من زئوس هستم
Published May 26, 2021
Episodes 378

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

من زئوس نیستم! در حقیقت، من یکی از طرفداران زئوس هستم که خیلی مشتاقم حرفش رو به گوش همه برسونم تا باعث ایجاد بحث و در نتیحه ایجاد اندیشه بشم. و خب چه جایی بهتر از پادکست که می‌شه همه جا گوشش داد، حجمش نسبت به کلیپ‌های تصویری کم تره و صد البته می‌شه به راحتی سرعتش رو کم و زیاد کرد. برای ارتباط با زئوس می‌تونید به لینک‌های خودش سر بزنید: -https://Facebook.com/Man.zeus.hastam -https://Youtube.com/user/khoda98 -https://T.me/Zeus110 -https://Instagram.com/iamzeus110 -https://Twitter.com/IamZeus6

Available Episodes

۱- هدف از آفرینش
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۲- اثبات وجود خدا
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۳- پری دریایی
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۴- شکل گرفتن زمین
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۵- مثال و نتیجه
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۶- نظم در جهان
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۷- تکامل موجودات زنده
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۸- دی اِن اِی
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۹- راز خلقت حیات
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۰- آیا جهان هستی، خدایی دارد؟
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۱- معجزه
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۲- قوانین طبیعت
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۳- جهش ژنی
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۴- انتخاب طبیعی (بخش نخست)
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۵- تئوری داروین
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۶- چرا ما به خدا ایمان داریم؟
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۷- انتخاب طبیعی (بخش دوم)
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۸- خدا بهتر می‌داند یا انسان؟
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۹- ایثار، بدون ثواب
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۲۰- پاسخی به کلیپ‌های خدا
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۲۱- تصادف
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۲۲- اسلام زلال
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۲۳- همجنس‌گرایی
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۲۴- اگر شرایط زمین، غیر از این بود
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۲۵- دلیل خلقت عالم
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۲۶- The purpose of universe
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۲۷- روابط ریاضی در قرآن
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۲۸- Mathematical formula in Quran
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۲۹- خط قرآن
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۳۰- چیدمان قرآن
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۳۱- جنین انسان
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۳۲- خواب و روح
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۳۳- جنگ بنی قریظه
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۳۴- دریای بالتیک در قرآن
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۳۵- اگر اعتقاد به خدا نبود
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۳۶- علم آسمان و زمین در قرآن
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۳۷- علم الهی در قرآن
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۳۸- علم کوه‌شناسی در قرآن (بخش نخست)
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۳۹- علم کوه‌شناسی در قرآن (بخش دوم)
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۴۰- بعد چهارم (بخش نخست)
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۴۱- بعد چهارم (بخش دوم)
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۴۲- بعد چهارم (بخش سوم)
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۴۳- علم و شبه‌علم
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۴۴- خدا، آزمودنی است
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۴۵- امام علی
2020-05-28

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۴۶- معجزه‌ای که ثبت شد
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۴۷- تکامل داروین در علم پزشکی
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۴۸- بحث فلسفی
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۴۹- کشتی نوح
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۵۰- !هیچ‌چی
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۵۱- ذره خدا (بوزون هیگز)
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۵۲- زیبایی طبیعت
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۵۳- شخصیت خدا
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۵۴- احتمالات ریاضی
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۵۵- مصاحبه شیطانی
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۵۶- دوقلوها
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۵۷- رفتار طبیعت، قوانین طبیعت
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۵۸- دنیای ذره‌ها
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۵۹- فیزیک کوانتوم
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۶۰- مشاهده‌گر کوانتوم
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۶۱- پیدایش اولین سلول (بخش نخست)
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۶۲- پیدایش اولین سلول (بخش دوم)
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۶۳- اعتماد به دانشمندان
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۶۴- تلنگر خدا
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۶۵- بررسی خشونت اسلام از نگاه روشن‌فکر دینی (بخش نخست)
2020-05-29

   --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۶۶- بررسی خشونت اسلام از نگاه روشن‌فکر دینی (بخش دوم)
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۶۷- انرژی
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۶۸- برهان نظم
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۶۹- نکات فرگشت
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۷۰- باز هم دریای بالتیک
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۷۱- تأثیر محیط بر انسان
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۷۲- انسان گوشت‌خوار یا گیاه‌خوار
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۷۳- الیور
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۷۴- بلور آب
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۷۵- بنوبو
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۷۶- اجداد انسان
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۷۷- تعریف خدا
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۷۸- علم- اثبات یا رد خدا
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۷۹- الماس
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۸۰- خودآگاهی
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۸۱- روح
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۸۲- کوه اژدها
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۸۳- کرامت انسان
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۸۴- شعر خدا
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۸۵- درک ریاضی فرگشت
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۸۶- نسبت طلایی
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۸۷- عیسی مسیح
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۸۸- مکه و نسبت طلایی
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۸۹- قصاص
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۹۰- معرفی فیسبوک جدید
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۹۱- حس و روان
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۹۲- الکترومغناطیس
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۹۳- استدلال عاقلانه
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۹۴- برهان علیت
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۹۵- لذت دنیا
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۹۶- هدف زندگی
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۹۷- برداشت از اسلام
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۹۸- فلسفه خدا
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۹۹- اصول اخلاقی
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۰۰- علت دفاع از علمی بودن قرآن
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۰۱- ارسطو
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۰۲- حمله اعراب به ایران (بخش نخست)
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۰۳- حمله اعراب به ایران (بخش دوم)
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۰۴- زیگموند فروید
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۰۵- بیگ‌بَنگ
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۰۶- تهی کردن قرآن از طریق ماله‌کشی
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۰۷- مغز
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۰۸- تغییر رفتار مغز
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۰۹- شَق‌القَمَر، معجزه پیامبر
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۱۰- زن در اسلام
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۱۱- تکامل حیات
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۱۲- مدل علمی
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۱۳- علت بیگ‌بَنگ
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۱۴- بحث بر سر خدا
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۱۵- تصادفی، ممکن است
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۱۶- توهین به مقدسات
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۱۷- جبر و اختیار
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۱۸- مقایسه انسان با ربات
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۱۹- جِن
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۲۰- جن‌گیر
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۲۱- شناخت فرگشت با توابع ریاضی
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۲۲- تکامل مغز انسان
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۲۳- مراحل جنین در قرآن
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۲۴- جنسیت زن و مرد
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۲۵- سرعت نور در قرآن
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۲۶- تجربه پیش از مرگ
2020-05-29

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۲۷- اجابت دعا
2020-05-30

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۲۸- حجاب
2020-05-30

  --- Send in a voice message: https://anchor.fm/poorya3/message

Show...
۱۲۹- چرا اتفاق افتاد؟
2020-05-30