معمارمانشهر
Category History
Published September 24, 2020
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تو این پادکست میخوایم باهم در مورد معماری نه صرفا به عنوان علم بلکه راجع به هم اونچه که از معمار و معماری ناشنیده نادیده و ناخونده مونده حرف بزنیم. باهم همسفر میشیم به دنیای ناشناخته های معماری...

Available Episodes

گذر اول: مسجد جامع فهرج
2020-06-27

مسجد جامع فهرج 1400 سال قدمت داره و ساختش برمیگرده به قرن اول هجری... معماری اون مربوط به دوره ساسانی هست و در نوع خودش منحصر به فرد... اگر دوست دارید بیشتر در مورد این یادگار قدیمی بدونید این اپیزود از پادکست معمارمانشهر رو بشنوید... برای حمایت ما لینک زیر را دنبال کنید: http://hamibash.com/memarmanshahr.podcast

Show...
گذر دوم :هویت در معماری
2020-09-24

پدران ما خونه و شهرشون رو همون طوری میساختن که تو رویاهاشون دوست داشتن . اونها فرهنگ و اقلیمشون رو توی بناها منعکس میکردن تا خواسته های مادی و معنویشون اجرا بشه. شاید ما این روزها اینقدر به هم ریخته ایم که دیگه نمیتونیم بفهمیم چه رویاهایی داریم... فرهنگمون چیه... و اقلیممون کجاست..... ما هویتمون رو گم کردیم................. https://www.instagram.com/p/CFZbRnyjIv3/?igshid=v1ja1zvdk32f https://hamibash.com/memarmanshahr.podcast

Show...
گذر سوم نقش جهان
2021-01-23

پیرمـرد ۴۰۰سـاله ای که دوران شـش دودمـان ایرانـی از صفویـان تـا کنـون را تجربــه کرده و دستخوش تغییرات بسیاری در هر دوره شده اکنون کتیبه ای است که در هر سطرش گویای برگی از دفترخاطراتی تلخ و شیرین از دوره های نیاکان ماست و استوار و پابرجا خودنمایی میکند . نامش..........

Show...
گذر سوم نقش جهان
2021-01-24

پیرمـرد ۴۰۰سـاله ای که دوران شـش دودمـان ایرانـی از صفویـان تـا کنـون را تجربــه کرده و دستخوش تغییرات بسیاری در هر دوره شده اکنون کتیبه ای است که در هر سطرش گویای برگی از دفترخاطراتی تلخ و شیرین از دوره های نیاکان ماست و استوار و پابرجا خودنمایی میکند . نامش..........

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

گذر اول: مسجد جامع فهرج
2020-06-27

مسجد جامع فهرج 1400 سال قدمت داره و ساختش برمیگرده به قرن اول هجری... معماری اون مربوط به دوره ساسانی هست و در نوع خودش منحصر به فرد... اگر دوست دارید بیشتر در مورد این یادگار قدیمی بدونید این اپیزود از پادکست معمارمانشهر رو بشنوید... برای حمایت ما لینک زیر را دنبال کنید: http://hamibash.com/memarmanshahr.podcast

Show...
گذر دوم :هویت در معماری
2020-09-24

پدران ما خونه و شهرشون رو همون طوری میساختن که تو رویاهاشون دوست داشتن . اونها فرهنگ و اقلیمشون رو توی بناها منعکس میکردن تا خواسته های مادی و معنویشون اجرا بشه. شاید ما این روزها اینقدر به هم ریخته ایم که دیگه نمیتونیم بفهمیم چه رویاهایی داریم... فرهنگمون چیه... و اقلیممون کجاست..... ما هویتمون رو گم کردیم................. https://www.instagram.com/p/CFZbRnyjIv3/?igshid=v1ja1zvdk32f https://hamibash.com/memarmanshahr.podcast

Show...
گذر سوم نقش جهان
2021-01-23

پیرمـرد ۴۰۰سـاله ای که دوران شـش دودمـان ایرانـی از صفویـان تـا کنـون را تجربــه کرده و دستخوش تغییرات بسیاری در هر دوره شده اکنون کتیبه ای است که در هر سطرش گویای برگی از دفترخاطراتی تلخ و شیرین از دوره های نیاکان ماست و استوار و پابرجا خودنمایی میکند . نامش..........

Show...
گذر سوم نقش جهان
2021-01-24

پیرمـرد ۴۰۰سـاله ای که دوران شـش دودمـان ایرانـی از صفویـان تـا کنـون را تجربــه کرده و دستخوش تغییرات بسیاری در هر دوره شده اکنون کتیبه ای است که در هر سطرش گویای برگی از دفترخاطراتی تلخ و شیرین از دوره های نیاکان ماست و استوار و پابرجا خودنمایی میکند . نامش..........

Show...

Latest Episode