نکات تربیتی طلیعه رویش
Published December 29, 2020
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

کلیدهای تعامل سازنده با کودک

Available Episodes

کلیدهای تعامل سازنده با کودک
2020-10-24

پاسخ به سؤالات متداول در مورد تعامل سازنده با کودک

Show...
نهادینه کردن حیاء در کودک
2020-10-27

آیا رفتارهای ما در کودکی می‌تواند حیاء را در فرزندانمان نهادینه کند؟

Show...
راهکارهای کنترل ادرار کودک ۱
2020-11-04

کودکم توانایی کنترل ادرار ندارد؛ چه کنم؟

Show...
راهکارهای کنترل ادرار کودک ۲
2020-11-17

کودکم توانایی کنترل ادرار ندارد؛ چه کنم؟

Show...
انحصار طلبی کودک نسبت به مادر
2020-11-24

بچه‌م خیلی به من وابسته‌س، چیکار کنم؟

Show...
پرخاشگری کودک ۱
2020-12-02

کودک من مدام داد میزنه و پرخاش میکنه؛ چیکار باید بکنم؟

Show...
پرخاشگری کودک ۲
2020-12-15

کودک من سر هر موضوعی خیلی زود عصبانی میشه و با فریاد زدن عصبانیتش رو نشون میده؛ چیکار میتونم بکنم؟

Show...
بهانه‌گیری کودک
2020-12-23

بچم سر هر چیزی مدام بهونه میگیره؛ چیکار باید بکنم؟

Show...
پایین بودن اعتماد به نفس کودک
2020-12-29

کودکم اعتماد به نفس انجام کاری رو نداره، چیکار کنم؟

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

کلیدهای تعامل سازنده با کودک
2020-10-24

پاسخ به سؤالات متداول در مورد تعامل سازنده با کودک

Show...
نهادینه کردن حیاء در کودک
2020-10-27

آیا رفتارهای ما در کودکی می‌تواند حیاء را در فرزندانمان نهادینه کند؟

Show...
راهکارهای کنترل ادرار کودک ۱
2020-11-04

کودکم توانایی کنترل ادرار ندارد؛ چه کنم؟

Show...
راهکارهای کنترل ادرار کودک ۲
2020-11-17

کودکم توانایی کنترل ادرار ندارد؛ چه کنم؟

Show...
انحصار طلبی کودک نسبت به مادر
2020-11-24

بچه‌م خیلی به من وابسته‌س، چیکار کنم؟

Show...
پرخاشگری کودک ۱
2020-12-02

کودک من مدام داد میزنه و پرخاش میکنه؛ چیکار باید بکنم؟

Show...
پرخاشگری کودک ۲
2020-12-15

کودک من سر هر موضوعی خیلی زود عصبانی میشه و با فریاد زدن عصبانیتش رو نشون میده؛ چیکار میتونم بکنم؟

Show...
بهانه‌گیری کودک
2020-12-23

بچم سر هر چیزی مدام بهونه میگیره؛ چیکار باید بکنم؟

Show...
پایین بودن اعتماد به نفس کودک
2020-12-29

کودکم اعتماد به نفس انجام کاری رو نداره، چیکار کنم؟

Show...

Latest Episode