حتی آبکی بطور غیر عادی به گریه می افتند. این مشاهدات و تجربیات با دانسته های ما از علم پزشکی، چگونه می توانند به بالا بردن ایمنی جسمی و روانی در شرایط قرنطینه کمک کنند؟ تحقیق و گردآوری: دکتر ایمان فانی www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife

Show...
!انسان مرکز این نمایش نیست
2020-03-18

در ادامه مباحث فلسفه مدرسه زندگی به اندیشه انسان محوری یا انسان مرکزی در مقابل ایده های قدیمی تر خدا محور یا طبیعت‌محور می رسیم و اثرات روانشناختی آن و جایگزینهای مذاهب کلاسیک در دوران مدرن را بررسی می کنیم. جهت خرید نسخه صوتی (دو ساعت شعر و موسیقی) و کتاب شعر ضد نور با آیدی یا ایمیل زیر تماس بگیرید t.me/buy_the_book [email protected] ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com چاپ دوم کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» بزودی منتشر می شود. مجموعه ای از فلش کارتهای انتشارات مدرسه زندگی آلن دوباتن در موضوعات آرامش، مهربانی، اعتماد بنفس، کارو حرفه و خود شناسی بزودی منتشر می شود.

Show...
پول و شلاق و پیاز
2020-03-21

در این پادکست به برخی باورهای سمی و خطرناک در میان سیاستمداران و مردم کوچه و بازار می پردازیم که به آسیب حداکثری اپیدمی کورونا می انجامد. همچنین به انگاره های ذهنی که بطور ناخودآگاه پشتیبان این تفکرات هستند، اشاره می کنیم. در پایان برخی اطلاعات نسبتا جدید درباره کورونا ویروس ارائه می شود. تحقیق و گردآوری: ایمان فانی www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife چاپ دوم کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» بزودی منتشر می شود. مجموعه ای از فلش کارتهای انتشارات مدرسه زندگی آلن دوباتن در موضوعات آرامش، مهربانی، اعتماد بنفس، کارو حرفه و خود شناسی بزودی منتشر می شود.

Show...
مکتب ذن در بودیسم، هایکو و شعر ژاپنی
2020-03-23

این پادکست به سرگذشت ماتسو باشو، شاعر بودایی ژاپنی و پیرو مکتب ذن و اندیشه وابی سابی می پردازد و اینکه سبک شعر رهایی بخش هایکو چگونه انسان را عمیقا تحت تاثیر قرار می دهد... مجموعه شعر ضد نور (دو ساعت شعر، هایکو و موسیقی با صدای ایمان فانی) بصورت نسخه صوتی منتشر شده است. برای دریافت فایل این مجموعه در تلگرام، به این آیدی پیغام دهید: t.me/buy_the_book ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com چاپ دوم کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» بزودی منتشر می شود. مجموعه ای از فلش کارتهای انتشارات مدرسه زندگی آلن دوباتن در موضوعات آرامش، مهربانی، اعتماد بنفس، کارو حرفه و خود شناسی بزودی منتشر می شود.

Show...
اندیشه‌هایی به وقت طوفان
2020-03-27

مدرسه زندگی آلن دوباتن این ویدیو را به دلیل بحران پندمی کورونا ویروس منتشر کرده است. ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com برای دریافت فوری نسخه صوتی مجموعه شعر ضد نور (دو ساعت شعر و موسیقی با صدای ایمان فانی) لطفا به این آیدی پیغام دهید. www.t.me/buy_the_book

