نصف شب ها با احمد فیاض | nesfeshabha with Ahmad Fayaz
Category Arts
Published May 19, 2021
Episodes 23

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

همیشه یه حرف هایی میمونه برای بعد یه صداهایی، یه قصه هایی، یه بوهایی و یه حس هایی که دست بر قضا هیچ کدوم هم دیدنی نیستن اما با اینکه جلوی چشم نیستن از یاد نمیرن اما با اینکه دیدنی نیستن شنیدنی هستن ومن اونها رو نصف شب ها به گوش تو میرسونم

Available Episodes

قصه چهارم، آدم عاشق تنبل نیست
2020-03-06

قسمت آخر قصه عاشقانه نیما و نگار

Show...
قصه دوم، آدم عاشق تسلیم نمیشه
2020-03-06

دومین قسمت از ماجرای نیما و نگار به روایت احمد فیاض

Show...
قصه سوم، آدم عاشق اهل حدس و احتمال نیست
2020-03-06

سومین قسمت از ماجرای نیما و نگار به روایت احمد فیاض

Show...
تیتراژ نصف شب ها
2020-03-06

تیتراژ نصف شب ها با صدای امیر آرس ترانه احمد فیاض

Show...
قصه اول، ماجرای عاشقانه های ابی و مهشید
2020-03-06

آدم عاشق هوادار آدم است به روایت احمد فیاض

Show...
کاش بین این مردم، خودم رو پیدا میکردم
2020-10-05

این پادکست سالها پیش با همراهی دوست و همکار خوبم بینش زمانی ضبط شده. نویسنده و تهیه کننده: احمد فیاضگوینده: بینش زمانی

Show...
شاید سرد باشی اما درونت گرمه
2020-10-06

هارمونیکا و جانی گیتار در گذرنویسنده و تهیه کننده: احمد فیاضگوینده : بینش زمانی

Show...
چراغ رو خاموش کن، چراغ رو خاموش میکنم، چراغ خاموش میشود
2020-10-07

ناتان و تبیلت در دل کوه زیر ستاره هاآرام جعفری، معین وصال، بینش زمانی تهیه کننده: احمد فیاض

Show...
تیزر " نصف شب ها با احمد فیاض " به زودی
2020-11-30

در این سری پادکست ها چیز هایی رو میشنوین که تا حالا از من نشنیدین

Show...
نمره اول - آفتاب نیمه شب
2020-12-20

در نمره اول پادکست نصف شب ها با احمد فیاضبا کاردان تاریخی نصفشب ها عباس مهری سراغ دلیل نامگذاری عباس آباد تهران میرویم و با سجاد رسولی بهسرعین سفر میکنیم و همصحبت دایی عزیز میشویماحمد فیاض هم باعاشقانه های نصف شب همراه شماست این پادکست ویژه شبیلدا نیست چون ما معتقدیم شب یلدا برای هرکسیمتفاوت است، برای یک نفر شب تولد ، برای یک نفر شب سربازی، برای یک نفر شب عروسی،برای یک نفر شب پدر یا مادر شدن، برای یک نفر شب اعلام نتایج و ...پس به این ترتیب اینپادکست رو هر شب یلدایی میتونی گوش کنی

Show...
گلوله برفی کیهانی من
2021-04-22

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود *آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند. تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتوا کانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
سیاره ای که بارون نداره عاشق نداره
2021-04-24

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود *آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند. تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتوا کانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
ترشه شامی و ستاره های دوتایی
2021-04-26

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
چایی با نی در ایستگاه فضایی
2021-04-28

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
عاشق دنباله دار
2021-04-30

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
آسمان چشم او آیینه کیست؟
2021-05-04

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
خواستگاری زیر بارون های الماسی
2021-05-05

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
هنوز جرات نکردم چیزی رو بنویسم که نشه پاکش کرد
2021-05-06

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
خونه عاشقانه مون در سیاره مریخ
2021-05-15

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
رسم بی وزنی
2021-05-17

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
باد های کهکشانی تو موهات
2021-05-19

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
تصادف کهکشانی
2021-05-23

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
رابطه های تعویضی تعمیر نشده
2021-05-28

