هنر روان
Category Science
Published September 3, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مجموعه ایی با تم روانشناسی

Available Episodes

کمی زودتر حرکت کن
2020-09-02

برای اینکه زودتر برسی باید زودتر راه بیفتی

Show...
قصه های جزیره، بازگشتی به کودکی. قسمت اول
2020-09-03

همیشه مرور خاطرات دوران کودکی با همه دردسرهاش  حس خاصی داره

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

کمی زودتر حرکت کن
2020-09-02

برای اینکه زودتر برسی باید زودتر راه بیفتی

Show...
قصه های جزیره، بازگشتی به کودکی. قسمت اول
2020-09-03

همیشه مرور خاطرات دوران کودکی با همه دردسرهاش  حس خاصی داره

Show...

Latest Episode