Show...
منشا ویروس کرونا-نظریه نخست
2020-03-30

در این پادکست درباره نظریه بیماریهای مشترک انسان و حیوان صحبت می کنیم و به سوالات زیر می اندیشیم: چه بیماریهایی مشترک میان انسان و حیوان تلقی می شوند؟ چرا مخزن حیوانی بسیاری از بیماریهای شایع و شناخته شده، هنوز قطعی نیست؟ چرا انسان به بیماریهای حیوانی مبتلا می شود؟ چرا این بیماریها مختص دوران مدرن یا دورانهای گذشته نبوده و نیستند؟ چرا این بیماریها قابل ریشه کنی نیستند؟ چرا خفاش مخزن ویروسهای متعدد و اغلب با بیماری زایی شدید است؟ چرا کودکان کمتر به اشکال شدید کووید 19 مبتلا می شوند؟ در دوران مدرن حیوان و انسان از چه راهها و به چه دلایلی در تماس با هم قرار می‌گیرند؟ قاچاق حیوانات لوکس و نایاب در این میان چه نقشی دارد؟ فرضیه نشت آزمایشگاهی ویروس ها بی سابقه است؟ چرا بسیاری از همه‌گیری های خطرناک تاریخ از چین شروع شده اند؟ فجایع اقلیمی مانند سیل و آتش سوزی چگونه انسان و حیوان را در تماس بی سابقه با هم قرار می‌دهد؟ چرا با وجود نظریه علمی و قانع کننده بیماری های انسان و حیوان، باز هم لازم است درباره فرضیه بیوتروریزم و نظریه اقلیمی صحبت کنیم؟ تحقیق و گردآوری: دکتر ایمان فانی

Show...
جنگهای هیبریدی-جنگهای قرن بیست و یکم
2020-04-04

در ادامه مباحث جغرافیای سیاسی و بعنوان پیش‌نیاز فرضیه دوم منشا کورونا ویروس(جنگهای بیولوژیک)، به مبحث جنگهای هیبریدی می‌پردازیم. جنگهای هیبریدی با جنگ سرد، جنگ نرم، جنگ سخت، جنگ نیابتی، جنگ رسانه‌ای یا جنگ نامتقارن و نامتعارف یکی نیستند و شرایط پس از جنگ سرد باعث طرح آن در دنیای سیاست شد. برخی مفاهیم و اصطلاحات مرتبط که در این پادکست از آنها صحبت می‌شود: اقدامات زیر سطح آستانه Sub-threshold action اصل ابهام Ambiguity principle اصل انکار پذیری Deniability principle جنگ‌افزار حقوقی Lawfare عملیات ضد شورش Counter insurgency عملیاتت نظامی غیر جنگی! Military operations other than war MOOTW دفاع داخلی فرامرزی Foreign internal defense تحقیق و گردآوری: دکتر ایمان فانی @persianschooloflife www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife

Show...
طاعون، نوشته آلبرکامو
2020-04-05

این پادکست نگاهی است به رمان مشهور طاعون نوشته آلبرکامو که توسط مدرسه زندگی آلن دوباتن درباره شرایط فعلی و اپیدمی کورونا ویروس تهیه شده است. ویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید: www.persianschooloflife.com www.instagram.com/persianschooloflife www.telegram.me/persianschooloflife Reference: www.theschooloflife.com چاپ دوم کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» بزودی منتشر می شود. مجموعه ای از فلش کارتهای انتشارات مدرسه زندگی آلن دوباتن در موضوعات آرامش، مهربانی، اعتماد بنفس، کارو حرفه و خود شناسی بزودی منتشر می شود.

Show...
پارادوکس معیشت و سلامت
2020-04-10

کیش و مات در شطرنج با طبیعت؟ یا پارادوکس اقتصاد و اقلیم یا نبرد نهایی سرمایه‌داری و‌ سوسیالیزم دولتهای جهان از شرق تا غرب در مخمصه انتخاب میان معیشت و سلامت افتاده‌اند. پندمی کووید۱۹، تناقض ذاتی میان دو مدل اقتصادی را که همیشه وجود داشت، بشدت برجسته کرده و نیازمند اقدام است. پیش از این، در سالهای اخیر این تناقض در لباس انتخاب سخت بین دو گزینه رشد اقتصادی یا نجات اقلیمی خود را نشان داد و اکنون با شدت و اضطراری صد چندان بازگشته است تا بگوید هیچ راه حل ساده، کم هزینه و بدون دردی برای گونه انسان وجود ندارد. اکنون طبیعت همه معوقات پس از انقلاب صنعتی را یکجا مطالبه می کند. آیا اپیدمی کووید۱۹ توطئه سیاستمداران برای کودتا و حکومت نظامی است؟ اپیدمی کورونا چگونه به کناره‌گیری برنی سندرز از رقابت انتخاباتی آمریکا منجر شد؟ کناره‌گیری برنی سندرز از رقابت انتخاباتی چگونه به دونالد ترامپ کمک می کند؟ چرا این اپیدمی بحث درباره اوتانازی از یک سو و حقوق پایه عمومی (Universal Basic Income ( UBI در سر دیگر طیف را داغ کرده است؟ نظام سرمایه‌داری برای برون‌رفت از رکود اقتصادی چه اهرمهایی در اختیار دارد؟ چرا متاسفانه در طول تاریخ همیشه خطر جنگ پس از رکود اقتصادی بالا رفته است؟ نویسنده: دکتر ایمان فانی