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

قصه چهارم، آدم عاشق تنبل نیست
2020-03-06

قسمت آخر قصه عاشقانه نیما و نگار

Show...
قصه دوم، آدم عاشق تسلیم نمیشه
2020-03-06

دومین قسمت از ماجرای نیما و نگار به روایت احمد فیاض

Show...
قصه سوم، آدم عاشق اهل حدس و احتمال نیست
2020-03-06

سومین قسمت از ماجرای نیما و نگار به روایت احمد فیاض

Show...
تیتراژ نصف شب ها
2020-03-06

تیتراژ نصف شب ها با صدای امیر آرس ترانه احمد فیاض

Show...
قصه اول، ماجرای عاشقانه های ابی و مهشید
2020-03-06

آدم عاشق هوادار آدم است به روایت احمد فیاض

Show...
کاش بین این مردم، خودم رو پیدا میکردم
2020-10-05

این پادکست سالها پیش با همراهی دوست و همکار خوبم بینش زمانی ضبط شده. نویسنده و تهیه کننده: احمد فیاضگوینده: بینش زمانی

Show...
شاید سرد باشی اما درونت گرمه
2020-10-06

هارمونیکا و جانی گیتار در گذرنویسنده و تهیه کننده: احمد فیاضگوینده : بینش زمانی

Show...
چراغ رو خاموش کن، چراغ رو خاموش میکنم، چراغ خاموش میشود
2020-10-07

ناتان و تبیلت در دل کوه زیر ستاره هاآرام جعفری، معین وصال، بینش زمانی تهیه کننده: احمد فیاض

Show...
تیزر " نصف شب ها با احمد فیاض " به زودی
2020-11-30

در این سری پادکست ها چیز هایی رو میشنوین که تا حالا از من نشنیدین

Show...
نمره اول - آفتاب نیمه شب
2020-12-20

در نمره اول پادکست نصف شب ها با احمد فیاضبا کاردان تاریخی نصفشب ها عباس مهری سراغ دلیل نامگذاری عباس آباد تهران میرویم و با سجاد رسولی بهسرعین سفر میکنیم و همصحبت دایی عزیز میشویماحمد فیاض هم باعاشقانه های نصف شب همراه شماست این پادکست ویژه شبیلدا نیست چون ما معتقدیم شب یلدا برای هرکسیمتفاوت است، برای یک نفر شب تولد ، برای یک نفر شب سربازی، برای یک نفر شب عروسی،برای یک نفر شب پدر یا مادر شدن، برای یک نفر شب اعلام نتایج و ...پس به این ترتیب اینپادکست رو هر شب یلدایی میتونی گوش کنی

Show...
گلوله برفی کیهانی من
2021-04-22

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود *آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند. تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتوا کانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
سیاره ای که بارون نداره عاشق نداره
2021-04-24

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود *آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند. تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتوا کانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
ترشه شامی و ستاره های دوتایی
2021-04-26

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
چایی با نی در ایستگاه فضایی
2021-04-28

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
عاشق دنباله دار
2021-04-30

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
آسمان چشم او آیینه کیست؟
2021-05-04

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
خواستگاری زیر بارون های الماسی
2021-05-05

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
هنوز جرات نکردم چیزی رو بنویسم که نشه پاکش کرد
2021-05-06

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
خونه عاشقانه مون در سیاره مریخ
2021-05-15

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
رسم بی وزنی
2021-05-17

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
باد های کهکشانی تو موهات
2021-05-19

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
تصادف کهکشانی
2021-05-23

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...
رابطه های تعویضی تعمیر نشده
2021-05-28

در هر یک از عاشقانه های فضایی یک ماجرای عاشقانه همراه با نکات علمی روایت میشود و درواقع هم نکته ای برای بهبود روابط عاشقانه است و هم آموزش یک نکته نجوم آماتوری، این اولین بار است که تلفیق عشق و نجوم اینچنین روایت می شود*آنچه میشنوید نوشته ای از احمد فیاض است . که از مجموعه نوشته هایش تحت عنوان عاشقانه های فضایی روایت میکند.تعدادی از این نوشته ها در پادکست ایستگاه فضایی در آیتم عاشقانه های فضایی منتشر شد که این پادکست یکی از آنها میباشد.*راوی این عاشقانه ها نیز احمد فیاض میباشد*******اینستاگرامهماهنگی تبلیغات و سفارش تولید محتواکانال تلگرام یککانال تلگرام دو

Show...

Latest Episode