Show...
هنر دیپلماسی در روابط بین فردی
2020-04-15

در این پادکست از مدرسه زندگی آلن دوباتن به مفهوم دیپلماسی در کار و روابط بین فردی پرداخته می شود.مدرسه زندگی فارسیویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید:www.persianschooloflife.comwww.instagram.com/persianschooloflifewww.telegram.me/persianschooloflifeReference: www.theschooloflife.com

Show...
تئودور آدورنو: از میکی ماوس تا فاشیسم
2020-04-23

تئودور آدورنو، در کتاب دیالکتیک روشنگری توضیح می دهد که سرمایه‌داری چگونه قدم به قدم و نهایتا به فاشیسم منتهی می شود. او در این کتاب می نویسد: «میکی ماوس و هیتلر پیشوای آلمان با دو صدا به یک چیز فرا می خوانند: فاشیسم» صنعت فرهنگ و مکانیزم عملکرد روانشناختی تبلیغات، عامل این مساله است.مدرسه زندگی فارسیویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید:www.persianschooloflife.comwww.instagram.com/persianschooloflifewww.telegram.me/persianschooloflifeReference: www.theschooloflife.comبرای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر یا ایمیل ما پیغام دهید:www.t.me/buy_the_book

Show...
سیل، از مجموعه شعر ضد نور
2020-04-27

📚مجموعه شعر "ضد نور" از ايمان فانى بصورت کتاب و کتاب صوتی منتشر شد.📚چهل و نه شعر و هفده هايكو-نشر ارشدان📚۹۸ صفحه، قطع رقعى، جلد شوميز🎶نسخه صوتی: ۱۲۰ دقیقه شعر و موسیقی با صدای شاعر (۲۰۱ مگابایت فایل فشرده mp3)گزینه‌های خرید:۱-فقط نسخه فيزيكى: ١٩٠٠٠ تومان (ارسال رايگان به تمام ايران)۲-فقط نسخه صوتى: ۲۱۰۰۰تومان (دريافت از طريق تلگرام يا لينك دانلود)۳-نسخه فيزيكى و صوتى: ۲۳۰۰۰تومان (ارسال رايگان كتاب در ايران و دانلود از طريق تلگرام يا لينك دانلود)۴-خرید ۵ جلد کتاب یا بیشتر: هر کتاب ۱۷۰۰۰ تومان، ارسال رایگان در ایران و نسخه صوتی به عنوان هدیه تقدیم می‌شود.لطفا گزینه مورد نظر و اسکرین شات یا تصویر فیش پرداخت خود را با اسم، تلفن و آدرس پستی به آیدی تلگرام t.me/buy_the_book ارسال فرمایید.حساب:لطفا مبلغ مربوطه را به شماره کارت:5029-3810-1728-8192به نام" زهرا فقیه شجاعی"، "بانک دی" واریز نمایید.ارسال با پست در تهران، سه روز کاری و در شهرستان یک هفته زمان می برد.

Show...
یادداشتی درباره فیلم 1500 کلمه
2020-05-10

این فیلم را می‌توانید در وبسایت ما و یا تلگرام و اینستاگرام تماشا کنید. تفسیر خود را از ماجرای این فیلم برای ما بنویسید.مدرسه زندگی فارسیفیلم کوتاه مربوط به این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید:www.imanfani.comwww.instagram.com/dr_iman_faniwww.telegram.me/dr_iman_fani

Show...
تشیع در فلات ایران
2020-05-15

اسلام چگونه در فلات ایران و شبه جزیره عربستان دو روند فلسفی-اجتماعی متفاوت طی کرد و احتمالا جغرافیا در این میان چگونه نقش ایفا کرده است؟اصول مذهب شیعه و اصول دین اسلام از منظر جغرافیا چگونه توضیح داده می‌شوند؟اسطوره‌ها و روایتهای ایرانی پیش از اسلام چگونه توسط مذهب شیعه با ایران پس اسلام در پیوستگی تاریخی قرار می‌گیرند؟آیین رواقی و مذهب شیعه چه شباهتهایی در جهان بینی دارند؟شعارو لوگوی شیعه «خون بر شمشیر پیروز است» چگونه در مرکز روانشناختی و اسطوره‌شناختی این مذهب قرار می‌گیرد؟مذاهب و باورهای دارای جنبه قوی عاطفی، در ادامه این قرن چه روندی طی خواهند کرد؟#جغرافیای_سیاسینویسنده: ایمان فانی

Show...
آیا آدمها تغییر می کنند؟
2020-05-18

این #پادکست از #مدرسه_زندگی #آلن_دوباتن به این سوال می‌پردازد که باید به تغییر آدمها امیدوار باشیم یا نه؟اصلا حق داریم بخوایم که همسر و عزیرانمان تغییر کنند؟چقدر باید منتظر بمانیم؟تغییر خودمان چطور؟ترجمه و صدا : #ایمان_فانیویدیوی این پادکست را در سایت ما تماشا کنید:imanfani.comمنبع:www.theschooloflife.comwww.thebookoflife.orghttps://www.instagram.com/theschooloflifelondon/

Show...
حباب در بازار بورس و شاخص حرص و ترس
2020-05-19

این ویدیوی کوتاه تاملی است بر مفهوم #حباب در #بازار_بورس و عوامل #روانشناختی که باعث ایجاد آن می شوند و چرا هر بار این موضوع به اشکال و عناوین مختلف تکرار می شود؟ تجربه شما از بازار بورس و یا #بیت_کوین چیست؟ آیا حباب را می توان تشخیص داد و در برابر آن مقاومت کرد؟تهیه شده در مدرسه زندگی فارسیویدیوی این پادکست‌ را اینجا تماشا کنید:www.imanfani.comwww.instagram.com/dr_iman_faniwww.telegram.me/dr_iman_faniبا خرید کتابهای مدرسه زندگی فارسی در ادامه تولید محتوا به ما کمک کنید:https://bit.ly/3bhytTat.me/buy_the_book

Show...
ذهنیت رشدباور
2020-05-21

این پادکست کوتاه نگاهی است به مهمترین درس کتاب ذهنیت، نوشته کارول دووک استاد روانشناسی دانشگاه استنفوردتهیه شده در مدرسه زندگی فارسیمدرسه زندگی فارسیMINDSETCAROL DWECKویدیوی این پادکست‌ را بزودی اینجا تماشا کنید:www.imanfani.comwww.instagram.com/dr_iman_faniwww.telegram.me/dr_iman_faniبرای تهیه کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» لطفا به آیدی تلگرام زیر پیغام دهید:www.t.me/buy_the_book

Show...
تاریخ اندیشه: کسب و کار
2020-05-29

این پادکست از مدرسه زندگی آلن دوباتن به تاریخ و تحول شگفت‌انگیز اندیشه بشر درباره کسب و کار می‌پردازد و از داستان آدم و حوا در باغ عدن شروع میشود، به یونان باستان و مدرسه لیسئوم ارسطو می رسد، اندیشه مسیحی  گناه نخستین را بررسی می کند، تحول آن درپروتستانیسم و اندیشه لوتر و اندیشه‌های کارل مارکس را پوشش می‌دهد و نهایتا به نظریه طبقه تن آسا و دوران شرکتهای مدرن فناوری مانند اپل در زمانه ما می‌رسد. مدرسه زندگی فارسی ترجمه و صدا: ایمان فانی Reference: www.theschooloflife.com Thbookoflife.org ویدیوی این پادکست‌ را بزودی می توانید اینجا تماشا کنید: www.imanfani.com www.instagram.com/dr_iman_faniwww.telegram.me/dr_iman_fani برای سفارش کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» و فلش کارت لطفا به آیدی تلگرام زیر پیغام دهید:  www.t.me/buy_the_book

Show...
ویکتور فرانکل
2020-06-04

این پادکست به منبع الهام نوعی درمان در روانشناسی و روانکاوی می‌پردازد که به لوگوتراپی یا معنا درمانی مشهور شد. دکتر ویکتور فرانکل روانشناس و عصب شناس اتریشی با الهام از تجربه اردوگاه آشوویتس این کتاب را نوشت که به یکی از متون مهم روان‌درمانی در جهان تبدیل شده است. ویکتور فرانکل در موارد اساسی با زیگموند فروید پدر روانکاوی، درباره اساس و انگیزه رفتار انسان و سائق‌های او اختلاف دارد.تهیه شده در مدرسه زندگی فارسیمتن و صدا: ایمان فانیویدیوی این پادکست‌ را بزودی می توانید اینجا تماشا کنید:www.imanfani.comwww.instagram.com/dr_iman_faniwww.telegram.me/dr_iman_faniبرای سفارش کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» و فلش کارت لطفا به آیدی تلگرام زیر پیغام دهید:www.t.me/buy_the_book

Show...
یادداشتی بر فیلم کوتاه تنبیه
2020-06-06

این پادکست نگاهی است به فیلم کوتاه تنبیه که مدتی پیش در وبسایت، تلگرام و اینستاگرام مدرسه زندگی فارسی با زیرنویس منتشر شد و برخی از زوایای روانشناسی کمدی و طنز سیاه در سینما و فیلم را با اشاره و استفاده از داستانی از کافکا بررسی می کند.این فیلم را در وبسایت ما تماشا کنید:https://bit.ly/2XwPDIXhttps://imanfani.comhttps://instagram.com/dr_iman_fanihttps://telegram.me/dr_iman_faniبرای سفارش کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» و فلش کارت لطفا به آیدی تلگرام زیر پیغام دهید:https://t.me/dr_iman_fani

Show...
موضع علم درباره نژاد پرستی و بیگانه ستیزی
2020-06-07

موضع علم درباره نژاد پرستی و بیگانه‌ستیزی چیست؟آیا نژاد سفید اروپایی واقعا دارای مزیت داروینی است؟چرا ملتها با نژادهای متفاوت تا این زمان یک درجه از پیشرفت و پیچیدگی تمدنی را تجربه نکرده‌اند؟آیا مزیتهای داروینی (فرگشتی) در زمان و مکان ثابت است؟چرا با وجود دوره‌های طولانی جهانی سازی در تاریخ و اختلاط فرهنگی عمیق، نژادهای بشر مخلوط و یکسان نشدند؟آیا بیماریها همه در نژاد غیر سفید شایع‌ترند؟چرا با وجود تلاش مذهب، اخلاق و حقوق بشر، نژاد‌پرستی و بیگانه‌هراسی تمام نشده و مدام عود می‌کند؟آینده میان مدت در صورت عدم مداخله به کدام جهت حرکت می کند؟ بیگانه‌ستیزی کمتر یا بیشتر؟مراسم سیاه‌کشی در آمریکا (Lynching) غیر از نفرت نژادی چه دلایلی دارد؟راهکارهای جدی و علمی مبارزه با بیگانه‌ستیزی کدام‌اند؟دکتر ایمان فانیمدرسه زندگی فارسیwww.imanfani.comwww.instagram.com/dr_iman_faniwww.telegram.me/dr_iman_faniبرای سفارش کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» و فلش کارت لطفا به آیدی تلگرام زیر پیغام دهید:www.t.me/buy_the_book

Show...
زمانی برای گریستن - اهمیت گریه کردن در بزرگسالی
2020-06-15

#گریه کردن را در بزرگسالی فراموش می کنیم. تنها در فجایع بزرگ به خود این حق را می‌دهیم که هق هق و زاری کنیم. این ویدیو از #مدرسه_زندگی #آلن_دوباتن به اهمیت روانشناسی گریستن در بزرگسالی می‌پردازدو این که چرا اشک ریختن و فواید آن اختصاص به سن خاصی ندارد و برای بهداشت و سلامت روان لازم است.مدرسه زندگی فارسیترجمه و صدا: ایمان فانیReference: https://theschooloflife.comhttps://Thbookoflife.orgبرای سفارش کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» و فلش کارت لطفا به آیدی تلگرام زیر پیغام دهید:https://t.me/buy_the_bookویدیوی این پادکست‌ را بزودی می توانید اینجا تماشا کنید:https://imanfani.comhttps://instagram.com/dr_iman_fanihttps://telegram.me/dr_iman_fani

Show...
زمانی برای رقصیدن - اهمیت رقص های ناشیانه و احمقانه
2020-06-15

چرا از رقصیدن می ترسیم و به هر قیمتی از آن اجتناب می کنیم؟ کارکرد روانشناختی #رقص و دست افشانی و پایکوبی در جوامع انسانی چه بوده است؟این ویدیو از #مدرسه_زندگی #آلن_دوباتن به این موضوع می‌پردازد.مدرسه زندگی فارسیترجمه و صدا: ایمان فانیReference:https://theschooloflife.com https://Thbookoflife.orgویدیوی این پادکست‌ را بزودی می توانید اینجا تماشا کنید:https://imanfani.comhttps://instagram.com/dr_iman_fanihttps://telegram.me/dr_iman_faniبرای سفارش کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» و فلش کارت لطفا به آیدی تلگرام زیر پیغام دهید:https://t.me/buy_the_book

Show...
باغ فرانسوی - باغ انگلیسی : دو سنت باغبانی، فلسفی، روانشناختی
2020-06-21

در #تاریخ_اروپا ، دو سنت #باغبانی مهم در سده‌های اخیر شکل گرفت::باغبانی فرانسوی و باغبانی انگلیسیجالب اینکه این دو رویکرد به باغداری و باغبانی می تواند نماینده ای از دو رویکرد متفاوت نسبت به فلسفه و روانشناسی هم باشد.این پادکست از مدرسه زندگی #آلن_دوباتن به این موضوع می‌پردازد.مدرسه زندگی فارسیترجمه و صدا: ایمان فانیReference:https://theschooloflife.com https://Thbookoflife.orgویدیوی این پادکست‌ را می توانید اینجا تماشا کنید:https://imanfani.comhttps://instagram.com/dr_iman_fanihttps://telegram.me/dr_iman_faniبرای سفارش کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» و فلش کارت لطفا به آیدی تلگرام زیر پیغام دهید:https://t.me/buy_the_book

Show...
یاد داشتی بر فیلم کوتاه ریاضیات جایگزین
2020-06-22

این #پادکست به بررسی علل ساخت و معنی #فیلم_کوتاه #ریاضیات_آلترناتیو می‌پردازد.این فیلم کمدی در پاسخ به ادعاها و اتفاقاتی ساخته شد که آن ها را حقایق آلترناتیو نامیدند...و می تواند پیش درآمد برج بابل بعدی باشد.این فیلم را در وبسایت ما تماشا کنیدhttps://bit.ly/37OqPzDhttps://instagram.com/dr_iman_fanihttps://telegram.me/dr_iman_faniبرای سفارش کتاب «بهترین درسهای مدرسه زندگی آلن دوباتن» و فلش کارت لطفا به آیدی تلگرام زیر پیغام دهید:https://t.me/buy_the_book

Show...
داستان واقعی دزدان دریایی و جغرافیای سیاسی آبهای آزاد
2020-06-29

این ویدیو به داستان دزدان دریایی و جغرافیای سیاسی آبهای آزاد و رقابت بر سر تجارت و انحصار تجارت دریایی در این آبها می پردازد و بخشی از تاریخ رقابت انگلستان، اسپانیا، فرانسه، هلند و پرتغال بر سر آبهای بین المللی را بازگو می کند. همچنین منطق ژئوپولتیک در توضیح برخی اتحادهاو پیمانهای بین المللی را شرح می دهد.ویدیویی از مدرسه زندگی فارسیاین ویدیو را در یوتیوب تماشا کنید:https://bit.ly/2AdJ8SyمنابعThe Influence of Sea Power upon History, 1660-1783 Audible Audiobook – UnabridgedA.T. MahanSea Power: The History and Geopolitics of the World's Oceansby Admiral James StavridisElizabeth's Pirates (British History Documentary) |